The Reckoning
SD : neuvedeno
N : 545
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Odkazuje se na DS9:"The Assignment", DS9:"Rapture", DS9:"Sacrifice of Angels"
V zasedačce. Sisko ukazuje na obrazovce dalším důstojníkům, že Dominion se pokouší využít systému Betazed (a několik dalších sektorů) k tomu, aby podniknout útok na Vulkan. Hvězdná Flotila se rozhodla poslat 7. Flotilu nedaleko mlhoviny Tibora a zabránit jim v tom - zítra ráno mohou očekávat útok. Pak oznámí novinku - dobrou zprávu: Romulani osvobodili systém Benzait a nadále zůstávají v tom systému. Odo sice namítá, že je to sice hezké, ale těžko lze očekávat, že Romulani tento systém opustí když skončí válka. Sisko to připustí, ale poznamená, že tím se budou zabývat, až po skončení války s Dominionem. Dále Sisko oznámí, že Kira, Jake a on letí na Bajor. Kira to zdůvodní, že archeologové objevili v ruinách města B'Hala (město objevil Sisko asi před rokem a půl) něco, co by měl Emisar vidět.
Na Bajoru. Archeolog, Bajoranský mnich, přivede Siska a další ke kamennému portálu, do kterého je zasazený kamenný ovál (deska je stará asi 30000 let) bohatě popsaný starým Bajoranským písmem. Jediné, co se dá přímo rozluštit je větu: "Buď vítán Emisare!"
Sisko se dotkne desky a vtom se mu objeví vize Proroků, kteří pořád mluví o nějakém Účtování (nebo Odplata). Sisko jim nerozumí. Když vize skončí odhodí to Siska asi 5 metrů od desky - přímo do zdi.

Siskova vize

Siskův let
Sisko se probere a nic mu není. Okamžitě ostatním vysvětlí, že měl vizi a řekne mnichu, že musí rychle rozluštit, co ty nápisy znamenají. Z toho důvodu si Sisko zapůjčí desku na stanici, kde mají lepší počítače pro rozluštění textu. Na stanic dá Sisko Dax rozkaz rozluštit nápisy. Dax oscanuje desku a konstatuje, že nenašla nic, co by mohlo způsobit onen Siskův "let", pouze podle ní je to kámen a je popsaný. Sisko odejde a Dax se znechuceně pustí do práce (pozn. určitě zase chtěla dovádět s Worfem).
Později chce Sisko vstoupit do Bajoranské svatyně na stanici, ale je přerušen Worfem, který mu oznamuje, že Kai Winn za chvíli přistane se svou lodí na stanici. Sisko se chytí za hlavu a v myšlenkách se mu prohnalo:"Teď ji tady nechci!"
Sisko ji přivítá a ona spustí, že se ji nelíbí, že si vzal artefakt bez souhlasu Sněmu Vedeků. Sisko se ji snaží ubezpečit, že ho po prozkoumání vrátí, ale Kai to neudobřilo, protože to slyšeli Bajoranské dějiny již mnohokrát. Sisko se brání, že podle něj chtěli Proroci , aby to vzal na DS9, ale nedokáže Kai vysvětlit přesný důvod a odůvodňuje to, že Proroci se nikdy nevyjadřují přesně.
O něco později Sisko prozrazuje Dax v laboratoři, že admirál Ross (stále asi velí operacím v blízkosti DS9) mu zaslal formální protest. Dax to nepřekvapilo a dodává, že Flotila se staví skepticky k tomu celému příběhu kolem Emisara. Sisko se pak rozmluví o tom, že Prorokům záleží na tom, co se stane s Bajorem, protože Bajor i celý Alfa Kvadrant zachránili před Dominionem.
Jeho proslov je přerušen počítačem, který právě dokončil luštění nápisů. Dax to přeloží do moderní Bajornaštiny a Sisko to přečte:"Čas Účtování nadešel. Proroci budou plakat. Jejich světla zničí Dveře od Chrámu!!" Dax se jenom ujistí, zda-li "Dveře od Chrámu" není náhodou DS9. Sisko neví, co říct.
Později Bashir, Worf a Odo mluví o předpovědi. Bashir a Worf tomu věří, kdežto Odo si není tím tak jistý. Bashir řekne, že tomu celému se můžou jenom smát, když se celá stanice otřese. Červí díra se otevře, ale nic s ní nevyletí.
U Siska v pracovně. Kai prozradí, že na Bajoru vznikají pohromy: zemětřesení, tornáda,... (Bajor je nestabilitou červí díry ovlivňován). Winn řekne Siskovi, že určitě Proroky rozhněval, když desku přenesl na stanici. Sisko se brání, že jako Emisar Proroků potřebuje čas, aby mohl artefakt prozkoumat. Pak před Kai Siskovi její a Prvního Ministra Shakaara žádost , aby byl artefakt vrácen na Bajor. Sisko poznamená, že je to prvně co se ti dva shodli, ale nakonec souhlasí, že zítra ráno nechá desku transportovat na Bajor.
Dax a Sisko opět mluví o desce. Další texty na něm popisují, co budou dělat Bajorani po Účtování a co bude dělat Emisar. Sisko se tedy zeptá, co bude dělat, ale Dax mu odpoví, že by to bude muset vědět sám, protože dál je to nečitelné. Stanice se opět otřese. Dax se ještě na závěr vysloví prosbu:"Když budeš zase mluvit s Proroky, požádej je o slovník, prosím."
Sisko:"Udělám co budu moci."
Dax s úšklebkem:"Dík."
Pak Sisko se zastaví v Ops. Tam mu Kira poskytne její názor, proč je Kai na něj taková: závidí mu, že mluví s Proroky. Kira se pak přizná, že ona mu vlastně taky závidí.
Večer Jake přijde do kajuty za svým otcem a vyjádří, že má trocha strach z toho, že jeho otec stále více souhlasí být Emisarem. Sisko se snaží uklidnit svého syna a snad se mu to i povedlo.
V noci Sisko neklidně spí. Vzbudí se a jde k artefaktu. Tam začne rozčileně mluvit k Prorokům, aby mu poradili, co má teď dělat. Jeho hněv překypí, chytí artefakt a hodí ho o zeď.
Artefakt se rozpadne na kousky a z něj uniknou jakési červené a modré páry - nějaké energie.
Na druhý den se snaží Sisko vysvětlit Dax a Odovi, co udělal. Sisko si myslí, že mu to dokonce Proroci vnukli. Dax poznamená, že nenašla žádné známky energie a polituje Siska, jak to teď vysvětlí Kai. Mezitím se stanice otřese, tentokrát i ze ztrátou energie.
Později. Kai je opravdu rozzlobená a pochopitelně Siskovi nevěří, a prozradí, že na Bajoru se objevují další katastrofy. Opět ztráta energie a Odo hlásí Siskovi, že by měl jít na promenádu. Tam u vchodu do svatyně stojí Kira a dobíjí se. Když přijde Sisko a Kai, Kira se přestane dobíjet a přijde k nim (jak jde všude praskají skleničky).
Kira ne evidentně ne jím hlasem:"Vy jste Ten Sisko"
Přiběhne ochranka, ale Sisko jich uklidní:"To je Prorok. Proč jste obsadil tělo této ženy?"
Kira/Prorok:"Tuto nádobu jsem chtěl. To je Účtování. Čas nadešel."
Sisko:"Účtování. Co to je?"
Kira/Prorok:"Začátek a konec."
Sisko:"Tomu nerozumím."
Kira/Prorok:"Čekám na Cutamojiana."
Kai Winn:"To je zlo. To je Pah-Duch, který byl vyhoštěn z chrámu."
Sisko k Proroku:"Myslíte, že i Pah-Duch obsadil taky jedno tělo?"
Kira:"Boj začne."
Sisko:"Boj bude, zde na této stanici?"
Kira:"Bajor bude znovu obnovený."
Kai pak objasní, že podle proroctví, když bude poražené zlo, na Bajoru zavládnou po tisíce let zlaté časy. Sisko se ještě zeptá, co od něho potřebují, ale Kira/Prorok odpoví:"Ten Sisko svoji práci naplnil."
Později v Ops. Sisko i přes nesouhlas svých důstojníků se rozhodne stanici evakuovat nemaje jinou možnost. Dax mu však jednu dá: našli možnost jak pomocí gravitonového záření, kterým kdyby naplnili stanici, tak by Prorok "nezraněný" opustil Kirino tělo. Sisko je však odhodlaný a jeho názor nezmění ani námitky, že DS9 je asi nejdůležitější místo ve válce proti Dominionu. Sisko řekne, že oni pomohli jemu a on teď musí pomoct jim. 
Evakuace začne, Flotila ve svém komuniké není z toho nadšená, Dax upozorní, že není záruka, že Proroci zvítězí.
Mezitím na promenádě Kai a skupina Bajoranů se modlí k Prorokům. Sisko tam jde a přikáže jim, aby odešli. Odo jich doprovodí k transportu a Kai zatím vyjádří Siskovi radost, že zlaté časy jsou za dveřmi. Pak si Kira/Prorok všimne přitomnosti zla - Pah-Duch  se objeví v těle Jakea.
Poté co Pah-Duch odhodí Siska asi 30 metrů (pozn.: další letecký den pro Siska) začne bitva.
Proroci mají trocha navrch. Dax přijde za Siskem a žádá ho, aby aktivoval gravitační záření, ale ten to nechce udělat věříc Prorokům, že jeho synovi neublíží - jenom se snaží zabít Pah-Ducha. Dax i Kai na něj naléhají, ale Sisko jich nechce poslouchat a nařídí jim, aby opustili stanici.
Dax s Kai odejdou.
Boj zuří, stanice se otřásá. Proroci již skoro zvítězili...
POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR!
Následuje rozuzlení
POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR!
Proroci již skoro zvítězili, když se Kai nepozorovaně dostane do Ops a zapne gravitonové záření. Proroci zařvou: "Ne!!!!" a bitva se ukončí. Jak Proroci tak Pah-Duch opustí svoje hostitelské těla.
Později po vyšetření. Jake a Kira jsou v pořádku. Jenom Jake bude muset strávit trochu delší čas na ošetřovně a jeho otec je s ním. Kira, poctěná, že si ji Proroci vybrali, doprovází Kai. Kai se utěšuje, že zachránila stanici,Emisar i jeho syna a udělala to pro Bajor. Účtování určitě podle ni přijde znovu. Kira jí řekne, že je to jenom její víra a kvůli ní zlo existuje dál.
Kai nastoupí na svou loď, doprovázena nenávistnými pohledem Kiry.
Copyright © 1998 Martin Vaněk

[Předcházející epizoda] [Deep Space Nine] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]