Move Along Home
SD : neuvedeno
N : 410

Na stanici má zavítat delegace Wadiů - nové rasy s gama kvadrantu. První kontakt je velmi důležitý a proto si komandér Sisko nechává velmi záležet na přípravě.

K jeho velkému přelvapení ale první, o co delegace projeví zájem, je Quarkův bar.

V jeho baru se ihned dají do hraní a zdá se, že se jim velmi daří. Po šesti hodinách vysedávání v baru je komandér Sisko už velmi unavený a omluví se, že musí jít spát. Jakmile dozor odejde, Quark začne podvádět, protože se cizincům opravdu daří a takhle by vůbec nevydělal. Falow, vůdce Wadiů, ho ale snadno odhalí a Quark musí slíbít, že si s nimi za to zahraje hru zvanou "Chula".

Když se komandér probudí, zjistí, že už není na stanici, ale v nějaké zvláštní malé osvětlené místnosti. Pokouší se otevřít několikero dveří, ale bezúspěšně. Nakonec se přece jen jedny otevřou a v nich stojí Falow, směje se a opakuje: "Druhý šap, postupujte k domovu." Sisko potom zaslechne hlas Bashira a narazí na majora Kiru a poručíka Dax. Důstojníci se rozdělí, aby snadněji našli východ z tohoto bludiště. Mezitím na stanici Odo zjistí, že nemůže nalézt žádného z velících důstojníků a začne po nich pátrat.

V baru ale klidně pokračuje hra. Každý hráč má čtyři figurky, které, po hodu kostkou, posunuje po patrovité obrácené pyramidě.

Komandér Sisko konečně nalezne další dveře, za kterými je malé děvčátko, které jakoby skákalo po namalovaných obrazcích panáka a při tom si opakuje jednoduchou říkanku: "almarín máš čtyři, almarín přidej tři, almarín uvidíš, almarín se mnou trefíš". Když všichni čtyři vejdou do místnosti, dveře se za nimi sami zavřou a už nejdou otevřít. Kiru už to přestává bavit a rychle vyrazí k děvčátku. V polovině místnosti ale narazí na jakési silové pole, které se táhne po celé místnosti. Je ale zajímavé, že skákající děvčátko polem prochází jakoby nic. Pokusí se tedy imitovat skoky děvčátka, ale neprojdou. Dax potom navrhne, že by si při tom měli také zpívat jako ona. A tak všichni čtyři, jak hlouček pitomců, začnou skákat po místnosti a přitom zpívat tu říkanku.

Když se šťastně dostanou na druhou stranu, ozve se: třetí šap.

Do baru vejde Odo a okamžitě se Quarka vyptává, jestli neví, kde je Sisko a zbývající tři důstojníci. Pak ale pohlédne na hrací pole a nemůže si nevšimnout čtyř figurek, což mu připomene, že mu chybí čtyři lidé. Hra však musí hned pokračovat, jinak Quark prohraje a osud čtyř důstojníků bude zpečetěn.

Quark si tedy vybírá cestu podle toho, zda chce zdvojnásobit nebo ztrojnásobit svoji výhru. Odo ale na něj ostře pohlédne a Quark zvolí bezpečnou cestu.

Důstojníci se dostanou do místnosti plné lidí s poháry.

Když se dveře zavřou začne dovnitř pronikat nějaký kouř a všichni se začnou dusit. Ostatní lidé se ale nedusí a doktor se okamžitě zkusí napít z poháru a pomůže to.

Může opět volněji dýchat a rychle pomůže i ostatním, kterým už se nedostávalo dechu - čtvrtý šap.

Odo se chce dostat, mezitím co Quark hraje, na wadijskou loď. Otevře proto vzduchový uzávěr, aby vstoupil dovnitř, ale když vejde, objeví se v Quarkově baru. Falow se jen usměje a pokyne Quarkovi, že hra musí pokračovat. Quark se po chvíli váhání a za ostrých Odových pohlédů, rozhodne pro kratší a težší cestu. Doufá, že se tak dostanou domů pomocí jediného tahu.

Hod kostkami se mu ale nepodaří a jeho trestem je, že musí obětovat jednu figurku.

Quark je vystrašen, a nedokáže se rozhodnout koho obětovat, klekne na kolena a začne prosit o odpuštění, že je už nikdy nebude podvádět. Falow je však neoblomný a zadá, aby volbu figurky provedl počítač náhodnou volbou. Dustojníci vejdou do jeskyně, která se začne sesypávat. Na druhé straně jeskyně je východ, ale od toho je dělí široká propast, kterou lze obejít jen po úzké římse. Dax si při přechodu poraní nohu a uklouzne. Kira a Sisko se jí pokoušejí vytáhnout, ale když se jeskyně opět otřese, všichni spadnou do propasti - a ocitnou se v Quarkově baru.

Hra skončila, nikdy nebyli v ohrožení života, byla to pouze hra. Za všechno mohl jen Quark, protože podváděl hosty.

Copyright © 2001 Hati & Anry
Obrázky poskytl Ben Sisko

[Předcházející epizoda] [Deep Space Nine] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]