Invasive Procedures
SD : 47182.1
N : 424

Hvězdné datum 47182.1. Z důvodu mohutného plazmové bouře byla DS9 dočasně evakuována do doby, než bouře neskončí. Stanici bude řídit základní posádka. Odo a O'Brien utěsňují přechodové komory, aby se na stanici nedostala zkrystalizovaná plazma.
V jedné přechodové komoře najdou Quarka. Zůstal na stanici, protože nechtěl opustit svoje latinium a na evakuační lodi pro něj nebylo dost místa.
Plazmové bouře se vyskytují velmi zřídka, pro důstojníky je to jedinečná šance zkoumat jednu z nich. Senzory nečekaně hlásí malou loď směřující k stanici čtvrtinovým impulzem. Vysílají pozdrav, ale není možné určit co jsou zač. Nahlásí se jako nákladní loď "Ekina", uvízli v bouři a mají poškozené motory. Komandér povolí přistání. Odo a O'Brien je čekají u přechodové komory, nečakaně však vyběhne ozbrojený Klingon, sebere jim komunikátor a hrozbou přinutí Oda, aby si vlezl do jakési nádoby. Jsou čtyři - dva Klingoni, Trill a nějaká žena. V ošetřovně přinutí doktora Bashira, aby dal nádobu s Odem do vákuové schránky. Přepadnou OPS a vyřadí všechny přístroje. Nějak neutralizovali bezpečnostní systém v přistávacím prstenci, jedině tak se mohli dostat na stanici. V tom má pravděpodobně prsty Quark, protože on se tam zdržoval.

Vetřelci se konečně vyjádří o co jim jde. Klingony zaměstnává Trill, jmenuje se Verad a chce Jadziina symbionta. On předstoupil před symbiózní komisi, ale řekli mu, že není vhodným kandidátem na připojení a tak má tuto operaci provést doktor Bashir.

O'Brien se pokusí o odpor, ale Verad ho postřelí do ramene. Doktor tedy svolí, že přemístí Jadziina symbionta do Verada.

Operace proběhne bez komplikací, jenže několik hodin po operaci většinou bývalý hostitel zemře - Jadzii tedy nezbývá mnoho času. Důstojníci si zatím povídají s Mareel, přítelkyní Verada. Jednomu Klingonovi se to přestane líbit a kopne O'Briena do zraněného ramene. Strhne se boj, avšak Klingoni si rychle zbraněmi vybojují převahu. Verad a Mareel jsou dávní přátelé, poznala ho na její domovské planetě a když odjížděl na Trill, prosil jí aby šla s ním.
Jadzia se probudí a cítí se prázdná.

Verad Dax mluví se Siskem. Nyní ho pozná, taky stanice je mu známa. Komandérovi se ho nepodaří presvědčit, aby si to rozmyslel, Jadziin život se totiž stále dá zachránit.

Sisko atakuje na Mareel, symbiózou svého milovaného Verada ztratila. Jinak chodí, jinak premýšlí a také chování k ní se změnilo. Quarkovi dojde trpělivost a napadne Klingona, nikdo mu však nemůže pomoct, protože Mareel je phaserem drží v šachu. Klingon si s Quarkem lehce poradí. Quark předstírá vážné poranění ucha. Vetřelci čekají až bouřka zeslábne natolik, aby mohli bezpečně odletět ze stanice, chtějí utéct do gama kvadrantu. Na ošetrovně, kam Klingon odvedl simulujícího Quarka, se doktorovi podaří Klingona uspat a Quark osvobodí Oda. Verad se už chystá opustit stanici. Podle původního plánu měl Verad počkat na Mareel v gama kvadrantu, ale změnil to a Mareel si začína být jistá, že nepřijde. Ani její city už neopětuje tak vroucně.

Sisko jí nadále přemlová, aby zachránila svého starého Verada a zároveň také Jadziu.

Kira si podá Klingona, ale Veradovy se podaří utéct. V uzávěru je na Verada připravený komandér Sisko.

Verad si je jistý, že ho nepostřelí ani neomráčí, protože by tím ohrozil život symbionta, ale jestli ho nechá odejít, Jadzia zahyne.

Nemá tedy na výběr a vystřelí. Symbiont se vrátí tam kde má být. Verad se nyní cíti sám, opuštěný, Mareel je však s ním. Jadzia Dax si všechno pamatuje, Veradovy sny i jeho činy. Odteď bude navždy její součástí.

Copyright © 2001 Hati & Ben Sisko

[Předcházející epizoda] [Deep Space Nine] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]