Gambit, Part II
SD : 47160.1
N : 257
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

...pokračování z minulé epizody

Phasery zasáhly pravou gondolu.
Enterprise se po úderem otřásla.
"Jenom minimální poškození," hlásil s udivením Worf.
Enterprise dostala další zásah tentokrát do pravé gondoly a opět neutrpěla téměř žádné poškození. Deanna vydedukovala, že museli něco udělat se svými zbraněmi. Dat souhlasil a záhadně řekl: "A teď je na nás, abychom hráli s nimi," a otočil se ke kormidlu: "Vypněte inerciální tlumiče a energii na palubách 31 až 37. Nastavte phasery na 25% a opětujte palbu."
Worf se podivil, ale vykonal rozkaz.
Baranova loď se otřásla a Picard ohlásil škody. Disruptory téměř nefunkční, záložní energie nedostupná. Riker vše z pozadí zamračeně sledoval. Baran začal vydávat rozkazy, když se jeho loď opět otřásla. Baran na naléhání Tallery uznal, že i když je Enterprise těžce poškozena, stále je může zničit, a nastavil kurs pryč. Riker jen pohlédl na Galena.
Když na Enterprise zjistili, že nepřátelská loď ustupuje, Worf naléhal, aby je zničili, dokud je čas.
"Jsem si vědom taktické situace," řekl jen Dat, "nechte je jít."
Deanna pohlédla významně na Worfa a ten se jen bezmocně opřel o konzolu.
Baranova loď zmizela v subprostoru.

mercenaryship.jpg (11631 bytes)
Baranova loď


Později se Deanna s Geordim snažili zjistit, jestli v Rikerově vysílání není nějaká zakódovaná zpráva, ale nemohli na nic přijít. Worf ohlásil, že další dvě lodě Federace po té lodi nájezdníků už pátrají. Dat jen oznámil, že budou udržovat pozici.
"Pane," ozval se Worf netrpělivě, "to tady budeme jen tak čekat?"
"Ano," odpověděl klidně Dat, "a budeme pokračovat v pronásledování, až budeme vědět kam nastavit kurs."
Worf ztišil hlas: "Kdybychom je nenechali uniknout, tak by tohle nebylo nutné."
"Správně. Ale myslím, že komandér Riker chtěl, abychom je nechali uniknout."
Přerušil je Geordi, který jak se zdálo konečně nalezl v Rikerově vysílání nějakou další strukturu. Dat s ním začal pracovat na dekódování.


baran.jpg (8390 bytes)

narik.jpg (10209 bytes)

Baran

Narik

  Baran se mezitím dostal k planetě obklopené modrofialovými mračny a loď zakotvila na orbitě. Narik oznámil, že opravy budou trvat nejméně 5 hodin. Baran mu na to dal tři hodiny a významě se na něj podíval. Narikovi bylo jasné co se mu stane, když to do tří hodin nestihne. Baran přešel k Rikerovi a poděkoval mu za jeho pomoc. Galen se otočil a ironicky se zeptal: "Co se děje, komandére, už vám nevadí, že jste zradil své kamarády? Zradil jste je jen, abyste zachránil sám sebe. Byl jste druhý ve velení a náhle jste zrádce a zbabělec." Riker se při jeho slovech otočil ale Galen pokračoval: "Jaký při tom máte pocit?"
Riker povstal a z otočky jednu Galenovi napálil.
"Dost," křikl Baran a rozkázal Galenovi, aby šel prozkumat ty artefakty. Galen nenávistně pohlédl na Rikera, narovnal si oděv, pohlédl na Barana a odešel. Tallera se vydala za ním.

galen.jpg (6883 bytes) tallera.jpg (11366 bytes)
Galen Tallera

Galen začal pracovat a vkládal postupně  jednotlivé kousky do skeneru. Vešla Tallera. Řekla mu, že se při bitvě s Enterprise choval podivně. Galen se snažil vymluvit, ale Tallera nebyla příliš přesvědčena a pořád zpochybňovala jeho chování. Galen pokračoval ve skenování dalších vzorků a hrubě odpověděl: "Tohle není romulanský zajatecký tábor, na tvoje otázky nemusím odpovídat."
Než stačila Romulanka něco odpovědět, oznámil počítač že se právě vložený vzorek shoduje na 98 % s hledaným. Zatímco si ho Galen začal blíže prohlížet, Tallera oznámila nález Baranovi.
Riker byl zrovna v Baranově kajutě, kde se pohodlně rozvalil na lehátku. Baran si nalil a důvěrně Rikerovi sdělil, že se hodlá Galena zbavit jakmile najde ještě poslední artefakt.
Riker s ním plně souhlasil.
Baran ale musel přiznat, že je Galen velmi bystrý, například v Rikerově případě.
Když Riker zvedl tázavě obočí, Baran vysvětlil: "Poté co jste udělal, vás ve Flotile nečeká moc dobrá budoucnost."
Riker se zamyslel a vypadal jakoby si teprve teď uvědomil co udělal a jaké to bude mít následky. "Ano," řekl, když vstal, "musím přiznat, že jsem došel ke stejnému závěru."
Baran se dostal k jádru věci: "Kdybyste nebyl mým vězněm, co byste udělal?"
"Myslím, že bych si hledal nové zaměstnání," usmál se Riker. "Určitě se najde někdo, kdo by mohl využít mé 15-leté znalosti technologie Flotily," a významně pohlédl na Barana. "Nevíte náhodou o někom?"
"Možná," usmál se Baran, "ale naučil jsem se na této lodi být opatrný."
Riker odvětil, že mu sice nepřísahal věrnost, ale rád by nejprve věděl, jakého druhu by ta práce byla. Co za to?
Baran mu jen řekl, že vše co potřebuje vědět je, že až tato mise skončí povede dlouhý a bohatý život.
Riker souhlasil, ale Baran měl ještě jednu podmínku. A to aby se nevyhýbal Galenovi, ale naopak předstíral přátelství a pokusil se s ním o vzpouru, aby tak zjistil kdo stojí na jeho straně a kdo na Galenově. Ale jen on sám rozhodne, kdy Galen zemře ... teď ho ještě potřebuje.
Riker kývl.
Baran ale ještě pokračoval. "Až bude čas, chci abyste to byl vy kdo Galena zabije." Riker se usmál a odešel. Na Baranově tváři se objevil ďábelský úsměv.


Dat právě sděloval výsledky své práce Geordimu a Worfovi. Zpráva zřejmě obsahuje souřadnice hvězdné soustavy. Worf podotkl, že to pro cizí loď znamená 14 hodin cesty při maximálním warpu. Geordi řekl že Enterprise to zvládne za pět.
"Proveďte," velel Dat.
"No konečně," vydechl Worf a hrnul si to ke konzole.
Dat jen pohlédl na Geordiho.
Zatímco Worf nastavil kurs ... warp 9, Dat k němu přistoupil.
"Poručíku, chci si s vámi promluvit v pracovně," řekl Dat.
"Samozřejmě," řekl nic netuše Worf, a oba tam zamířili.
Jakmile se za Worfem zavřely dveře, Dat se rychle otočil. "Poručíku, nejsem spokojen s vaším výkonem jako prvního důstojníka," řekl ostře.
"Mohu se vás zeptat v jakém ohledu?" začal trochu nechápavě Worf.
"Neustále před posádkou zpochybňujete mé rozkazy. Nemyslím si, že je to vhodné chování."
"Se vším respektem, pane, vždy jsem mohl vyslovit svůj názor nahlas, a to i když se lišil od názoru kapitána Picarda nebo komandéra Rikera."
"To je pravda," souhlasil Dat. "Ale to bylo v situacích, kdy jste jednal jako šéf bezpečnosti a ne jako první důstojník. Hlavním úkolem prvního důstojníka je plnit rozkazy kapitána. V tomto případě mé."
"Ale," hájil se Worf, "copak není mou povinností předložit vám další možnosti?"
"To ano, ale jakmile vydám rozkaz je vaší poviností je splnit. Bez ohledu na to, jaký z toho máte osobní pocit. Jakékoli další námitky mi budou sdělovány v soukromí a nikoli před posádkou."
"Ano, pane," řekl trochu nešťastně Worf.
"Jestli se na tuto funkci necítíte způsobilý, přidělím ji nadporučíku LaForgovi a vás vrátím k taktické konzole. Tento incident nazapíši do vašich záznamů."
"Dal bych přednost, kdybych mohl zůstat ve své současné funkci," vysoukal ze sebe Worf.
"Očekávám, že se zařídíte podle všech zásad, o kterých jsem hovořil," dodal Dat.
"Ano, pane," štěkl Worf.
"Odchod."
Worf se otáčel ke dveřím, když Dat ještě promluvil: "Pane Worfe ... je mi líto jestli jsem poškodil naše přátelství."
Worf na něj chvíli hleděl: "Pane ... jsem to jenom já, kdo ohrozil naše přátelství. Když přehlédnete tento incident, rád bych vás stále považoval za svého přítele."
"To bych také rád,"
řekl jen Dat.
"Děkuji, pane," řekl standartně Worf a odpochodoval.
Dat za ním dlouze Picardovsky hleděl ... a narovnal si uniformu.


Galen pracoval ve své kajutě, když se odsunuli dveře. Galen popadl zbraň a namířil na příchozího. Byl to Riker. Galen si oddechl.
"Také vás rád vidím," řekl Riker.
Riker mu sdělil, proč ho sem Baran poslal. Dále mu sdělí, že se mají setkat s klingonskou transportní lodí, která by jim měla předat další romulanský artefakt. Picard prozradil, že první artefakt není romulanský, ale vulkanský.
Riker se divil, že by nějaký nábožeský kulturní symbol mohl být důvodem pro zabíjení lidí. Picard byl ale také bezradný a podotkl, že kdyby měl na několik okamžiků přístup k počítači Enterprise, jistě by to zjistil.
Riker mu zase řekne, že až Picard ověří pravost artefaktu, tak by ho měl Riker nahradit. Picard navrhuje, že by opravdu měli začít plánovat vzpouru.


Galen si šel promluvit s Narikem, ale ten mu příliš nevěřil, a řekl, že ho nebude následovat. Jedinou koho by přijal jako vůdce by byla Tallara a s ním i mnozí další. Narik odešel a okamžitě po něm vešla Tallara a ostře se zeptala. "Kdo jsi?"
"Co?" zůstal v roli Galen.
"Ty nejsi pašerák a nevěřím, že se menuješ Galen," řekla a namířila na něj zbraň, "řekni mi, kdo ve skutečnosti jsi a co děláš na této lodi a nebo tě na místě zabiju."
Galen se snažil zapírat, ale Tallera objevila zprávu, kterou poslal Enterprise, během bitvy. "Jsi důstojníkem Flotily," uzavřela. Galen si odmítavě povzdechl. "Nezapírej to. Je to jediný logický závěr." Pak sklonila svou zbraň a vrátila ji do pouzdra. "Mé skutečné jméno je T'Pal a jsem členem V'Shar."
"Vulkanské bezpečnosti," doplnil Galen.
Tallera pak vyprávěla Picardovi, že se na loď vetřela již před rokem, aby zjistila něco víc o pravděpodobném ohrožení Vulkanu.
Teprve až ji Galen, sdělil svou pravou totožnost kapitána Enterprise, Tallera pokračovala. Vyprávěla o skupině vulkanských izolacionistů, kteří věřili, že jakýkoli kontakt s cizí rasou pošpiňuje vulkanskou kulturu. Chtěli totální izolaci Vulkanu od zbytku galaxie. Picard podokl, že to je velmi nelogické. Tallera souhlasila, ale řekla, že hnutí mělo svoji vlastní logiku.
Galen se dál vyptával co s tím mají společného ty vulkanské artefatky, které sbírají.
"Jistě jste obeznámen s naší dávnou historií, dříve než jsme nalezli logiku a mír."
"Byli jste více jako my, prudcí a válečničtí," doplnil Picard.
"Byly dokonce časy, kdy jsme používali naše telepatické schopnosti jako zbraně ... časy kdy jsme se naučili zabíjet pouhou myšlenkou."
"Kámen Golu," zašeptal Picard.
"Vy o něm víte?"
"Znám o něm příběhy z vulkanské mytologie."
"Kámen Golu je skutečný," pronesla rozhodně Tallera. "Je to psyonický rezonátor, zařízení, které soustřeďuje a zesiluje telepatickou energii. Je to jedna z nejúčinnějšéch zbraní jaká byla kdy sestrojena."
"Ale podle legendy byla zničena, když Vulkanci nalezl cestu míru."
"Ano, tomu měli všichni během doby procitnutí věřit, zachoval se pouze jeden kus, který byl umístěn ve vulkanském muzeu a ostře střežen. Ten kus byl z muzea ukraden. Krátce potom začala cizí loď plundrovat archeologická naleziště v tomto kvadrantu. Myslíme si, že člen toho izolacionistického hnutí se pokouší zbraň opět sestavit."
"Telepatická zbraň,"
zašeptal Picard.
"Mé rozkazy jsou toho člena najít a zastavit ho."
"Baran mu měl zřejmě ty artefakty dopravit, ale nedostal zaplaceno," uvažoval Picard. "Takže bychom měli pokračovat v naší maškaradě."
"Souhlasím. Ale kapitáne, nemohu dovolit, aby byl rezonátor sestaven. Pokud to bude nutné, zničím tuto loď i posádku."


guisti.jpg (6854 bytes) koral.jpg (11879 bytes)
Guisti Koral

Enterprise mezitím dorazila na souřadnice, které zjistili ze zprávy. Guisti u OPS zaregistrovala jednomístnou klingonskou loď.
"Navažte spojení," velel Dat.
Na obrazovce se objevil velmi zamračený klingonský obličej.
"Jsem nadporučík Dat z lodi Federace Enterprise."
"Koral,"
zavčel Klingon.
Dat čekal, že bude Klingon pokračovat, ale nic se nestalo. Pohlédl na poradkyni a pak zpět na obrazovku.
"Předpokládám, že to je vaše jméno," řekl Dat.
Klingon jen mlčky zamračeně hleděl na Data a nic neříkal.
"Mohu se zeptat na váš cíl?" pokračoval po chvíli ticha Dat.
"Ne," zavrčel Koral.
"Mohu se zeptat na účel vaší cesty," nedal se odradit Dat, zatímco si Worf povzdechl.
"Ne," zopakoval hlubokým hlasem Koral.
Dat skoro zalapal po dechu. "Možná jsem se nevyjádřil dostatečně jasně, pátráme po..." ale dál už Koral neslyšel, jeho obličej z obrazovky zmizel.
Dat pozvedl obočí a posadil se do kapitánského křesla. "Připadá mi, jako velice neochotný."
"Ale přesto má velké starosti a je dokonce trochu vyděšený," prozradila Deanna Klingonovi pocity..
"Pane," ozval se opatrně Worf, "doporučiji přitáhnout raketoplán na palubu naším vlečným paprskem, prohledat ho a Korala vyslechnout."
Dat pozvedl obočí: "Podle podmínek smlouvy mezi Federací a Klingony, má Koral plné právo prolétat prostorem Federace. Pro přenos na palubu a prohledání bychom museli mít nějaký důvod."
"Ano, pane," kývl Worf, ale pak ho něco napadlo. "Ale ... ta smluva nám dává právo na provedení zdravotně-bezpečnostní prohlídky lodí v našem prostoru."
"Zdravotně-bezpečnostní prohlídky?" podivila se Deanna.
"Nejsem si jistý," uvažoval Dat, "jestli využitím této výjimky pro prohledání lodě, bude příliš konzistetní se smyslem smlouvy."
Worf chtěl něco namítnout, ale zase raději ústa zavřel. "Ano, pane."
"Ale..." řekl tentokrát Dat, "kdyby Koral zpochybňoval naše jednání, může podat prostest k posouzení vyšším úřadům. Přitáhněte ten raketoplán na palubu a vy s doktorkou Crusherovou můžete začít prohlídku."
"Ano, pane,"
kývl s mírně škodolibým úsměvem Worf.


Dveře klingoského raketoplánu se pomalu otevíraly. Venku stál Worf a doktorka Crusherová s připraveným trikordérem. Koral pomalu vylezl a narovnal se. Byl o dvě hlavy vyšší než Worf. Beverly k němu opatrně přistoupila a pomalu uklidňujícím hlasem slabikovala: "Zdravím, jsem - doktorka - Crusherová. A tohle - je poručík Worf."
Koral na ně jen tupě hleděl.
"Jsme tady, abychom provedli zdravotně-bezpečnostní prohlídku vaší lodi."
"Zdravotně-bezpečnostní prohlídku," odplivl si Koral.
"Správně," usmála se mile odspodu Beverly. "No, znáte to, radiace ... úniky ... biochemické kontaminace ... a další zdravotní nebezpečí."
Koral jen dál tupě hleděl a nehýbal se.
Beverly se chtěla kolem něj protáhnout. "Promiňte," a snažila se ho jemně odstrčit.
Koral konečně odstoupil a postavil se vedle Worfa. Worf si o odspoda prohlédl a pak se zahleděl na doktorku, která už zkoumala trikordérem vnitřek raketoplánu.
"No, je to dobré, zatím nic," volala. "Jste jistě rád, že to slyšíte."
Koral však nejevil dojem, že by to vůbec slyšel a jen si z výšky prohlížel vršek Worfovy hlavy. Worf se zaklonil, aby mu mohl pohlédnou do očí ...


Mezitím na Baranově lodi zjistili, že jim jejich Klingona vyfoukla Enterprise. Galen podokl, jak ho mohli tak lehce nalézt a významně pohlédl na Rikera. Baran ho umlčel a byl rozhodnut ten artefakt dostat i z paluby Enterprise.
"Máš vůbec představu kolik bezpečáků je na takový lodi?" zeptal se s úšklebkem Galen.
"Ne to nemám," odvětil Baran, "Ale on ano," a pohlédl na Rikera.
Ten jenom pokýval hlavou.
Galen mu ale nevěřil, s tím, že mu jen pomohou dostat se zpět na jeho loď.
"Už jsem vám dvakrát zachránil život, Galene," argumentoval Riker. "Mohl byste prokázat trochu vděčnosti?"
"Jestli se tak o Rikera bojíš, Galene,"
řekl s přimhouřenýma očima Baran, "tak půjdeš s ním a budeš ho hlídat."
Galen pokrčil rameny: "Souhlasím."
Baran mu rozkázal připravit zbraně. Když odešel měl se i Riker k dochodu, ale Baran ho ještě zarazil: "Kdyby jsi nás náhodou chtěl zradit Enterprise, nezapomeň, že je za tebou někdo kdo je připraven tě zabít."
"Nezapomenu."
Galen pokračoval: "Mám pro tebe první úkol, kterým prokážeš svou loajalitu ke mě. Jakmile Galen ověří pravost artefaktu, zabij ho."


Koral seděl v konferenční místnosti s Deannou po pravici a Datem po levici.
"Jsem si jistá, že zdravotně-bezpečnostní prohlídka nebude trvat moc dlouho," říkala Deanna do tupého obličeje. "A jsem velmi ráda, že mám alespoň více času vás poznat," usmála se. "Mohu se zeptat co děláte?"
Koral mlčel a otočil hlavu na Data.
Ten nevěděl co říct a sklopil zrak. Na stole stál pohár s vínem ... rychle se ho chopil, a začal Koralovi nalévat: "Poručík Worf naprogramoval replikátory k přípravě velmi dobré aproximace klingonského krvavého vína."
Koral vše se zhnusením sledoval.
"Myslím, že by vám mohlo chutnat," dokončil Dat a postavil nápoj před Klingona.
Koral číši pomalu zvedl a prohlédl si ji. Pak aniž by upil ji obrátil dnem vzhůru. Dat se předklonil a pozoroval jak se tekutina vsakuje do koberce...


Beverly s Worfem zatím marně pátrali v Koralově člunu. Worf navrhl přetáhnout si paměť lodi. Beverla namítala, že to už se nedá omluvit zdravotně-bezpečnostní prohlídkou.
"Mohli bychom říct, že počítač generoval abnormální úroveň radiace," vymyslel rychle výmluvu Worf.

tng25601.jpg (30854 bytes) V tom se v nákladovém prostoru materializovalo několik postav. Byl to Riker, Picard, Narik a další dva členové Baranovy posádky.

Riker ihned namířil zbraň a sestřelil právě přicházejícího praporčíka. Než stačil Worf tasit svou zbraň, už na něj Picard mířil.
"Jste překvapeni, že mě vidíte," řekl Riker Worfovi a Beverly.
"Dalo by se říct," řekla Beverly, zatímco Worf vyloudil je zavrčení.
"Dalo by se říct, že jsem změnil zaměstnavatele," řekl s úsměvem Riker.
Mezitím Picard prohledal člun, ale nic nenašel. "Hej, ty," obrátil se na Worfa, "kde je ten artefakt?"
"Nevím o čem to mluvíte?" pronesl Worf.
"Používej mozek," okřikl Galena Riker, "kdyby ten artefakt měli, myslíš, že by tady ještě pátrali? Ještě ho musí mít Koral. Kde je ten klingonský pilot," zeptal se Riker a namířil svůj disruptor na Worfa.
Worf mlčel.
"V konferenční místnosti s Datem a Troi," řekla Beverly.
"Jak daleko," ptal se Narik.
"12 palub nahoru," odvětil Riker.
"Přes ostrahu tak daleko neproniknete," konstatoval Worf.
"To ani nepotřebujeme, použijeme transportní plošinu v tamtom raketoplánu a přeneseme se přímo tam. Je mi líto.." dodal a vystřelil na Worfa, který se skácel. Beverly ho následovala. Picard vše jen sledoval. Pak se všichni rozběhli do raketoplánu.


Koral stále tupě čuměl.
"Kdybyste nám mohl říct," říkal právě Dat, "něco o podstatě vaší mise."
V tom se na druhé straně místnosti materializovalo pět postav. Když Troi poznala Rikera a Picarda otevřela ústa, ale včas se stačila kontrolovat, a nic neřekla.
I Koral vstal a řekl: "Co je tohle?"
Picard k němu hned vykročil a začal ho zkoumat svým trikordérem. Dat vše nechápavě sledoval, ale uvědomoval si, že ať už se děje cokoliv nesmí to pokazit.
Picard konečně našel co hledal a vytáhl malý předmět Koralovi z opasku.
V tom promluvil Dat: "Komandére Rikere, tímto jednáním, riskujete obvinění z útoku, krádeže, pirátsví a velezrady."
"Skutečně?"
zeptal se Riker, "pak mi další obvinění už nemůže uškodit," a namířil disruptor na Picarda. Ten před výstřelem uskočil a sám Rikera střelil do prsou. Deanna se rychle k bezvládnému Rikerovu tělu rozběhla.
"Je mrtvý?" ptal se Picard, zatímco na ně pořád mířil.
"Ano," řekla Deanna.
"Výborně," řekl Picard a postavil se k ostatním, "aktivuj transportér." Všichni čtyři se přenesli pryč.
"Bezpečnostní poplach," dotkl se komunikátoru Dat. "Lékařský team do konferenční místnosti. Dat volá můstek. Zvedněte štíty a začněte pátrat po cizí lodi."
"Je jen omráčený," řekla Deanna.
"Musím přiznat, že zažívám stejný pocit," podotkl Dat.
Riker se pomalu posadil a řekl: "Vysvětlování zabere trochu času."


Zatímco Galen s ostatními vešel na můstek, Baran nastavil kurs .. warp 6.
Galen mu hodil artefakt. "Mám tu pro tebe ještě něco jiného.." a pořádnou mu natáhl.
Baran se chvíli převaloval po zemi.
"Řekni mu co se stalo, Nariku," pokračoval Galen.
"Riker nás zradil, pokusil se zabít Galena."
"Mohl nás zabít všechny,"
pokračoval už Galen, "a já myslím, že jednal podle tvého přímého rozkazu, Barane. Zradil jsi nás." Galen se od něj odvrátil, zatímco se Baran zvedl.
"Už toho bylo dost, myslím, že je čas, abychom dostali nového vůdce. Někoho, kdo nám zaručí zisk, který nám byl slíben."
"Opravdu?" zeptal se s nenávistným pohledem Baran, když si promnul tvář, "a kdo by to měl jako být, Galene? Ty?" a začal kolem něj kroužit jako sup. "To on to všechno naplánoval. Neustále stál proti mě. Ohrožoval vše tím, že neuposlechl rozkazy."
"Ale tvoje rozkazy. Ty jsi jen malý muž, který hraje roli na kterou nestačí. Říkám je čas na změnu!" křikl na ostatní. "Kdo jde se mnou?"
Jako první se pohnul Narik. Ostatní ho následovali. Baran byl sám.

neuralservodevice.jpg (6639 bytes)
Ovladač neurálních implantátů

Usmál se a sáhl po ovladači neurálních implantátů, na svém opasku. "Dokud mám tohle jsem tu pánem."
"Přece si nezabiješ celou posádku, kdo by řídil loď?"
"Nezabiju ji celou," ušklíbl se Baran, "jenom tebe, Galene."
Baran se dotkl spínače a sám se zhroutil bolestí. Po několika vteřinách zemřel.
"Co se stalo?" ptala se Talara.
"Změnil jsem kódy vysílače," řekl Picard.
Talara sebrala Baranovi artefakt. "Posádka potřebuje vůdce," řekla a pohlédla významně na Picarda.
Picard vytáhl zbraň, namířil na Baranův přístroj, vystřelil a přístroj se vypařil. "Na této lodi už nebudou žádné tresty," řekl. Pak vydal rozkazy, aby se pokračovalo v zadaném kursu.


Riker se mezitím ujal velení Enterprise a mluvil právě s ministrem bezpečnosti z Vulkanu. Riker ho právě informoval, že k Vulkanu míří Baranova loď. Ministr nerozumněl a proto Riker řekl, že ví o jejich agentu na té lodi.
"Komandére, myslím, že je tu problém, na té lodi žádného agenta nemáme."


Picard s Tallerou mezitím určili, kam maji artefakty dodat, je to jedna opuštěná podzemní pevnost na Vulkanu. Picard změnil kurs lodi k Vulkanu. Pak požádal Talleru o pomoc s překladem jistých symbolů. Pochopil, že na jedné straně je varovnání před smrtí a ničením, "..ale nejsem schopen určit, co je na druhé straně. Jeden symbol reprezentuje boha války a druhý boha smrti, ale když se podíváte pozorně zjistíte, že jeden symbol chybí," a přejel prstem po okraji. "Co chci říct je, že bůh války a smrti jsou zobrazováni vždy odděleně a nikdy nemohou být kombinovány s třetím symbolem."
"Fascinující," řekla Tallera, "ale já nejsem expert na archeologii."
"Jsem skutečně zvědav na třetí část, protože by to mohlo poskytnout nový pohled na vulkanskou mytologii," pokračoval se zápalem Galen.
Talera se rozhodla zatím artefakty uschovat na bezpečné místo a také že se přenese dolů ona sama, aby byla vyloučena jakékoli podezření, že patří k izolacionistům. Picard souhlasil a sdělil jí, že dostat se na orbitu nebude problém, protože požádal komandéra Rikera, aby kontaktoval vulkanské úřady. Tallera nechápala proč to udělal. Galen to zdůvodnil tím, že nechce, aby došlo k nějakému nedorozumění. Tallera nakonec uznala, že to bylo moudré. Galen dál navrhl, že kontaktuje Enterprise, aby byla poblíž pokud by nějaký z izolacionistů chtěl uniknout. Tallera ale namítala, že vulkanská ostraha bude stačit. Picard chtěl tedy jít alespoň s ní, aby tam nebyla úplně sama, ale Tallera odmítla s tím, že tohle je vulkanská záležitost.


vekor.jpg (7730 bytes)
Vekor

Když loď dosáhla Vulkanu, Galen na můstku informoval Talleru o změně plánu. Chtěl mít alespoň jeden artefakt na palubě. Tallera namítala, že tak to nebylo dohodnuto, ale Galen trval na tom, že je to příliš riskantní a že ji jinak nepustí.
"Tak na tohle jsem čekala," pronesla Tallera k ostatním, "podívejte se do navigačních zázanamů a otevřete soubor 137/omega. Najdete tajně odeslanou zprávu pro Enterprise obsahující celý náš letový plán."
"Ona má pravdu," řekla nebezpečně Vekor, když si to ověřila.
"Zprávu odeslal Galen," dodala Tallera, "je to důstojník Hvězdné flotily."
"Tallera má pravdu," přiznal Picard. "Ale to co vám neřekla je, že ty artefakty, jsou součástí neuvěřitelně mocné zbraně. Jakmile bude mít všechny artefakty, nechá vás napospas Flotile."
"Nezajímá mě, jestli je ta zbraň pro někoho jiného nebo pro tebe," ozvala se Vekor. "Vše co mě zajímá jsou moje peníze. Takže navrhuji kompromis. Narik a já s tebou přeneseme na povrch, abychom se ujistili, že zaplatíš."
"A pak si můžeš jít kam chceš," souhlasil Naurik.
"Souhlasím," řekla Tallera. "Vemte ho sebou," kývla na Picarda, "pokud narazíme na Flotilu, můžeme ho použít jako rukojmí, pokud ne, zabijeme ho."


Talera, Picard, Narik a Vekor se přenesli do nitra jeskyně. Pronikalo sem slabé světlo a všude byla vidět starověká výzdoba.
Tallera ukázala na bedny se zlatem raženým latiniem. Vekor to šla hned přepočítat, ale zjistila, že je to ztěží polovina toho, co jim bylo slíbeno a namířila svou zbraň na Talleru.
"To je všechno co mám," říkala Talera, zatímco něco kutila s artefakty, "navrhuji, abyste si to vzali a zmizeli."
Narik ale chtěl všechno.

stoneofgol.jpg (6155 bytes)
Kámen Golu

Tallera dokončila zbraň.
"Dobře," řekla, otočila se na něj a stiskla předmět pevně v rukou, "dostaneš co si zasloužíš."
Před Naurikem se začala vytvářet jakási stěna, která se k němu přibližovala. Když ho zasáhla Naurik odletěl několik metrů dozadu a mrtev se skutálel ke stěně jeskyně.
Tallera namířila zbraň na Vekor. Ta se snažila pozvednout svou zbraň, ale nevěděla co dělat. Stěna ji obalila a odhodila stejně jako Narika.
Tallera namířila zbraň na Picarda. Ten jen pohlédl na phaser na zemi, který Vekor vypadl z rukou.
"No, kapitáne, seberte ten phaser," pobízela ho Tallera.
"Tohle vám nikdy neprojde. Hvězdná flotila vás nepřestane pronásledovat."
"Jak málo rozumíte tomu, čemu čelíte, kapitáne. Jste zvyklí bojovat s nepřáteli, kteří jsou stejní jako vy ... s loděmi a lidmi ... s obrannými štíty ... energetickými zbraněmi ... warpovým pohonem, ale tohle je není podobné ničemu, čemu jste kdy čelili. Tohle je síla mysli. Seberte ten phaser, kapitáne!"
Picard se nehýbal a jen na ní hleděl.
V tom se materializovalo několik postav. Byl to Riker, Worf a dva členové ostrahy. Tallera na ně okamžitě namířila svou zbraň!"
"Odhoďte zbraně," křikl na ně rychle Picard. "Udělejte to!"
Riker se podíval na Worfa a pustil phaser. Worf samozřejmě jako poslední.
"Nedělejte žádné agresivní pohyby," radil dál Picard. "Rezonátor zesiluje nasilné pocity a emoce. Proto jste chtěla, abych sebral ten phaser. To by mě zabilo. Na třetím artefaktu je totiž vulkanský symbol pro mír," přistoupil k ní pomalu Picard, zatímco si Tallera pozorněji prohlížela svou zbraň. "...který stojí mezi symboly pro válku a smrt. Síla rezonátoru nezraní toho, kdo smýšlí mírově."
"Teď se sám přesvědčíte, jak hluboce se mýlíte," zasyčela Tallera a namířila na Rikera.
"Uvolněte mysl od násilných myšlenek," rychle radil Picard. Před Rikerem se začala vytvářet stěna. Tallera do toho dávala veškerou svou sílu a stěna se přibližovala. Nakonec ale Rikerem neškodně prošla.
"Nee," zařvala bezmocně.
"Přemýšlej, Tallero, před dvěmi tisíci lety, byli vaši lidé sužováni válkou. Když přišel na Vulkan mír, rezonátor se stal zbytečným," říkal tiše Picard. "To proto byl rozebrán."
Tallera nevěřila a se vší zuřivostí zamířila na Worfa.
Worf nějak záhadně vytěsnil násilnické myšlenky ze své mysli a stěna jím neškodně prošla. Tallera klesla vyčerpáním na kolena.
Picard se k ní sklonil a pokračoval v proslovu: "Měla jsi pravdu, Tallero, rezonátor nemůže být zastaven phasery ani štíty ale může být přemožen mírem."
Tallera rychle namířila zbraň na Picarda.
Stěna prošla i Picardem, který jí zbraň vzal z rukou a pohlédl na Rikera, který tam stál jak tvrdý Y.


...Tallera byla zatčena a vulkanská ostraha začala pátrat po dalších izolacionistech...

Picard, Riker a Dat kráčeli chodbami Enterprise a Riker právě vykládal Picardovi jak ho objevili na povrchu. Když zjistili, že není na palubě, hledali signál z jeho neurálního implantátu a vystopovali signál až do té jeskyně. Když se Dat zeptal co se stalo s rezonátorem, Picard odpověděl, že byl zničen. S Baranovou posádkou se vypořádají vulkanské úřady. "Ale jsou obviněni také Klingony, Caradassiany," zíval Picard, "Ferengi, a ještě několika dalšími." Všichni se zastavili před kapitánovou kajutou. "Komandére, můžete nastavit kurs na základnu 227, připojím se k vám na můstku později," řekl Picard.
Riker zakroutil hlavou: "Ještě moment, jste prohlášen za mrtvého, nemůžete vydávat rozkazy."
Picard se usmál.
"Pokud bychom přesně dodržovali směrnice Hvězdné flotily," vložil se do toho Dat, "pak technicky vzato, jste prohlášen za zrádce. Ve skutečnosti, byste měl být dvakrát předvolán k vojenskému soudu. Takže ani vy nemůžete vydávat rozkazy, pane."
"To je pravda," musel přiznat ospalý Picard. "A protože já jsem mrtvý, tak se půjdu trochu prospat ... a, pane Date, navrhuji, abyste eskortoval komandéra Rikera do cely."
"Ano, pane," vžil se do role Dat.
Riker se jen smál. Když se dveře Picardovi kajuty zavřely, otočil se a chtěl odejít. Za paži ho ale chytil Dat.
"Tudy, pane," pokývnul na opačnou stranu.
Riker chvíli vyjukaně koukal, ale pak pochopil. "Date, on žertoval," snažil se to vysvětlit, zatímco ho Dat mlčky táhl chodbou. "Pochopil jste to že?" ale na Data to nemělo vliv. "Date?" zeptal se už vyděšeně Riker. Ale Dat nezastavoval a ani nepovolil sevření...
A Enterprise zamířila za dalším dobrodružstvím....

Copyright © 2000 Anry The One

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]