Hollow Pursuits
SD : 43807.4
N : 169
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Poté co poručík Reg Barclay, "zmlátí" Rikera a Geordiho v Přední desítce, je zavolán aby se dostavil do nákladového prostoru 5. Vychází z simulátoru a ukládá program! - nebylo to skutečné. V nákladovém prostoru 5 zatím pravý Riker a pravý Geordi, hovoří o problému s Barclaym (zejména o jeho neustálých pozdních příchodech, o jeho nechuti spolupracovat s ostatními, a o tom že je neustále nervózní). Barclay vchází do místnosti a Riker ho okamžitě seřve. Team, ve kterém je Barclay, se má postarat o poškozený kanistr nějakých tkáňových vzorků. Zkoumají antigrav - ale navzdory Barclaymu ujištění, že už je to v pořádku, stále nefunguje.
Později, říká soukromně Picard Geordimu, že by se měl Barclaymu více přiblížit, nechat své předsudky v kajutě, a v první řadě zapomenout jeho přezdívku kterou mu dal Wesley - "Brokolice". Geordi souhlasí a pozve Barclayho, aby se podílel na zítřejší poradě. Naneštěstí, opět přijde trochu pozdě. Wes všechny jeho omluvy označí jako výmysly. Později, když je Barclay opět v simulátoru, (tentokrát si vygeneroval Troi ve sporém oblečení jako "bohyni empatie"), Wes, Geordi, Data a Duffy (další inženýr) hovoří v Přední desítce o Barclaym. Při debatě, začne Duffyho sklenice nevysvětlitelně propouštět svůj obsah.
Při podrobnější analýze, zjistí že molekulární struktura této sklenice byla změněna. Když Geordi řekne Barclaymu, aby na této sklenici provedl plnou diagnostiku prvního stupně, je překvapen, když zjistí, že Reg už to udělal, a teď pracuje na antigravu. Data uvažuje, že by tyto dvě příhody mohli být nějak spojeny, ale později Picardovi řekne, že to ve skutečnosti byla Regova myšlenka. Picard je spokojen, když to slyší, ale sám se před Barclaym prořekne, když ho osloví jako "Brokolice" a tím sám zmenšil Regovu sebedůvěru. Později Guinan obhajuje Barclayho před Geordim. Říká, že většina jeho jednání, díky tomu jak byl vychován, přece nejsou špatná. Bohužel, když jde příště Geordi za Regem, je právě v simulátoru, kde právě bojuje s holografickým Geordim na kordy. Postavy Data a Picarda jsou tam také a Reg samozřejmě vyhrává. Geordi pak řekne Regovi, že ačkoliv je to neobvyklé nebude to hlásit, ani nebude požadovat jeho převelení, ale navrhuje mu, aby se trochu víc soustředil na realitu a promluvil si s Troi. Geordi odejde a je hlášena porucha transportéru 3.
Reg jde tedy navštívit Troi, ale rychle odchází s tím, že už mu je lépe, ale je vidět, že je ještě víc nervózní než jindy. Později, když je Reg zavolán na můstek, a on stále neodpovídá, vydá se ho Riker, Troi a Gerodi hledat. Reg je samozřejmě v simulátoru, a Riker je velmi pobouřen, když uvidí svoji postavu v obleku mušketýra. Troi se ho snaží uklidnit, že to přece nic neznamená. Pak ale uvidí svou postavu, a vidí jak v tom hábitu pronáší slova, která by nikdy neřekla. Přistoupí k postavě a ostře řekne: "Umlčte to někdo!" Reg je v rozpacích když je všechny uvidí, všichni vycházejí ven a Geordi s Regem zamíří do strojovny. Po cestě se mu snaží vtlouct do hlavy, že teď ho potřebují v reálném světě. Na lodi nyní selhaly i injektory antihmoty, loď přejde na warp a je neovladatelná. Reg uvažuje, že problém by mohl být v těch poškozených kanistrech. Geordi to tedy jde prověřit a opravdu zjistí, že z kanistru uniká Invidium, které zapříčinilo většinu problémů. Zchladí Invidium, aby bylo neškodné, a potom se jim podaří shodit warpový pohon. Nakonec Barclay předstoupí před holografický můstek, aby se se všemi svými postavami rozloučil. "Počítači vymaž všechny programy--", pak se zarazí a dodá, "kromě programu 9..."

Copyright © 1998 Martin Andrýzek

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]