The Man Trap
SD : 1513.1
N : 006
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Mantr001.jpg (7554 bytes)

Enterprise se zastavila v souladu s předpisy u planety Regulus 8, celá planeta byla zpustošená, kromě několika trsů trnité vegetace. 'Bierceovo tábořiště,' tak se nazývalo místo, které bylo doslova poseto archeologickými vykopávkami a v okolí se nacházelo nespočetně hlubokých jam, které sloužily právě k onomu historickému účelu. Kolem jam se nacházelo několik stanů a různé archeologické haraburdí. Celkově vzato byla planeta jeden velký kráter, bylo jich tam tisíce, ale nebyl čas je prozkoumat. Zjistilo se jen to, že byly před několika tisíci lety obydlené. Na tom se nezdálo nic neobvyklého, protože celá Galaxie byla poseta místy, o kterých neměl nikdo ani tušení. A takových planet byly archeologům k dispozici stovky, ostatní mohli jenom snít o tom, že budou prohrabávat zbytky zaniklých civilizací. Bierce měl prostě štěstí, přesto se kapitán Kirk necítil na Regulu 8 dobře. A právě Enterprise se zde zastavila jen z jediného důvodu, a tím byly předpisy, že výzkumné týmy na cizích planetách musí alespoň jednou ročně projít celkovým lékařským vyšetřením. A právě Enterprise prolétala kolem Regulu 8 v dané období. A tak se McCoy přenesl na planetu, aby provedl prohlídku. McCoy se znal s ženou Bierceho - Nancy, která byla kdysi dávno jeho vážnou známostí. A právě Nancy ho jako první uvítala. Spolu s McCoyem se ještě na planetu přenesl člen posádky Darnell a Kirk, který se přidal ze zvědavosti. Nancy je uvítala z otevřenou náručí. McCoy ji po chvíli váhání také podal ruce.


Mantr002.jpg (7803 bytes)

"Leonarde," řekla, "dovol, ať si tě prohlédnu."
"Nancy," vykřikl McCoy, "ty jsi nezestárla ani o rok." Kirk se musel ovládat, aby se neusmál. Nancy Bierceová byla elegantní 40ti letá žena, ale nezdála se mu nijak pozoruhodná. Vlasy jí už prokvétaly šedí a jen těžko uvěřit, že by se do ní vědec a lékař tolik zamiloval, když jí bylo třicet. Zestárla, ale zůstal ji půvabný úsměv.
"Tohle je kapitán Enterprise, Jim Kirk" představoval McCoy. "A tohle je člen naší posádky Darnell."
Nancy se mile usmála na kapitána i Darnella, který zareagoval podivně - otevřel ústa a oněměle na ni zíral. Kirk by ho s chutí nakopl, kdyby tu nebyla Nancy.
"Pojďte dál," zvala. "Musíme na Boba chvíli počkat, jakmile začne kopat, zapomíná na čas. Ubytovali jsme se ve sklepení, kde se dříve nacházel starý oltář. Nijak luxusní, ale je tu alespoň více místa. Pojď dál Bonbónku," řekla a zamířila do nízkých kamenných dveří.
"Bonbónku ?" divil se Kirk.
"Kdysi mi tak říkala," zamumlal McCoy a vyrazil za ní. Kirk se zastyděl za svůj dotaz a mlčky následoval Darnella.
"Proč ji tak očumujete?" utrhl se na Darnella Kirk.
"Promiňte pane," řekl Darnell. "Připomněla mi jednu dívku, kterou jsem poznal na Wrigleyově planetě."
"Stačí," přerušil ho Kirk. "Až se vám zase příště připomene, přeberte si to o samotě. Raději byste měl počkat venku."
"Ano pane. Děkuji." Darnellovi se zřejmě ulevilo. "Trochu se tu porozhlédnu, jestli souhlasíte, kapitáne."
"V pořádku, ale zůstaňte na doslech." Koneckonců to bylo normální, Darnell kromě žen z posádky neviděl žádnou jinou od poslední zastávky, ale přesto to Kirkovi přišlo zvláštní.


Bierce dlouho nepřicházel, a tak se Nancy omluvila a šla ho hledat. Zanechala Kirka s McCoyem o samotě a jim nezbylo nic jiného, než si mlčky prohlížet kamenné sklepení. Kirk se cítil dosti divně, v duchu přemýšlel jestli by nebylo lepší se vrátit na Enterprise. Naštěstí přišel Bierce dříve než dokončil myšlenku. Byl to vysoký člověk a výraznými lícními kostmi. Byl o něco vyšší než McCoy a v očích měl jakýsi lesk, lesk který připomínal něco inteligentního, ale zároveň hořkost.
"Doktore Bierci," řekl "já jsem kapitán Kirk a toto je lodní lékař..."
"Vím kdo jste," přerušil ho Bierce uspěchaně, "a nepotřebuji vás tu. Stačí, když nám tu necháte zásoby aspirinu, tablety soli a něco takového. Jinak se nemusíte obtěžovat."
"Promiňte, ale předpisy vyžadují alespoň jednu prohlídku ročně," prohlásil Kirk. "Jestliže budete spolupracovat, bude doktor McCoy hotov raz dva." McCoy už si připravoval nástroje.
"McCoy?" zavětřil Bierce. "Ach ano, slyšel jsem už to jméno. Nancy o vás mluvívala."
"Ruce od těla prosím, prosím, a dýchejte pravidelně... Ano a copak říkala, že přiletím?"

Po nepatrné odmlce řekl Bierce : "Vy jste viděl Nancy?"
"Byla tady když jsme přišli," odpověděl Kirk. "Šla vás hledat."
"Ach tak. Samozřejmě jsem rád, že se mohla setkat se starým přítelem, alespoň si mohla popovídat. Já mám raději samotu, ale pro ženu to bývá někdy těžké."
"Chápu,"
přikývl Kirk, ale jistý si tím zrovna nebyl.
McCoy ukončil prohlídku trikordérem a gestem vytáhl lžíci na stlačení jazyka. "Vůbec se nezměnila," řekl. "Otevřte ústa prosím."
Bierce se neochotně podvolil. V tu chvíli se vzduch rozezněl děsivým výkřikem. Kirk se chvíli domníval, že ho vyrazil Bierce. Pak ticho provázelo další výkřik a Kirk si uvědomil, že slyší ženský hlas. Všichni tři se vrhli ke dveřím. Venku Kirk s McCoyem předběhli Bierce. I když žil převážně v přírodě, nebyl dobrým běžcem. Nemuseli ani utíkat daleko. U kraje kráteru stála Nancy s pěstmi u úst nad Darnellovým tělem. Když doběhli vrhla se McCoyovi do náručí, kde hledala oporu, ale ten si jí nevšímal a poklekl k tělu. Leželo tváří k zemi. McCoy prozkoumal puls, otočil hlavu, cosi zamručel a pak obrátil tělo. Kirkovi bylo jasné, že člen jeho posádky je mrtev. Tvář měl pokrytou červenými skvrnami, které pomalu mizely.
"Co se stalo?" zeptal se Kirk.
"Nevím. Jakoby se dostal do vakua nebo něco imunologického. Počkat co je tohle?"
Bierce se přiblížil. McCoy s námahou rozevíral jednu z Darnellových pěstí. Skrýval v ní jakýsi předmět nevýrazné barvy. Vypadal jako seschlá dýně. Zdálo se, že část toho hnusu byla ukousnutá. Kirk se otočil směrem k Nancy.
"Co se stalo?" zeptal se zostra.
"Nebuďte hrubý k mé ženě, kapitáne," pronesl Bierce svým uspěchaným hlasem. "Určitě to nebyla její chyba."
"Jeden z mých mužů je mrtev. Nikoho neobviňuji, ale paní Bieceová je jediným svědkem."
McCoy se postavil a něžně jí řekl: "Nancy, řekni nám jenom to co jsi viděla. Klidně a pomalu."
"Já jsem jenom..."
řekla, pak zmlkla a polkla... "Nemohla jsem Boba najít, a proto jsem se vydala zpátky. Vtom jsem spatřila vašeho muže. Měl v ruce tenhle kořen borgie a čichal k němu. Chtěla jsem na něho zavolat, když to vypadalo že se chystá do něho kousnout. Nevěděla jsem, že to chce udělat, pak se mu zkřivila tvář a upadl."
Zarazila se s skryla tvář do dlaní. McCoy ji jemně vzal za rameno. Kirk, který neměl chuť se nějak vyjádřit se zeptal: "Jak víte, co to bylo za kořen, když jste byla tak daleko?"
"Takový křížový výslech,"
zavrčel Bierce.
"Bobe, prosím tě. Samozřejmě jsem to nevěděla, viděla jsem ho až teď. Ale je nebezpečné hrát si s neznámou rostlinou na neznámé planetě..."
Jistě měla pravdu, ale tohle věděl Darnell určitě také. Kirk řekl s nehybnou tváří McCoyovi: " Balíme Kostro. S prohlídkou můžeme pokračovat zítra."
"To určitě nebude nutné,"
řekl Bierce. "Kdybyste nám tu nechal zásoby léků, kapitáne..."
"Tak snadno to nepůjde, doktore Bierci," prohlásil Kirk. Vytáhl intercom a řekl: "Kirk volá přenosovou místnost. Přeneste nahoru dva muže a jednoho mrtvého."


Rozpitvané Darnellovo tělo leželo na stole v ošetřovně. Teď by ho nepoznala ani vlastní matka. Kirk stojící u místního intercomu se se slabou nevolností díval jak McCoy přemisťoval Darnellův mozek do nějaké mělké nádoby. Potom se otočil a myl si ruce tak dlouho,dokud je neměl bílé jako sníh. Kirk už viděl mrtvoly v různém stupni rozkladu, ale takovou řezničinu dosud nezažil.
"Nemohu vyloučit jed," řekl bezvýrazným hlasem McCoy. "Některé dobře známé přípravky působí bleskově a nezanechají mnoho stop. Nanříklad botulin. Ale nenašel jsem žádné důkazy po substanci připomínající celulózu ani v jeho žaludku, ani mezi zuby. Mohu jen říct, že došlo k celkovému poškození kapilár. To mohlo způsobit cokoliv, třeba šok. A pak ty skvrny na obličeji."
McCoy zakryl rozpitvané tělo. "Provedu nějaké chemické testy, hlavně krevní. Ale rád bych věděl co vlastně hledám. Také by mě zajímalo jaké jsou příznaky otravy kořenem borgie. Než se to dozvím, je to tápání ve tmě."
"Spock už hledá údaje o té rostlině v knihovně,"
řekl Kirk. "Nemělo by mu to dlouho trvat, ale musím říct, že to co jsi mi řek mě vůbec nepřekvapuje. Darnell byl až příliž zkušený, než aby kousal do nějaké věci, kterou někde sebral."
"Ale co jinak? Nancy? Jime, já už toho viděl v životě hodně, ale Nancy se mi nikdy nezdála schopná vraždy!"

"Nezabíjejí pouze lidé - moment už tady máme zprávu. Spusťte, pane Spocku."
"Nemáme nic o kořenu borgie, kromě zprávy samotných Biercových z doby před šesti lety," ozval se Spockův hlas. "Jedná se podle nich o aconitum blízké rodu Lilium. Obsahuje dvacet až padesát různých alkaloidů, ale žádný z nich nedokážeme naší technologií detekovat. Syrový kořen je jedovatý pro myši, ale není tu žádná zmínka o symptomech otravy u lidí, mimo..."
"Mimo čeho?"
vyštěkl McCoy.
"Víte doktore, to není symptom. Ve zprávě se dodává, že kořen příjemně voní a jeho vůně se podobá vůni některých poživatelných rostlin, například tapioky. To je všechno".
"Děkuji."
Kirk přerušil spojení. "Kostro nedovedu si představit, že by Darnella přimělo něco kousnout do neznámé rostliny jen proto, že voní jako tapioka. Nekousl by ani do broskve, dokud by si nebyl jist, co to je. Byl to rozumný člověk."
McCoy rozhodil rukama. "Ty jsi ho znal. Ale kam nás to vede? Symptomy vzdáleně ukazují na otravu akonitinem. Ale kromě toho nemám nic."
"Ne tak docela."
upozornil Kirk. "Musíme vyslechnout Bierceovi, Kostro. A k tomu budu potřebovat tvou pomoc."
McCoy se otočil a pokračoval v umývání rukou. "Máš ji mít," dodal, ale jeho hlas zněl velmi chladně.


Kirkova metoda výslechu Bierceových byla jednoduchá, ale tvrdá. Nařídil, aby se oba dostavili na loď. Bierce zuřil.
"Jestli si myslíte, že se jen tak přenesete dolů, budete nás otravovat a zasahovat do naší práce, uvědomte si nespornou skutečnost, že jste na mé planetě vetřelcem..."
"Vaši stížnost jsem zaznamenal,"
prohlásil Kirk. "Omlouvám se za nepříjemnost, ale je také nesporné, že cosi čemu nerozumíme zabilo jednoho z našich mužů. Mohlo by to ohrozit i vás."
"Žijeme tady už téměř 5 let. Kdyby tu bylo něco nepřátelského, zjistili bychom to nebo ne?"
"To vůbec není jisté,"
řekl Kirk. "Dva lidé nemohou vědět o tak velké planetě všechno dokonce ani po pěti letech. Ani za celý život. V každém případě má tahle loď za povinnost chránit lidské životy v místech jako je tohle. Za daných podmínek musím vaši stížnost odmítnout."


Krátce poté, co se Bierceovi dostavili na palubu, předložil McCoy zprávu o analýze Darnellova těla.
" Byl to šok," hlásil Kirkovy z obrazovky. "Ale šok velice podivný. Jeho krevní elektrolyty jsou krajně neobvyklé, přišel o velké množství soli. Hrome, v celém těle nemá ani mikrogram soli. Ani v krvi, ani v slzách, v žádném orgánu. Nikde. Vůbec nemám ponětí, jak se to mohlo stát!"
"A co ty skvrny na tváři?"
"Popraskané kapiláry? Takové známky má po celém těle. To je za daných okolností normální, ale neumím si vysvětlit proč jich má nejvíc na tváři a proč jsou kulaté. Určitě to nebyla otrava."
"Potom ta rostlina,"
prohlásil Kirk suše, "nebyla rostlina. A bylo to zřejmě inteligentní. To se mi moc nelíbí."
"Ani mě ne,"
řekl McCoy a odvrátil oči.
"Dobře. To znamená, že nesmíme ztrácet čas a musíme Bierceovi vyslechnout. Kostro, vím že tohle všechno pro tebe muselo být vyčerpávající. Nespal jsi dva dny. Raději si vezmi něco pro uklidnění a jdi spát."
"Jsem v pořádku."
"To je rozkaz,"
prohlásil Kirk.Odvrátil se od obrazovky a zamířil ke kajutě, kde byli ubytováni Bierceovi. Ale našel tam jen jednoho z nich, Nancy zmizela.
"Zřejmě se vrátila na planetu," prohlásil Bierce. "Udělal bych to také, kdybych se jen na deset sekund dostal k vašemu transportéru. Nežádali jsme, aby jsme tu byli vězněni."
"Darnell taky nežádal, aby ho někdo zabil. Vaše žena se může nacházet ve vážném nebezpečí. Ale mám dojem, že vás to moc nezajímá."
"Není v žádném nebezpečí, všechno jste si vymysleli!"
"I mrtvola je výmysl?"

Bierce pokrčil rameny. "Nikdo neví, co ho mohlo zabít. Ale pokud jsem si všiml, hrozba přišla až s vámi." Víc z něho Kirk nevytáhl.


Rozčilený se vrátil na můstek a nařídil pátrání po Nancy. Výsledek však byl negativní a i paměťové moduly transportérů potvrdily, že se jimi Nancy nikam nepřenesla. Ale pátrání nakonec odhalilo novou mrtvolu na palubě 12, a symptomy měl totožné s Darnellem. Kirk, který byl už dosti rozzuřený zavolal McCoye.
"Promiň, že ti ruším spánek, ale už to zašlo příliš daleko. Chci, aby byl Bierce vyslechnut pod pentatholem."
"Hm," řekl McCoy. Jeho hlas zněl příliš zastrašeně, jako by se ještě nevzpamatoval z dávky uklidňujících prostředků.
"Pentathol? Droga pravdy. Narkotikum. Hm. To chvíli potrvá. A co lidská práva?"
"Ať si klidně stěžuje, když bude chtít, jdi a připrav ho."


O hodinu později ležel Bierce v oblouzení na lůžku. Kirk se nad ním napjatě skláněl. McCoy a Spock se drželi v pozadí.
" Kde je vaše žena?"
" Já nevím... Ubohá Nancy, miloval jsem ji... Jediná svého druhu..."

"Prosím o vysvětlení."
"Ten stěhovavý pták... bizon..."
Bierce zamručel. "Je mi divně."
Kirk pokynul McCoyovi, který mu změřil tlak a nadzvedl víčko. "Je v pořádku," řekl.
"Jaký bizon," zeptal se Kirk.
"Miliony... Prérie se jimi černala. Jediné stádo pokrylo tři státy. Když utíkali dunělo to jako hrom. Všichni jsou pryč, jako ty bytosti tady."
"Tady? Myslíte na této planetě?"
"Na planetě... jejich chrámy... úžasná poezie. A zůstal jen jeden, Nancy to chápala..."
"Kde je Nancy, kde je teď?"
"Mrtvá. Pohřbená na kopci, zabili ji!"
"Pohřbená? A kdy se to stalo?"
"Před rokem,"
blekotal Bierce. "Nebo před dvěma? Nevím. Je to tak zmatené. Nancy a ne Nancy. Víte, oni potřebovali sůl. Když došla, umírali... Všichni, až na jednoho."
Kirk celý zmatený uvažoval, a proto další otázku položil Spock.
"Ten tvor se vydává za vaší ženu?"
"On se za ni nevydává, on může být Nancy,"
mumlal Bierce.
"Nebo někým jiným?"
"Kýmkoliv, když zabil Nancy, málem jsem ho zabil taky. Ale nedokázal jsem to, byl poslední..."

To opakování Kirka stále více dráždilo. Zeptal se chladně: "To je jediný důvod, Bierci? Řekněte mi, když je vždycky s vámi, vypadá jako Nancy?"
Bierce zasténal, ale neodpověděl. McCoy se znovu přiblížil.
"Být tebou nenaléhal bych na něj Jime," řekl. "Můžeš si vynutit jakoukoliv odpověď, ale nespěchej, jinak ohrozíš pacienta"
"Já už žádnou odpověď nepotřebuju,"
řekl Kirk. "Teď jsme se vetřeli do malého soukromého nebe. Ten tvor může být manželkou, milenkou, nejlepším přítelem, idolem, otrokem, mudrcem, bláznem - čímkoliv."
"To musí být krásný život, když máš neustále někoho za sebou a při sobě."
"Nejlepší cesta k paranoie,"
řekl Spock. Kirk se prudce otočil k omámenému Biercemu. "Dokážete tu bytost poznat, ať na sebe vezme jakoukoliv podobu?"
"Ano..."
"Pomůžete nám?"
"Ne."

Kirk nic jiného neočekával a pokynul McCoyovi.
"Musíme zorganizovat pátrání. Zlom ten jeho odpor, Kostro. Nezajímá mě, jak to uděláš, jestli ho nějak ohrozíš. V tomto stavu je pro nás stejně nebezpečný jako ta jeho "Nancy". Pane Spocku, pomozte mu a buďte připraven střílet při sebemenším náznaku nebezpečí."


Vyšel z ordinace, aktivoval interkom a vyhlásil poplach a nařídil, aby na každé palubě a chodbě byla ostraha.
"Každý si musí pozorně všímat svého druha," prohlásil do intercomu. "Na palubě je jedna osoba přebytečná. Vydává se za jednoho z nás. Poručíku Uhuro, skenujte všechna pracoviště. Jestliže spatříte tutéž osobu na stejném místě, vyhlásíte poplach. Jasné?"
Šramot za ním jej přiměl, aby se obrátil. Byl to Spock. Uniformu měl roztrhanou a ztěžka dýchal.
"Spocku! Myslím, že jsem vám řekl jasně... co se stalo?"
"Byl to McCoy,"
pronesl Spock roztřeseně. "Nebo spíše to nebyl McCoy. Sotva jste vyšel z ošetřovny, vrhl se na mě. Chytil mě za paži, ale podařilo se mi utéct."
"McCoy? Zdálo se, že se nějak zdráhal použít ten pentathol a i při výslechu byl... Není divu. Mohl se skrýt jen na jednom místě. Tam odkud přišel."
"Na planetě?"
"Ne, v McCoyově kajutě."
Začal se zvedat, ale Spock ryhle zvedl ruku.
"Okamžik kapitáne. Možná ještě doktora nezabil, ale jestli ho vyplašíme..."
"Máte pravdu." Kirk vyťukal na intercomu číslo McCoyovy kajuty a po krátkém zaváhání zmáčkl. Objevil se pohled z tiché kamery, a tak nikdo jiný neměl tušení že jej pozoruje. McCoy tam byl, ale dvakrát. Jeden spal na lehátku a druhý stál přede dveřmi a nahlížel do místnosti. Ten stojící se pohnul a přešel kolem kamery, na chvíli znemožnil výhled. Potom se znovu objevil. Ale už to nebyl McCoy, ale byla to Nancy. Posadila se na lůžko a zatřásla se spícím doktorem. Zamručel, ale nechtěl se probudit.
"Leonarde," ozval se Nancyn hlas. " To jsem já, Nancy.Probuď se. Prosím tě, vstaň. Pomoz mi."
Kirk musel tu komedii obdivovat. To co viděl, byla bezpochyby cizí bytost, ale hrůza a děs v jejím hlase byly jako skutečné, možná se i bála. Znovu zatřásla McCoyem. Ospale zamžoural očima a pak se posadil.
"Nancy! Co se děje? Jak dlouho jsem spal?"
"Pomoz mi Leonarde."
"Co se děje? Ty jsi vyděšená."
"Ano jsem,"
řekla. "Prosím tě pomoz mi, chtějí mě zabít."
"Kdo?"
zeptal se McCoy. "Jen klid. Nikdo ti neublíží."
"Tak to stačí,"
řekl Kirk a nevědomky ztlumil hlas, i když ho pár na obrazovce nemohl slyšet.
"Ta věc se ho snaží získat. Naštěstí ho zatím nechce zabít. Musíme se tam dostat rychle, než si to rozmyslí!"
Po chvíli už vrazily do McCoyovy kajuty. Doktor i žena se vrhli proti nim. Nancy vykřikla.
"Odstup od ní, Kostro," řekl Kirk, v ruce připravený phaser.
"Co se děje, Jime?"
"To není Nancy, Kostro."
"Že ne? Ale je, určitě. Zbláznil ses?"
"Zabilo to dva muže."
"A Nancy Bierceovou,"
přidal Spock. I on držel v ruce zbraň.
"Tohle?"
"Ano,"
řekl Kirk. "Podívej se, předvedu ti to."
Kirk natáhl ruku a pomalu rozevřel pěst. V dlani měl hromádku bílých krystalků, které se v jeho pomalu rozplývaly.
"Podívej Nancy," řekl. "Sůl. Můžeš si jí vzít. Čistá koncentrovaná sůl." Nancy se k němu váhavě přiblížila, ale pak se zastavila.
"Leonarde," řekla tiše. "Pošli ho pryč. Jestli mě miluješ, pošli ho pryč."
"Jistě,"
souhlasil McCoy. "Jime, chováš se jako blázen, děsíš ji."
"To není strach, ale dychtivost,"
řekl Kirk. "Jen se podívej."
Tvor se opět přiblížil jako paralyzovaný. Pak se bez jakéhokoliv varování vše dalo do pohybu. Kirk měl matný dojem obrovského tělesa, velkého asi jako člověk, vyhlížejícího však zcela jinak. Zdálo se mu, že se mu obrovská přísavná chapadla snaží dostat na obličej. Pak zaburácela rána a on upadl.

Mantr005.jpg (6456 bytes)Mantr006.jpg (4910 bytes)

McCoyovi a Kirkovi, chvíli trvalo než se vzpamatovali. Na kapitána ještě působily účinky Spockova výstřelu z phaseru. McCoy utrpěl citový šok. Když se opět ocitli na můstku, Biercova planeta už mizela z obrazovky.
"Ta sůl mě přivedla na nápad," řekl Spock. "Ten tvor lovil, jen když nemohl získat látku čistou. Tak ho držel Bierce na uzdě."
"Nemyslím, že ta civilizace vymřela, jen proto že jim došla sůl,"
řekl Kirk. "Asi nebyli příliš inteligentní a nedovedli využít svých vrozených schopností."
"Mohlo to v nich dřímat,"
namítl Spock. "My přece taky máme pořád zuby a drápy, ale nekoušeme ani nedrápeme."
"To je možné, ale něco nechápu. Jak se to dostalo do tvé kajuty Kostro? Nebo o tom nechceš mluvit?"
"Ale mě to nevadí,"
řekl McCoy. " I když si teď budu připadat jako směšný blázen, tedy poslouchejte: Je to jednoduché, přišla hned potom co jsem si vzal uspávací prostředek. Byl jsem tak trochu v limbu. Říkala, že už svého muže nemiluje a chce, abych ji odvezl zpátky na Zemi. Víš... já jsem to tehdy s Nancy myslel opravdu vážně. Nebylo těžké mě zlákat. Zvlášť, když už jsem měl v sobě prášky... A později, když jsem spal mi musela dát další dávku.Jinak bych nemohl prospat celou tu dobu, co byl vyhlášen poplach. Zase to dokazuje jedno - nikdy se nezapleť s civilistkou."
"Dobrá zásada,"
souhlasil Kirk. "Bohužel, se jí nemůžeš pořád držet."
"Ale stále tomu nerozumím,"
dodal McCoy. "Kromě Bierce byl s tím tvorem v jedné kabině i Spock. A z pitvy vyplynulo, že ten tvor byl dvakrát silnější než člověk. Jak jsi z toho vyvázl Spocku, že jste přišel jen o zbraň?"
Spock se pousmál. "Naštěstí moji předkové plavali v jiných mořích než vaši, doktore McCoyi," prohlásil. "Soli v mé krvi jsou jiné než vaše... Zřejmě jsem tomu tvoru nechutnal."
"Pravda,"
souhlasil McCoy a podíval se na Kirka. "Jsi nějak zamyšlený Jime, nějaké potíže?"
"Hm... Jen jsem myslel na ty bizony..."

Mantr004.jpg (6614 bytes)

Copyright © 1999 Ocampa
Synopse byla převzata z českého vydání knihy
Star Trek: Klasické příběhy od Jamese Blishe vydané v roce 1998.
Některé skutečnosti se v některých dílech od televizní podoby liší.

[Předcházející epizoda] [Původní série] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]