Let That Be Your Last Battlefield
SD : 5730.2
N : 070
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

tos70.jpg (8294 bytes)

Enterprise míří na planetu Ariannus, aby dekontaminovala její atmosféru od baktérií, které ohrožují miliardy životů.
"Něco jsem detekoval, pane," ozve se Sulu, "je to zřejmě nějaká loď."
"Na obrazovku," řekne Kirk.

tos70a.jpg (13559 bytes) Na obrazovce se objeví federační raketoplán.

"Je zřejmě z nějaké základny," uvažuje Sulu.
"Spojení?" otočí se Kirk na Uhuru.
"Bez odpovědi."
"Na lodi se nachází jedna forma života," ozve se Spock, "zřejmě humanoid."
"Zaměřte ho a dopravte raketoplán do hangáru," otočí se Kirk na Sulua.
Pak vstane a zamíří ke dveřím. "Pane Spocku, pojďte se mnou, Scotty máš velení."


Raketoplán mezitím opatrně vlétá do hangáru.


Kirk se Spockem jsou ještě ve výtahu, když Scotty ohlásí, že raketoplán už přistál. Oba si pospíší ke dveřím hangáru, kde je už očekávají dva od ostrahy. Kirk je ještě upozorní, aby se připravili. Když ale otevře dveře, z hangáru se vypotácí pasažér raketoplánu a skácí se Kirkovi k nohám. Kirk na něj udiveně kouká, protože ještě nikdy neviděl humanoida, která by měla půlku tváře černou a půlku bílou.

tos70b.jpg (11915 bytes)


Cizinec je přenesen na ošetřovnu, kde ho doktor vyšetřuje.
"A jste si jistý," ptá se Spock doktora, "že je ta pigmentace přirozená?"
"Ano, ale nemohu přijít na to jak je to možné."
"Podle všeho tento cizinec musí být nějakým druhem mutanta," řekne Spock.
"Budu ho zkoumat dál," pokračuje doktor, "ale už jsem narazil na pár orgánů, o kterých nemohu říct, že vím k čemu slouží."
"Přichází k sobě," ozve se sestra Chapellová.
McCoy se nad ním nakloní a uklidňuje ho: "Nehrozí vám žádné nebezpečí."
"Jste na Enterprise," dodá Kirk.
"...Neznám..." zašeptá s námahou černobílý.
"Našli jsme vás v raketoplánu Federace, kde jste ho vzal?" pokračuje Kirk.
"Kde, že jsem byl?" ptá se zmateně, "ach ano, už si vzpomínám, měl jsem právo tu loď použít."
"Dobře, informujeme Hvězdnou flotilu."

"Děkuji vám za záchranu," dodá ještě černobílý.
"Kdo jste?" ptá dále Kirk.
"Jmenuji se Lokai a jsem z planety Sheron."
"Ale to je velmi daleko, tento sektor zatím není zcela prozkoumán," diví se Kirk.
"Už vám nebudu odpovídat," prohlásí pak Lokai a tváří jako by byl v místnosti sám.
"Jste pro nás velmi zvláštní," nedá se odradit Kirk a ukazuje na jeho dvoubarevnou tvář, "chceme vědět víc."
"Ne, jsem příliš unaven."
"Tak nám alespoň odpovězte."
"Ne už neodpovím."
"Kirk volá Uhuru, spojte se se hvězdnou základnou 4. A ty Kostro zapiš tu svou mutační teorii do deníku,"
dodá kapitán.
V tu chvíli se ozve Chekov, že objevil další loď a Kirk okamžitě zamíří na můstek.


Když dorazí, sedne si do svého křesla a velí: "Na obrazovku," ale je vidět jen prázdný mezihvězdný prostor, "maximální zvětšení," ale pořád nic. Kirk se otočí tázavě na Chekova.
"Je tam, pane," trvá na svém Chekov.
"No asi to je jen nějaké rušení," uvažuje Kirk, "ale mohli by to být Romulani, pane Spocku?"
"Ne to ne, vypadá to na malou loď, tak pro jednoho dva pasažéry."
"Všechny frekvence negativní," ozve se Uhura.
"Víme jestli jsou ozbrojeni?" ptá se Kirk dál Spocka.
"To nevím, nemohu detekovat nic kromě toho, že tam jsou."
"Změnili kurs přímo k nám," ozve se Sulu.
"Úhybné manévry," velí Kirk, "zvednout štíty."
"Udržují stále kolizní kurs," hlásí Chekov.
"Červený poplach," křikne Kirk. "Připravte se na náraz."
Ale nic se nestalo.
"Co to bylo, pane Spocku?" ptá se Kirk.
"Jednoduše to zmizelo, fascinující."
"Tady jsem, kapitáne," ozve se ode dveří výtahu cizí hlas.
Kirk se otočí a uvidí muže ze stejné rasy jako Lokai.
"Tak tohle mi vysvětlete, Spocku," řekne kapitán.
Spock se zmůže jen na pokrčení ramen.

"Dovolte, abych se představil," pokračuje cizinec, který se od Lokaie liší tím, že černou má pravou tvář zatímco Lokai levou,  "jmenuji se Bele." tos70c.jpg (12180 bytes)

"Co se stalo s vaší lodí?" ptá se Kirk.
"Je to speciálně upravená loď, která je pro senzory neviditelná," řekne Bele, "přišel jsem si pro Lokaie."
"O tom kdo opustí tuto loď rozhoduji já," řekne neohroženě Kirk.
"Asi jsem se špatně vyjádřil, kapitáne, jsem vyslancem své planety a pronásleduji zrádce Lokaie, musíte mi ho vydat. Kde je?"
"Je na ošetřovně, ale pamatujte, dokud bude na mé lodi je pod mou ochranou."

Bele kývne a odejdou na ošetřovnu.


Lokai leží na lehátkum když vstoupí Kirk s Belem.
"No, Lokaii?" osloví ho Bele.
Lokai se posadí a vytřeští oči.
"Musím vám, kapitáne, pogratulovat," pokračuje nerušeně Bele, "že jste nám ho chytil."
Lokai se znenadání na Bela vrhne. Ale Kirk s McCoyem je dokáží včas odtrhnout.
"Jsi zrádce," křičí na Lokaie Bele.
"To vy jste s námi jednali jako s otroky," křičí na něj zase Lokai.
Chvíli se takhle překřikují.
"Ale vždyť jste byli osvobozeni," říká Bele.
"Pff, to nebyla žádná svoboda."
"Vždyť vše co jste dělali bylo vraždění," řve Bele a Kirk má co dělat, aby ho udržel.
"Až se vrátím na Sheron," hrozí pěstmi Lokai, "tak poznáš jakou máme moc."
"Zdá se, že se znáte," podotkne Kirk ve snaze přerušit hádku.
To je trochu uklidní.
"Žádám o politický azyl," řekne Lokai.
"Už jsem vám řekl, že na této lodi jste v bezpečí," odpoví Kirk.
"Žádám vás jménem své vlády," nevzdává to Bele, "abyste mi toho zrádce vydali."
"Ne, to nemohu," odpoví Kirk.
"Dobře, nabízím kompromis, vy si ho necháte, ale se svou lodí zamíříte na naši planetu, kde se přesvědčíte, že mám pravdu."
"Na to nemám čas,"
rozhodně odmítá Kirk, "musím ještě zachránit 'jednu' planetu, miliardy životů jsou v sázce."
Zdá se, že Bele ustoupil. V tom se z interkomu se ozve hlas Chekova: "Pane změnili jsme kurs!!"
"Už tam jdu," řekne Kirk a pospíchá na můstek.


Když se dostaví na můstek Chekov ohlásí, že loď nereaguje.
"A kam tedy letíme," ptá se kapitán.
"Hned to zjistím," ozve se Spock.
"Kormidlo také vůbec nereaguje," hlásí Sulu.
"Tady je ale všechno v pořádku," ozve se Scottyho hlas z interkomu.
"Zkuste se napojit ručně, pane Scotte."
"Ano, pane." Scotty to chvíli zkouší a pak nevěřícně kroutí hlavou. "Nejde to, pane."
"Zkoušejte to dál," velí Kirk.
"Právě letíme warpem 8," hlásí Chekov.
"Červený poplach, hlášení posádce, loď není pod naší kontrolou..."


Během hlášení se Lokai zvedne ze svého lůžka a rychle odběhne.


"Kapitáne," ozve se konečně Spock, "pokud budeme držet současný kurz, doletíme přímo na Sheron."
Na můstek vstoupí Bele a řekne: "Loď je pod mojí kontrolou."
"Právě jsme zrychlili na warp 10," (podle starého označení max rychlost je warp 13) hlásí Scott.
Na můstek vběhne i Lokai: "Já nechci na Sheron, slíbil jste mi azyl," vyčítá Kirkovi.
"Tady už ti nikdo nepomůže," ozve se Bele.
"Musíte mi pomoc, pomoc!!!" naléhá stíle Lokai na Kirka.
"Ne, Lokaii," pokračuje Bele, "toto je poslední loď na kterou jsi ve svém životě vkročil."
Kirk od nich odstoupí a křikne: "Palte na ně!" Každý z nich schytá dávku z phaseru, ale paprsek se vždy nějak rozptýlí.
"Phasery nemohou proniknout našimi štíty," usměje se Bele.
"Ale tato loď poletí na Ariannus," trvá na svém Kirk.
"Ne, nejprve poletíme na Sheron a nic a nikdo to nezmění," řekne rozhodně Bele.
"Ne na Ariannus," hádá se Kirk, "jestli nepřiletíme včas zemřou milióny lidí."
"Já ovládám loď," řekne Bele.
"A já jsem kapitán této lodi," protestuje Kirk, "a já rozhoduji jestli a kam poletíme, nebo loď zničím."
"Vy jenom blufujete," řekne Bele ale už ne tak rozhodně.
"Zničím ji!! Uvidíte. Počítači, autoestrukční program. ... Připraven?"
"Připraven," ozve se elektronický hlas, "do třiceti sekund čekám další rozkazy."
"Jaký je kurs," zeptá se Kirk.
"Pořád stejný," odpoví Sulu.
"Čekám na další příkazy," ozve se opět hlas počítače.
"Počítači, nastav audestruklční sekvenci s třicetisekundovým zpožděním, kód 0-0-0 destrukce 0."

tos70e.jpg (7936 bytes)


"Do zničení lodi zbýva 30 sekund," ohlásí chladně počítač.
"Dívejte se jak počítač splní mé příkazy," řekne Kirk Belemu. "Ale musím vás upozornit, že pod 5 sekund už nejde sekvenci zastavit."
"15 sekund,"
ohlásí počítač.

Bele pořád mlčí, ale pomalu se začíná potit.

tos70d.jpg (16045 bytes)

"10 sekund."
"Já tu velím," řekne kapitán.
"8 ... 7."
"Souhlasím," vykřikne rychle Bele.
"Počítači, STOP," křikne Kirk a odpočítávaní se zastaví na pěti sekundách, "tady Kirk, kód 1-2-3 konec autodestrukce."
"Jaký je kurs," ptá se Kirk.
"Na Ariannus," ohlásí Spock.
"Pořád máme warp 10," konstatuje Scotty, "budeme tam dokonce rychleji."
"Vidím, že je pro vás vaše mise důležitější, než jsem si myslel, počkám až ji dokončíte, a pak se vydáme na Sheron."
"Ale mou loď k tomu nepoužijete, pokud nesvolím," řekne rozhodně Kirk.
Bele se zamyslí, ale pak svolí. Soustředí se a pak řekne: "Tak, máte opět plnou kontrolu nad lodí."
"Máme opět warp 6," hlásí Scotty.


Lokai je v nějakké místnosti a drží přednášku čtyřem členům posádky Enterprise, mezi nimiž je i Sulu, o tom jak jsou ti druzí špatní, ale bez nějakého zvláštního důvodu. Vše ale vyslechne Spock, který náhodou šel kolem.


Později Kirk a Spock obědvají s Belem.
"Napijme se na úspěch naší mise," řekne Bele a pozvedne číši.
"Nevím co tím máte přesně na mysli," konstatuje Spock.
Bele se zamračí. "Lokai je tím zločincem."
"Ani v tom si nemůžeme být jisti," znovu namítá Spock.
V tom Uhura oznámí, že podle zprávy z velení flotily se mají dostavit na Hvězdnou základnu 4, aby opravili závady a vrátili raketoplán. Bele, ale pokračuje v rozhovoru jakoby nic neslyšel.
"Takže vy ho klidně pustíte?" ptá se ironicky.
"Podle našich zákonů je zatím nevinný," odvětí Spock.
"Ale copak jste slepý, Spocku?" ptá se udiveně Bele, "vždyť on je černý na druhé straně než já."
"Ano to jsme si všimli, ale nevím jak to souvisí s jeho vinou nebo nevinou."
"Lokai ale přece patří k těm druhým," řekne Bele jakoby to samo o sobě vše vysvětlovalo.
"Na našich světech se také velmi často vyskytují dvě skupiny s odlišnými názory," řekne Spock.
"Ale oni jsou tak primitivní," pokračuje Bele
"Přece se snad můžete domluvit," mamítá Kirk.
"Ne, to na tom nic nezmění," odmítá Bele.
Z můstku se ozve Scotty: "Jsme na orbitě Ariannu."
"Dobře až budete připraveni zavolejte," řekne Kirk.


Později už Scotty řídí celou operaci. Do atmosféry planety jsou vypušteny protilátky a atmosféra se pročistí.
"Jaký mám zadat kurs, kapitáne," ozve se Scotty, "vše je už dokončeno."
"Na hvězdnou základnu 4, půjdete se mnou na můstek?" otočí se teď na Bela a ten kývne.

Když, ale Kirk dorazí na můstek, už je zase něco špatně.
"Co se děje?" ptá se Kirk.
"Znovu míříme jinam," hlásí Chekov.
Kirk se otočí na Bela. "Musíme ještě na základnu, opravit poškození."
"To nebude problém," řekne Bele a začne se nad konzolou soustředit. Pak odstoupí a řekne: "Závada je odstraněna."
To posléze potvrdí i Scotty.
"Tak teď už můžeme letět na Sheron," řekne Bele.
V tu chvíli vběhne na můstek Lokai: "Všichni jste vrazi."
"Bude jedině dobře, že zemřeš," řekne ostře Bele.

tos70f.jpg (14326 bytes) Oba Sherané se na sebe vrhnou. Jejich energie, která bránila phaserům, je oba obklopí.

Kirk se jich nemůže dotknout a tak na ně alespoň křikne: "Máte přece jedinečnou příležitost jak ukončit vaše nepřátelství. Jinak zničím celou loď." (už zase)
Oba od sebe odskočí. "Tak vrátíte loď pod mé velení?" naléhá Kirk.
"V pořádku," souhlasí Bele.
"Před námi je Sheron," hlásí Spock.
"Jak je to možné," mumlá Kirk, ale nahlas řekne, "maximální zvětšení."
"Vidím neobydlená města," hlásí Spock, "žádné inteligentní bytosti, žádné známky po katastrofě."
"Znamená to, že jsou všichni mrtví?" ptá se Kirk
"Úplně."
"Všichni?"
ptá se zdrceně Bele.
"Ano," odpoví i pro pomaleji chápající Spock.
"To byla ta tvoje banda vrahů!" křikne Bele na Lokaie a vrhne se na něj.
"Vaše planeta je mrtvá," snaží se je zklidnit Kirk, "skončete to, můžete přece ještě žít, poslouchejte mě, přestaňte se tak nenávidět!"
Oba od sebe odskočí. "Jste jen idealistický snílek," křikne na Kirka Lokai a vyběhne z můstku.
"Bele!" zavolá Kirk, když vidí, že se chce také vypařit.
"Kam chcete jít?" ptá se Spock.
Ale Bele jako by je neposlouchal a vyrazí také pryč.
"Mám spustit bezpečnostní poplach, kapitáne," ptá se Uhura.
"Ne," odvětí Kirk, "kam by šli."

Lokai i Bele utíkají po palubách a cestou je přepadají vidiny vyhořelých měst a zabitých přátel.

tos70g.jpg (10898 bytes)

Spock je z můstku pozoruje a hlásí jejich pohyb. "Bele pronásleduje Lokaie na palubě 3." Bele i Lokai jsou neustále pronásledováni vidinami zkázy. "Teď se blíží k jídelně," hlásí Spock. "A teď jsou na palubě 5 ... Lokai je teď před přenosovou místností 4." Lokai nastaví souřadnice a přenese se.
"Někdo se transportuje," hlásí Uhura.
"Někdo se materializuje na povrchu planety -- je to Lokai," konstatuje Spock.
"Ale co tam bude dělat, všichni jeho přátelé jsou mrtvi," diví se Kirk.
"Znovu se někdo transportuje," hlásí Uhura.
"To je Bele, kapitáne," řekne Spock.  "Vše co jim zůstalo je nenávist a ta je také žene na povrch jejich mrtvé planety. Tady budou čelit svénu osudu."
"Myslím, že tady už nemáme nic na práci," řekne Kirk. "Pane Sulu, warp 2."

Copyright © 2000 Anry The One

[Předcházející epizoda] [Původní série] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]