Vortex
SD : N/A
N : 412

Quark obchoduje s Mirandorny a Odo je jako vždy ve střehu. Ve tvaru poháru je pozoruje, jak se pokoušejí Quarkovi cosi předat. V tom dovnitř vtrhne cizinec z gama kvadrantu Croden s ferengským phaserem a dožaduje se vydání předmětu. Strhne se přestřelka při které zahyne jeden z Miradornských bratrů. Odo rychle zasáhne a zadrží Crodena. Přeživší dvojče Miradorn Ah-Kel se dožaduje Crodenovy smrti, protože chce pomstít bratrovu smrt, což ale Odo samozřejmě nepovolí. Croden musí přijít před soud.
Během rozhovoru se zmíní o měňavcích, což Oda přirozeně velmi zaujme. Sisko se rozhodne, že bude nejlépe, aby Crodena předali na jeho domovskou planetu Rakhar.

Croden mezitím ukáže Odovi onen zvláštní předmět, který se po otevření zformuje do podoby jakéhosi třírozměrného klíče. Odo ho předá na rozbor doktorovi Bashirovi, který jenom potvrdí příbuznost k Odově rase. Croden ho našel v mlhovině Chamra, ve které jsou milióny asteroidů.


Sisko s Dax mezitím pomocí runaboutu Rio Grande kontaktovali představené Rakharu. Ti tvrdí, že Crodenovi už byla dokázána jeho vina za nespočetné množství zločinů na jejich světě a proto žádají, aby jim byl okamžitě vydán. Odo má za úkol dopravit ho tam, ale bude těžké vyhnout se při tom Mirandornům. Ah-Kel totiž sleduje všechny lodě, které odlétají ze stanice. Ale ve stínu rigelské nákladní lodi zamíří jeich runabout do gama kvadrantu.
Během cesty Croden vypráví Odovi o svých zločinech. jednoho rána, těsně před svítáním, k němu do domu vnikli příslušníci bezpečnosti a vyvraždili mu skoro celou rodinu. On neměl ani pořádnou zbraň a tak popadnul nůž na kuřata a začal se bránit - a tak se stal zločincem. Mezitím ke Quarkovi vtrhne Ah-kel a pod hrouzbou smrti mu Quark musí zpřístupnit bezpečnostním čipem údaje. Mirandornská loď se okamžitě vydává na cestu za Odem - důstojníkům v OPS se jí nepodařilo zastavit. Rychle doletí Odův runabout, vypálí varovný výstřel a naváže spojení. Žádá o okamžité vydání vězně, což Odo rezolutně odmítne a tak mirandornská loď začne střílet.

Odo osvobodí vězně a dovolí mu pilotovat člun do mlhoviny Chamra. Ionizované plyny by je měly ukrýt před senzory. Chamra je ale plná výbušného plynu. Mirandorni začnou sledovat impulsní brázdu a za chvíli jsou jim opět na stopě.

Odo s Crodenem přistanou na jednom asteroidu, na kterém mají podle Crodena žít měňavci. Rychle vběhne do jeskyní, a Odo rychle za ním a dožaduje se, aby mu to všechno konečně vysvětlil. Croden přizná, že na Rakharu se vyprávějí pohádky o měňavcích, ale kdyby nepotkal Oda, nikdy by nevěřil, že mohou být skuteční. Ten měnící se kámen je klíčem ke stázové komoře, ve které spí jeho dcera, jediný člen rodiny, kterého se mu podařilo zachránit při útoku. Její jméno je Yareth a Croden jí sdělí, že se o ní Odo postará, zatímco on sám bude čelit obvinění na Rakharu. Mirandorni začnou pálit nad jeskyni a Oda zasáhne velký kámen. Upadne do bezvědomí a Croden chvíli váhá, zda ho má vzít sebou. Odo se probere až v runaboutu, zatímco se Croden pokouší manévrovat mlhovinou. Odo převezme kontrolu, vyhledá mrak výbušného plynu a zastaví se přímo uprostřed něho. Mirandorni vystřelí fotonová torpéda, to celé pole destabilizuje a velká exploze nepřátelskou loď roztrhá, s čímž Odo počítal. Když se dostanou z mlhoviny kontaktuje je vulkanská výzkumná loď [Tevran]. Směřuje domů a Odo je požádá, aby přenesli Crodena i jeho dceru na palubu a ochránili před jistým vězením a smrtí. Croden z vděčnosti, předá Odovi měnící se klíč s tím, že měňavci třeba někde přece jen existují. Odo pak úřadům Rakharu vysvětlí Crodenovo zmizení, tím že zemřel při útoku Ah-Kela a zamíří zpět na DS9.

Copyright © 2001 Hati & Anry
Obrázky poskytl Ben Sisko

[Předcházející epizoda] [Deep Space Nine] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]