Whom Gods Destroy
SD : 5718.3
N : 71
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Elba II je planeta s jedovatou atmosférou, na jejímž povrchu byl zřízen ústav pro nevyléčitelné, kriminální šílence. U.S.S. Enterprise má za úkol doručit nový lék, který, jak doufají, navždy odstraní duševní choroby.
Kirk a Spock se přenesou dolů, aby si nejprve promluvili s ředitelem ústavu, který je také starým Kirkovým přítelem. Po krátkém uvítání s ředitelem Korim, se dozví, že v současné době je tu umístěno 15 pacientů, a jdou se na ně podívat.
Přijdou do vlastního vězení a Kori jim představuje Martu. Je to Orionka zelenomodré pleti ve sporém oblečení.
"Děláte chybu," promluví, když uvídí trojci příchozích, "mě nic nechybí." Pak se s nadějí otočí na Kirka.
"Co mi chcete?" ptá se Kirk.
"Před ředitelem ne," odpoví Marta a mrkne na Koriho.
Kirk jen pokrčí rameny a všichni pokračují dál. Ve vedlejší cele je ale čeká překvapení. Na stěně visí přivázán dvojník Koriho. Kirk pohlédne na Koriho po svém boku a konečně mu to dojde. Kori se začne šíleně smát, pak se prostor kolem něj zavlní a už tu nestojí Kori, ale starší muž kolem čtyřícítky, v dlouhém tmavém plášti. Na jeho pokyn se uvolní silová pole a ostatní vězni se vyhrnou ven. Kromě Marty je tu ještě jeden Klingon a jeden Andorian.
"Co jste udělal s Korim," ptá se Kirk.
"Ještě žije, kapitáne nebojte se," pronese povýšeně. "Dovolte abych se představil. Jsem kapitán Garth, ale pro vás budu Lord Garth, a žádám vás abyste mě tak oslovoval."
"Propusťte Koriho," naléhá Kirk a ukáže na ředitele, který musí zřejmě velice trpět. "V tomto stavu je přece úplně neškodný."
Garth se rozmýšlí, ale pak Koriho uvolní. Kirk přiskočí ke Korimu, aby ho zachytil a ale jakmile je uvnitř cely silové pole je opět aktivováno.
"Co teď máte v plánu," ptá se Kirk.
"No pro začátek převezmu kontrolu nad vaší lodí," odpoví blahosklonně Garth.
"To se vám nepodaří, posádka vás zneškodní."
Garth se ale jenom zasměje a prostor kolem něj se opět zavlní. Už tu nestojí Garth, ale druhý Kirk. Znovu se zasměje a v závěsu s Martou odejde.


Kirk se snaží přivést Koriho k sobě. "Jak ti je?" Kori se probere a s námahou Kirkovi vysvětluje: "Garth předstíral, že jsem já. Zřízenci mu otevřeli a on je přemohl."


Kirk/Garth zatím došel do operačního centra. "Kirk volá Enterprise. Přeneste mě nahoru. A rychle," řekne poněkud neurvale.
Scottymu se ale něco v Kirkově hlase a jednání nezdá a proto řekne: "Královna na A-3."
Garth je zmaten: "To je rozkaz."
"Odpovězte na heslo, pane."
Garth vidí, že tudy nepronikne. "No, ještě se tu chvíli zdržím. Kirk konec." Garth začne zuřivě pobíhat po místnosti. Padne na kolena a začne pěstmi bušit do podlahy. Vzduch se kolem něj zavlní a je tu opět Garth ve své původní podobě. Jakmile se proměnil zuřivost ho opustila.


"Proč normálně neodpověděl," ptá se Scotty McCoye, který právě přišel na můstek. "Spojte nás," otočí se na Uhuru.
"Bez odpovědi."
Teď se Scott tázavě podívá na Sulua. "Je tam silové pole, pane," ohlásí po chvíli Sulu.
"Takže jsme bezmocní, ať už by se tam stalo cokoli," řekne temně McCoy.


Zatím Garth zuří. "Zvítězím, i kdybych měl Kirkovi zlámat všechny kosti v tělě."
Později jde Garth Kirka navštívit. "Tak pojďme pozval jsem vás přece na večeři," osloví Garth Kirka.
"A že si nevzpomínám," odvětí Kirk.
"Ale vzpoměňte si, přece i s panem Spockem," dodá a ukáže na dveře, kterými je právě Spock přiváděn.
"A co Kori ten nepůjde s námi?" ptá se Kirk.
"Ne, není mezi pozvanými."
"Tak v tom případě nepůjdu ani já," řekne rozhodně kapitán.
Garth se jen usměje a namíří na Koriho phaser. Kori si uvědomí co se děje a sám pobízí Kirka, aby odešel bez něj. Kirk tedy souhlasí.


Kirk a Spock jsou posazeni ke zvlaštnímu stolu, zatímco Garth sedí za stolem plným jídla a pozoruje zábavu. (Dva magoři tam jezdí na trakaři). Pak se Marta, začne vychvalovat, že je tou nejkrásnější ženou ve vesmíru.
"Ne ty jsi největší lhářka, možná že jsi nejkrásnější na této planetě, ale to jen proto, že tu žádná jiná žena není," zvolá Garth v opojení.
Marta přistoupí ke Kirkovi nahne se nad něj a strčí mu do úst nějakou bobuli.
To ale nanejvýš popudilo Gartha.
"Snad nejsi žárlivý?" otočí se mile Marta na Gartha.
"To v žádném případě, jen nepřipustím, aby na tebe sahal někdo jiný."
Marta pak pronese jakési moudro a tvrdí, že ho právě vymyslela.
"Pha," vysmívá se Garth, "to byl přece Shakespeare."
Marta znovu pohladí Kirka po tváři. "Dej od něj ruce pryč," křikne Garth, "a zatanči."
Martě se ale nechce.
"To je rozkaz," naléhá Garth.
Začne hrát hudba a Marta s nuceným úsměvem začne provozovat něco jako břišní tanec. Garth ji chvíli zálibně pozoruje a pak se otočí na Kirka: "No není skvělá?"
"Ano, to je," odpoví upjatě Kirk.
"A co vy, pane Spocku?"
"Je to trochu nostalgické, ale jinak fanscinující," odpoví chladně Spock. "I když možná trochu naivní."
Gartha jeho odpověď moc nepobavila.
Marta se při svém tanci začne točit kolem Gartha a pak kolem Kirka. Znovu Kirka pohladí po tváři a téměř ho políbí.
"Patří vám," ozve se náhle Garth, "jestli chcete .."
"To je od vás velice laskavé," odpoví neutrálně Kirk.
Marta konečně zakončí svůj tanec a posadí se doprostřed místnosti.
"Chci abychom byli přátelé," řekne Garth medově.
"To asi nepůjde," odpoví místo kapitána Spock, "proč jste chtěl vyhladit obyvatele celé planety?"
"Patřili k Federaci," odpoví Garth, jako by to vše vysvětlovalo.
"A to byl váš jediný důvod?"
"Ano byl, ale změnil jsem se,"
pokračuje Garth, "máme k dispozici celou galaxii, ale Hvězdná flotila ji chce mít pro sebe. Zničím Hvězdnou flotilu a stanu se vládcem vesmíru."
"Federace tu není, aby někomu bránila, ale aby prozkoumávala neznámý vesmír a chránila ten známý,"
řekne Kirk. "A stejně tak si to myslí pan Spock."
"Jste snad bratři, že víte co si myslí ten druhý," ptá se posměšně Garth.
"Ne," odpoví Spock, "i když pocházíme z rozdílných planet naše názory se v mnohém shodují."
"Ale vždyť je to váš nadřízený, musíte ho poslouchat. Připojte se k mé flotile, a budete svým vlastním pánem."
"A kde máte tu flotilu,"
ptá se Spock.
"Tam venku," odpoví bez rozmýšlení Garth a ukáže ke stropu.
"Kapitáne Garthe ..," řekne Spock.
"Lorde Garthe," opraví ho Garth.
"Lorde Garthe, copak nevidíte, že to vše je zbytečné," řekne Spock a pustí se přednášky na toto téma. Garth to po chvíli už  nemůže poslouchat: "Odveďte ho pryč," křikne a Spock je odvlečen.
Marta zase pronese další své "originální" myšlenky a tiše se snaží Kirka svést.
"Tak dost," přeruší ji Garth, který byl zřejmě chvíli mimo. "Svobodně se rozhodněte, Kirku. Královna na A-3 ...," naléhá, ale Kirk zarytě mlčí. "No tak dobře, přineste křeslo!" křikne.
Andorian a Klingon přinesou křeslo a přivlečou i Koriho. Posadí ho na něj, přikurtují a pustí do něj šťávu. Je vidět, že Kori musí trpět obrovskou bolestí.
"Vidíte jeho bolest mohu neustále zvětšovat, aniž by byl ohrožen jeho život, ale vzpomínky zůstanou jako kdyby tu bolest doopravdy zažil," vysvětluje Garth.
"Přestaňte," křikne Kirk, který to už nemůže snést.
"Královna na A-3...?"
Ale Kirk opět zarytě mlčí. "Posaďte ho na křeslo," řekne Garth pochopům a ukáže na Kirka. Kori je odvlečen a na křeslo je připoután Kirk.
"To nesmíš," zvolá Marta a pověsí se Garthovi na ruku.
"Zmlkni, nebo tě tam posadím taky," odsekne Garth a setřese její ruku. Přístroj je špustěn a Kirk trpí.
"Tak jaká je odpověď na 'královna na A-3'?" ptá se znovu Garth. Ale Kirk nic.
"Prosím, pusť ho," naléhá Marta.
"Ty ho miluješ, že?" ptá se Garth. "...Ano... pusť ho a já už ho "přemluvím" aby mi to heslo řekl."
Garth souhlasí a Kirk je odvázán.


Zatím na můstku Enterprise.
"Pořád žádné spojení?" ptá se Scott.
"Ne, pane," odpoví Uhura.
"Kolem základny je silové pole," říká Sulu, "můžeme se přenést jen několik kilometrů od ní."
"Ale místní vzduch je pro nás jedovatý," namítne McCoy.
Scotty chvíli přemýšlí: "Ano, možná jsou už mrtvi, a my s tím nemůžeme nic udělat."


Kirk leží v bezvědomí v nějakém pokoji a právě se probouzí. První co uvidí je Marta, která se nad ním sklání a přikládá mu studené obklady na čelo.
"Prospi se," řekne.
Chvíli si hledí do očí a nakonec se políbí.
"Je to skutečné?" ptá se Marta.
Kirk s námahou kývne.
"Víš, .. já ...opravdu tě miluji, už od první chvíle co jsem tě spatřila," řekne nakonec Marta.
"Musím se nejprve dostat na Enterprise," zašeptá Kirk. "Musím se dostat do operačního centra a přenést z Enterprise léky, které by vás mohli vyléčit."
Marta kývne a ještě jednou ho vášnivě políbí. Pak, ale vytáhne dýku a chce Kirkovi probodnout srdce. Kirk to naštěstí včas zpozoruje a z posledních sil zachytí její ruku. Chvíli spolu zápasí, až se Kirkovi podaří Martu odhodit na podlahu. V tu chvíli vejde Spock. Marta se zvedne a v pomatení smyslů zvolá: "Je to můj milenec musím ho zabít."
Spock k ní přistoupí a svým pověstným vulkanským stiskem Martu zneškodní. Spock říká, že se mu podařilo z cely uniknout, a oba se vydají chodbami základny. Před dveřmi operační centrály stojí na stráži Klingon. To ale není pro phaser žádný problém a Kirk se Spockem vejdou do centrály. Kirk nejprve vypojí silové pole.
"Kirk volá Enterprise, přeneste sem bezpečnostní skupinu a ty léky co jsme přivezli."
"Léky raději ne," ozve se Spock, "co kdyby se k nim dostal Garth a zničil je, pak bychom neměli nic."
Kirk se udiveně podívá na Spocka, proč je ten Vulkanec tak opatrný.
"Královna na A-3," řekne Scott.
Kirk už chce odpovědět, ale pak řekne: "Spock ti řekne heslo, Scotty."
"Dobře, výsadek už je připraven, přeneseme se dolů jakmile řeknete heslo," říká Scotty.
Spock, ale vypadá jako by to heslo neznal, odstoupí od Kirka, změní se na Gartha a okamžitě obnoví silové pole. Kirk na něj namíří phaser, ale ten již po Garthově zásahu nefunguje.
"Kde je Spock?" ptá se.
"Zatím je pořádku," odvětí s úsměvem Garth.
Kirk se ho snaží přimět, aby si vzpomněl na svůj život před nemocí. "Když jsem byl na Akademii," říká Kirk, "byl jste pro nás všechny vzorem, neohrožený kapitán hvězdné lodi, který čelí nástrahám vesmíru. Vy jsme vás skutečně považovali za toho nejlepšího. Za tu nemoc, která vás změnila nemůžete, jsem tu abych vám pomohl."
Garth o tom chvíli přemýšlí, ale nedá se tak lehce ukecat. "Já jsem Lord Garth, vládce vesmíru!! Klekni přede mnou na kolena. Mé jméno se řadí k takovým velikánům jako byl Napoleon, Chingischan a Hitler..."
V tu chvíli Kirk skočí po panelu, aby opět odblokoval silové pole, ale Garth je rychlejší a vystřelí. Kirk se zkácí jako podťatý.
Po chvíli se Kirk probudí. Je ve společenské místnosti a Garthovi pochopové ho drží na nohou. Další vyzdobují místnost a pokládají koberce.
"Právě ¨chystáme korunovaci," řekne Garth Kirkovi, "chcete se zůčastnit?"
"Ne," řekne tiše Kirk.
"To je jedno, stejně se zůčastníte, pojďme na to."
Kirk je podpírán vedle stolu na jehož desce stojí židle jako trůn. Za zvuku fanfár vejde Garth spolu s Martou. Když se utiší potlesk, Garth pronese svůj projev. "Protože tu není nikdo urozenější než já korunuji sám sebe na vládce vesmíru," řekne Garth a nasadí si korunu. "Tady Marta bude mou královnou," pak se otočí ke Kirkovi, který je přiveden před trůn, "a vás kapitáne Kirku, jmenuji svým zástupcem."
Pak si Garth sedne na "trůn" a řekne: "Nechť oslavy započnou."
Kirk je odveden Klingonem a Andorianem zpět do centrály. Kirk se je ještě snaží ukecat, ale je sražen ranou k zemi. V tu chvíli vejde Garth. "Ale kapitáne, posaďte se."
Když je Kirk posazen, Garth pokračuje: "Musíte uznat, že jsem génius," a ukáže Kirkovi nějakou láhev, kterou drží ve dvou prstech, "Jestli upustím tuto lahev, tak celá základna vyletí do povětří. A nebo tu máme ještě jednu možnost," a odsune okenici. Venku je vidět několik skal a plno jedovatých výparů. Po chvíli se venku něco pohne -- jsou tři postavy. Dvě jsou ve skafandrech a vlečou třetí. Je to Marta a je venku bez skafandru. "Pokud mi neřeknete to heslo, za několik minut Marta zemře na otravu jedovatými plyny," pronese klidně Garth. Pak zapojí vnější interkom: "Děkuji," a Marta je ponechána osudu. Kirk, ale pořád mlčí. "Ubohé dítě," pokračuje Garth, když vidí, že se Kirk nevzdá, "ubohá dívka, pomalu zemře..." Martě už pomalu dochází dech a už se neudrží na nohou. "Ale já ji pomohu," řekne Garth a zmáčkne ovladač ve své ruce. Pod Martou vybuchne nálož a její tělo je explozí roztrháno ...


"Dole je nějaká exploze," hlásí Sulu na můstku Enterprise.
"Musíme se nějak dostat dolů," říká netrpělivě doktor.
"Ne nesmíme je ohrozit, nevíme co se tam děje," namítá Scott. "Nastavte oběžnou dráhu, abychom měli to místo exploze přímo pod sebou, a připravte phasery," otočí se Scott na Sulua.
"Phasery připraveny," hlásí po chvíli Sulu.
"Palte, plný rozptyl," velí Scotty. Enterprise vypálí přesně do místa nad explozí, ale phaserový paprsek je odražen.
"Nepronikneme skrz," hlásí po chvíli Sulu.


Zatím v centrále Garth hodí láhev s výbušninou Klingonovi. Ten ji jen tak tak chytí. Gartha to zřejmě pobavilo. "Co vaše nervy, kapitáne?" zeptá se. "Přiveďte Vulkance."


Spock je zatím v cele se silovým polem a zkouší jeho sílu. Pole je ale na nejvyšší úrovni a odhodí Vulkance do protějšího rohu cely. V tu chvíli vejde Klingon s Andorianem, popadnou bezvládné tělo Spocka a táhnou ho pryč. Když ujdou několik kroků Spock ožije postaví se a  na oba použije svůj stisk. Oba se mu skácí k nohám a Spock se zamíří do centrály.


Tam zatím Garth říká Kirkovi: "Spock myslí logicky, ne jako vy. On to pochopí."
Zapne si obrazovku, aby se podíval proč jim to tak dlouho trvá a právě uvidí Spocka jak si to vykračuje chodbami bez stráží.
"Fascinující, má neobyčejné schopnosti," pronese uznale Garth.


Po chvíli Spock dojde ke dveřím centrály a opatrně je otevře. V místnosti ale uvidí dva Kirky.
"To je on, já jsem Kirk," řekne ten vlevo.
"Ne, já jsem Kirk," řekne ten vpravo.
"Fascinující," řekne lakonicky Spock.
První Kirk se ho snaží přesvědčit historkou z jejich putování, ale druhý namítá, že to si mohl zjistit každý. Spock musí souhlasit.
"Myslím, že já mám času dost a tak počkám, až Garth nebude moci udržet svoji současnou podobu," rozhodne se Spock a opatrně si sedá s phaserem namířený pokud možno na oba. Ale než si sedne jeden Kirk se na něj vrhne. Spock spadne ze židle na které téměř seděl, ale než se vzpamatuje, jsou oba Kirkové opět v sobě a on opět neví na koho má mířit. Se soustředěným výrazem ve tváři sleduje jejich souboj. Nakonec je jeden Kirk sražen na kolena a druhý popadne židli a chce na klečícího zaútočit.
"Máte jedinečnou šanci, Spocku," křikne klečící Kirk.
"Ano střelte ho," křikne ten se židlí.
Spock vystřelí.
Paprsek zasáhne Kirka se židlí a ten se omráčený skácí na podlahu. Hned na to se změní na Gartha.
"Kapitán Kirk předpokládám?" otočí se Spock na zbylého Kirka.
"Ano," odpoví Kirk s úsměvem.


Garth je připoután ve stejném křesle jako mučil Kirka a Koriho. Kori sám stojí vedle a kontroluje postup léčby. Když skončí Garth se probírá.
Kirk se nad něj nakloní a řekne: "Jsem James Kirk."
"Já jsem Spock, jsme z hvězdné lodi Enterprise," dodá Spock.
"... hvězdné lodi? ..." ptá se zmateně Garth.
"Ano, Enterprise," pokračuje mírně Kirk, "já jsem kapitán."
"Je to zase starý kapitán Garth," řekne radostně Kori.
Garth se zvedne a je odváděn pryč. Pak se ještě zastaví. "My se známe?" ptá se Kirka.
"Ne ... ne ...." odpoví s úsměvem Kirk.
Garth odejde.
Zůstane jen Kirk a Spock.
"Pane Spocku, jak jste poznal, že jsem to já a ne Garth."
"Čekal jsem kdo z vás v tom zápase vyhraje, a to pak bude Garth," řekne věcně Spock.
Kirk na něj tázavě pohlédne.
"Byl jste přece oslaben," rychle vysvětluje Spock.
"Aha," zmůže se odpovědět zaskočený Kirk. "Enterprise přeneste nás."
"Královna na A-3," ozve se Scott.
"Král na B-5," odpoví Kirk.
"Ano, kapitáne," odpoví Scotty a oba se přenesou na palubu Enterprise, která zamíří za dalším dobrodružstvím.

Copyright © 2000 Anry The One

[Předcházející epizoda] [Původní série] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]