Bloodlines
SD : 47829.1
N : 274

Běžná služba na můstku. Velení má Riker. Náhle se před Enterprise objeví neznámý válcový předmět. Situace si vynucuje přivolání kapitána :
"Hlášení!"
"Nějaký předmět se blíží k naší pozici."

"Na obraz!" zní kapitánův příkaz.

Dat předmět indentifikuje jako automatickou sondu o průměru asi 0,5 metru. Sonda je neozbrojena. Worf zachytí zprávu.
Zpráva je určena přímo Picardovi. "Otevřete kanál! Tady kapitán Jean Luc Picard ..."

"Kapitáne, zaznamenávám výboj energie!"

Riker přikáže zvednutí štítů. Ze sondy vyšlehne paprsek, ve kterém Dat rozpozná "Obrazovou holografickou informaci."

Picard přikáže izolovat vysílací pásmo a signál propustit skrz štíty. Ke svému údivu se na můstku Enterprise objeví hologram daiMon Boka, kterému Picard v minulosti v sebeobraně zabil syna.

"Myslím, že si mě pamatujete Picarde. Ani já na vás nezapomněl. Ani na to, jak jste mi zavraždil syna. Patnáct let jsem uvažoval o tom, jak pomstít jeho smrt, ale nic, co bych vám udělal, mi nemohlo být dost. Až do teď. Myslel jste, že ho přede mnou schováte, že ano? Ale dozvěděl jsem se o něm. Jason Vigo už je jako mrtvý. Zabiju vašeho syna, Picarde. JAKO VY JSTE ZABIL MÉHO ..."

Picard i celá posádka zůstává jako zkoprnělá. Potom, co se Picard probere z překvapení, že má syna, přikáže Worfovi přenést sondu na palubu. Chce zjistit, odkukd sonda přiletěla. A samozřejmě požaduje po Datovi, aby našel jakékoliv záznamy o jeho synovi:

"Pane Date, zjistěte, jestli je v záznamech Federace zmínka o Jasonu Vigovi. Můžete začít u Mirandy Vigo. Narodila se na New Goru před padesáti lety.".

Zárověň nařizuje Rikerovi, aby u ferengských úřadů zjistil cokoliv o daiMon Bokovi.


Picard je zamyšlený ve své kajutě a hledí z okna. Náhle se otevřou dvěře a vchází Riker. Sděluje Picardovi, že kontaktování ferengijské rady bude asi chvilinku trvat, protože právě projednává dodatek k Pravidlům zisku. Zároveň předává Picardovi informace o Jasonovi, které Dat našel v záznamech Flotily.

Teď je to 23 letý mladík, který s matkou žije už 12 let na Camor 5.

Picard přikazuje okamžitou změnu kurzu. Před odchodem ještě osvětlí Willovi situaci. S Mirandou se poznal na Zemi před 24 lety, kdy prožili pár nezapomenutelných dnů. Existuje tedy možnost, že je Picard skutečně Jasonovým otcem. V každém případě mu o tom Miranda neřekla ani slovo, přestože byli ještě nějakou dobu v kontaktu. Ať je to jakkoliv, Picard má strach o život toho mladíka, protože ví, že Bokovi hrozby nejsou plané. Před šesti lety se ho Bok snažil zabít a udělá cokoliv, aby se Picardovi pomstil.


 

Po příletu Enterprise ke Camor 5 se Dat pokouší nalézt Picardova syna. Ovšem nenaléza žádnou stopu po něm, ani po jeho matce. Po upřesnění informací Dat prohledá úrodnou část planety, protože Miranda chtěla farmařit. Poté se mu povede zaměřit v jeskyních pod povrchem planety jediného muže, který odpovídá popisu. Picard se rozhodne jej přenés na palubu.

Když Picard přispěchá do přenosové místnosti, materializuje se mladík otočený zády, jakoby právě lezl po nějaké skále. Překvapeně se rozhlédne kolem a pohlédne na Picarda.

"Vy jste Jason Vigo?"
"Já ..., já ho znám. Je v průšvihu?"
"V jistém smyslu. Někdo ho ohrožuje na životě. Jsem přítel vaší matky."
"Proč by mě chtěl někdo zabít?"
"Ten někdo, kdo vás ohrožuje, si myslí, že jste můj syn ..."

Evidentně překvapený Vigo sděluje Picardovi, že Miranda je mrtvá. Sám také svého otce nezná, pouze z matčina vyprávění ví, že byl u Flotily. Proto také souhlasí s genetickým testem, který, jak Vigo v zájmu svého života doufá, nepotvrdí, že je Picard jeho otcem.

 

 

DNA test ale skutečně prokáže kapitánovo otcovství. Picard se tedy v zájmu Jasonovi bezpečnosti rozhodne prozatím jej ubytovat na Enterprise.


Později si Jason prohlíží kapitánovu archeologickou sbírku a nechápe, proč někdo sbírá takové věci.
"Co je to?"
"To jsou artefakty, která jsem za léta nasbíral. Tohle je sylvanský kámen a tohle gorlandská modlící hůlka ..."

"Má velkou cenu?"
"Ne, ani ne. Jen pro studenty archeologie, jako jsem já. I když jsem se pro ni musel vzdát láhve velmi staré soriánské brandy ... Pro mě má velkou cenu."

"Na Camoru má něco cenu když se to jí, nebo dá prodat. Všechno ostatní je luxus ..."
Picard se pokouší mladíkovi přiblížit, vysvětlit mu situaci a jak to všechno tehdy bylo. Mladík se chce vrátit na povrch planety. Kapitán naopak chce, aby Jason zůstal na Enterprise, dokud nenajdou Boka a rozumně situaci nevyřeší.

Ujišťuje ho, "že nikdo to nechce mít za sebou víc než já..."


Mezitím se Dat a Geordi pokoušejí o analýzu sondy. Kapitán chce především znát směr, ze kterého sonda přiletěla.

Jelikož "Bok se pojistil tím, že zakódoval navigační systémy sondy, abychom nemohli dešifrovat její letovou dráhu."

Nicméně po analýze pláště sondy Geordi zjistí, že  "... sonda proletěla emisní mlhovinou. Byla vystavena gravimetrické distorzi a minula v blízkosti světelného roku pulzar 4.třídy ..." , ale to není moc platné, protože podle Data "tyto jevy jsou relativně četné ...".

Přesnějšímu umístění napomůže zpráva od Ferengijské rady, která Picardovi sdělí poslední známou Bokovu polohu někde v Duriaské kupě.

Enterprise se tam ihned vydává.


Picard se stále neúspěšně snaží s Jasonem sblížit. Dokonce si nechá poradit od dr. Crusherové, jako dalšího rodiče na palubě Enterprise. Picard se rozhodne, že nechá Jasona, aby si k němu sám našel cestu. Na to mu Beverly odpoví : "Děláš co je nejlepší pro Jasona, nebo nejsnažší pro tebe?"

Mezitím navštíví Jasona poradkyně Troi, aby se pokusila o prolomení určité bariéry mezi Jasonem a jeho otcem. Jasona však více než to, co se mu pokouší Troi říci, zajímá Troi sama. Ta však jeho návrhy rázně odmítne a odchází.

Zatímco Picard spí, navštíví ho v jeho kajutě sám Bok, kde mu znovu zopakuje svou hrozbu. Picard zavolá ostrahu, ale to je zbytečné, Bok zmizí rychleji, než se objevil.

Spolu s Geordim se Picard snaží vyluštit hádanku noční návštěvy Boka, ale žádné rozumné vysvětlení pro ni nemají. Picard se proto rozhodne pro jistotu přidělit Jasonovi pernamentní ochranu. Dat mezitím přichází s objevem poněkud jiného charakteru. Podle kapitánova příkazu shromáždil všechny dostupné informace o Vigovi, mezi nimiž se vyjímá jeho trestní rejstřík. Zdá se, že většina záznamů v něm má souvislost s Jasonovou zálibou v lezení v jeskyních pod povrchem planety.

Zatímco kapitán má o Jasona obavy, Jasonovi jeho doprovod ve formě dvou členů bezpečnostního týmu Enterprise vyloženě překáží.

V baru se chvilku zdá, že po neúspěchu u Troi se Jason pokusí o štěstí alespoň u sympatické ženy z jeho ochranky, která by evidentně nebyla proti bližšímu seznámení s Jasonem, ale jen do doby, kdy ji požádá o poněkud větší volnost.

Po tomto výstupu přijde kapitán, aby ho informoval o noční události. Opět se také snaží o nalezení společné řeči se svým synem. Nabízí mu společný lezecký výstup v simulátoru. Jason je ale evidentně zatvrzelý a veškeré Picardovy pokusy odmítá.
"... kapitáne, otče, Jean Lucu, já nevím, jak vám mám říkat! Hned, jak tady tahle věc s Bokem skončí, odejdu. Tak vidíte. Opravdu to nemá smysl, abysme se sbližovali. Dejte mi vědět, až ho chytíte, ano?"


Zatím Enterprise dorazila do míst, odkud byla odeslána první ze sond. Po nějaké době se objeví další sonda, úplně stejná, jako ta předešlá. Záhy po jejím objevení však exploduje. Dat v záblescích výbuchu rozpoznává zprávu ve ferengijském Bazalu. Zpráva zní : "Má pomsta se blíží". Kapitán je zmaten. "Prokázal, že se sem může dostat kdykoliv chce. Proč něco neudělá?"

Kapitán se vrátí do kajuty. Poručí si svůj oblíbený horký Earl Gray z replikátoru. Otočí se, aby se usadil a v klidu si vychutnal svůj čaj ...

a uvidí Boka, jak sedí pohodlně usazený v jeho křesle a varuje ho, aby nevolal ostrahu, jestliže si chce promluvit. Se škodolibostí se zaptá: "Tak ja se vám líbí váš syn. Je vším, v co jste kdy doufal?"

Kapitán se pokouší jejich spor urovnat nějakým civilizovaným způsobem. Pokouší se Bokovi vysvětlit, že smrt jeho syna nebyla žádnou vraždou, ale že se pokoušel ochránit svou loď, kterou Bokův syn ohrožoval.
"Lituji, ale nic, co mohu udělat, ho neoživí."
"Dojemné. Vaše omluva je pro mě bezcenná. Chci, abyste teď zaplatil za mou ztrátu."
"Nemůžete určit cenu života"
"Ale vy MUŽETE! Můžete zaplatit životem vašeho syna!"
"NE!"
"Nemáte na vybranou! Trvám na tom zaplacení ..."

Picard chce ještě něco namítnout, ale Bok již mizí v paprsku nějakého přenosového zařízení.


Doktorka Crusherová právě prováděla na ošetřovně nějaké vyšetření člena posádky, když jí zavolá ochranka do Vigovy kajuty.

Podle slov ochranky se najednou zkroutil na podlahu a prodělává něco jako epileptický záchvat.

Doktorka nařídí transport na ošetřovnu, kde Viga vyšetří. Ten popírá, že by někdy prodělal podobný záchvat, pouze má občas třes v rukou. Na jeho přímou otázku, co s ním je, Beverly odpoví : "Máte chorobu zvanou Forester-Trantův syndrom. Je to degenrativní neurologická porucha. Velmi vzácná."
"Jak to myslíte, degenerativní?"
otáže se se zjevnou úzkostí v hlase kapitán.
"Neléčená může způsobit paralýzu a pak smrt." Choroba je dědičná, ale Picard ji nemá. Vigo neví nic o tom, že by jeho matka touto chorobou trpěla. Dr.Crusherová naznačí, že její příčinou může být i náhodná mutace, jak bylo v některých případech hlášeno. Zatím provede mikrobiologický scan a Vigovi je doporučen odpočinek. Poté, co Jason odejde, pokračuje Picard s Beverly chvíli v konverzaci na téma rodičovství :
"Já ... jsem myslel na to, co jsi mi řekla a myslím, že máš pravdu. Přesvědčil jsem sám sebe, že Jason nechce, ubych se mu otevřel."

"Víš, myslím, že se nikdo nenarodí schopným rodičem. Člověk na to přichází postupně. Ale jedna vlastnost, kterou, jak se zdá, rodičovství vyžaduje, je trpělivost."
"Nejsem si jistý, že to bude stačit. Zjistil jsem, že .. Jason nemá čistý trestní rejstřík. není to nic závažného, drobné krádeže a tak, Ale nemohu se zbavit dojmu, že kdyby byl vyrůstal se mnou, neměl by takové potíže."
"Možná, ale proč se obviňovat z toho, že jsi s ním nebyl. Buď s ním teď."


Mezitím Dat s LaForgem zkoumali kapitánovu pracovnu. Po jeho příchodu ho informují o tom, že Bok k transportu používá subprostorový transportér. Je to sice citlivá a náročná technologie, jejíž vývoj Federace pro nespolehlivost ukončila již dávno, nicméně se zdá, že Bok disponuje spolehlivou technikou, která tento typ transportu umožňuje. Dosah transportéru je sice několik světelných let, ale Dat vyslovuje domněnku, že při dalším transpotu by byli schopni vysledovat subprostorovou signaturu transportéru až k jeho zdroji. Jelikož stejným způsobem, jakým se Bok transportuje na loď, by z ní mohl Jasona i transportovat, nechává Picard svého syna permanentně zaměřit přenosovým paprskem, aby ho bylo v případě potřemu možné udržet na lodi.


Jason se rozhodl pro specifický způsob odpočinku. Dal na kapitánův nápad z rozmluvy v baru a v simulátoru si spustil program, který věrně napodobil podmínky podzemních jeskyní na jeho planetě a pustil se do lezení.

Kapitán poslal ochranku pryč a pustil se také do lezení. Vigo, jak se zdá, jeho pokus oceňuje.

Picard se chce dozvědět něco víc o Jasonově matce. Ten mu ji vykreslí jako opatrovnici osyřelých dětí po válce Camoru s Cardasií. Sama se starala o více než 40 dětí, pro které byla schopna obětovat cokoliv.
"... mezitím pořád pracovala. Všechny je naučila číst. Pěstovala zeleninu na špatný půdě, kvůli jídlu. A všechny je naučila zpívat. To je důležitý na planetě jako je Camor. A pak, jednou ... byla přepadena."

Dvěma muži, na ulici, za bílého dne. Kvůli potravinám, co nesla. Kdyby jim to byla dala, asi by jí neublížili. Ale věděla, jak důležitý to jídlo je. Tak ji zabili ..."

"... Jasone, ani nevíš, jak rád bych ti byl otcem. Můj otec a já jsme si byli cizí. Chtěl, abych zůstal doma a zakládal vinice. Zemřel, než jsme se mohli usmířit. Litoval jsem toho celý život. Nechci, aby se to opakovalo s námi dvěma ..."
Vypadá to, jakoby ti dva konečně nalezli k sobě cestu. "Něco nás spojuje ..."


Po tomto rozhovoru přichází kapitán k dr. Crusherové, aby mu sdělila nějakou důležitou informaci. V té samé chvíli se Bok pokusí o použití svého transportéru. Unese Jasona z jeho kajuty.

Geordi se pokouší jeho přenos zablokovat a přenést Viga zpět na palubu Enterprise. Bohužel, Bok je rychlejší a únos se mu podaří.

Datovi se nedaří zachytit subprostorovou stopu transportéru. Náhle se před Enterprise objeví Bokova sonda. Odvysílá zprávu, ve které se Picardovu vysmívá a ukáže mu Jasona svázaného. Přitom má v ruce nůž. Víc než výmluvný obrázek. "Chci, abyste ho ještě naposledy viděl." Datovi se podaří zachytit parsek transportéru, kterým Bok vyslal svou poslední sondu. Cesta Enterprise by však trvala ještě dvacet minut i při použití warpu 9. Kapitán dostane nápad použít transportér, který byl vylepšen pro zachycení Bokova transportu, pro vlastní přenos na Bokovu loď. Geordi ho sice upozorňuje na velké nebezpečí, ale kapitán trvá na svém.

 


Mezitím se Jason pokouší přemluvit Boka o jiném způsobu pomsty. Nabízí třeba alternativu fingované smrti, která by Picarda zasáhla stejně jako ta opravdová. Ale Bok je neoblomný. V tom se na ferengijské lodi zhmotní Picard. Zamíří na Boka. Ve stejný okamžik jsou na Picarda zaměřeny phasery všech členů Bokovy posádky. Ten vyhrožuje smrtí Picardova syna.

"Víte stejně jako já, Boku, že to není můj syn. Vím dobře, co jste udělal. Miranda Vigo je jeho matka, ale já nejsem jeho otec. Resekvenovali jste jeho DNA, aby to tak vypadalo, ale vaše technika selhala."

"Teď už nezaplatí výkupné" ozve se zpoza Bokových zad.
Jak vyjde najevo, Bok neoprávněně použil svůj titul daiMona a své posádce namluvil, že tento únos je pouze záležitostí zisku. Své osobní úmysly zatajil. Posádka po tomto zjištění Boka zajme a předá ho ferengijské radě.


Po návratu na Enterprise Jason požádá kapitána o návrat na Camor 5. Léčba doktorky Crusherové zabírá a je velká pravděpodobnost Jasonova úplného uzdravení. Kapitán mu nabízí ještě nekolik dní ztrávených na palubě Enterprise, ale Jason odmítá:
"Můj život je na Camoru. Je to děs, ale chci tam jít a dát to do pořádku."
"Já to chápu."
"No, možná, až přístě poletíte kolem, zastav se."

"Jistě. Já ... jsem ti dal něco do vaku, když jsi balil." Jason se sehne k vaku a vytáhne modlitební hůlku.
" Vím, že bys dal přednost sorianské brandy, ale tohle jsem měl po ruce."

Jason se usměje a vloží hůl zpět do vaku. Pak přejde k přenosové plošině a zmízí ve třpytu přenosového paprsku ...

Copyright © 2000 by Maverick

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]