The Empath
SD : 5121.0
N : 063
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

    Enterprise přilétá k druhé planetě binárního systému Minara, aby evakuovala vědce z povrchu planetu, protože slunce této soustacvy se brzy promění v novu. Kirk, Spock a McCoy se přenesou na oranžovou planetu, aby našli vědce, kteří neodpovídají na jejich volání. Vejdou do kopulovité budovy a sejdou po točitých schodech do podzemních prostor. Tam zjistí, že je vše opuštěno. Scotty zavolá Kirka interkomem a hlásí, že kvůli slunečním erupcím se bude muset Enterprise stáhnout, ale atmosféra planety uchrání výsadek před zářením. Kirk souhlasí, aby opustil orbitu a po poradě se Spockem říká, že tu ještě budou chvíli hledat. Spock po chvíli objeví staniční deník, pustí poslední záznam a všichni tři sledují jak dva vědci sedí u svých stanovišť a pracují. Náhle se ozve protivný pisklavý zvuk. Oba vědci se snaží zacpat uši, ale je vidět, že hodně trpí. V tu chvíli se zableskne a jeden z nich zmizí. Za pár sekund na to se to samé stane i druhému. Kirk na to chvíli nevěřícně kouká, ale pak si povšimne, že ten zvuk nepřestal. Ale tentokrát nepřichází z reproduktoru, ale je všude kolem. Nabírá na síle a všichni si musí zacpat uši, což jim moc nepomůže. Objeví se záblesk a Spock zmízí stejně jako oba vědci, po chvíli zmizí i McCoy. Kirk v zoufalství zavolá svá oblíbená slova v těchto situacích: "Kostro!, Spocku!" a pomalu klopýtá k východu. Pak, ale začne zemětřesení a Kirk má co dělat, aby se udržel na nohou. Snaží se vyšplhat po točitých schodech, ale udělá jen několik kroků a skutálí se na podlahu. Pak se objeví zase ten duhový záblesk a zmizí i Kirk.

    Všichni tři se probudí na tmavém místě (jen místo kde jsou je něčím osvětleno). Všude okolo je jen prázdný temný prostor bez konce.
    "Kde jsme?" ptá se Kirk.
    Spock aktivuje trikodér a oznámí: "124 metrů pod povrchem planety," pak ještě chvíli studuje údaje, než řekne, "objevil jsem dvě životní formy."
    "Jsou to lidé?" ptá se Kirk.
    "Ne, jsou to humanoidé, ale určitě ne druh homo sapiens," odvětí Spock
    "Phasery na omráčení," velí Kirk a všichni vyrazí udaným směrem.
    Chvíli kráčejí neprostupnou tmou, až přidou k osvětlenému lehátku, na kterém leží nějaká dívka. McCoy se k ní rychle vydá, ale Kirk ho zarazí - nevědí jak se k nim bude chovat. Kirk k ní opatrně přistoupí a dívka si jich konečně všimne. Ulekne se a snaží se ukrýt v záhybech svých šatů. Kirk se jí mírně zeptá: "Ty tady bydlíš?"
    Ale ona mu neodpoví, jen si ho prohlíží svýma dětskýma očima.
    Kirk se otočí na Spocka: "Analýza, Spocku."
    "Tady se očividně její životní forma nemohla vivinout, ale zřejmě má něco společného s naší přítomností."
    Kirk se znovu otočí na dívku: "To ty jsi nás sem přivedla?"
    Ale dívka stále jen mlčí a zdá se že se jich stále bojí.
    McCoy vytáhne svůj trikodér a po chvíli sdělí: "Nemůže mluvit, Jime, je němá. Ale není to nemoc, zdá se že je to pro její druh typické."
    "Ale jak se s ní domluvíme," uvažuje kapitán, "je to snad telepat?"
    "Pochybuji, kapitáne," ozve s Spock, "kdyby ano jistě by už s námi navázala kontakt."
    McCoy navrhne, aby ji říkali Gem.
    Kirk znovu promluví k dívce: "Proč jsem tu, ty to víš, ..." Ale než stačí domluvit, v místnosti se objevují dva humanoidi. Mají stříbrné hábity a žádně vlasy. Kirk předstoupí a chce navázat kontakt: "Jsem James T. Kirk z lodi Ent..."
    "My víme, a my jsem Viané," skočí mu do řeči jeden cizinců.
    "Co s námi chcete udělat, přišli jsme v mír..."
    Ale než domluví jedna z postav stiskne tlačítko a Kirk odletí několik metrů do zadu. Těžce se zvedne a znovu k nim přikročí: "Nechceme se vměšovat..." ale znovu ho nenechají domluvit - všem třem zmizí phasery a oni sami se ocitnou v duhovém silovém poli, které je obklopuje ze všech stran. Oba Viané přistoupí k dívce a začnou ji zkoumat. Kirk s ostatními se snaží pohnout, ale téměř bez výsledku. Po chvíli mumlání Viané ukončí své zkoumání: "Ano, to by mohlo stačit," řekne jeden z nich a oba zmizí i se silovým polem.
    Všichni tři přistoupí k dívce a zjistí, že jí nic nechybí. Pak Kirk pošle Spocka, aby šel pátrat po nějaké cestě ven. Sám se nakloní k dívce a chce navázat kontakt - opět (první baba po dlouhé době co mu odolává). Dívka se všimne zranění na Kirkově čele a dotkne se ho svou rukou ... a zranění zázračně zmizí. McCoy nestačí valit oči, protože zranění se objeví na čele Gem, ale po chvíli také mizí. Kirk je také udiven, protože zmizela dokonce i bolest.
    "Musí to být empatik," uvažuje McCoy.
    Kirk kývne a otočí se na dívku: "Děkuji."
    Právě přichází Spock a oznamuje, že detekoval nějaké elektronické zařízení. Všichni se vydají za Spockem, včetně Gem protože Kirk řekne, že s nimi bude ve větším bezpečí. Chvíli kráčejí tmou, podél podivných útvarů, až dojdou na další osvětlené místo.  Je zde plno přístrojů.
    "Fascinující," vyjádří svůj zájem Spock.
    Kirk popojde kupředu a je nečím překvapen. Zavolá ostatní a pak se všichni s hrůzou dívají na skleněné válce, ve kterých jsou mrtvá těla obou vědců. Z jejich grimas se dá vyčíst, že museli zemřít při strašné bolesti. Pak popojdou o kousek dál, kde uvidí další tři prázdné válce. Na prvním z nich je napsáno: "Předmět Kirk", na druhém Spock a na třetím McCoy. Tyto válce jsou připraveny pro ně.
    V tu chvíli se objevuje jeden Vian a žádá, aby se vrátili na původní místo, protože už není čas. Kirk k němu přijde a říká: "Ano, není čas protože tato planeta brzy vybuchne..." Tím odvedl Vianovu pozornost a tak mohl Spock použít svůj vulkanský stisk. Vian se skácí, Kirk mu sebere jeho přístroj a všichni čtyři pokračují v pátrání po východu. Ale když popojdou Vian se zvedne a hledí za nimi. Omráčení jenom hrál...

    Konečně se všichni čtyři dostanou na povrch, kde právě zuří větrná bouře. Kirk okamžitě volá Enterprise, ale bez odezvy. Uvažují, že bude nejlepší počkat u vědecké stanice, která je vzdálena 600 metrů. Gem při cestě klopýtá a zdá se, že už nemůže. Kirk ji tedy podepře, zatímco Spock s McCoyem jdou napřed. Oba uvidí kupoli stanice a před ní Scottyho ještě se dvěma důstojníky, jak na ně mává, proto přidají do kroku. V tu chvíli Kirk za jednou skalou zahlédne oba Viany. Pošle Gemu napřed a sám se jim vydá vstříc. Ale čím je jim blíž, tím víc se jeho kroky zpomalují, až se nakonec nemůže téměř pohnout a padá pomalu k zemi. McCoy se Spockem zatím dorazili téměř ke kupoli, když náhle Scotty s ostaními zmizí.
    "Byl to jen obraz," konstatuje Spock.
    McCoy se obrátí: "Kde je Kirk?"
    Dorazí Gem, ukazuje jim na cestu zpět a oba se rychle vrací.
    Kirk se zatím marně snaží přiblížit k Vianům. Viané se nenuceně dohadují, že by nemuselo být špatné nechat ho zemřít. Kirk ztrácí sílu a zdá se, že umírá. V tu chvíli dorazí Spock a tlak na Kirka zmizí. Kirk se postaví, a žádá, aby jim sdělili co po nich vlastně chtějí. Viané, ale nejsou vůbec sdílní. Nakonec dají Kirkovi jednu možnost. Propustí Gem, Spocka a McCoye, ale za to tu Kirk musí zůstat. Kirk chtě nechtě souhlasí. Spock a McCoy sice protestují, ale kapitán jim rozkáže, aby odešli a tak nakonec souhlasí. Viané pokynou, že mohou odejít. ale když udělají několik kroků, zase se objeví duhový záblesk a všichni tři zmizí. Kirk je rozhořčen: "Slíbili jste, že mohou odejít!!!", ale pak zmizí i on.

    Zatím na Enterprise žádá Scotty, aby Sulu provedl hypotézu vývoje erupcí. Sulu odvětí, že zhruba za 17 hodin, by se mohli vrátit na orbitu. Navzdory Suluovým pochybnostem si ale Scotty nedělá o kapitána starosti...

    Když se Kirk probere, zjistí že visí asi jeden metr nad zemí. Visí na řetězech připoutaných k jeho zápěstím a je do půl těla nahý (snaha přilákat k obrazovkám ženské publikum je očividná). Vedle Vianů klečí připoutaná Gem. Kirk naléhá na Viany, aby mu řekli proč zabili ty dva vědce. Viané ale pouze odpoví, že je zabil jejich vlastní strach.
"A proč mě tedy rovnou také nezabijete?" rozkřikne se Kirk.
"Jestli to přežijete, tak se to dozvíte," odvětí jeden Vian a stiskne tlačítko. Kirkovým tělem projede šílená bolest, která neustává, ale naopak se ještě více stupňuje. Gem, která to musí všechno sledovat, trpí s Kirkem.

    Spock a McCoy se baví o dalším postupu u Gemina lůžka, když se objeví zmučený Kirk i s Gem. Spock i McCoy se ale ocitnou v silovém poli. Kirk se s námahou dovleče na lůžko a Gem se nad ním skloní. Ráda by mu pomohla, ale bojí se bolesti. Napřahuje ruku, ale těsně před dotykem ucukne a odběhne. McCoy na ní volá, že teď ho přece nemůže opustit. Gem si uvědomí co musí udělat, znovu se skloní nad Kirkem a pohladí ho po tváři. Teď přechází bolest na ní. Kirkovy jizvy na zápěstí mizí a objevují se na Geminých. Pak ale také mizí a Gem padá vyčeraná k zemi. V tu chvíli zmizí i duhové pole a Spock s McCoyem jsou volní.
    "Vyšetřím ji," zamumlá doktor a hrne si to k Gem. Pak se skloní i nad Kirkem. "Je to stoprocentní empat, přebírá zranění i bolest druhých na sebe a to pak léčí, ale také jí to něco bere," uvažuje doktor. Kirk se zdá být vyčerpán, ale v pořádku. Vstane, ale vůbec si nepamatuje co s ním Viané dělali.
    Po několika hodinách se Kirk i Gem zotavili. Spock zatím pracoval na přístroji od Vianů.
    "Pokud bychom zjistili frekvenci, kterou Viané používají na ovládání toho přístroje, mohli bychom ho také použít," oznamuje suše Spock.
    Pak se objevují Viané a vyzvou Kirka, jako odpovědnou osobu za svou posádku, aby vybral, kdo další se podrobí testům. Sdělí mu, že pokud vybere McCoye má jen třicetiprocentní šanci přežití, zatímco Spock má mnohem vyšší. Pak zase zmizí. Spock trikordérem konečně zjistil frekvenci, ale neví jak ji má použít. Jsou opět ve slepé uličce. Kirk je trochu unaven a doktor mu řekne, aby si šel lehnout. Pak mu v nepozorovaném okamžiku píchne sedativa. Spock to zahlédne a ptá se ho proč to udělal. McCoy odvětí, že se tak kapitán nebude muset rozhodovat, a že on sám se přihlásí jako další na řadu. Spock ho ale opraví a řekne, že v případě neschopnosti kapitána je to on kdo přebírá velení a on nedovolí, aby vzali McCoye. Doktor vidí, že nepochodil a stáhne se. Spock začne zase pracovat na tom přístroji. Gem k němu přijde a dotkne se jeho ramena. Chvíli si hledí do očí a to podnítí doktora k činu, naplní injekci, píchne ji Spockovi a ten za chvíli spí jako nemluvně. Pak se objevují Viané a když vidí, že jediný McCoy je na nohou vezmou jeho.

    McCoy visí na řetězech stejně jako před tím Kirk.
    "No tak začněte," křikne na ně a hned na to se začne svíjet bolestí.

    "Proč jste ho to nechal udělat?" vyčítá zatím Kirk Spockovi.
"Nečekal jsem, že i na mě použije hypospray," odvětí Spock.
Kirk pak přechází jako tygr v kleci, zatímco se Spock snaží přijít na to jak ten přístroj funguje. Kirk se ještě diví proč jim ho vlastně nechali a Spock uvažuje, že to tak zřejmě chtějí a pak na to přijde. Přístroj se ovládá myšlenkami, ale pouze jeho majitele. Přeprogramuje tedy přístroj, aby přijímal jejich mozkové vlny a všichni tři se přenesou do "mučírny". McCoy tam stále visí v rozedraných hadrech. Opatrně ho sundají a položí na lehátko. Gem je velmi vystrašená a schoulí se do kouta. McCoy chce něco říct, ale Kirk ho zarazí: "Teď nesmíš mluvit." Pak se radí se Spockem, který pak doktora vyšetří trikodérem.
    "Umírá. Má vnitřní zranění a krvácení do břišní dutiny. Řekl bych že má třicetiprocentní šanci na přežití," informuje kapitána Spock.
    McCoy, který to slyšel s námahou řekne: "Má pravdu, Jime, jsem doktor."
    "Jak dlouho?" ptá se tiše Kirk Spocka.
    "Nevím. Každou chvíli..."
    McCoy dávivě zakašle a snaží se ještě něco říct, ale už nemá sílu. Jeho hlava klesne a doktor upadne do bezvědomí.
    "Nemůžeme něco udělat?" ptá se zoufale Kirk.
    "Obávám se, že ne," odvětí Spock.
    "Ale třeba by Gem mohla pomoc."
    Spock sice namítá, že by ji to mohlo zabít, ale pak se k ní přece jen vydají. Udělají, ale jen dva kroky, když jsou opět uvězněni v silovém poli a objevují se Viané. Kirk se rozkřikne: "Ona by ho mohla zachránit, že ano?"
    "Ano, to by mohla."

    "Já si myslím, že je dokonce ve vaší moci zachránit celou planetu. To se budete dívat, jak celá civilizace zanikne, když jste jí mohli pomoc?"
    "Toto celé je zkouška," odvětí Vian, "pokud Gem zachrání  McCoye, pak mi zachráníme její planetu. Chceme jen vidět, jestli dá v sázku svůj vlastní život. Pak budeme vědět, že její rasa stojí za to být zachována."
    "A kvůli tomu jste nás mučili, jen kvůli vaší zkoušce?"
    "Byla to nutná opatření," argumentuje suše Vian.
    Gem (která samozřejmě nerozuměla co si povídají) si zatím dodá odvahy a postoupí k lůžku. Pohladí McCoye, převezne na sebe jeho zranění, a pak je s velkým úsilím vyléčí.
    "Zdá se, že má instikty, které jsme dosud nepozorovali," podotkne jeden z Vianů a oba postoupí blíž. Gem teď uzdravuje vnitřní zranění, ale je to pro ni příliš a začne "bezhlesně" plakat.
    "Selhali jsme," řekne Vian.
    "To není tak jisté," namítá druhý.
    Kirk se snaží uvolnit z pole a při tom zavolá na Viany: "Ale vy ho přece můžete zachránit, to má kvůli vaší zkoušce McCoy zemřít?"
    "Jeho život není důležitý,"
odvětí jeden z Vianů.
    McCoy zakašle, Gem se probere z otupění a znovu začne uzdravovat. To ale McCoye probere úplně: "Jime? Spocku?" pak si ale uvědomí co pro něj Gem dělá a snaží se jí vytrhnout, "nemohu zničit jiný život, abych sám přežil," a z posledních sil shodí Gem z lůžka.
    Zatím Spock na něco přišel a tiše to sdělí Kirkovi: "Síla našich emocí oslabuje pole, kapitáne."
   "Dobře, soustřeďte se, zkusíme to," kývne Kirk.
    Kolem Spocka se náhle silové pole uvolní a on může ven. Rychle zezadu přistoupí k Vianům a rychlým chvatem jim sebere zbraně. Teď se uvolní i pole kolem Kirka a kapitán namíří jednu ze zbraní na Viany. Ti jsou ale klidní: "Naše vlastní zbraně nám nemohou ublížit."
    "No tak to skončeme," naléhá Kirk, "ona mu přece chtěla pomoc."
    "Ale neudělala to," namítá Vian, "mezi slovy chtít a udělat je velký rozdíl."
    "Dobrá," odvětí Kirk, "nabízím vám tedy naše čtyři životy, výměnou za život této planety," a předá jim na znamení, že to myslí vážně, jejich zbraně. Vian chvíli přemýšlí, ale pak přistoupí k McCoyovi a jedním dotykem ho uzdravuje. Pak se skloní nad Gem a vezme ji do náruče.
"Žijte blaze," řekne ještě Vian a trojce se začne velkou rychlostí vzdalovat. McCoy je uzdraven a Kirk s ostaními se přenesou na Enterprise, která zamíří za dalším dobrodružstvím.

Copyright © 1999 Anry The One

[Předcházející epizoda] [Původní série] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]