Emergence
SD : 47779.4
N : 275

Picard s Datem jsou v simulátoru ve scéně, která je vytvořena ná základě Shakespearova dramatu Bouře. Data předvádí roli Prospera, zatímco Picard ho mírně znuděně pozoruje. Při diskusi o roli a povaze Prospera se z čista jasna ozve zvuk houkající parní lokomotivy. Oba samozřejmě netuší co se to děje, protože co by na Prosperově ostrově dělal vlak...

Oba po chvilce skutečně vlak zahlédnou a fascinovaně sledují jeho příjezd. Zdá se ale, že vlak směřuje přímo na ně a tak nařídí kapitán Picard počítači, aby ukončil program. Nic se ale nestane. Picard stačí ještě vykřiknout příkaz k ukončení programu, než ho Data strhne mimo trať, která se jim najednou objevila pod nohama. Nebýt Datova zásahu, vlak by je přejel.

Oba opustí simulátor a Data dotazem na řídícím panelu zjistí, že došlo k dočasnému propojení původního programu s programem doktorky Crusherové s tématem Orient Expressu. Picard pro všechny případy nařídí odstavit celý systém simulátorů a podrobit jej důkladné diagnostice, aby nedošlo k dalším nehodám..

Enterprise právě přečkala magnetickou bouři v systému Mekorda a právě je na misi za účelem pátrání po planetách vhodných ke kolonizaci.
Kapitán  Picard je na můstku, když v tom dochází náhle k poruše - Enterprise přejde z ničeho nic sama od sebe bez příkazu z pilotní konzoly na warp. Snahy o zastavení nebo změnu směru jsou marné, počítač zablokoval ovládání kormidla na můsku. Jako jedinou možnost jak zastavit navrhne Geordi LaForge nouzové odstavení jádra, což ale znamená, že loď bude minimálně po dobu jednoho týdne bez warp pohonu. Picard zváží všechny možnosti a nařídí odstavit jádro. 

Krátce na to Enterprise přejde zpět na impuls. Picard projeví slovo uznávání Geordimu za rychlý zásah, ten se ale rychle ohradí že nestihl vůbec nic udělat. Enterprise je o 30 miliard kilometrů mimo kurs a je o jednu záhadu víc.

Z rozboru záznamů senzorů vyjde najevo, že těsně před přechodem lodi na warp se začala okolo Enterprise formovat distorze theta, na jejíž zachycování ale nejsou senzory stavěny, přesto tam o ní ale záznam je. Dalším hrozivým zjištěním je fakt, že kdyby Enterprise zůstala na původním místě ještě o dvě sekundy déle, distorze by celou loď roztrhala na kusy. Vypadá to na šťastnou náhodu. Ale na ty Geordi nevěří.

Data s LaForgem prověřují obvody senzorů a objevují zcela nový obvodový uzel, který je propojený se senzory, ale i s pohonem a bezpečnostním systémem. Navíc chrání silové pole a vypadá to, že ho generuje samotný uzel. Uzly jsou na různých systémech po celé lodi. Jsou všechny propojené mezi sebou a nejdůležitějšími systémy. Přibývá jich a postupně přebírají kontrolu nad lodí.

Data zjišťuje, že propojení všech uzlů se nachází v simulátoru 3, kde je zřejmě ohnisko. Data, Riker a Worf vstupují do simulátoru - nachází se v Orient expresu. Podle Datova odhadu se propojilo minimálně sedm nezávislých simulací a všechny postavy jsou nyní ve vlaku.

Dojde k podivné události - strojvůdce se pokusí varovat Rikera, že se všichni snaží vlak unést, ale pistolník ho zastřelí.
Průvodčí zazvoní a vlak zrychlí - ve stejném okamžiku Enterprise opět přechází na warp. Průvodčí oznamuje, že jsou konečně na správné cestě.

Počet uzlů se mezitím drasticky zvýšil a nyní už všechny systémy pracují společně, téměř nezávisle na hlavním počítači.
Stavba uzlových propojek připomíná stavbu jednoduchého pozitronického mozku. Zdá se, že na Enterprise vzniká primitivní nervová síť.

Enterprise vytváří sebeurčující inteligenci. V simulátoru se poprvé vyjadřují a definují všechny nové nápady této inteligence. Podle Deanny takhle funguje lidská představivost.

Znovu vstupují do simulátoru. Data, Worf a Deanna. Lidé ve vlaku pracují na jakési skládačce, která je svým vzhledem velice podobná vzhledu jednotlivých uzlů. Dochází ke konfliktu s průvodčím žádajícím jízdenky a výsadek raději vystupuje z vlaku. Sledují jednoho muže, který přichází k cihlové zdi a do zejícího otvoru zasunuje cihlu, kterou předtím sebral strojvůdci poté, co jej zastřelil. Na otázku Troi co dělá pak odpoví tajemnou větou "Pokládám základy."

V nákladovém prostoru 5 začne podle senzorů docházet k nárůstu enegie a poklesu tlaku. Picard nařizuje prověření oblasti. Geordi zjišťuje, že ve skladišti vzniká nový útvar za pomoci replikačních a transportních systémů propojených pomocí uzlů rozšířených po celé lodi. Vypadá jako pospojované kovové trubky, uprostřed září energetické jádro. Je složený ze silikonových polymerů, durania a několika dalších dosud nezjištěných prvků. Tvorba tohoto zařízení způsobuje obrovský pokles energie ve warp jádru.
Data se mezitím pokouší depolarizovat rozvodnou síť simulátoru nízkofrekvenčním inverzním polem, což by mělo uzly vyřadit ale nezničit je. Nějaké auto se ho pokusí přejet, ale nemá šanci - Data ho zastaví a drží jednou rukou, zatímco druhou pracuje v obvodu simulátoru. Jakmile začne provádět depolarizaci, celé město se začíná hroutit. Zároveň dochází na Enterprise k prudké ztrátě energie a poškození strukturální integrity - loď se sama chrání. Zdá se, že se loď snaží něco vytvořit.

Podle poradkyně jsou postavy v simulátoru zosobnění jednotlivých systémů - strojvůdce (navigační), pistolník (zbraňový) apod. Navrhuje, aby se posádka pokusila postavám pomoci v jejich jednání. Znovu tedy vstupují do simulátoru, již vybaveni jízdenkami, aby tak uspokojili průvodčího.

Jak průvodčí uvidí konečně jízdenku a "cvakne" je, viditelně pookřeje a začíná být komunikativnější. Na otázku Troi zda mohou nějak pomoci jí odpoví, že nemá kdo přikládat pod kotel a vlak nabírá zpoždění. Worf se tedy v jeho dobrovodu vydá do lokomotivy, kde začne přikládat pod kotel. Hodnoty energie warpjádra rázem stoupnou k normálním hodnotám.

Enterprise mění kurz k bílému trpaslíkovi a po příletu z něj začníná odčerpávat vertyonové částice. To se v simulátoru projeví jako příjezd do Vertyform City - města, kde je restaurace plná jídla.

Vertyony jsou přečerpávány přímo do předmětu vznikajícího v nákladovém prostoru a ten začíná růst a přeměňovat se - začíná žít a získává něco jako organickou strukturu! Bohužel vertyonů je málo. Enterprise zastavuje a pak znova mění kurz - na New Vertyform City. Ale další bílý trpaslík je příliš daleko, 12 hodin cesty na warp 9. Problém je, že Enterprise používá energii všech systémů, včetně podpory života, k zásobování transportérů a replikátorů vytvářejících onu záhadnou věc. Pokud se něco nestane, Enterprise doletí k cíli s mrtvou posádkou...
LaForge navrhuje jiné řešení - upravit fotonové torpédo a vystřelit ho do nedaleké McAlisterovy mlhoviny. To by mělo vést k umělému vytvoření vertyonových částic. Teď jde jenom o to, jak loď zastavit. Data se pokusí vysvětlit průvodčímu ve vlaku, že zná zkratku do New Vertyform City a ten ho po krátkém váhání pustí k řízení. Data zastavuje vlak, Enterprise přechází na impuls v blízkosti mlhoviny a Geordi odpaluje torpédo.

Mlhovina se přetváří, reakce produkuje vertyonové částice a loď je začíná přečerpávat.
Uzly se pozvolna deaktivují a lodní systémy postupně  přecházejí pod kontrolu posádky na můstku.

.... A následuje rozuzlení:

Cílem umělé inteligence bylo vytvořit nový život. Předmět ve skladišti je hotov, zvedá se z podlahy a opouští Enterprise jako malé mládě.
Jak poznamenává doktorka Crusherová ...
...jsou druhy, jejichž jediným smyslem je reprodukce. Když se rozmnoží zemřou...
Copyright © 2000 BMC a David Bursa

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]