Sarek
Rasa/pohlaví: Vulkan/muž
Současný status: mrtev
Poslední známé umístění: velvyslanec v důchodu. 
Děti : syn Spock

Sarek byl velvyslancem Spojené federace Planet po velmi dlouhou dobu. Tuto úlohu plnil velmi dobře a jediný problém se v tomto vyskytl, když v závěru života onemocněl Benidiho syndromem. Tuto situaci se mu podařilo vyřešit spojením myslí s kapitánem Picardem. (Ten po Sarekově smrti provedl spojení se Spockem, aby tento zjistil, jaký postoj k němu jeho otec vlastně měl.)
Byl otcem Spocka a ačkoli se s ním často přel, tak měl svého syna velice rád. (a vlastně i hádky s ním) Do své smrti se ale neodhodlal k tomu, aby mu to sdělil. Jeho syn vykročil ve šlépějích svého otce a ačkoli byl z poloviny člověk, tak pod vlivem Sareka praktikoval čistou logiku.
Měl dvě manželky. Obě byly pozemšťanky a druhá z nich Sareka dokonce přežila.

Copyright © 1998 Štepán Luňák