Gambit, Part I
SD : 47135.2
N : 256
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Špinavý bar na zapomenuté planetě Dessica II.
"Proč hledáte toho muže," ptal se právě barman s kostěnými výrůstky na čele i na bradě, Deanny Troi, která stála opřená o bar. Deanna měla civilní šaty.
"Dluží mi peníze," řekla s trochou nenávisti Deanna.
Barman chvíli dělal jakoby přemýšlel a neustále si třel svou bradu. Po chvíli pomalu řekl: "Možná, kdyby jste se zdržela pár hodin, mohli bychom to probrat mezi čtyřmi očima."
"Jestli se to nedozvím od vás, tak se to dozvím od někoho jiného," řekla Deanna a sesedla z barového sedátka.
"Počkejte," řekl najednou rychle barman, "říkala jste, člověk ... asi dva metry vysoký ... s holou hlavou .... hmmm takový tu nikdy nebyl."
"Lžete," vmetla mu do tváře Deanna.
"Aha, jste Betazoid," pochopil okamžitě barman, "to jsem si mohl myslet. Ale na vašem místě, bych se tady moc nevyptával. Lidé to tu nemají rádi."

Riker, také v civilu, byl právě na druhé straně místnosti a bavil se s jedním zákazníkem. Společně se zasmáli a pak se rozešli. Riker přešel k zachmuřenému Worfovi, který je ze stínu pozoroval.
"Myslím, že támhleten, něco ví," řekl temně Worf a ukázal na krčícího se Yridiána u stolu, "ale musíme být opatrní."
"Tak pojďme," řekl Riker a ignoroval Worfovy posunky, aby to raději nechal na něm.
Riker si typicky otočil židli opěradlem dopředu a posadil se přímo před Yridiána. Worf pomalu dosedl věděl něho.
"Takže co víš?" spustil Riker.
"Jmenuji se Yranac," začal Yridián podlézavě, "a chci vám pomoc."
"Proč by chtěl někdo jako ty, někomu pomáhat," zeptal podezřívavě Riker.
"Protože mám také sestru."
Riker se nechápavě podíval na Worfa.
"Řekl jsem mu, že muž kterého hledáme, přivedl vaši sestru do jiného stavu," řekl Worf s trochu omluvným posunkem. Riker chápavě kývl, zatímco Yranac pokračoval: "Jak sem říkal mám také sestru, a kdyby tohle někdo udělal mé sestře, pronásledoval bych ho, dokud bych ho nedostal..."
Yranac by ještě pokračoval, ale zabránil mu v tom barman, který k němu rychle přistoupil a zmáčkl ho pod krkem. "Vypadni z tohohle baru," zavrčel, "moc jsi pil."
"Tak dost!" ozvalo se náhle za ním a barman zjistil ze má ke spánku přitisknutý phaser. Za ním stála Beverly s baretem na hlavě, a pevně držela svůj phaser u jeho hlavy.
Barman povolil sevření.
"To je moje sestra," řekl skoro šeptem Riker, "a když ji někdo naštve je schopná všeho."
"Jedno špatné slovo a jsi mrtvý, Yradacu," procedil mezi zuby barman a snažil se nemyslet na phaser kterým na něj Beverly mířila.
"Pokračujte," pobídl ale Yranaca Riker.
"Jistě chápete, že se situace poněkud změnila," řekl jízlivě Yranac.
"Chceš víc?" zeptal se Worf.
"Máte vlastní loď?" zeptal se místo odpovědi Yranac.
"Ano."
"Pak mě vemte sebou," řekl s nadějí a pokradmu pohlédl na zachmuřeného barmana.
"Souhlasím," řekl po chvíli Riker.
"Byl tady," rozpovídal se konečně Yridián. "A s ním jakási skupina žoldáků."
"Kdo to byl?" zeptal se Worf.
"To nevím, ale tři na něj zaútočili, právě támhle," odpověděl Yranac a ukázal do rohu.
Beverly předala phaser Deanně, a šla s trikordérem zjistit, jestli mluví pravdu.
Po chvíli řekla, že zjistila známky lidské DNA, které by opravdu mohly být Picardovy a stopy po výstřelu nějakou zbraní.
"Zbraní?" divil se Worf.
Yranac je zděšeně pozoroval. "Kdo vlastně jste?"
Riker se na něj rychle otočil. "O žádné zbrani jste nám nic neřekl!" spustil na něj ostře.
"Vždyť jsem ještě neskončil," bránil se Yranac. "Ti muži na něj zaútočili a při rvačce jeden z nich vytáhl disruptor a vypálil na 'vašeho muže'. Výstřel byl tak silný, že se úplně vypařil."
"On mluví pravdu," řekla zděšeně Deanna.

Deník prvního důstojníka. Hvězdné datum, 47135.2. Enterprise se nachází na orbitu Dessicy II, kde jsme pátrali po nezvěstném kapitánu Picardovi. Doktorka Crusher určila, že zbytky DNA, které jsme nalezli, patří skutečně kapitánu Picardovi. Teď již není pochyb, že je kapitán mrtev.
Deanna vešla do Rikerovy kajuty. Riker seděl zamyšlen u stolu, kde právě diktoval do lodního deníku.
Po pozdravu hned řekla co má na srdci.
"Posádka očekává, že budeš velet, Wille," řekla Deanna. "Musíš se přes tu ztrátu přenést a jít dál. Musíš být pro ostatní příkladem. Čas to vyléčí."
"Ale já nechci být léčen," rozkřikl se Will. "Nechci se cítit lépe a nebudu dělat jako by se nic nestalo. A ani nechci. A to dokud nezjistím, kdo je zodpovědný za jeho smrt."
Deanna si to ale nenechala líbit. "A ty si myslíš, že máš monopol na bolest!? My také máme své pocity! Také nás to bolí, ale to tebe vůbec nezajímá! Pomsta je pro tebe důležitější."
"Zmlkni!" zařval Riker.
Deanna se otočila a pomalu odcházela. Riker za ní zamyšleně hleděl. "Promiň," řekl náhle mírně. "Nechtěl sem na tebe tak řvát." Deanna se otočila. "Musíš pochopit, že mi nejde o pomstu ale o odpovědnost."
Deanna sklopila oči a odešla.

Později na můstku. Riker seděl v kapitánském křesle, když se ozval Worf.
"Admirál Chekote, by s vámi chtěl hovořit."
"Přepojte to do pracovny," řekl Riker a hned tam zamířil.
Když vešel, obhlédl Picardovu židli, ale neposadil se. Zapnul stolní počítač. Na obrazovce se objevil obličej admirála Chekote. "Četl jsem vaše hlášení," řekl. "Ztráta kapitána Picarda je ztráta pro celou Federaci." Riker pouze přikývl.
"Odvolal jste svou misi," pokračoval po chvíli ticha admirál. "Proč?"
"Chtěl jsem ještě pátrat po příčině smrti kapitána Picarda," odvětil Riker.
Chvíli se o tom dohadovali. Riker tvrdil, že nemohou brát Yradacovo svědectví příliš vážně, a že musí nalézt skutečný důkaz, toho že Picard zemřel tak jak tvrdí.
"Kapitán Picard si zaslouží, aby byla jeho smrt prošetřena. Musíme zjistit kdo to udělal."
Admirál chvíli přemýšlel. "Máte volnou ruku .... Mnoho štěstí."
Spojení bylo ukončeno.

Riker pak šel navštívit Yradaca. Yridián právě obědval u plného stolu, ale už mu také otrnulo. Hned jak Riker vstoupil, dožadoval se, aby mu přidělili lepší pokoj.
"Tohle je naše nejlepší kajuta," řekl tvrdě Riker. "Přišel jsem, abych tjistil jestli jste ve své výpovědi snad na něco nezapomněl," řekl už o poznání mírněji.
"Moje paměť, ale už není tak dobrá jako dřív," snažil se vykrucovat Yradac.
To už se Riker neudržel. "Zemře člověk, a vy, který možná víte jak se to stalo si najednou nemůžete vzpomenout," křikl na něj, až se Yradac přikrčil.
"Když o tom mluvíte," řekl vychytrale Yridián, "zrovna jsem si na něco vzpomněl," a udělal jasný posunek odměny.
"Co chcete?" ptal se Riker ne zrovna mile.
"Jen jeden z vašich raketoplánů."
Riker se zasmál ale jeho výraz ztvrdl. "Moje nabídka je taková," řekl hrozivě, chytil Yradaca pod krkem a vytáhl ho od stolu. Přitiskl ho ke stěně a pokračoval. "Vím že na vás Klingonské Impérium vydalo už 12 zatykačů. Takže jediné co vám můžu poskytnout je náskok. A nebo vás předat Klingonům."
"Ne!" vykřikl zděšeně Yradac, "nevíte co by se mnou udělali."
"Tak mluv!"
"Je tu skupina, která v tomto sektoru operuje již několik měsíců. ... Myslím, že teď zamířili do soustavy Barradas."
"Myslíš?" křikl Riker a stiskl ho ještě víc. "Víc nevím," sípal se Yradac.
Riker ho pustil a téměř s úsměvem se dotkl svého komunikátoru. "Nastavte kurz na soustavu Barradas. Warp 6," dodal s úšklebkem pohlédl na Yradaca, který se choulil na podlaze.

Enterprise dorazila do soustavy Barradas.
Konferenční místnost.
Data právě informoval Rikera, Worfa a Geordiho, že v systému je jediná planeta třídy M, a že z ní vycházejí zvláštní signály.
"Asi nějaký energetický konvertor," doplnil ho Geordi.
Data pokračoval. "Povrch planety jeví známky, že planeta sloužila kdysi jako nějaká předsunutá stanice. A to před více jak 2000 lety. Bylo zde objeveno mnoho archeologických nálezů."
"Půjdeme to prozkoumat dolů. Worfe, Geordi," kývl Riker s tím že půjdou s ním. "Date, máte velení."
"Ano, pane," řekl Data, ale když ostatní odešli řekl: "Musím protestovat, pane. Kdyby tady byl kapitán Picard...."
"Jenže on tady není," skočil mu trpce do řeči Riker.
"... sám by jste trval na tom, aby zůstal na můstku," dokončil Data.
"Jenže tentokrát ne," odmítl se o tom bavit Riker.
Data pouze zvedl překvapeně obočí. Další z lidským reakcí, které si bude muset v klidu přebrat.

Riker, Worf, Geordi a další dva muži od ostrahy se přenesli na povrch. Materializovali se v lese za slunečného počasí v místě archeologického naleziště. Geordi po chvíli zjistil, že nemohou použít trikordéry, kvůli nějakému rušení, zřejmě složení atmosféry. Pak v písku objevili trychtýřovité díry, jako by někdo phaserem něco dostával ze země. Naleznou také vázu, která napůl vyčnívala z písku. Někoho asi právě vyrušili při práci. Riker se opatrně rozhlédl. Pak si Geordi všiml, díky svému VISORU, že stopy po nástroji jsou stejné jako ty co nalezli v baru na Dessice II.
V tom jejich úvahy přerušil výstřel z phaseru, který jakoby zázrakem nikoho netrefil. Všichni se okamžitě vrhli do úkrytu. Geordi se to snažil ohlásit Datovi, ale komunikace také zrovna moc nefunguje a Data neporozuměl, co mu chtěl Geordi sdělit.
"Zaznamenávám nějaký druh rušivého pole," ohlásila poručík Guisti, která teď seděla na Datově obvyklé pozici u OPS.

Dole na povrchu zatím probíhal boj. Objevilo se několik "alienů", kteří pálili co mohli. Riker s ostatními se snažili palbu opětovat, ale bez úspěšně. Jeden z členů ostrahy už byl mrtev. Riker se rozhodl, že je oběhne a napadne zezadu. Mezitím ze skupinky Cizinců, vyběhla Romulanka a sebrala ten kus starobylé vázy, který napůl trčel z písku a rychle se opět schovala za kameny, zatímco ji ostatní kryli palbou. Riker je konečně oběhl, ale narazil na dalšího nepřítele, který se dosud skrýval. Riker byl omráčen. Všichni nepřátelé se kolem něj seskupili a i sním se přenesli pryč. Worf jen tupě civěl a nemohl vystřelit, aby náhodu nezasáhl Rikera.
Geordi vstal, a spojil se s Datem, protože spojení náhle začalo fungovat a ohlásil mu co se stalo.
"Přenesli se buď na nějakou základnu na povrchu nebo na loď," řekl Worf, když odečetl údaje ze svého trikordéru.
"Od planety se k nám blíží loď," ohlásila Guisti.
"Jak to, že jsme ji nezaznamenali dřív," zeptal se Data.
"Asi byla v zákrytu na druhé straně, než my," pokrčila rameny Guisti.
"Červený poplach," řekl Data a posadil se do křesla. "Bojová stanoviště."

Plochá krabovitá loď se k nim rychle přibližovala. Když byla dost blízko, vystřelila na warpové gondoly Enterprise. "Žádné poškození," ohlásila Guisti. "Loď přešla na warp 8,7."
"Pronásledovací kurs, warp 9," velel Data.
"Za 23 sekund se dostaneme na dosah transportéru," ohlásila po chvíli Guisti. "Přepínám na senzory dlouhého dosahu," řekla a dotkla se kontrolek.
Její obličej se zamračil. "Pane, loď zmizela."
"Jak zmizela?" zeptal se zmateně Data a doufal, že to není z dalších lidských reakcí, kterou nedokáže pochopit.
"Prostě ji nemohu na senzorech zaznamenat, je pryč, mám pouze jejich energetickou stopu," řekla bezradně Guisti.
Data si oddechl, že to není nic tak nepochopitelného jak si myslel.
"Nastavte zpáteční kurs," velel a úplně klidně se posadil.

Konferenční místnost. K Datovi, Worfovi a Geordimu se přidala Troi. Data právě ukazoval schéma té lodi, která na ně zaútočila. Loď má maskování proti senzorům dlouhého dosahu a proto ji nemohli zaznamenat.
Geordi navrhuje, že by mohl přemodulovat senzory, ale Data to odmítne s tím, že bez zdlouhavé analýzy je šance, že to bude fungovat prakticky nulová.
"Musíme přece něco udělat," povstal netrpělivě Worf. "Mají přece Rikera."
"A přesně to děláme, pane Worfe," řekl chladně Data a vzal tak Klingonovi vítr z plachet.
Worf se opět pomalu posadil.
"Takže musíme nejprve zjistil, co chtěli na té planetě," zakončí Data. "Můžete jít," dodá a spojí prsty rukou k sobě do přemýšlivé pózy. (hmm Data imituje kapitána, sqwělý).

Mezitím na lodi nájezdníků.
Riker je přivlečen doprostřed můstku lodi, zřejmě před kapitána. Byl to bělovlasý cizinec a hladkými kostními výrůstky na čele a s pohledem šílence.
Jmenoval se Baran a právě mluvil se svým šéfinženýrem Narikem, který byl jedním z těch kteří stříleli na povrchu Barrady.
Narik Barana přesvědčoval, že by měli zastavit a loď opravit, jinak za chvíli neudrží ani warp.
Baran o tom ale nechce ani slyšet a chce se co nejrychleji dostat k dalšímu cíli své cesty.
Pak se Baran otočí na Rikera.
"Co jste hledali na té planetě," zeptal se ostře.
"Jsem velitel William Thelonius Riker, SC 231-437."
"Skutečně?"
zeptal se překvapivě klidně Baran. "Mé jméno Baran .... a nemám žádné číslo. Co jste hledali na té planetě?"
"Archeologický výzkum," řekl Riker.
Baran si posměšně odfrkl. Neuvěřil.
"A co jste tam dělali vy?" zeptal se teď Riker.
Baran se místo odpovědi dotkl zařízení připnutém na svém opasku.
Rikerovým krkem projela šílená bolest a Will se skácel na podlahu.
"Do krku jsme vám dali implantát, kterým mohu téměř libovolně regulovat úroveň vaší bolesti," dodal Baran. "Je to jistý způsob jak naučit disciplinovanosti." Opět se dotkl spínače na opasku a Rikerem projela ještě silnější bolest.
"Měli bychom ho pustit," vložila se do toho Vekor.
Přidal se k ní i Narik s tím, že jako po důstojníkovi Flotily, po něm bude jistě sháňka.
"A nebo ho rovnou zabít," pokračovala Vekor.
"Má pravdu," ozval se Rikerovi povědomý hlas od osoby, kterou dosud neviděl. "Já říkám, zabijme ho - hned!"
Riker pomalu zvedal hlavu, dokud se jeho oči nesetkali s očima toho, kdo pronesl tu zlověstnou větu. Před ním stál kapitán Picard.

Picard byl oblečen do civilního hnědého oděvu a chvíli se s Baranem o Rikera hádal. Baran ale Picarda oslovoval "Galene". V tom v motorech něco selhalo a hrozí výbuch warpového jádra.
Narik překřikoval hluk, a řekl, že to během několika sekund stabilizuje.
Když se mu to podařilo, řekl Baranovi, že teď už snad věří, že loď potřebuje opravit.
Picard/Galen pokračoval v hádce s Baranem.
"Jestli je to ten Riker, o kterém jsem slyšel - William Riker, první důstojník na Enterprise, který řídil akci na Minos Korva."
"Jak to všechno víš," ptá se trochu podezřívavě Baran.
"Jsem pašerák," řekl Galen, "a v tu dobu jsem byl zrovna poblíž Minos Korvy. Ale Rikerovo využití je minimální, protože bude pravděpodobně brzy Flotilou stíhán za neuposlechnuti rozkazu. Jestli ho nechceš zabít sám, nech to udělat mě."
Baran vypadá, že o tom přemýšlí, ale jsou opět přerušeni selháním motorů.
Narik se to snažil stabilizovat ale nedařilo se mu. Galen něco kutil nad svou konzolou a je zprudka Narikem odstrčen, když neohlásil stav. Galen stál jakoby sklesle opodál, ale při tom mrkl na Rikera.
"Budu muset vystřelit warp jádro," křikl nakonec bezradně Narik.
Riker se pozvedl a řekl: "Nechte mě se na to podívat, znám tyhle systémy."
Baran se dlouho nerozmýšlí. "Dělej," a pokyne stráži která ho hlídala, aby si dal pohov.
Riker chvíli něco dělá na konzole a pak přikáže Narikovi, aby vykonal všechno jak chce.
"On mi nemá co rozkazovat," ohradí se uraženě Narik.
"Udělej to," křikne Baran.
Galen vše potichu pozoruje. Loď se pomalu stabilizuje.
"Teplota plasmy v normálu," ohlásila po chvíli Romulanka (Tallera) u diagnostiky.
"Měli by jste udělat kompletní diagnostiku," poradil Riker a Narik po něm hodil nenávistným pohledem.
"Udělěj to!" pobídl ho opět Baran. "A odveďte ho do kajuty."
Riker udělal posunek, že není třeba a že půjde sám.
"Jak je teď výhodné, že jste mě nezabil," řekl ještě nahlas jedovatě Galenovi.

Worf, Geordi a Data zatím pátrají na povrchu planety. Data zjistí, že tu kdysi žila jakási předromulanská kultura a proto se přenesou na loď, aby zjistili jestli nejsou podobné planety v nejbližším okolí. Rychle si promítnou mapu sektoru a určí dvě možná místa, kde byly také nalezeny Romulanské artefakty. Na té co je blíž, Calder II, se nachází stanice Federace a Data jim posílá zprávu, aby se měli na pozoru a rychle tam s Enterprise zamíří warpem 9.

Mezitím je Riker odveden do kajuty, a když zůstane o samotě, snaží se nějak odstranit implantát na krku. Z hlukem se odsunuli dveře a vešel Picard/Galen.
"Nemáme moc času," řekl tiše a rychle prohlédl vedlejší místnost.
"Abych řekl pravdu, nečekal jsem, že vás tady najdu," řekl Riker zatímco se oba posadili. "Pátrali jsem po vás, a prý jste byl zabit výstřelem z phaseru," divil se Riker.
"V posledním zlomku vteřiny mě přenesli paprskem," vysvětloval rychle Picard.
"Nerozumím."
"Později, veliteli, teď to nejdůležitější," řekl Picard. "Z celého tohoto sektoru, byly postupně vykrádány archeologické artefakty Romulanského původu, a já sem chtěl vědět proč. Kontaktoval jsem tedy skupinu, která to pravděpodobně měla na svědomí, a podařilo se mi k nim připojit. Vystupuji jako pašerák Galen, a mám za úkol pátrat po určité signatuře na nalezených artefaktech. Wille, tady nejde jen o loupež artefaktů, tady jde o něco mnohem většího. Hledají něco velmi speciálního."
"A co to je?" zeptal se Riker, který dosud pozorně naslouchal.
"To ví jen Baran," potřásl hlavou Picard. "Bylo by dobré, kdyby jste pokračoval ve hře na špatného, chovejte se víc jako můj nepřítel, a trochu jako nepřítel Federace, třeba získáte Baranovu přízeň."
"Udělám co budu moci," pokýval Riker.
V tom zasyčely dveře.
Picard bleskurychle vstal a brutálně nabral Rikerův obličej svým pravým hákem. Will se bolestivě skutálel na podlahu a to právě k nohám vstupujícího Barana.
"Co tu děláš?" zeptal se ostře Baran Galena, který se zatvářil, jakoby měl z toho že uhodil Riker a velkou radost.
"Chtěl sem se jen něco dozvědět od tadytoho," a nenávistně kývl na ležícího Rikera. "Bez mého svolení?" řekl ostře Baran a dotkl se ovládače na svém opasku. Galenovo tělo se zkroutilo bolestí. "Bez mého svolení nikdy, rozuměl jsi!?"
Galen chvíli na Barana drze hleděl, ale nakonec zamířil ke dveřím. Zastavil se před Baranem a pořádně Rikera nakopl do žeber. "Ano."
A odešel.
Riker hleděl na Barana jako neviňátko, které vůbec nechápe proč ho Galen nenávidí.

Konečně dorazili na Calder II.
Baran chtěl okamžitě zaútočit.
"Ale to je stanice Federace," odporoval Galen.
"Jsem obeznámen s taktickou situací," odvětil hrozivě Baran.
"Ale oni mají dvě phaserové banky a možná i fotonová torpéda," nedal se Galen.
"Jak to můžeš vědět?" zeptala se Tallera.
"Před dvěma lety," zakryl rychle své rozpaky Galen, "jsem tady v okolí 'pracoval'."
Zdálo se, že to Talleru trochu uklidnilo.
"Navrhuji něco jiného. Proč nevyužít Rikera."
"On ale přece nezradí Hvězdnou Flotilu," ozvala se Vekor.
"Já jen, říkám, ať to zkusíme, pokud to selže, pak můžeme stanici zničit," odvětil Galen.
Tallera se naklonila k Baranovi a téměř šeptem řekla: "Při posledním útoku jsme ztratili jednoho muže, jestli ztratíme další, začne být obtížné řídit loď, nemůžeme si dovolit zbytečně ztrácet lidi."
Baran pomalu kývl. "Dobře, ale chci aby byla loď do 5 hodin připravena k boji. To jen pro případ, že náš plán selže," řekl a podíval se na Galena.

Později se Galen odebral do skladu, kde chtěl analyzovat "nalezené" artefakty. Bral jeden kousek za druhým a počítačem prováděl spektrální analýzu a pátral po signatuře, kterou mu udal Baran. Pracoval krátce, když se otevřely dveře a vešla Tallera.
"Baran očekává výsledky analýzy," začala.
"Jestli chce mít korektní výsledky," řekl bez přerušení práce klidně Galen, "pak si bude muset počkat. Jedině já tomu rozumím a Baran to ví. Potřebuje mě."
"Možná teď, ale jak ho znám, u něj si nemůžete být ničím jistý."
"Po čem to vlastně pátrám?" změnil téma Galen.
"Kdyby Baran uznal za vhodné, aby jste to věděl, jistě by vám to řekl," řekla trochu samolibě Tallera.
"A co vy, vy to víte?"
"Samozřejmě."
"Tak mi to řekněte."
"Buďte rád, že tento rozhovor zůstane mezi námi," řekla místo odpovědi Tallera.
"A i kdyby ne, nic by se tím pro mě nezměnilo. Baran by neměl vést tuhle skupinu. Je slabý."
"Naznačujete, že by na lodi mohla vypuknout vzpoura?"
"Ano, život na lodi je pro posádku velmi nebezpečný, a myslím, že to dlouho snášet nebudou."
"To máte pravdu, život na lodi se stává více nebezpečnějším než dřív. Ale Barana, byste si znepřátelit neměl ... Líbíš se mi, Galene. Ale vše má své hranice. Jestli se postavíš do cesty naší misi, budu to já, kdo tě jako první zabije."

Na obrazovce byl muž v modré uniformě Flotily.
"Říkám štíty dolů, to je rozkaz," velel právě Riker, který seděl před konzolou.
"Bohužel nemohu. Vaše loď nepatří Hvězdné flotile a proto potřebuji potvrzení od velení."
Riker ukončil spojení a pokrčil rameny.
"Někdo je musel varovat," uvažoval nahlas Baran, "Zničte je!"
V tom Galen vyskočí, a odstrčí Narika od konzoly, právě když chtěl vypálit.
"Na to už je pozdě," řekl hlasitě a rychle něco programoval. "Jistě sem už míří lodě Federace."
"Co to sakra děláš?" obořil se na něj Baran a chtěl ho odstrčit od konzoly, ale nakonec to neudělal. Přece jen mu ještě věřil.
"Tohle jim shodí štíty," pokračoval Galen. "Pal," a zmáčkl tlačítko.
Loď vystřelila a štíty povrchové stanice se poroučely.
"Mám souřadnice artefaktů," ohlásila chvíli poté Tallera.
Na přenosové plošině se objevilo, několik kousků z nalezišť.
"Zbývají ještě nejméně dva," řekl Baran, když pohlédl na přenesené artefakty.
"Obnovili štíty," ohlásil Galen.
"Připravte disruptory," řekl nekompromisně Baran, "pal!"

V tom se ze podprostoru vynořila Enterprise a začala pálit.
"Je na lodi Riker?" zeptal se Data Guisti.
"Nevím senzory neproniknou pláštěm lodi," odvětila.
"Vysílejte na všech frekvencích," řekl Data. "Tady je loď Enterprise, vypněte zbraně a vzdejte se."

"Musel nás nějak prozradit," rozkřikl se Baran a pohlédl na Rikera. "A jak?" odporoval Riker, ale to už ho Baran tahal ze židle, před hlavní obrazovku.
"Řekněte jim ať odletí."

"Volají nás," ohlásil Worf.
"Na obrazovku."
Objevil se Rikerův strhaný obličej.
"Veliteli," ptal se až skoro starostlivě Data, "jste v pořádku?"
"Ano, jsem. Pane Date, stáhněte se, to je rozkaz."
"To bohužel nebude možné," řekl trochu zmateně Data a čelo se mu zkrabatilo. "Tato loď vydrancovala a zaútočila na několik planet Federace. Je mou povinností ji zastavit."
"Dostal jste rozkaz!"
"Vysvětlete mi ...."
"Vám nemusím vysvětlovat své rozkazy! Stáhněte se!" řekl skoro naštvaně a přerušil spojení. Pak se otočil na Barana. "Mohl bych deaktivovat jejich štíty, svým osobním kódem."
"Udělej to," řekl Baran, který se zřejmě rozhodl, že mu dá šanci.

"Přichází signál z té lodi," řekl Worf. "Je to osobní přístupový kód velitele Rikera. Pokouší se deaktivovat štíty."
Deanna byla zmatena. "Přece musí vědět, že pokud je důstojník Flotily nezvěstný, mění se všechny přístupové kódy."
"Ale on to právě ví," řekl klidně Data, který zřejmě pochopil. "Pane Worfe, deaktivujte štíty."
Worf se zamračil a postavil se do pozoru. "Ale to jim budeme vydáni na milost!" řekl dost ostře.
"To je rozkaz," nedal se Data.
"Ano, pane," řekl poslušně Worf a vykonal rozkaz.

"Jejich štíty jsou dole," řekl po chvíli Riker.
"Pal," křikl vítězně Baran.
Galen stiskl tlačítko.
Loď vystřelila přímo do nechráněných warp gondol Enterprise...

 Pokračování příště...

Copyright © 1999 Anry The One

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]