Elaan Of Troyius
SD : 4372.5
N : 057
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum


Elas a Troyius jsou dva členové Spojené Federace Planet, kteří po staletí mezi sebou válčili. Když Klingoni zaberou sousední systém Tellun, Federace posílá U.S.S. Enterprise, aby pomohla při mírovém jednání. Mírová smlouva má být potvrzena sňatkem vládců obou planet, Dohlmana Elasu a vůdce Troyiusu. Loď má za úkol přepravit nevěstu na Troyius a poskytnout jí čas, aby se naučila Troyiuským zvykům.


Kirk, Spock, McCoy a Scotty jedou v turbovýtahu a baví se o Ellasanech. Spock říká, že podle záznamů jsou velmi arogantní, zatímco McCoy prý slyšel, že jejich ženy jsou nesmírně přitažlivé. Z interkomu se ozve Uhura, a říká že Troyiuský velvyslanec Petri, si žádá jejich přítomnost a Kirk se Spockem za ním hned běží. Když vyjdou z výtahu přikročí k nim muž s zelenomodrou kůží a býlými vlasy. Je to Petri a naléhá na Kirka, aby s ním šel protože mohou nastat nějaké potíže. Přivede je do transportní místnosti, kde se právě připravuje přenos nevěsty. Nejprve se ale přenesou její osobní strážci v lehké zbroji.
"Vítejte, jsem Petri, Troyiuský velvyslanec," řekne Petri.
Kirk vidí, že jsou nedůvěřiví a proto řekne: "Jsem kapitán Kirk, tady jste v bezpečí."
Strážci ale nedají na jeho slova a začnou prohledávat místnost. Když se přesvědčí, že je vše v pořádku, otočí se k přenosové ploše a pokleknou.
"Energii," velí Kirk.
"Poklekněte před vládkyní," ozve se velitel ozbrojenců. Petri je hned poslechne, ale ostatní zůstanou stát.

tos57.jpg (11594 bytes) Pak se vládkyně přenese. Je to snědá krásná žena v přiléhavých šatech.
Arogantně se kolem sebe rozhlédne a očekává, až ji všichni vzdají čest.

tos57a.jpg (14775 bytes)

tos57b.jpg (16261 bytes) "No, tak do toho," otočí se Kirk na Spocka a oba také pokleknou.

Kirk chce k vládkyni promluvit, ale jeden ze strážců ho umlčí. Kirk tedy alespoň vstane. "Jsem Elaan z Elasu," otočí se vládkyně přímo na Kirka, "doveďte mě do mých pokojů."
Pak si ale všimne Petriho, a hned se rozkřikne co tady dělá to zelené prase. Je zřejmé, že nepřátelství mezi rasami ještě neskončilo.
Kirk řekne, že jí Uhura odvede do pokojů, otočí se k Petrimu s tím že s ním chce mluvit a zamíří ke dveřím.
To ale není po chuti Elaaně. "Kdo vám dovolil odejít?" ptá se.
Ale Kirk na ní nedbá a odejde i s Petrim. Venku mu Petri vysvětluje, jaký je jeho úkol. Má "vycvičit" Elaanu tak, aby se uměla chovat podle zvyků na Troyiusu. To bude velmi obtížný úkol a proto žádá Kirka, aby cestu co nejvíce prodlužoval, aby tak měl více času na svou práci. Kirk nakonec souhlasí. Petri mu pak ještě připomene, že za její výcvik ručí stejně jako on. Pokud se něco nepovede, bude za to viněna Federace.


Kirk odejde na můstek.
"Pane Chekove, zadejte kurs na Troyius. Rychlost 0,037 impulsu."
"To poletíme jenom implusem?" diví se Scotty.
"Ano přesně tak."
"Ale to bude trvat věčnost než dorazíme na Troyius," pokračuje Scotty.
"A vy snad někam spěcháte?" zeptá se ho s úsměvem Kirk.
"Ne, pane," a stáhne se Scotty.
Na můstek vejde Spock a hlásí, že se Elaaně nelíbí ubytování. Kirk ihned vyrazí.


V Elaanině kajutě jí zatím Petri ukazuje svatební šaty. Elaaně se ale taková móda hnusí a hází po něm všemi předměty které má po ruce. Vejde Kirk. "Vám se tu nelíbí?" zeptá se zdvořile. Elaan si ho ale vůbec nevšimne a tak jeden z předmětů který hodila po Petrim přistane na Kirkovi. Pak si uvědomí, že už tu nejsou sami a snaží se mu omluvit. "To je kvůli tomu zeleňákovi, nesnáším ho."
Elaan se otočí na jednoho svého strážce. "Krotone, vyveď ho," a ukáže na Petriho, "a ty hadry ať si veme sebou."
Petri sesbírá šaty, odejde a Kirk s ní zůstane osamotě. Elaan žádá jiný pokoj, jinak to tu všechno rozmlátí. Kirk se jí ale nelekne.
"Jednejte jako civilizovaný člověk!" řekne a nechá jí být. Venku na Kirka čeká Petri, který mu oznamuje, že to vzdává.
"V jednu chvíli jsem jí chtěl skutečně ublížit, a to se neslučuje s mým úkolem."


Na můstku zatím Spock objeví nějaký jev, který je poblíž lodi, ale nemůže určit co to je.


Elaan je teď na prohlídce strojovny a Scotty jí vysvětluje jak co pracuje.
Elaan ale jen znuděně řekne: "O techniku jsem se nikdy nezajímala, to je práce pro otroky."
Scotty horlivě protestuje, ale je přerušen Kirkem. Kirk požádá Elaan, aby poděkovala za to že se jí Scotty věnoval, ale Elaan s umíněným výrazem odejde.


Na můstku Spock zjistil, že se ten objekt přibližuje. Kirk se vrací na můstek, zatímco Spock určil, že to musí být nějaká loď.

tos57c.jpg (12885 bytes) Právě když Kirk, řekne "na obazovku" odmaskuje se Klingonský Dravec.

"Náš duch se materializoval," pronese suše Spock a koukne se na přístroje. "Letí v paralelním kursu s naším a také jenom na impulsní pohon," ohlásí nakonec.
V tu chvíli se ozve z interkomu hlas poručíka, který hlídá kajutu Elaan a (poslušně) hlásí, že se uvnitř něco děje, ale strážci ho nechtějí vpustit. Kirk přiletí dolů a snaží si vynutit vstup. Strážci ho nepustí, ale pak se otevřou dveře a vyjde Elaan.
"Odneste to prase pryč," křikne zhnuseně na sluhy.

Kirk vstoupí dovnitř, kde na podlaze uvidí Petriho tělo s nožem v zádech.

tos57d.jpg (15209 bytes)


Petri je přenesen na ošetřovnu, kde se podaří zachránit jeho život. Vejde Kirk a Petri mu sdělí, že už nechce, aby si jeho vládce vzal takovou ženu. Kirk se ho snaží přesvědčit, ale Petri je neoblomný (bude muset stejně zůstat na lůžku ještě 3 nebo 4 dny) "Náš rozhovor je u konce kapitáne," a otočí se tak jako by Kirka nevnímal.
Kirk zamíří do Elaaniny kajuty, která právě pojídá nějakou zelenou pečeni. Kirk ji osloví "Vaše Veličenstvo" tak jak se patří a žádá, aby mu řekla důvod proč na Petriho zaútočila.
"Měla jsem na to právo," odpoví, "vstoupil bez dovolení do mého pokoje."
"Ale on vás měl jen naučit Troyiuské zvyky."
"Pff, dělá se mi z nich špatně, už jsem se rozhodla, jejich vládce si nevemu."
"Ale pak budete mít problémy."
"A co s tím tedy chcete dělat?" zeptá se Ellan.
"To je jednoduché, dám vám nového učitele -- sebe." Pak jí "ironicky" ukáže jak se používá příbor. "Tak a zítra budeme pokračovat," a otočí se k odchodu.
Ellan, ale popadne nůž a mrští ho po Kirkovi. Nůž se zabodne do zdi těsně vedle kapitánova ramene. Kirk se jen otočí a chladně dodá: "Zítra." Elaan došly slova a proto si alespoň odplivne.


Klingoni jsou zatím v závěsu za Enterprise, ale drží se mimo komunikační dosah. Když se konečně přiblíží, Kirk velí, aby s nimi navázali spojení.


tos57f.jpg (15436 bytes) Do strojvny se zatím tajně vkrade jeden Elaanin otrok a začne něco provádět s dilithiovou komorou.

"Žádná odpověď," odpoví po chvíli Uhura.
"Žlutý poplach," velí kapitán.


Ve strojovně zatím otroka objeví Scotty, ale je rychle zneškodněn a sluha může pokačovat.


Elaan leží ve své kajutě, nůž v ruce. Jakmile vstoupí Kirk, vrhne se na něj. Kirk je ale silnější a zneškodní ji.

Elaan se rozbrečí a jedna její slza ukápne na Kirkovu ruku, ...

tos57g.jpg (12178 bytes)

...pak se jí podaří utéct do vedlejšího pokoje a zamkne dveře. Slzy Elanů působí jako silné afrodisiakum, o čemž ale Kirk neví.
"Máte povolení odejít," křikne na Kirka skrz dveře.
"To ne, teď se budeme učit," odpoví Kirk.
Elaan znovu rezolutně odmítne.
"Tak já za vámi pošlu Spocka nebo McCoye, ti už si s vámi poradí," a otočí se k odchodu.
Teď Elaan otevře dveře a přiběhne ke Kirkovi. "Ne, vy jste jediný komu mohu věřit, všichni ostatní mě nenávidí."
Kirk stojí těsně u Elaan a zdá se, že na něj má nějaký vliv. "Je mi nevolno, hned se vrátím," řekne a chce opravdu odejít.
"Kapitáne?" řekne něžně Elaan.

tos57h.jpg (11518 bytes) Kirk už nemůže vzdorovat a nakloní se k ní aby ji políbil. Když se odtrhne je zmaten. Znovu ji políbí, tentokrát pořádně.

Otrok stále něco kutí ve strojovně.


Na můstku zatím Uhura něco objevila. "Můstek volá kapitána Kirka...." ale nic, "můstek volá kapitána Kirka .... prosím ozvěte se ..."
"Tady Kirk," ozve se konečně.
"Kapitáne, Enterprise vysílá nějaké turbulence směrem ke klingonské lodi."
Kirk se posadí na posteli v kajutě Elaan. "Odkud přesně?", ptá se Kirk, zatímco ho Elaan políbí.
"Ze strojovny."
"Bezpečnostní poplach," velí kapitán, "Kirk konec." Kirk vstane a s velkým přemáháním vyjde s kajuty. Elaan za ním láskyplně hledí. (Kirkovy myšlenky: tak babu už jsem zbalil teď ještě mrtvola v červené uniformě a mužeme to pro dnešek zapíchnout).


Otrok byl dopaden a probíhá vyšetřování. Scotty zjistí, že bylo navázáno spojení s Klingony, ale nemůže zjistit proč. Kirk proto zamíří za Elaan, aby se zeptal co s tím mají Klingoni společného. Elaan ale tvrdí, že o ničem neví. Pak Kirk řekne, že se jí bude muset vzdát, protože na tom závisí osud celých planet. "Musíš zapomenout."
"Ne, nezapomenu, ty patříš ke mě a já k tobě," řekne něžně Elaan. Pak se k němu přitiskne a dodá. "Přece by si mohl tu jejich loď zničit, a pak bychom mohli být spolu. Nenávidím Troyiusany."
Kirk přemýšlí, a pak ji vášnivě políbí. V tu chvíli se ozve signál od dveří. "Kapitáne..." ozve se hlas. Ale Kirk neslyší. "Kapitáne..." opakuje hlas naléhavěji, ale Kirk pořád nic. Pak se otevřou dveře a Spock s McCoyem uvidí, čím je kapitán zaměstnán.
"Můžeme s vámi mluvit?" snaží se ho vyrušit Spock, ale Kirk se pořád nemůže odtrhnout.
"Jime ... , Jime, můžeme s tebou na chvíli mluvit?" ozve se naléhavěji McCoy.
Kirk se konečně probere a vyjde malátně z kajuty.
"Doufám, že se tě nedotkla svou slzou?" ptá se McCoy. Před chvílí totiž od Petriho zjistil, že slzy Elasů, obsahují jakousi biochenicou látku, která působí silně přitažlivě na opačné pohlaví. Kirk se potácí chodbou a McCoyovi je vše jasné.
"Můstek volá kapitána," ozve se z interkomu hlas Uhury. "Klingoni teď zrychlili na warp 2 a míří přímo k nám."
"Červený poplach,"
velí Kirk.


Kirk se Spockem vejdou na můstek. "Připravit phasery," velí Kirk ještě než si sedne na velitelské křeslo.
"Phasery připraveny," ohlásí Sulu.
"Klingoni se teď přibližují warpem 6," ozve se Spock.
Kirk už chce přikázat, aby Sulu zadal warp 2, když se z interkomu ozve naléhavý hlas Scottyho.
"S reakční komorou warpového jádra bylo manipulováno, kapitáne, nevím co to udělá, když přejdeme na warp."
"Dobře," souhlasí Kirk, "pracujte na tom."
Na můstek vejde Elaan.
"Klingoni jsou vzdáleni 90000 kilometrů," hlásí Sulu, "...70...60...50."
"Nestřílejte," rozhodne se náhle Kirk.
Klingoni je bez povšimnutí minou.
"To byl od vás velký risk," ozve se Spock, "neuvěřitelné."
Po krátké debatě se Scottym Kirk zjistí, že pokud by přešli na warp, loď by okamžitě vybuchla. Klingoni, zřejmě nechtějí iniciovat konflikt s Federací, ale přesto mají velký zájem na zničení Enterprise. Kirk se otočí k Elaan a zdá se, že se v její přítomnosti necítí dobře. "Odveďte ji na ošetřovnu," řekne.
"Chci zůstat u tebe," protestuje Elaan.
"Ne, v tvé přítomnosti se nemohu soustředit," odpoví suše Kirk. "Spocku, máte velení," řekne kapitán a pobídne Elaan do výtahu.
Ve výtahu se Elaan snaží Kirka přemluvit. "Miluji tě," řekne něžně a přitiskne se k němu, "ty patříš ke mě, já o  těch Klingonech opravdu nic nevím."
Kirk se přemáhá, aby zůstal netečný.
"Ale pak už se nikdy neuvidíme," pokračuje Elaan.
"Ne, to tedy ne," odpoví konečně Kirk.
"A máš z toho radost?"
"Ne, nemám,"
odpoví Kirk smutně.
Z interkomu se ozve Scotty, a hlásí že dilithiový konvertor nefunguje.
Kirk se omluví a řekne, aby Elaan došla na ošetřovnu sama a vrací se na můstek.


Na ošetřovně se zatím marně McCoy snaží nalézt nějakou léčbu na Kirkovo pomatení.
"To je beznadějné," řekne Petri, který ho celou dobu pozoroval, "to není nemoc a proto na to neexistuje lék."
Vejde Elaan a říká, že ji sem Kirk poslal.


Kirk zatím dojde na můstek, kde Uhura řekne, že zachytila zprávu od Klingonů. Scotty mu ale sdělí, že bez antihmoty jsou téměř bezzbranní."


Petri zatím Elaan předává svatební dar - krystalový náhrdelník, jako znamení spojení jejich ras.
"Nic to pro mě neznamená," odpoví Elaan, ale nechá si náhrdelník připnout.


"Spojte nás," velí Kirk na můstku, "... Tady Kirk, velitel lodi Federace Enterprise, jsme na mírové misi..."

Na obrazovce se objeví klingonský velitel. "Enterprise, vzdejte se nebo budete zničeni," a spojení se přeruší.

tos57i.jpg (15579 bytes)

"Změnili kurs, kapitáne," říká Sulu.
Scotty to pořád vidí dost černě.
"Vzdálenost 300000 kilometrů," hlásí Sulu.
V tu chvíli vejde Elaan.
"Měla jsi zůstat dole," otočí se na ní Kirk.
"Ne, zůstanu s tebou."
"100000 kilometrů,"
hlásí Sulu.
Klingonská loď vystřelí.
"Štíty drží," ozve se Spock.
"Drží paralelní kurs," řekne Sulu.
Spock aktivuje trikordér a začne po něčem pátrat.
"Co je?" ptá se Kirk.
Spock přejde k Elaan. "To vysílá ona," řekne.
"Elaan?" otočí se na ní Kirk.
Elaan hodí nechápavý obličej.
"Je to ten náhrdelník," řekne nakonec Spock.
Sundá ho z jejího krku a zjistí, že to jsou dilithiové krystaly. To je to po čem Klingoni jdou a Spock je okamžitě odnáší Scottymu do strojovny.
Klingonská loď se ale pořád přibližuje. Kirk vyčkavá do poslední chvíle. V posledním okamžiku přikáže Suluovi, aby uhnul. Klingoni těsně minou Enterprise, ale stačí ješrě vyslat několik výstřelů.
"Volají nás," ozve se Uhura.
Opět se objeví klingonský velitel. "Jste oslabeni, máte poslední šanci se vzdát," a opět přeruší spojení.
"Uhuro," otočí se na ní kapitán, "navažte spojení."
"Tady je Kirk, velitel Enterrprise, jaké jsou vaše podmínky."
Opět se objeví Klingonská postava. "Žádné podmínky, požadujeme okamžitou kapituklaci."
Kirk zavolá Scottyho jestli je už hotov, ale Scotty potřebuje udělat ještě několik testů na těch nových krystalech.
"Navažte spojení," velí opět Kirk, "tady Enterprise, máme pasažéry, žádáne aby byli ušetřeni."
Ale Klingon opět odmítá.
"Připravte se na warp," velí Kirk Suluovi, "a vypněte štíty ať vypadáme jako velmi poškození."
"100000 kilometrů," ohlásí Sulu.
Na můstek vejde Spock a Scotty, vše je připraveno.
Sulu hlásí vzdálenost: "75 000...70...60...40...30."
"Letí přímo na nás," křikne Scotty.
"Energii do štítů," velí Kirk.
Klingoni vystřelí, ale štíty vše včas zachytí.
"Nastavte kurs," pokračuje Kirk, "a odpalte fotonová torpéda."
"Ano, pane," odpoví Chekov.
"Klingoni jsou silně poškozeni," hlásí po chvíli Spock.
"To se jim asi moc nelíbilo," komentuje Chekov.
"Nastavte kurs na Troyius," velí Kirk na kterého zřejmě už Elaan nemá takový vliv.
Enterprise přilétá k modré planetě - Troyiusu.
Kirk čeká v přenosové místnosti. Nejprve vejde Petri a pak Elaan se svými otroky. Elaan se před Kirkem zastaví. "Nepůjdeš se mnou?" ptá se s nadějí naposled. Kirk odmítne a tak Elaan vyndá malou zdobenou dýku. "Toto je můj dárek pro tebe, a doufám, že vždy když na něj pohlédneš si vzpomeneš na mne." Kirk jen kývne. "Hodně štěstí," řekne Elaan.
"Hodně štěstí," odpoví stejně Kirk a pevně svírá její dárek. Elaan si stoupne k ostatním na plošinu.
"Energii," velí Kirk.
Později sedí Kirk zasmušile na můstku, když vejde McCoy. "Právě jsem našel lék na to poblouznění," prohlásí vítězně.
"Obávám se, že to už nebude potřeba," řekne Spock a kývne na Kirka, který se usmívá. McCoy vidí, že už tu není zapotřebí a rychle se odporoučí.
Enterprise zaníří za dalším dobrodružsvím.

Copyright © 1999 Anry The One

[Předcházející epizoda] [Původní série] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]