The Circle
SD : N/A
N : 422

Komandér protestuje proti výměně svého prvního důstojníka. Ministr Jaro je však neoblomný.

Jake najde na dveřích svojí kajuty symbol Kruhu.

Odo presvědčuje Kiru aby zůstala, i když si uvědomuje, že není v její moci rozhodovat, ale měla by podle něho víc bojovat. Příjde taky Jadzia, Julien, Miles, Quark a Vedek Bareil. Bareil nabídne Kiře pobyt ve vedeckém klášteře. Kira souhlasí a odchází na Bajor.

Bareil jí umožní podívat se do orbu proroctví a změny.

Uvidí komoru ministrů, Dax, vedek Winn i vedeka Bareila. Bareil ve svojí poslední vizi také viděl majora Kiru, na stanici prý přišel jen kvůli ní. Kira ale zamlčí, že ho ve své vizi taky viděla.

Quark přijde za Odem do kanceláře. Chystá sa opustit stanici a radí to i Odovi. Má informace, že Kruh má víc zbraní než celé vojsko. Dodávají jim je Kressariáni. Odo jmenuje Quarka svým zástupcem, jeho úkolem je zjistit co nejvíce o těchto dodávkách zbraní a hlavně kdo Kressariány zásobuje. Sisko rychle odjíždí na Bajor.
Komandér zašel za generálem Krimem. Řekne mu, že Kruh vyzbrojují Kressariáni. Generál chce aby zjistil kde je jejich sklad. Sisko též požádá, aby generál zařídil návrat majora Kiry na DS9, ale generál to bohužel nemá v kompetenci. Miles a Odo prohledávají kressariánskou loď. Samozřejmě nic nenajdou a tak se Odo ukryje na její palubě. Sisko navštíví majora Kiru v klášteře. Seznámí ji s novými skutečnostmi a Kira sa chystá odjet s ním na stanici. Unesou jí však členové Kruhu. Odo se stane svědkem obchodu mezi Kressariány a Cardassiany.

Kira byla odvlečena k velení Kruhu. Zjistí, že jeho vůdcem je sám ministr Jaro. Pokouší se dozvědět co udělá Federace, až se dozví o jeho záměrech. Major je však neoblomná a tak jí začnou mučit.

Sisko mezitím zjistil, že Kira zmizla. Quark ví kde jí mají hledat, je prý někde v podzemním labyrintu pod Perakijským polostrovem. Sisko zorganizuje záchrannou misi. Musí najít Kiru, dát jí komunikátor a okamžitě požádat o transport. V přestřelce s členy Kruhu je lehce zraněn, ale podaří se mu Kiru dostat do runaboutu. Odo na své výpravě zjistil, že Kruh nepřímo zásobují Cardassiané, ale oni o tom neví. Cardassiani se tímto pokoušejí dostat Federaci z Bajoru, aby ho mohli znovu obsadit. Nevark Li se chce spojit s komorou ministrů, ale to však není možné, protože všechny frekvence na Bajor jsou zablokované.

Ministr Jaro chce veřejnou podporu od vedek Winn. Na oplátku jí slíbí, že pokud se dostane k moci, ona bude novou kai.

Sisko se spojí s admirálem Chakotou a spraví ho o tom, že se z Bajoru blíží dvě vojenské lodě a všem ne-Bajoranům dali jen 7 hodín na evakuci. Admirál nařídí opustit stanici. Na Bajoru jde o vnitrostátní politickou revoluci a i když je vyvolaná Cardassiany, Federace se nemůže zůčastnit občanské války. Stanice musí být evakuovaná i s celým majetkem Federace, což není do sedmi hodin možné, to však znamená, že ne všem se podaří opustit stanici včas.

Pokračování příště...

Copyright © 2001 Hati & Ben Sisko

[Předcházející epizoda] [Deep Space Nine] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]