Betazoid

Betaziodi jsou to humanoidé na první pohled podobní lidem (Betazoidi mají velmi tmavé oči), ale disponující mimořádnými telepatickými schopnostmi.  Jejich domovskou planetou je Betazed a patří k těm národům, které příliš neprahnou po opuštění své rodné planety. Jejich planeta se připojila k Federaci a od té doby jí pomáhají coby výborní poradci, velvyslanci a diplomaté.
Betazedské hlavní město je také největším městem na planetě. Koncentruje se zde téměř všechen obchod a průmysl. Ostatní města na Betazedu jsou malá a zaměřená na zemědělství a nebo duchovní život. V hlavním městě je také umístěna Betazedská universita. (Tu navštěvovala mimo jiné i Deanna Troi)
Betazoidé své telepatické schopnosti získávají až v průběhu puberty. Pouze ve vynímečných případech se s nimi narodí. To však pro dotyčného není žádnou výhrou, protože neustálý příval emocí a cizích myšlenek, kterým je dítě od narození vystaveno způsobuje, že jen zlomek z těchto telepatů (kteří jsou ještě lepší než obyčejní Betazoidé) si dokáže uchovat duševní zdraví a rovnováhu (viz. TNG:"Tin Man").
S pomocí svých telepatických schopností jsou Betazoidé schopni "přečíst" myšlenky jiných Betazoidů i příslušníků jiných ras. I zde ale existují výnimky a tak například Ferengové jsou pro Betazoidy naprosto nečitelní. Tyto schopnosti má i absolutní většina potomků z rodin, u kterých je jen jeden z rodičů Betazoid. (V tomto případě jsou však schopnosti většinou omezeny na vnímání emocí.)
Mohou se vyskytnout i případy, kdy Betazoid nedisponuje žádnými telepatickými schopnostmi. Takový případ byl například Leo Suder z posádky lodi Voyager. U něj se jednalo o hlubší poruchu, která vrcholila občasnými nekontrolovatelnými záchvaty agresivity (viz VOY:"Meld"). To však není typický případ Betazoida, protože ti jsou povětšinou velice milí a přátelští.
Tato laskavost však může vzít velice rychle za své a Betazoid se může začít chovat velice "kousavě" přičemž využívá vašich vlastních myšlenek.
Betazoidská společnost je založena na aristokratickém základě a existuje několik "domů", které mají velmi dlouhou tradici a které jsou považovány za místní šlechtu.
Poslední známá informace (51721.3): Planeta byla obsazena Jem'Hadary během prvního roku Dominionské války.

Copyright © 1998 Štepán Luňák