Ship In A Bottle
SD : 46424.1
N : 238
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Enterprise je vyslána sledovat srážku dvou plynných obrů. Tato kolize by měla dát vzniknout nové hvězdě. Data a LaForge jsou právě v simulátoru. Data jako Sherlock Holmes řeší složitý případ vraždy, LaForge zdatně sekunduje coby Dr. Watson.
Bohužel v simulátoru je závada (přehozená levá a pravá strana) z toho důvodu Datova dedukce nevyjde a postava z příběhu se mu vysměje. Data ukončí program a pošle poručíka Barclayho aby se na závadu podíval.
Reginald se začne hrabat v obvodech a nechá si vyvolat data z chráněné paměti. Zjeví se postava protivníka Sherlocka Holmese - Morriarty. Tato postava byla v simulátoru vytvořena jako důstojný protivník pro Data a v průběhu času si vytvořila vlastní vědomí. Morriarty si plně uvědomuje sám sebe i prostředí ve kterém se nachází!
Morriarty požaduje rozhovor s Picardem, chce odejít ze simulátoru, požaduje svobodu. Baclay nechápe, jak je možné to co se stalo, ale nakonec ho ujistí, že bude informovat kapitána a deaktivuje jeho program. Když odejde, program Morriartyho se znovu aktivuje sám od sebe!
Barclay, Data a kapitán Picard vstupují do simulátoru Baker Street, kde se setkávají s Morriartym. Picard se omlouvá, že ho nechali existovat v paměti počítače takové dlouhé roky, ale netušili že si plně uvědomuje svou exitenci jako počítačového programu.
Morriarty požaduje okamžitý odchod ze simulátoru, Picard se ho snaží přesvědčit že to není možné. Nelze prostě přenést věc ze simulátoru ven, názorně mu to předvádí, když vyhodí ze dveří knihu - jakmile opustí simulátor hmota se mění na energii a předmět přestane existovat.
Morriarty ale podotýká, že on přece není věc. Má vědomí, duši. Stačí jen síla vůle. Se slovy "cogito, ergo sum" vychází ze simulátoru ven na chodbu! Doktorka ho prohlédne a potvrdí, že se jedná o skutečného člověka.
Picard ho provádí po palubě a Morriarty je okouzlený možnostmi, které se mu otevřely. Kapitán ale podotýká, že v dnešní době je zločin trestán ještě přísněji než v 19. století. "Bez obav kapitáne, má minulost je pouhá fikce. Slátaniny angličana, mrtvého již čtyři století." Pak si ale Morriarty uvědomí, jak strašně je vytržen ze svého života a prosí kapitána aby ze simulátoru zhmotnil jeho lásku - komtesu Regínu z Bartolemeu. Picard zásadně odmítá. Jednak vůbec neví jakým způsobem by se to dalo udělat, navíc cítí nemorálním vytvářet ze simulací živé lidi. Na poradě se o tom baví se svými důstojníky a Data navíc podotkne, že nevědí, jestli je Morriarty stabilní a zda vůbec vydrží delší dobu. Je rozhodnuto.
Ovšem velmi brzy zjistí, že věci nejsou tak jednoduché.Při triviálním příkazu k vyslání několika sond totiž Picard pochopí, že loď již není v jeho rukou. Morriarty převedl řízení na sebe a zablokoval Picardovi velící kódy. To je ovšem zlé - Enterprise je velmi blízko obou planet a ty by se během pěti hodin měli spojit, což by mohlo způsobit neutronovou reakci.
Morriarty stojí na svém - chce ze simulátoru zhmotnit svou ženu. Picard pověří Data a Barclayho aby na tom pracovali. LaForgovi dá jiný úkol - pokusit se obejít bezpečnostní kódy a znovu převzít kontrolu nad lodí. Barclayho napadne že by snad k přenosu hmoty z holopaluby mohli použít transportér, protože pracuje na stejném principu. Data souhlasí, že by to bylo možné, pokud by se matrice přenášeného objektu zesílila tak, aby se stala stabilní. Barclay jde do simulátoru a setkává se tady s komtesou Regínou. Morriarty její program přetvořil tak, aby si rovněž uvědomila sama sebe - dal jí inteligenci. "Bylo to moudré?" ptá se ho Barclay
Pak Reginald sestaví přístroj, který by měl posílit molekulární stabilitu a pokusí se o přenos židle. Ta se v pořádku dematerializuje, ale bohužel v transportní místnosti se neobjeví.
Data si nechá přehrát záznam posledního přenosu transportéru a zjistí, že žádný neexistuje - jakoby k žádnému nedošlo. LaForgeovi se podaří odblokovat palubní počítač - Picard zadá svoje kódy, je autorizovaný, ale přesto stále nemá kontrolu nad lodí. Data zničeho nic hodí po LaForgovi nějaký trikodér a ten ho chytne levou rukou (přestože je pravák). Z toho Data usoudí, že jsou stále na holopalubě, v simulaci vytvořené samotným Morriartym!!! Jediné skutečné osoby zde tedy jsou kapitán, Data a Reginald Barclay.
Morriarty se zatím spojí se skutečným můstkem. Riker požaduje vydání kapitána a odevzdání lodi zpět pod jeho vedení. Morriarty mu navrhne aby se raději věnoval způsobu jak ho dostat ze simulátoru. Popíše způsob jaký zkoušel Barclay a Data nakonec řekne, že očekává trochu větší úspěch. A aby na můstku pochopili vážnost situace na chvíli zvedne teplotu jádra reaktoru.
Kapitán mezitím zajde za Regínou. Nejprve se navzájem častují komplimenty - "Připomínáte mi vikomta Obltorpa. Měl šarm a dokázal dostat každou ženu." Picard jí oznámí, že už přišli na to, jak je dostat ze simulátoru - stačí odpojit Heisenbergovy kompenzátory a přenos by se měl uskutečnit. Chce po ní aby o tom Morriartymu neříkala a požádala ho ať vrátí Picardovi velení na lodi. Zaručuje se čestným slovem, že jakmile bude mít zpět kontrolu nad lodí, postará se o ni i Morriartyho. Jinak ale neupraví transportér. "Promiňte kapitáne, to mi připomíná výhružku a ne kompromis."
" Komteso, prosím pochopte že jsem odpovědný za víc než tisíc životů..."
Pochopitelně za malou chvíli už Morriarty volá můstek a poroučí ať odpojí kompenzátory. Za okamžik už oba vycházejí z transportéru. Riker vyžaduje předání velení, ale Morriarty ho odmítá, nejprve chce na člunu opustit palubu.
Teprve po opuštění Enterprise, konečně předává velení zpátky."Omluvte mne kapitánovi, že jsem se nerozloučil. Přál bych si vidět jeho tvář až zjistí, kde byl několik posledních hodin."

Do místnosti vzápětí vstupuje Picard. "Počítači ukonči program" Hangár zmizí a jsou zpátky v simulátoru. Picard projde dveřmi na chodbu Enterprise, kde čekají Barclay s Datem.
"Předal vám Morriarty řízení?" ptá se Barclay.
"Zkusme to - počítači ukonči program který spustil Morriarty"
Chodba Enterprise zmízí a jsou zase v sumilátoru - tohle by měla být pravá Enterpise.

Picard spustil simulátor uvnitř simulátoru a použil stejnou lest jako Morriarty. Když se chtěl spojit s můstkem, mluvil se simulací. Morriarty a komtesa jsou teď uvnitř separované paměti počítače a jejich program stále běží. Věří že jsou ve skutečném světě. Picard jim vlastně dal to co chtěli, jen trochu jinak.

Fotogalerie vznikající hvězdy

Copyright © 2000 BMC

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]