Aquiel
SD : 46461.3
N : 239
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Enteprise se přibližuje ke komunikační stanici, poblíž Klingonských hranic, aby předala zásoby.

Stanice, na níž by měli být dva poručíci - Aquiel a Rocha neodpovídá. Výsadkový team složený z Rikera, Worfa, LaForge a Crusherové objeví na stanici pouze buněčné zbytky jednoho těla (Beverly podle krve okolo myslí, že se jedná o Aquiel, ale k detailnímu prozkoumání převáží zbytky na Enterprise). Druhý poručík a výsadkový člun chybí. Zato LaForge objeví v servisním tunelu živého psa.

Geordi při pokusu o prohlédnutí staničního deníku zjistí, že se někdo pokoušel obejít bezpečnostní protokoly a stáhnout některá přenášená data. Zůstane na stanici a podaří se mu zpřístupnit deník Aquiel Uhnari. Poslouchá její zpávy sestře, když před ním odkrývá svoje city a noční můry a zdá se že se s ní začíná sbližovat. Aquiel si stěžuje na poručíka Rochu, je podle ní arogantní a nesnesitelný. Zdá se, že spolu měli značné neshody a roztržky. Aquiel mu dokonce prováděla věci naschvál, jen aby ho rozčílila. Ale rovněž zmiňuje Klingonského velitele Moraka, který v hlídkové lodi vždy po několika dnech míjel stanici a podle ní je ohrožoval.

Podle Crusherové poručíka zabil silný výboj. Možná Klingonský disruptor. Picard je opatrný. Ke konfliktu s Klingony nedošlo už hodně dlouho. Vyžádá si od flotily spis poručíka Rochy a spojí se s Klingonským guvernérem, aby si ověřil údaje. Ten je nejdřív rozčilený, odmítá se s Picardem bavit, teprve když se kapitán zmíní, že byl arbitrem při nástupnictví velkého Gowrona, guvernér obrátí a slíbí že celou věc s možnou vraždou vyšetří.

Guvernér Torak ale za několik hodin přilétá na Enterprise a přináší překvapení! Našli Aquiel Uhnari jak v člunu míří do sektoru 2-5-2-0. Byla ve člunu 46 hodin.

Aquiel s Rochou prováděli diagnostiku druhého stupně. Rocha byl nervózní a najednou Aquiel napadl. Ta se bránila, ale na detaily si už nemůže vzpomenout. Patrně se dostala ke zbraním a bránila se. V šoku pak opustila stanici. Z toho vyplývá že pozůstatky patří Rochovi.
Podle Worfa byl ale na stanici potom ještě nějaký Klingon - našli totiž pozůstatky další DNA.

LaForge se stále víc sbližuje s Aquiel. Odmítá uvěřit, že by byla vina vraždou poručíka Rochy. Riker má jiné mínění. Podle záznamů Federace byl Rocha vzorný poručík s mnoha vyznamenáními, zato Aquiel měla problémy na každém předchozím pracovišti. Podle něj prostě Aquiel lhala.

Riker s Worfem prohledají člun ve kterém Aquiel letěla (teprve teď!) a objeví phaser ze zbraňového vybavení stanice, nastavený na zabití člověka. Situace je pro Aquiel stále méně příznivá. Má strach, dokonce chce odletět pryč, ale Geordi, který jí stále věří ji přesvědčí - bylo by to jako přiznat vinu.

LaForge prohlíží záznamy Rochy a zjistí, že datum 46459 bylo vymazáno.

Mezitím Torak přivede velitele Moraka. Ten se po výslechu přizná, že byl na stanici (poskytnout pomoc když se nikdo neozýval) ale když na něj guvernér přitlačí, přizná že si stáhnul data z počítače. Vraždu ovšem odmítá.

LaForge se vyptává Aquiel na Rochovy záznamy. Aquiel se přizná, že tyto údaje vymazala. Rocha chtěl Flotile poslat dopis a požádat o formální slyšení. Podle něj byla poručík Uhnari neposlušná a těžko zvladatelná. Tohle je jasný motiv k vraždě.

Pak ale přijde Crusherová s ohromným překvapením - podařilo se jí izolovat DNA a zjistila, že se jedná o koalescentní organismus - prostě absorbuje cizí organismus a přitom ho věrně zreplikuje včetně vnitřní struktury. Je předpoklad, že Rocha byl absorbován a na stanici už přišel cizí organismus. Podle doktorky je cyklus takového organismu několik dní. Proto napadnul Aquiel. Buď ona nebo Morak je vetřelec!

Aquiel se právě snaží s Geordim ještě více sblížit a provádí telepatické spojení myslí.

 

V tom okamžiku přijde Riker zadržet Aquiel. Geordi je zmatený. Nedokáže tomu uvěřit, odmítá i jen pomyšlení, že by Aquiel mohla být cizí organismus. Vrací se na stanici, aby ještě prošel nějaké údaje. V tom okamžiku na něj zaútočí parazit až do této chvíle maskovaný za psa! Geordi ho s vypětím sil na poslední chvíli dokáže phaserem zneškodnit.

Tím pádem se situace vyjasnila, Aquiel letí zpátky na základnu získat nové umístění, přestože jí Geordi nabízí umístění na palubě Enterprise...

© 2000 by BMC


[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]