Chain of Command, Part II
SD : 46360.8
N : 237
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Epizoda navazuje na Chain of Command, part I.

Picard je u výslechu. Je těžce nadopovaný, zcela evidentně je jeho vůle potlačená. Přiznává, jaký měl úkol, kdo byli jeho spolupracovníci. Pak se ho ale ptají na obranné plány operace "Minos Korva"

"To nevím," odpovídá Picard.

Jellico (kapitánův deník): "Ve vyjednávání s Cardassiany nebylo dosaženo žádného pokroku, domnívám se že ozbrojené střetnutí je nevyhnutelné."
Jellico: "Gul Lemecu, ujišťuji vás, že úmyslem Federace je zůstat v míru."

Gul Lemec: "Tak jak vysvětlíte fakt, že team Federace podnikl ozbrojený útok na území Cardassianské unie ani ne před čtrnácti hodinami?"

Jellico: "Nevím o čem mluvíte."

Lemec: "Tak já vám to vysvětlím" - mluví o tom, že Picard, Crusherová a Worf podnikli brutální útok na jejich stanice a zabili přes padesát mužů žen a dětí.

Jellico: "Jaké máte důkazy?"

Lemec: "Všechny, které potřebujeme. Máme kapitána Picarda."

Riker: "Je naživu?"

Lemec: "Cardassianská unie se ještě nerozhodla jak odpoví na tuto NOVOU provokaci. Ale ujišťuji vás, že ODPOVÍME."

Teprve teď Jellico přiznává Rikerovi, že je to pravda. Velí mu vzít si člun a letět na plánované místo setkání s výsadkem.
Picard žádá podle mírové smlouvy o setkání s neutrálním představitelem. Jeho inkvizitor se v něm nejprve snaží vzbudit důvěru. Baví se s ním o archeologických vykopávkách a pomalu sklouznou až k válce.

Picard: "Válka vás připravila o statisíce mužů, ožebračila váš lid. A teď bych se rád vrátil na svou loď."

Gul Madred: "Kapitáne, vy jste zločinec. Vnikl jste na naše územi se zbraní v ruce. To nejmenší co se stane je, že budete souzen a potrestán."

Gul Madred: "Potřebujem znát strategii Federace pro Minos Korva."
Picard: "Zpracovali jste mě drogami. Už jsem pravdivě zodpověděl každou vaši otázku."
Gul Madred: "Udělali jsme hodně pro vaše přilákání, protože víme, že v případě útoku bude Enterprise velící lodí v této oblasti."
Picard: "To jste s tou situací seznámen lépe než já."

Gul Madred: "Jste zdráv? Máte nějaké fyzické potíže o kterých bych měl vědět?"

Picard: "Mučení válečných zajatců je zakázáno."

Gul Madred ho zbaví uniformy a nechá pověsit za ruce na konstrukci. "Od této chvíle jste zbaven všech hodností a privilegií. Od teď vám budu říkat pouze a jedině ČLOVĚK. Člověk, který nemá identitu."

Crusherová a Worf jsou zpátky na lodi, osud kapitána Picarda je neznámý. Riker žádá o naplánování záchranné operace.

Jellico: "Vím že jste ho měl rád, ale nevíme ani, jestli ještě žije. Za dané situace by záchranná operace byla riziko."
Riker: "Neměli bychom do poslední chvíle doufat?"
Jellico: "Je pryč! Lituji Wille, ale měl byste to přijmout. Chci mít údaje z trikodéru Crusherová analyzované ve čtrnáct hodin."
Riker: "ANO PANE."

Picard zdá se celou noc visel pověšený za ruce. Jeho inkvizitor přichází.
Gul Madred: "Žíznivý?"
Picard vyčerpaně přikyvuje že ano.
Gul Madred: "Hm, myslel bych že ano." A nedá mu nic, zato rozsvítí čtyři světla a pokračuje ve výslechu: "Kolik světel vidíte?"
Picard: "Čtyři."
Gul Madred: "Ne, je jich pět." Pak ho upozorní na řez v hrudi.
Gul Madred: "Když jste byl pod vlivem drog, implantovali jsme vám malý přístroj. Je to pozoruhodný vynález. Díky němu vám mohu vyvolat bolest o různé intenzitě v každé části těla. Promiňte, nedělám to rád, ale musím to demonstrovat. Všechno se tím vyjasní."
Zmáčkne tlačítko a Picard se svíjí v bolestech.
Picard: "Nevím nic o Minos Korvě."
Gul Madred: Řekl jsem že vám věřím. Neptal jsem se na Minos Korvu, ale kolik je tam světel."
Picard: "Čtyři."
Gul Madred: "Nechápu jak se můžete tak mýlit."
Lemec zatím Jellicovi ukáže video s nahrávkou Picardova přiznání. "Máte k tomu co dodat?"
Jellico: "Kapitán Picard nejednal na můj rozkaz."
Lemec: "Takže ho můžeme popravit?"
Riker: "Podle Selenské konvence..."
Lemec: "Selenská konvence se vztahuje na válečné zajatce, takže byste museli připustit, že kapitán Pícard jednal na rozkaz Federace."
Lemec: "Jste ochotni takovou věc připustit?"
Jellico: "Ne."
Lemec: "Tak s ním bude naloženo jako s teroristou."
Jellico: "To není má starost."
Lemec: "Je tu ovšem alternativa."
Jellico: "Poslouchám."
Lemec: "Kdyby Federace souhlasila s okamžitým a definitivním odchodem z této oblasti, byli bychom OCHOTNI vydat kapitána Picarda a ZAPOMENOUT na ten incident."
Jellico: "Budu to muset probrat s nadřízenými."
Jellico chce dát zprávu viceadmirálovi a doporučit tento návrh odmítnout. "A co kapitán Picard," vyjede proti němu Riker.
Riker: "Nenavrhuji vyměnit celou soustavu za život jednoho muže. Ale musíte přiznat, že to byl rozkaz Federace a že je válečný zajatec."
Jellico: "NE!"
Riker: "Bude pod ochranou konvence."
Jellico: "Ne to by jim hrálo do rukou. Jen čekají na známku slabosti aby mohli chtít víc."
Riker: "Nemůžu uvěřit, že chcete obětovat život kapitána Picarda v zájmu vyjednávací taktiky."
Poradkyně cítí napjatou atmosféru a snaží se oba krotit, ale marně.
Jellico: "Zpochybňujete snad můj úsudek?"
Riker: "Je mou povinností prvního důstojníka poukázat na cokoliv co by mohlo být omylem velícího důstojníka, PANE."
Jellico: "Možná je čas, abyste si našel JINÉ povinnosti. Jste odvolán. A nenuťte mě, abych vás nechal zavřít."
Jellico probírá s LaForgem a Datem, proč se asi Cardassiané snažili tak moc dostat kapitána na planetu. Velmi rychle přijdou na to, že v případě útoku Cardassianů bude Enterprise velící lodí sektoru. Od toho už je jen krůček k otázce, kde plánují svůj útok.
Picard sedí zhroucený na židli a poslouchá rozhovor vyšetřovatele se svou dcerou, která mu přinesla ukázat svého domácího mazlíčka. Když odejde, začnou se bavit o dětech.
Picard: "Vaše dcera... je milá. Překvapilo mě, že jste ji sem vzal. Ukázat dítěti...tohle...někoho jak trpí, že původcem toho utprení jste vy..."
Gul Madred: "Od chvíle kdy začala lézt, ji učím o nepřátelích Cardassie a že si nepřátelé zaslouží trest."
Picard: "Když se děti naučí znevažovat druhé, mohou znevážit kohokoli. I vlastní rodiče."
Picard: "Vím že jste kdysi byli mírumilovný národ."
Gul Madred: "Co nám mír a duchovno dali, když jsme hynuli po milionech. Těla se nepohřbívala, řádily nemoci, utrpení bylo nepředstavitelné."
Picard: "Od převzetí moci vojskem zemřeli statisíce dalších."
Gul Madred: Ale my krmíme náš lid. Ve válkách získáváme území. Vytváříme nové zdroje. Podporujeme obnovu. To je TO, co vojsko udělalo pro Cardassii. A PROTO se moje dcera nikdy nebude muset bát hladu."
Picard: "Žaludek bude mít plný, ale bude postrádat ducha."
Facka byla dost krutá. Picard málem sletěl ze židle. Když se vyšetřovatel uklidnil přešel zpátky ke svému pultu.

"Začneme znovu. Kolik je tam světel?"

Ze scanu lodi Gul Lemeca vyplynul nedávný kontakt s molekulárním disperzním polem. Takové pole se nachází kus za hranicí v McElisterově mlhovině C-5. Je docela dobře možné, že cardassianské lodě se ukrývají právě v této mlhovině. Nemohou tam ovšem být dlouho, protože jejich pláště by byly narušeny už za pár hodin. A poblíž této mlhoviny je Minos Korva...
Jellico: "Date, chci být u Minos Korvy za hodinu."
Data: "Kurs 350 bod 215, warp 8.5"
Výslech pokračuje. Picardovi se zdálo, že je doma u večeře. O to krutější je probuzení. Vyšetřovatel Picarda propouští. Nepodařilo se mu ho zlomit. Kapitán nevěří, ale vstává a pomalu jde ke dveřím. Už je skoro u nich, jen jeden poslední krok...

Gul Madred: "Co potřebujeme se dozvíme od té ženy."

Picard: "O jaké ženě to mluvíte?"
Gul Madred: "O Beverly Crusherové."
Picard se otáčí ode dveří a pomalu se vrací.
Gul Madred: "Vybral jste si že zůstanete? Výtečně. Ani nevíte jak moc mě to těší."
Flotila je přesvědčena že Cardassiané připravují invazi do Minos Korvy. Jellico chce invazní flotilu napadnout předtím než opustí mlhovinu.
Jellico: "Diskuse je zbytečná, plán byl schválen a my ho provedem. Worfe, připravte sérii pěti set antihmotových min s magnetickým naváděcím systémem. Geordi, potřebujeme člun speciálně upravený na let mlhovinou na čtrnáctou hodinu. Beverly, musíte..."
"...Připravit ošetřovnu na raněné, které mi tam pošlete."
Gul Madred nabídne Picardovi místní lahůdku - taspaří vejce. Když ho kapitán otevře, vidí že ta věc vevnitř ještě žije. Nicméně má velký hlad...a kopne to do sebe na jeden hlt. Gul Madreda na to z nějakého důvodu dost rozveselí. "Nádherné, nádherné. Většině lidí se udělá zle při pohledu na živého taspara." Pak Picardovi začne vyprávět o svém krutém dětství. O tom, jak žil na ulici společně s dalšími čtyř až šestiletými dětmi, mrznul a rval se o potravu. A když našel takové taspaří hnízdo, taky první vejce vysál s živým mládětem. Když mu pak chtěli vzít ostatní vejce, museli mu zlámat ruku.
Picard: "Musí to být uspokojení, splatit všechna ta léta strádání. Mučení nikdy nebylo spolehlivou metodou získání informací. Jako prostředek moci je kontraproduktivní."
Gul Madred: "Není mi jasné, kam vaše analýza vede."
Picard: "Pokaždé když se na vás teď podívám, neuvidím mocného cardassijského válečníka, uvidím šestiletého chlapce, který se nemůže sám ubránit."
Gul Madred: "Buďte ticho!!"
Picard: "Přes všechno co jste mi udělal, mám pro vás politování."
Gul Madred: "Už dost, nebo to zapnu a nechám vás trpět celou noc, Picarde."
Picard se začne smát - "Á řekl jste mi Picarde."
Gul Madred: "Jaký je plán operace pro Minos Korvu?"
Picard: "Jsou tam čtyři světla...."
Mučení je tentokrát horší než obvykle.
Picard: "Je vám jen šest let...jste slabý... nemůžete mi ublížit."
Tohle už dlouho nevydrží.
LaForge připravuje člun - zaclonil gondoly motorů, člun je už skoro připravený. Jellico se ho ptá, jestli je pilot. Ptá se jestli je schopný proletět mlhovinou - miny se musí umístit do dvou kilometrů od Cardassijských lodí, ale tok částic oslepí senzory, bude fungovat jen detektor přiblížení. K tomu je potřeba jednička pilot a LaForge radí Rikera. Je nejlepší.
Jellico je nejdřív trochu na rozpacích a mluví od věci, ale pak se rozhovoří o plánu proti flotile Cardassianů.
Jellico: "Zapomeňme chvíli na hodnosti. Nesnáším vás. Myslím, že jste neukázněný a arogantní, vzpurný, a nemyslím že jste zvlášť dobrý první důstojník. Ale jste nejlepší pilot na lodi."
Riker: "No, když jsme odložili hodnosti, já vás taky nemám rád. Vy jste arogantní a zabedněný. Musíte ovládat všechno a všechny. Nevyvoláváte atmosféru důvěry. Neinspirujete lidi, aby se pro vás snažili. Každého držíte tak v presu, že nic nedělá s radostí. Nemyslím, že jste zvlášť dobrý kapitán."
Jellico: "Já vám neporoučím jít do té akce."
Riker: "Tak požádejte."
Jellico: "Budete pilotovat ten člun, komandére?"
Riker: "Ano..."
Riker: "... Není zač."
Riker s LaForgem vletí do mlhoviny. Okamžitě vysadí senzory, ale Riker se pohybuje bravurně jen pomocí distančního detektoru. Miny jsou bez problému umístěny, člun se vrací zpět.
Jellico vyhlásí poplach a nechá se spojit s nepřítelem.
Lemec: "To je naše území. Vaše přítomnost je další záměrnou provokací."
Jellico: "Nebudu se s vámi hádat Gul Lemecu. Každá z vašich lodí má pod břichem minu, můj prst je na spoušti a vy jste v moc špatné pozici."
Pochopitelně že Cardassian nevěří, ale když nechá Jellico odpálit jednu z min (ta byla jen malá) nezbývá mu než uvěřit.

Jellico: "Vaše lodě opustí mlhovinu po jedné. Každá odhodí primární phaserovou cívku, než nabere kurz k nejbližší Cardassijské základně."

Lemec: "Ale potom budeme bezbranní!"
Jellico: "Pane Worfe, připravte se odpálit..."
Lemec: "Přijímáme vaše podmínky!"
Jellico: "A ještě něco. Vězníte důstojníka Hvězdné Flotily jménem Jean-Luc Picard. Očekávám, že ho vidáte. NEPRODLENĚ."
Picard se probudí a na stole vidí vysílač, kterým se aktivuje čip v jeho hrudi. Vztekle ho rozmlátí.
Gul Madred: "To nepomůže, mám jich víc."
Picard: "Byl to dobrý pocit."
Vyšetřovatel mu oznámí, že už od něj nepotřebují žádné informace. Došlo k bitvě a Enterprise hoří. Picard odmítá uvěřit.
Gul Madred: "Mohl jste si ušetřít bolesti, kdybyste spolupracoval."
Picard: "Chci mluvit s neutrálním zástupcem."
Gul Madred: "Nikdo takový už neexistuje."
Pak mu oznámí, že nikdo neví, že jako kapitán nezahynul na Enterprise a že si ho míní nechat ještě velmi dlouho u sebe. Pak mu dá na vybranou - zůstat do konce života zde a trpět jeho rozmary, nebo žít v přepychu, obklopen blahobytem, jídlem a ženami. "Bavilo by mě debatovat s vámi o historii a filozofii, máte skvělý mozek. Je to na vás."
Picard je zoufalý. "Co musím udělat?"
Gul Madred: "Nic, celkem. Řekněte, kolik vidíte světel."
Picard stojí. Mlčky hledí na světla nad sebou. Chvěje se.
"TAK KOLIK?
Nebuďte blázen, přichází stráž. Tak kolik?!"
Napětí je hmatatelné. Picard mlčí, čeká že ho stráž odvede do ještě horší mučírny. Ale Lemec je vzteky bez sebe.

"Umyjte ho sakra, dejte mu čisté šaty ať ho můžeme vzít na jeho loď. Kapitáne Picarde, jděte se strážemi, postarají se o vás."

Picard se otočí zpátky na svého mučitele.

"JSOU TAM ČTYŘI SVĚTLA!"

Pak se otočí a hrdě odchází. Když mu chce jeden z vojáků pomoct, odstrčí ho.

Zpátky na Enterprise.

Jellico: "Vítejte doma. Je taková jak jste ji opustil, možná trochu lepší."

Picard přebírá z rukou Jellica zpět velení. Slova "převod ukončen, U.S.S. Enterprise je nyní pod vedením Jean-Luc Picarda" musí jeho uším znít jako nádherná hudba.

Picard se svěřuje poradkyni. "Neřekl jsem že tam nejsou čtyři světla, i když bych udělal cokoliv abych se zbavil té bolesti. Ale víc než to - já jsem VĚŘIL že tam vidím PĚT světel!"
Copyright © 2000 BMC

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]