Tin Man
SD : 43779.3
N : 168
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Enterprise je na rutinní misi, když je neočekávaně kontaktována U.S.S. Hoodem. Kapitán DeSoto informuje Picarda o nových rozkazech, které jim budou sděleny osobou, která bude přenesena z Hoodu na Enterprise. Pasažérem je Betazoid Tam Elbrun, který jediný přežil "selhání na Garushtě". Troi řekne Picardovi, že Elbruna zná, a to z doby kdy studovala na univerzitě na Betazedu ... kde byl Elbrun pacientem.
Tam je expertem na první kontakt s jinými civilizacemi a také mimořádně nadaným telepatem, který se mezi Betazoidy narodí jen velmi zřídka. To Picard zjistí na vlastní kůži, když Elbrun hned po přenosu dokončuje Picardovy věty a tak kapitána poněkud vyvede z míry. Tam se pozdraví s Deannou (říká, že už cítil její myšlenky dávno před tím) a předá informace, které měl doručit. V tu chvíli se představí Data. Elbron se poděšeně obrátí, protože ho zprvu nezpozoroval a ani nemůže telepaticky vycítit jeho přítomnost. Elbron je Datem fascinován a posílá ho, aby donesl rozkazy Rikerovi na můstek.
Riker se potkává ve výtahu s Geordim a mluví spolu o selhání na Garushtě, kde bylo při prvním kontaktu zabito 47 členů posádky. Ačkoliv za to Tam nebyl přímo odpovědný, Riker se myslí, že mohl udělat více pro záchranu posádku, protože musel před útokem vycítit nepřátelství. Enterprise i Hood odlétají za svými úkoly.
Je svolána porada, na které má Tam vysvětlit co se vlastně děje. Data podle informací vysvětluje, že hvězda Beta Stromgren, ke které letí se má proměnit v supernovu, což je samo o sobě velmi vzácný jev. Data ale pokračuje a ukáže snímky ze sondy Federace: Poblíž hvězdy se pohybuje předmět podobný lodi. Teď se do toho vloží Tam a vysvětluje, že zdroj energie té věci je neznámý a že je to živé. Tam říká, že celé je to organické, ale dosud neví co to přesně je. "Vy máte za úkol dopravit mě tam a já to pak budu kontaktovat."
Picard si ale všimne, že hvězda leží v prostoru, na který si dělají nárok Romulané. Data podotkne, že dvě Romulanské lodi třídy D'deridex, právě také míří k "Plechovému muži". Tam, ale stojí na svém, a vysvětluje, že ať je to cokoli, obsahuje to technologii odlišnou od jejich a Romulanům se to nesmí dostat do rukou. Picard určí Data jako nejlepšího exobiologa na palubě, aby dohlížel nad celou akcí. Tam se ještě stačí pohádat, když čte Rikerovi nedůvěřivé myšlenky, které by Will nikdy nahlas nevyslovil.
O několik hodin později senzory detekují něco divného, ale nedá se určit jestli je opravdu něco sleduje nebo jestli jsou to jen chyby kalibrace. Zatím Troi si jde promluvit s Tamem. Tam se přiznává, že je vlastně velmi osamocen, a také velmi fascinován Datem, kterému nemůže číst myšlenky. Když se ho Troi zeptá, proč tedy vzal tuto práci, Tam odpoví: "Musel jsem ... představ si tu životní formu, která je velmi osamocená, a velmi stará."
"Jak to můžeš vědět," ptá se Deanna, "...ty jsi s tím navázal kontakt?"
"Ne," řekne Tam, ale když slyší nedůvěřivé myšlenky Deanny opraví se, "... nejde o nic konkrétního, jen o pocity."
"Ale vždyť jsme pořád světelné roky daleko, je nemožné na takovou dálku navázat kontakt."
"Pro mě možná ano," odpoví Tam, "ale ne pro tu formu."
Enterprise vypíná warp, protože jsou již dost blízko "Plechového muže". V tu chvíli se objevuje Romulanská válečná loď, která lehce poškodí Enterprise a rychle pospíchá k hvězdě. Data poznamená, že tu jsou tak rychle jen díky přetížení motorů, které se již nedá opravit. Je pro ně důležitější být u živé lodi první.
Geordi oznamuje, že potřebuje alespoň 30 minut na opravu. Zatímco se Romulanská loď bezúspěšně snaží o kontakt, Elbron přechází netrpělivě po můstku křičí, aby přece něco udělali. Picard ale jen podotkne, že být první nemusí být to nejdůležitější. Je vyslána sonda a Data i s Tamem se odebere do své pracovny. Zatímco Data pracuje, Tam si prohlíží místnost(najde i nedodělaný obraz na které Data právě pracuje). Zdá se, že Tam k Datovi pociťuje přátelství, které k nikomu jinému nepocítil. Data i s Tamem se vrátí znovu na můstek. Náhle Romulané přeruší pokusy o komunikaci a začnou nabíjet zbraně. Elbron pronikne do myšlenek velitele Romulanů a zjistí, že se rozhodli "Plecháče" zničit. Geordi právě dokončil opravy a Picard velí maximální rychlost, ale jsou příliš daleko. Elbron se pokusí telepaticky spojit s lodí a celou svou silou vyšle zprávu: "Comtuu, to nesmíš připustit."
"Plecháč" náhle procitne, rozzáří se a instinktivně vyšle světelnou vlnu, která totálně zničí Romulanskou loď a téměř i Enterprise.
Geordi zhodnotí opravy na 20 hodin. Ani Tam není bez zranění, ale ta Bev rychle ošetří. Picard se dožaduje vysvětlení a Tam říká, že ho pouze varoval. Samo se to nazývá Comtuu, a je to více jak 4000 let staré. Pochází z jiné galaxie, kde jich byli milióny, ale teď je posledním svého druhu. Nakonec řekne, že sem přiletěl zemřít. "Hledá smrt a jediné co vím, že mé místo je u něho, musím se tam přenést." Picard ho ale odmítá, protože Tam jednal instinktivně a vystavil tak bezdůvodně celou posádku velkému nebezpečí a už mu nemůže věřit.
Geordimu se podaří zprovoznit senzory dlouhého dosahu a tak objeví další Romulanskou loď, která se k nim blíží. Picard se radí s Troi a Datem jestli by přece jen neměl povolit Tamovi přenos na "Plecháče". Deanna je proti, protože podle ní je Tam velmi nezodpovědný. Picard ji poděkuje a když odejde ptá se Data, jako dalšího kdo o něm ví nejvíc. Data přijde s návrhem: "Dovolte mi ho doprovodit, pane. Mohu ho v kritický okamžik přimět vzpomenout si, že není ve vesmíru sám."
V tu chvíli se objevuje druhá Romulanská loď a Picard musí na můstek. Enterprise má pouze impuls, štíty na 40%, a zbraně téměř nepoužitelné. Picard zavolá Romulanského velitele, ale ten pouze pohrozí Enterprise, že by se měli stáhnout. Říká, že jejich první loď byla záhadně zničena a pokud se Enterprise postaví na stranu "Plecháče" pak na ně také zaútočí.
Picard se nakonec rozhodne pustit Elbruna k "Plecháčovi". Tam s Datem se přenesou a začnou pátrat po tmavých pulsujích chodbách. Elbrun je zaplaven emocemi a myšlenkami Comtuu. Zdá se, že opět ztrácí pojem o realitě, ale Data ho "probere". O'Brien, ale ztratil jejich signály a nemůže je přenést zpět na Enterprise. Tam se dotkne stěny a ruka mu projde skrz jako by stěna byla z medu. Data to po něm zkouší na stejném místě, ale pro něj je to jen pevná stěna. Náhle se jedna stěna odsune a za nimi se objeví operační centrum. Na pevných stěnách pulzuje jakási slizovitá hmota. "Jsou to dva organismy, které žijí v symbióze," řekne Tam překvapeně. Mezitím Enterprise nedá na varování Romulanů a stále se pomalu přibližuje k lodi. V operačním centru se z podlahy vytvoří organické křeslo, do kterého se Tam posadí. Jedna slizovitá hmota zesklovatí a změní se na obrazovku, kde jsou vidět obě přibližující se lodi. "To je to co jsem celý život hledal," říká tiše Tam. "Jen Comtuu ke mě mluví, patřím sem." Comtuu se obrátí k hvězdě a zamíří do její korony. Pak se ale opět rozzáří a vyšle stejnou světelnou vlnu. Vlna sebere Romulany i Enterprise a odkopne obě lodi daleko do prostoru. Když stabilizátory vykompenzují zrychlení, zjistí, že jsou 3,8 miliard kilometru daleko, tedy z dosahu výbuchu hvězdy. A právě v tu chvíli hvězda vybuchne.
"Date?" zašeptá zoufale Picard.
"Pane?"ozve se od výtahu, kde se právě Data materializoval.
"Co se tam stalo?"
"To je těžké vysvětlit, pane."
"A co Elbrun?" ptá se Troi.
"Myslím, že našel co hledal," odpoví Data.
Později. Enterprise zamířila na základnu 152 a Romulanská loď se obrátila na kurs do svého prostoru.
Data přijde za Troi. "Doufal, že mu porozumíte."
"Co se tam stalo," ptá se Troi.
"Oba byli .... spojeni."
"A co vy, Date," ptá se ho, protože si všimla jeho rozpaků.
"Zjistil jsem něco logického," odpoví Dat, "Když jsem se po výbuchu hvězdy objevil na Enterprise, věděl jsem, že toto je to místo kam patřím."

Copyright © 1998 Martin Andrýzek

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]