Lessons
SD : 46693.1
N : 245
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Je hluboká noc. Picard přichází na můstek, Data vstává a chce podat hlášení, ale kapitán ho zarazí.

Picard: "Nemusíte nic hlásit, chci se jenom spojit s archeologickým teamem na Lendris II. Dáte mi to do pracovny?"
Data: "Lituji pane, ale kartografie požádala o blokování komunikace po dobu jejich experimentu. Ještě tři hodiny, dvacet dva minut. V nutném případě to přeruším."
Picard odchází do své kajuty. Zdá se že nemůže spát. Požádá palubní počítač o archeologické nákresy z Lendris II, ale bohužel počítač knihovny je dočasně odpojen - systémy byly přiděleny hvězdné kartografii.
Picard se asi nudí. Bere si knihu a pak jde k replikátoru -

"Čaj Earl Grey, horký."
Počítač: "Systémy replikátoru byly odpojeny na žádost kartografie."
Picard: "Co jen tam dole mohou dělat?"

A jde se podívat. O pár chvil později už vstupuje do laboratoře hvězdné kartografie.
Uvnitř je tma, ozve se jen ženský hlas: "Sem nebo ven, ale zavřete dveře!"
Picard vstoupí, dveře se automaticky zavřou.
Žena: "A ani hnout! Naše oči se budou chvilku přizpůsobovat. Teď zvyšte na 3.2
Dobře. Dobře, dokážeme to. Ale vertikálně nám to utíká, vyrovnávejte!
Jemně, jemně. Ne...Ne. Světla."

Rozsvítí se osvětlení. Žena je k Picardovi stále otočena zády: "Ať jste kdokoliv právě jste zmařil čtyři hodiny práce!"
Picard: "Možná jste mohli jednoduše zamknout dveře."
Žena se otočí. "Jsou tři hodiny ráno." Pak ho pozná. "Á, kapitán Picard."
Picard: "Zřejmě budete nadporučík Darrenová."

Darrenová: "Omlouvám se, nečekala jsem že bude ještě někdo vzhůru."
Picard: "Jste na Enterprise nová. Musíte se naučit čekat nečekané.A teď mi řekněte co bylo tak důležité, že si kapitán musel odepřít svůj šálek Earl Grey."
Darrenová: "Earl Grey? To není divu že nespíte. (otočí se k ovládacímu panelu) Počítači, zapni replikátory a dej mi šálek bylinné směsi Darrenová, č.3 (zase k Picardovi) Neměl byste pít stimulanty pozdě v noci."
Picard se napije a zatváří se jakoby pil vodu z kaluže.

Darrenová: "Naprogramovala jsem sedm dalších směsí. Jedna z nich vám určitě zachutná."
Picard: "Na to se moc těším."
Darrenová se znovu omlouvá za systémové výpadky, které způsobila. Právě probíhá rozsáhlý experiment - vytvoření matematického modelu rodícího se hvězdného systému, tak aby bylo možné předpovědět jeho uspořádání na dva miliony let dopředu.

Picard: "To si tedy na ověření počkáte."
Darrenová: "Mám do té doby ještě něco na práci."

Oba se usmívají, zřejmě si padli do oka.

Kapitán obědvá s Crusherovou. Baví se o posádce, kapitán převede řeč na nadporučíka Darrenovou. Picard osvětluje její teorii výpočtu rodícího se systému na základě fraktálních výpočtů. Zřejmě si to po nocích studoval.
Určitě je to moc zajímavé odpovídá Beverly.
Jsou tři hodiny, oba odchází do baru, kde se koná malý koncert.
Data na housle, praporčík Cheinyová na basu a - Darrenová na klavír. Hrají překrásně, Picard má na tváři úsměv. Báječně si odpočinul.

Celý sál tleská (jak Data poznamená dnešní potlesk převýšil průměrnou decibelovou úroveň) Kapitán si odvede Darrenovou stranou. Chválí její hru a pak si rýpne -
Picard: "Všiml jsem si že hrajete f mol místo zmenšeného d."
Darrenová ožije: "Jste muzikant, na co hrajete, zahrajeme si."
Picard: "Ne, ne, ale ta změna byla LAHODNÁ. Něco takového bych nečekal."
Darrenová: "No, kapitáne, teď když jsem na vaší lodi, možná byste měl čekat nečekané.
"
Oba se usmívají.

Můstek - za Rikerem přichází Darrenová a žádá o přidělení více senzorového času pro své oddělení. Riker ji odmítá, i jiné oddělení mají rozdělané experimenty.
Picardova kajuta. Hraje hudba, když se ozve zvonek. Picard zastaví skladbu o otevře dveře.
Je to Darrenová. Picard ji pozve dál. Nadporučík se rozhlíží, pohled jí padne na flétnu.
"To je resikantská flétna,"vysvětluje Picard. "Už se nedělají..." V hlase má smutek.

Darrenová: "Hrajete na ni dlouho?" Picard se zarazí. Zdá se že neví jestli ji má vyprávět o svém druhém životě. "Ano, už dlouho. Moc to neumím."
Darrenová: "Na tom nezáleží, pokud vás to baví."
Picard: "Nechtěl bych tím nikoho obtěžovat."
Darrenová to hned chce zkusit, ale nedrží flétnu správně. Picard ji zarazí a sám začne hrát nějakou melodii.
Darrenová navrhuje, aby si spolu zahráli a hned rozbaluje klavír - je to malá plastová fólie, kterou až dotěď držela smotanou v ruce. Roztáhne ji, zapne a máme tu klavír.

Začnou hrát Braniborský koncert, ale Picard zjevně nestačí. Je zvyklý hrát jenom s počítačem a s živým člověkem mu to moc nejde.
Darrenová navrhne něco jednoduššího, přehrají pár taktů a pak začne improvizovat. Povzbuzuje kapitána - "zkuste to taky, improvizujte kolem melodie, cokoliv vás napadne." Picard se úplně ponoří do hry.
Darrenová: "Jste rozhodně lepší než myslíte."
Jean-Luc má ve tváři šťastný úsměv...

ukázka

Můstek. Kapitán je plný energie - přichází k Rikerovi a prosí ho, jestli by mu odpoledne mohl dělat partnera při šermu. Riker se vymlouvá, že mu to moc nejde.
"To nevadí, hlavně že vás to baví," odpovídá rozjařeně Picard a píchne při tom Rikera prstem do prsou.

Ošetřovna. Darrenová má natažený sval (moc hraje na klavír - s kapitánem), Beverly ji dává do pořádku. Zdá se docela udivená že kapitán hraje duety (možná trochu žárlí? Situace je trochu napjatá)
Darrenová: "Zdá se že je dost izolovaný..."
Crusherová: "Myslím že je trochu uzavřený, ne izolovaný."
Darrenová: "To je dobře, už je to lepší. Bále jsem se, že to budu muset zrušit."
Crusherová: "Další duet?"
Jefferiesův průlez.
Darrenová pobízí Picarda, ať jde za ní.
Picard: "Nechápu, proč jsme nemohli zkoušet u mě v kajutě?"
Darrenová: "Víte kde jsme?"

Picard: "No ano, to je jefferiesův průlez 25, čtvrtý uzel."
Darrenová: "Ne, toto je akusticky nejdokonalejší místo na této lodi...Ten uzel funguje jako rezonančí komora."
Picard: "Jak jste ji našla?"

Jean-Luc zahraje na flétnu. Melodie je to nádherná. Je to přesně ta, kteou se naučil na Kataanu.
Darrenová: "Co je to ?"
Picard: "Je to...lidová melodie,"
zaváhá Picard, a opět víc neřekne.
Darrenová: "Ještě nikdy jsem vás neslyšela hrát s takovým citem."

Začnou hrát. Překrásná hudba se rozléhá celou lodí.

ukázka

Strojovna. Geordi chodí sem a tam a snaží se zjistit odkud to slyší. Data jde kolem a pohlédne stejným směrem jako Geordi, ale nic nevidí.
Data: "Nějaký problém Geordi?"
LaForge: "Slyším hudbu."
Data: "Já nic neslyším."
LaForge: "Určitě? Něco jsem slyšel...
"

Ale jefferiesův průlez je už tichý...

Enterprise zamíří ke stanici na Berselis 3, kde právě zuří ohnivá bouře.
Picard si zavolá poradkyni vě věci protokolu. Je nejistý. Neví jak se má chovat vůči Darrenové.
Picard: "Vím že Flotila nemá žádné stanovisko na poměr kapitána k podřízené...Ale..."

Deanna: "Chcete můj názor na vás a nadporučíka Darrenovou."

Picard: "Je to vidět?"

Deanna: "Způsobem jakým to těší ty, jimž záleží na vašem štěstí... ano, je."
Picard: "Tak musím mít na paměti víc než svoje štěstí."
Deanna: "Myslíte že by vaše city mohly ovlivnit úlohu kapitána?"
Picard: "Ano, vztahy ke spolupracovníkům mohou mít vážné následky..."
Deanna: "Pravda, ale ignorování těchto citů může mít stejně vážné následky."
Picard: "Vždycky jsem věřil že by vztah k někomu pod mým velením narušil objektivitu."
Deanna: "Kapitáne... Žádáte mě o svolení?"
Picard: "Kdyby ano, dostal bych ho?"
Deanna: "Ano."

Picard přichází na kartografii za Darrenovou. Ta je odměřená. Picard se jí omlouvá, že se k ní před posádkou nechoval dobře.
Nella přijímá omluvu:
"Jsem ráda, že to říkáš, myslela jsem, že jsem se v tobě spletla. Jedna pusa a jdeš hledat nějakou jinou."
V kapitánově kajutě.
Picard: "Víš ta lidová melodie, kterou jsem ti hrál...Naučil jsem se ji na planetě Kataan."
Darrenová: "Ani ji neznám."
Picard: "To mě nepřekvapuje. Z jejich slunce se stala nova. Už před tisíci lety."
Darrenová: "Já to nechápu."
Picard: "Enterprise narazila na sondu vyslanou z té planety před jejím zánikem. Oscanovala mě a ztratil jsem vědomí...V rozmezí 25 minut jsem prožil celý život na té planetě. Měl jsem ženu a děti a vnuka a bylo to pro mě naprosto opravdové. A když jsem procitl, všechno, co mi z toho života zbylo... byla flétna, na kterou jsem se naučil."
Darrenová: "Proč mi to povídáš?"
Picard: "Protože chci abys pochopila, čím pro mě moje hudba je.. A co pro mě znamená, že ji teď mohu s někým sdílet."
Darrenová: "Díky."
Darrenová se baví s Rikerem. Chce dalšího člověka do kartografie a Riker se cítí zatlačený do kouta. Jde za Picardem a chce si o tom promluvit.
Riker: "Začínám se cítit nesvůj, když něco chce."
Picard: "Kvůli jejímu vztahu se mnou?"
Riker: "Přesně."

Picard: "Chce něco navíc?"
Riker: "Ne."
Picard: "Řekl byste že se snaží dělat svou práci?"
Riker: "Ano."

Picard: "Tak ať ji dělá a vy si svobodně dělejte svou... Vy zodpovídáte za posádku. Vždycky jsem měl naprostou důvěru ve váš úsudek."
Riker: "Děkuji pane."
Romantický večer ve dvou. Kapitán začne mluvit o Rikerovi. Očividně snadno dochází k nedorozumnění. Navrhuje opatrnost. Nedělat kompromisy, ale být si vědom možnosti nepochopení.
Ohnivá bouře na Berselis 3 změnila směr. Stanice žádá evakuaci nejpozději do osmi hodin. Kapitánův deník: ... Vstoupili jsme do hvězdné soustavy Berselis a provádíme přípravy k evakuaci stanice na třetí planetě...

Geordi: "Vítr při těch bouřích přesahuje rychlost 200km/h, teplota je až 300 Celsia."
Darrenová: "Bouře vznikají, když sluneční radiace zažehne vysokoenergetickou plasmu v atmosféře."
Crusherová: "Nepostavili tu stanici tak, aby to vydržela?"
Geordi: "To jo, byla zesílena a izolována, ale není to obyčejná bouře, je dvakrát silnější než co jsem kdy viděl. Ta stanice to nevydrží..."
Riker: "Přiletíme minimálně dvě hodiny předem než to tam bude, dvě hodiny budeme evakuovat kolonisty z povrchu."
Darrenová: "Vedla jsem team geologů studujících plasmové gejzíry. Propojili jsme pár termodeflektorů k vytvoření ochranného štítu před žárem."
Geordi: "Bariéru?"

Darrenová: "Zabralo by něco takového?"

Geordi: "No, možná. Kdybychom umístili sérii termodeflektorů podél severního perimetru, vytvořili bychom bariéru a odrazili žár. Izolace stanice by měla zachytit ten zbytek."
Data: "Termodeflektory generují pole přibližně čtyřista metrů široké. Museli bychom propojit šest modulů aby se ta pole překrývala."
Riker: "Kolik lidí by k tomu bylo třeba?"
Geordi: "Dvanáct - dva na team. Propojení tolika modulů nebude hračka. Až tam budou, budeme je tam muset nechat a dostat naše lidi pryč. Nikdo by dlouho nepřežil mimo stanici..."
Picard: "Proveďte."
Riker: "Bouře bude znesnadňovat komunikaci. Všechno se bude muset koordinovat z povrchu. Pane Date, budete řídit evakuaci kolonistů. Doktorko, v nemocnici stanice je devět pacientů - musíte je dostat na ošetřovnu, pak zůstanete na palubě a připravíte se na příjem raněných. Markézi, vezmete dolů pozorovací tým - ať je všem týmům hlášen směr bouře. Nadporučíku Darrenová, máte na starosti umístění deflektorů. Pojďme."
Picard: "Nadporučíku Darrenová, ještě k těm termodeflektorům... (počká až všichni odejdou) ...musí být víc lidí, kteří by mohli řídit jejich umístění."
Darrenová: "Myslím, že mě komandér Riker vybral, protože se na to nejvíc hodím. Nedohodli jsme se, že nám náš vztah nesmí vadit při práci? ...Já to zvládnu."

Picard z toho není moc nadšený...

Bouře nabírá rychlost, Picard dává povel k výsadku.

Bouře zasáhne stanici za 17 minut a ionizace způsobená bouří narušuje působení transportéru, dost to zpomaluje přesun kolonistů.

Darrenová mezitím pracuje na kalibraci deflektorů.

Aktivuje.

Bouře je překrásná... A dole je víc než sto kolonistů.

Deflektory se nedaří udržet propojené, musí se kalibrovat ručně...

Zbývá sedmdesát tři kolonistů - aspoň deset minut.

Bouře bude u perimetru za čtyři minuty. Picard stojí před nejtěžším rozhodnutím svého života...

Picard výsadkům : "Je nutné, abyste vytrvali na pozicích, dokud nedokončíme evakuaci kolonistů."
Picard LaForgovi: "Chci mít zaměřeného každého člena teamu, jakmile bude poslední kolonista evakuován, chci ty teamy tady! Rozumíte?"

Dole vysadila komunikace, každý team teď jede sám za sebe. Situace je kritická...Bouře dosáhla perimetru.
Darrenová: "Pane Bože!"

Riker: "Byl jsem v poslední skupině kolonistů. Kdyby nebylo teamu u perimetrů...nikdo by nepřežil. Dokázali jsme přenést čtyři týmy...rušení zabránilo přenosu dalších dvou. Myslím že nemohli přežít..."
Picard: "Které týmy chybí?"
Riker: "3 a 6.... Naposled byla nadporučík Darrenová v šestém..."

Picard se otočí a beze slova odchází. Je ve své kajutě, sedí neschopen slova, pohybu. Pak vstane a jde ke stolku. Leží na něm flétna. Jeho flétna, na kterou v posledních dnech hrál. Chvíli se na ni dívá a pak zaklapne víko krabičky. Už nikdy nebude schopný na ni hrát...


Konec?

Worf: "Můstek volá kapitána."
Picard: "Mluvte pane Worfe."
Worf: "Našli ty, co přežili. Teď je přepravují."
Picard nedokáže uvěřit. Bojí se dalšího zklamání.

Ale do očí se mu znovu vrací naděje.
Picard: "Hned jsem tam."

Transportní místnost, plno zraněných členů posádky. Darrenová mezi nimi není. V Picardovi dnes něco umírá. Už podruhé.
A najednou - už je na odchodu - se znovu ozve transportér. A v něm...
Je to ona a Jean-Luc je nevýslovně šťastný.
Kapitánův deník: ...I když jsme úspěšně evakuovali všech 643 kolonistů, přišli jsme o osm členů posádky, ať
je zaznamenáno, že přišli o život při výkonu služby.
Darrenová: "Když jsme ztratili spojení, věděla jsem, že jsme v tom sami. Modifikovali jsme phasery k vytvoření rezonanční trhliny, ty vytvořily malé kapsy v ochranném poli a my jsme v nich čekali až to přejde. Richardson to nepřežil..."

Picard: "Je mi to líto..."
Darrenová: "Ne ne, tohle neříkej."
Picard: "Muselo to být hrozné."
Darrenová: "Když jsi říkal ať zůstaneme na pozicích, vzala jsem to, jak jinak - byl to úkol. Ale když jsem viděla jak se ta bouře blíží..."
Picard: "Musela jsi mě z toho vinit."

Darrenová: "Tak trochu, možná... Nakonec jsem se víc bála, že si budeš vyčítat, když zemřu... Je to tak?"
Picard: "Už jsem přišel o členy posádky, o osoby, které mi byly blízké, ale nikdy o nikoho... koho jsem miloval. A když jsem myslel, že nežiješ, chtěl jsem se prostě uzavřít. Nechtěl jsem myslet ani cítit. Byl jsem ve své kajutě a dokázal jsem se soustředit jen na svou hudbu a na to, jak mě už nikdy nebude těšit...A pak jsem tě viděl na plošině transportéru a věděl jsem, že bych už nikdy nemohl ohrozit tvůj život."

Darrenová: "Když tu zůstanu, budeš muset..."
Picard: "Mohla bys rezignovat na svou funkci, zůstat tu se mnou."

Darrenová: "A ty můžeš rezignovat na svou a jít se mnou na základnu."
Oba se usmívají.

Darrenová: "Zažádám o přeložení."
Picard: "Ale... můžeme se vídat jako ostatní. Můžeme si naplánovat dovolenou a v budoucnosti...kdo ví?"
Darrenová: "Ovšem... Slib mi něco. Nepřestaň hrát hudbu."

Tohle je smutné loučení...
Darrenová odchází, Jean-Luc zůstává stát uprostřed své kajuty, ještě osamělejší než předtím...
Copyright © 2000 BMC

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]