The Wrath of Khan
SD : 8130.3
Stránka převzata z www.startrek.cz
Nová kapitánka lodi Enterprise, Saavik, se vydává zachránit civilní loď Kobayashi Maru, která má poruchu v Neutrální Zóně. Střetnutí s Klingony (nebo Romulany) způsobí těžké škody a vyvrcholí nutností opustit loď v záchranných člunech... 
...což je samozřejmě jen tréninková simulace pro nové adepty na důstojnické funkce, takzvaný Kobayashi Maru test - slavný scénář bez možnosti výhry. Jen jeden muž v historii nad ním zvítězil - kapitán James T.Kirk. Vulkansko-Romulanská dívka Saavik je pouze poručík (Pozn.: o jejím původu nakonec nebyla ve filmu zmínka, ale ve scénáři to bylo). 
Admirál Kirk má narozeniny a prožívá krizi středního věku, cítí se příliš staře, tak jak se to mužům v tomto věku stává. Doktor McCoy mu za to patřičně vyčiní. 
Saavik
Mezi tím loď Reliant pod velením kapitána Terrella blíží k mrtvé pouštní planetě Alfa Ceti VI, kde má provézt výzkum pro projekt Genesis, přísně utajený vědecký výzkum s velkým tvořivým - a destruktivním- potenciálem... Tento projekt potřebuje zcela mrtvou planetu - ale na planetě, kde by neměla být ani noha, ukazují senzory známky života. Když se kapitán Terrell a první důstojník Chekov přenesou dolů, naleznou zbytky nákladní lodi. Vzápětí jsou zajati skupinkou divně oblečených lidí.
Khan Je to geneticky vypěstovaný vůdce Khan Noonian Singh a jeho následovníci, kteří uprchli ze Země na konci dvacátého století, když byla jejich vláda svržena. Před patnácti lety nalezla jeho loď Kirkova Enterprise. Když byli probuzeni z kryogenického spánku, pokusili se převzít vládu nad Enterprise. Za to byli vysazeni na obyvatelné planetě, Alfa Ceti V. Za několik měsíců poté Alfa Ceti VI explodovala a oběžná dráha Alfy Ceti V se tím posunula natolik, že se změnily veškeré podmínky a planeta začala více než nepříjemně připomínat Alfu Ceti VI.
To vedlo i k této záměně - lidé z Reliantu předpokládali, že jde o Alfu Ceti VI a proto neočekávali žádné lidi. Khan samozřejmě nemůže Kirkovi odpustit to, že ho zanechal na téměř neobyvatelné planetě a způsobil tak smrt mnoha jeho lidí - včetně jeho ženy, původně členky posádky Enterprise, která se do Khana zamilovala při jeho návštěvě na lodi a rozhodla se odejít s ním...
Jejich smrt způsobil mimo jiné místní živočich, jehož parazitické zárodky se usazují v lebce a v prvních stádiích způsobují snadnou ovladatelnost, později šílenství a smrt. Khan to zřejmě průběžně používal k likvidaci případných nespokojenců, protože chová v teráriu jednoho z živočichů. Jeho larvy vloží do přileb skafandrů obou astronautů a poté, co si mláďátka najdou cestu na své místo, využije kapitána a prvního důstojníka, aby se dostal na loď i se svými následovníky a převzal na ní vládu. Když zjistí, že jeho nepřítel Kirk se stal dokonce admirálem, zatouží po kruté pomstě ještě daleko víc...
Když se dozví o projektu Genesis, dá dohromady nestvůrný plán - ukradne přístroj a materiály Genesis a tím přiláká na místo přímo admirála Kirka - a Genesis poté využije k jeho velkolepému vymazání z existence. Ve skutečnosti se jedná o způsob, jak rozložit libovolnou mrtvou hmotu na subatomární úrovni tak, aby se změnila v hmotu, produkující život...vlastně tentýž proces, jaký byl nastartován na začátku vesmíru, jen o mnoho rychlejší. Dá se klidně použít v rámci celé planety. Má to ale vadu - pokud je na planetě existující život, bude zničen...
Kirk je právě na inspekci na své bývalé lodi - Enterprise nyní slouží jako tréninkové plavidlo pod velením kapitána Spocka, Kirkova bývalého prvního důstojníka. Enterprise zachytí z laboratoře Regula I, kde probíhá výzkum projektu Genesis, zoufalé volání jeho vedoucí, Carol Marcus (Pozn. bývalé Kirkovy přítelkyně, s níž se téměř oženil, před tím, než se stal kapitánem - v epizodě TOS:"Where No Man Has Gone Before" se dokonce výslovně mluví o 'blonďaté laboratorní techničce, kterou jsem si málem vzal'. Tomu se podle mne říká ukázkový příklad zachování kontinuity, pokud si uvědomíme, že zmíněnou epizodu a film dělí téměř dvacet let! - omluvte tu menší poznámku).
Kirk převezme velení lodi a letí Carol na pomoc. Když jsou téměř na místě, setkají se s Reliantem. Kirk se dopustí téměř osudové chyby tím, že ignoruje předpis, který přikazuje vztyčit štíty, pokud se blíží loď která neodpoví na volání. Reliant tak zaskočí Enterprise nepřipravenou a poškodí ji tak, že ji téměř donutí ke kapitulaci. Na obrazovce se objeví Khan a požaduje vydání Kirka a materiály k projektu Genesis. Cas je luxus! Vy si ho nemuzete dovolit!
Kirk se Spockem přijdou ale na zoufalý trik. Každá loď má svůj prefix kód, kódové číslo, které brání vstupu do lodních systémů zvenčí všem, kdo toto číslo neznají. S pomocí tohoto čísla odpojí Spock štíty Reliantu a Enterprise dá plnou salvu s veškerou energií, kterou se podařilo nashromáždit za dobu, kdy Khan čekal na materiály Genesis. Reliant je těžce poškozen a musí se stáhnout. Kirk opět dokázal, že největším uměním hvězdného kapitána není chyby nedělat, ale umět po sobě chyby napravit - uniknout z beznadějné situace. Khan a spol.
Po příletu na laboratorní stanici Regula I naleznou ale lidé z Enterprise pobité členy posádky se stopami krutého mučení... Ani počítačová jednotka se záznamy Genesis, ani připravené spouštěcí zařízení celého procesu není nikde na stanici. Zato v jedné skříni je nacpán kapitán Terrell a Chekov - Khan už je očividně nepotřeboval. Výsadek nalezne spuštěnou transportérovou jednotku a souřadnice na něm nastavené vedou kamsi hluboko do nitra planetky, kolem níž stanice obíhá. Kirk s optimismem sobě vlastním rozhodne, že se přenesou dolů - protože není co ztratit... opravy bojových škod Enterprise budou podle hlášení z Enterprise trvat dva dny.
David Marcus Skutečně, v nitru planetky je jeskyně, kde probíhalo testování projektu Genesis. Carol, její (a Kirkův) syn David a jeden další vědec z projektu se s veškerými materiály ukryli právě sem, když Reliant napadl stanici. Chekov a Terrell se ukáží být stále pod Khanovou kontrolou - odvysílají mu souřadnice Genesis. Když ale dostanou příkaz usmrtit Kirka, Terrell se raději vypaří svým vlastním phaserem, než aby se stal nástrojem vraždy a Chekov projeví tak silný odpor, že to larvu vypudí. Genesis je ale pryč, na Reliantu. Zdá se, že je vše ztraceno...jsou pohřbeni zaživa. 
Po nějaké chvíli, během níž se dozvíme, že podváděl při testu Kobayashi Maru tím, že změnil programování tak, aby se dalo zvítězit, vytáhne Kirk komunikátor a se šibalským šklebem prohlásí: "Nerad prohrávám", načež dá panu Spockovi příkaz k přenosu na palubu Enterprise. Ukáže se, že komunikace byla domluvená předem, protože bylo jasné, že Khan bude poslouchat. Zatímco Reliant čekal na Genesis na jedné straně asteroidu, Enterprise se skrývala na druhé a lízala si rány. Místo dvou dnů trvaly opravy přesně dvě hodiny.
Velké finále... Kirk naláká Khana do blízké mlhoviny Mutara, protože v mlhovině nefungují ani senzory, ani štíty a šance tak budou vyrovnané. Po delším hraní na schovávanou udeří Enterprise konečně na Reliant plnou silou a smrtelně ho poškodí. Sama byla ale poničena také - nemá nadsvětelný pohon.
Khan, zraněný a poslední živý na palubě Reliantu, spustí odpočet Genesis, protože ví, že Kirk bez warp pohonu nemá šanci vlně Genesis uniknout...
Spock už ví, že se děje něco ve strojovně. Opouští můstek a jde do strojovny. Tam unikla radiace z jádra a jádro samo je poškozené. Spock chce jít dovnitř a jádro opravit, doktor McCoy se ho pokusí zastavit, ale Spock ho paralyzuje Vulkanským stiskem a do reaktoru vstoupí. Jen díky své Vulkanské fyziologii přežije dost dlouho na to, aby mohl jádro uvést do provozu.
Pohon je zapojen a Enterprise vypálí vysokou rychlostí právě včas na to, aby unikla před explozí a následnou vlnou Genesis. Z bezpečné vzdálenosti se jim pak naskytne pohled na překrásnou novou planetu, která se právě formuje z hmoty bývalé mlhoviny. Radost z té krásy je však krutě pokažena, když si posádka můstku všimne, že Spock není na svém místě... Ve strojovně je za bezpečnostním antiradiačním sklem vidět Spocka, kterému není pomoci, protože byl vystaven tak vysoké radiaci, že ještě žije jen díky síle své Vulkanské vůle. Po rozloučení s přáteli zemře a když radiace poklesne natolik, aby mohl být vyjmut, je mu uspořádán pohřeb vystřelením do vesmíru. Nová, krásná a ještě se utvářející planeta Genesis je zřejmě ten nejvelkolepější náhrobek, jakého se mu mohlo dostat.
Thanks to Valeris