Captain's Holiday
SD : 43745.2
N : 167
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Na planetě Risa se materializují dva hnědí cizinci. Z jejich rozhovoru je zřejmé, že čekají na Picarda, ale ten že dosud nepřijel. Na Enterprise zatím právě Troi teprve kapitánovi navrhuje aby si vzal dovolenou. Právě úspěšně dokončil složité obchodní jednání s jednou cizí rasou a je proto velmi nevrlý. Ale když na něj půlka posádky naléhá, aby si oddechnul nakonec souhlasí. (Uvědomil si že by mu nedali pokoj dokud by nesouhlasil) Picard se rozhodne odjet na Risu a Riker mu řekne, aby si mu koupil Horgon, malou sošku, kterou podle Rikera musí mít na Rise každý. Když se Picard ale ubytuje na Rise, a jde se opalovat, je obletován dívkami o které nemá příliš velký zájem. Nakonec se jedné zeptá proč na něj pořád "dotírá" a ona mu zmateně odpoví, proč tedy má sebou Horgon - symbol sexuality. Picard pochopí Rikerův žert a sošku uschová. Ale pak k němu opět přijde nějaká dívka a začne ho balit. Když ale zahlédne postavu Ferenga nakloní se k Picardovi a velmi zamilovaně ho políbí.
Picard si znovu lehne a začte se do knihy, ale pak k němu přijde ten Ferengi, představí se jako Sovak a varuje ho, aby u nikdy nevztáhl ruku na tu dívku nebo na ten disk, protože patří jemu. Picard se jeho řečí očividně nepolekal a posílá Ferenga, aby se staral o své věci. Později Vash, dívka která ho políbila, přijde znovu, ale když Picard zjistí, že je to ta dívka o které mluvil Sovak, naštvaně odchází. Vash mu ale ještě tajně vsune do kapsy malý disk - zřejmě ten o kterém mluvil Sovak. Picard se vrací do svého pokoje, kde objeví ty dva hnědé cizince, kteří u předem věděli, že se vydá na Risu. Tvrdí, že patří k rase Vorgonů a jsou z 27 století, tedy z 300 let vzdálené budoucnosti, a sdělují mu, že Tox Uthat, jakýsi krystal - zbraň z jejich doby, je někde na Rise. Když se Picard zeptá co s tím má on společného, řeknou mu, že právě Picard tuto zbraň v blízké budoucnosti nalezne, a žádají ho aby jim ji pak předal.
Když odejdou Picard objeví disk a když pak za ním přijde Vash, zeptá se co je na něm tak důležitého. Prozradí mu, že je tam celoživotní výzkum profesora Vashe, jejího otce, který pátral po Uthatu. Chce ten artefakt najít a předat Daystromskému institutu, ale Sovak by to od ní rád odkoupil a proto ji obtěžuje. Picard navrhne, že tedy půjde sám a na místo kde je Uthat ukryt, aby ho vyzvedl, ale Vash trvá na tom že půjde s ním. Těsně před odchodem je ještě jednou zastaví Sovak a snaží se jim vyhrožovat. Sdělí Picardovi, že ve skutečnosti Vash zaplatil, aby pro něj ten disk ukradla. Picard mu ale sebere zbraň a přinutí ho se vzdálit. Pak oba vyrazí do hor.
Nakonec dorazí a do jeskyně, kde se utáboří na noc. Vash Picardovi prozradí, že ji sice Sovak opravdu najal, ale že teď má co si zasloužil. Picard a Vash, jsou si stále blíž a tuto noc toho moc nenaspí:-). Druhý den když konečně dorazí na místo, kde by měl Uthat být, a začnou kopat, se objevují Vorgonové, co Vash velmi překvapí. Pak se objevuje i Sovak, který s použitím kopie disku, který Vash nechala v pokoji (pozn.: to je ale kráva), rozkáže, aby pokračovali v kopání. On zatím na ně bude mířit zbraní, aby jim šla práce rychle od ruky. Vorgonové stojí na skále a zatím se do jejich sporu nevměšují, Ale ani po několika hodinách kopání nic neobjeví. Vorgonové jsou zmateni, stejně jako Sovak, který s šíleným pohledem popadne lopatu a začne kopat sám. Ale nic tam není, Vorgonové mizí, a Picard s Vash se vrátí do "hotelu". Druhého dne, se zdá že Picard vůbec nemá špatnou náladu. Nevinně Vash sdělí své domněnky. Tvrdí ež Uthat vykopala u dříve a teď ho má u sebe. Když mu to Vash potvrdí, protože už nemá co ztratit, objevují se Vorgonové a žádají Picarda, aby jim předal Uthat. Když ale Vash argumentuje tím, že to klidně mohou být obyčejní zloději, Picard se rozhodne Uthat zničit. Zavolá na Enterprise, která právě před několika hodinami dorazila, aby zničili přenosovým paprskem jeho komunikátor. Dříve než se stačí Vorgonové rozkoukat, položí Uthat se svým komunikátorem na zem a rychle odskočí - artefakt vzápětí exploduje. Vorgonové mizí, Picard políbí Vash na rozloučenou a vrací se na loď.

Copyright © 1998 Martin Andrýzek

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]