Cathexis
SD : 48734.2
N : 113
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Janeway relaxuje v novém holorománu (ze staré dobré Anglie) v dobových šatech. Kapitán převezme jméno Davenportová, i když příběh nápadně připomíná osudy Jany Eyrové. I zde si dokáže obhájit své nové postavení a nenechá se zastrašit paní Tepltnovou, která ji vyjasňuje jejich vztah. Lord Berley ji seznamuje s náplní práce vychovatelky, kterou charakterizuje jako nelehkou (to ještě neví, co obnáší práce na hvězdné lodi). Samozřejmě, že jejich rozjímání netrvá dlouho. Přeruší je hlášení z můstku od pana Kima. Zachytil na senzorech raketoplán komandéra Chakotaye a pana Tuvoka, kteří ale neodpovídají na signál. Loď je těžce poškozena s velkou prasklinou v trupu. Přijímají dvě známky života, ale velice slabé. Kapitán vydá okamžitý rozkaz k transportu na ošetřovnu, kam se posléze dostaví.
Doctor ji sděluje jejich stav. Oba byli zasaženi do hlavy prudkým tokem energie. Pan Tuvok má silný otřes mozku a je mimo nebezpečí. Komandér Chakotay je na tom ale mnohem hůř. Doctor mu připíná kardiostimulátor. Má z mozku odebránu veškerou bionervovou energii, má nepravidelný puls a vynechává mu dech. Jeho mozek je mrtvý. Doctor je bezradný.

Tuvok už zdráv na ošetřovně popisuje, co se jim přihodilo.
"Ten útok netrval déle jak pár sekund, ale byl vysoce účinný. Měli jsme s komandérem obrovské štěstí, že jsme to přežili. Byli jsme s komandérem na obchodní misi a právě jsme se blížili k místu setkání. Najednou jsme uviděli mlhovinu. Když jsme začali s analýzou, zaměřila nás neznámá loď a napadla náš raketoplán. Neodpověděli na náš signál. Zasáhl nás prudký tok energie, který pronikl přes štíty k nám do kabiny. Komandér Chakotay ztratil okamžitě vědomí. Já jsem na poslední chvíli stačil zaktivovat autopilota než jsem taky omdlel."
"Co dělala ta druhá loď?" ptá se Janeway.
"Pamatuji si, že ta neznámá loď zamířila do té mlhoviny. Na detaily si nemohu vzpomenout."
Doctora zajímají informace o proudu energie, jeho modulace nebo fázový posun. Poručík však sděluje, že na detailní rozbor nebyl čas, ale že potřebné informace mohli zachytit senzory. Nabídne se, že zkontroluje záznamy v denících. Kapitán nechápe, proč by někdo chtěl získat komandérovu bionervovou energii.
Doctor odpovídá: "Já taky ne. Ale jestli ho mám přivést zpátky k životu, musím znát přesně, jak o tu energii přišel. Pomohlo by, kdybych prozkoumal tu zbraň."
Kapitán proto okamžitě vydá rozkaz k návratu k mlhovině, aby našli tu neznámou loď. Voyager zapíná warp.

Na můstku Tuvok informuje Janeway: "Neznámá energie přetížila jádro centrálního počítače. Údaje senzorů byly vymazány."
"Poručík Torres je na ošetřovně. Až se ohlásí, řekněte jí, aby se podívala na ty poškozené záznamy. Ať se pokusí zrekonstruovat údaje."
"Provedu." odpoví Tuvok.
"Tohle nám to ještě více komplikuje." pokračuje Janeway a ukazuje na panel. "Použila jsem daleko-dosahové senzory, abychom prozkoumali tu mlhovinu. Vysílá silné elektromagnetické záření. Nejsme schopni zjistit, co je uvnitř. Vypadá to, jako perfektní místo pro nějakou skrýš." To už se dívá na pana Tuvoka, který se vším souhlasí. Kapitánovi se ale nelíbí, že nevědí, kam letí. Když se snaží senzory přepojit do multifázového pásma, ztratí kontakt s mlhovinou úplně. Než stačí objasnit příčinu, zjišťuje, že změnili kurz. Paris odečítá nové souřadnice, které Voyager úplně otočily. Zároveň dodává, že s tím nemá nic společného. Janeway se obrací na pana Kima, aby zkontroloval navigační počítač s otázkou, kdo nařídil změnu kurzu.
Harry odpovídá: "Příkaz o změně kurzu pochází z řídícího stanoviště."
Paris se ale brání: "Já jsem to nebyl, věřte mi. Všechny přístroje pracují perfektně. Žádná známka po poruše."
Janeway nechá převést řízení na pana Kima, který obnoví původní kurz a panu Parisovi nařídí provést kompletní diagnózu, aby se zjistilo, v čem je problém. Tom trochu rozhozený plní daný rozkaz.

Na ošetřovně zatím B'Elanna provádí nad lůžkem prvního důstojníka rituál s kameny. Vyruší ji Doctor, který si přeje být o vyzdobení ošetřovny zvířecími motivy předem informován. B'Elanna ale okamžitě začne obhajovat svoje počínání. Doctor ji pozorně naslouchá.
"Tohle je léčivé kolo, talisman, který používá Chakotayův lid. Jednou mi ukázal, jak to funguje. Řekl, že jestli se mu někdy něco stane, měla bych provést speciální rituál. Kolo představuje vnější a vnitřní vesmír našich myslí. Věří se, že první je obrazem druhého. Když člověk není při vědomí nebo má nějakou vizi, říká se, že jeho duše obchází kolo. A když je třeba v komatu, blízko smrti, znamená to, že se ztratil. Tyhle kameny mají být znamení, která mu pomohou zpátky. Je mi jasné, že to není standardní lékařská procedura, ale.."
V tom popojde Doctor ke kolu a s klidem spustí: "Umístila jste kámen Kojota na křižovatku mezi pátou a šestou cestu. To by nasměrovalo Chakotayovu duši, nebo jeho podvědomí, tady k horám Anropských žen. Podle tradic jeho lidu je to velmi přitažlivé místo. Nebude se chtít vrátit."
B'Elanna rychle sundá kámen a spustí trochu rozčileně: "Jakto, že to kolo znáte?"
"Musím znát nejrůznější možnosti léčby, i ty, které jsou založeny na spirituální víře. Bohužel v tomto případě nám kolo příliš nepomůže. Chakotayův mozek nedokáže spolupracovat."
Když Doctor odejde, B'Elanna umístí kámen na správné místo a nahlas doufá, že Chakotay najde cestu zpět.

Kes si ve své kajutě čte knížku, když ji vyruší zvláštní pocit. Cítí něčí přítomnost. Opravdu není sama. Něco odhmotněného se vznáší ve vzduchu. Nikdo ji však na volání neodpovídá. V jídelně o tom vypráví Neelixovi, u kterého to ale nevzbudí sebemenší zájem.

Na můstku, přesně v momentě, kdy je Janeway informována o bezchybnosti přístrojů, sebou všichni rázem trhnou. Voyager opět přešel na nový kurz. Obnovení původního není možné, protože kormidlo nereaguje, je zablokováno. A nejen kormidlo.
Tuvok zodpovídá kapitánovu otázku odkud. "Signál pochází z paluby 12 sekce B7."
"Pokuste se nastavit kontrolu."
V to se vrací na můstek Paris. "Zkontroloval jsem všechny spoje v pracovní síti, ale nikde jsem nenašel chybu."
"Po vašem odchodu se nám objevily další problémy." říká Janeway.
Tuvok dodává: "Kontrola kormidla obnovena."
"Otočte loď zpátky k mlhovině, volám Torres."
"Slyším."
"Kdo je v navigační kontrole?"
"Právě teď nikdo. Já jsem tam byla dnes ráno a poručík Paris tam byl před pár minutami."
Tom nechápe. "Co si to vymýšlí?"
"Jste si tím jistá B'Elanno?" ubezpečuje se kapitán.
"Naprosto, před pár minutami jsem ho viděla odcházet."
"Janeway konec." Kathryn se podívá Parisovi přímo do očí a žádá vysvětlení.
"Procházel jsem kolem navigační kontroly, když jsem se vracel z Jeffreyského oddělení. Chcete mě snad z něčeho obvinit?"
Tuvok Tomovi odpovídá: "Snažíme se postupovat logickou dedukcí, poručíku. Obě výchylky z kurzu byly zcela zjevně způsobeny z místa, na kterém jste pracoval."
"Už jsem vám řekl, že já jsem kurz nezměnil."
Rozhovor dokončí kapitán. "Dobrá. Hádka je teď to poslední, co můžeme potřebovat. Věřím Vám pane Parisi. Ale musíme brát v potaz možnost, že máte problémy se svou pamětí. Běžte ihned na ošetřovnu, ať vás Doctor prohlédne."
"Tak dobře." odpoví Tom a s doprovodem odchází do turbovýtahu.

Na ošetřovně Doctor vyšetřuje mozek pana Parise. Ten vzpomíná na starého Doctora Browna, na jeho lízátka v čekárně, na hrnec česnekové polévky. Vyruší ho Tuvok, kterého zajímají výsledky vyšetření. Doctor odpovídá: "Musím provést ještě několik testů, ale kromě jeho nesnesitelných záchvatů nostalgie jsem nic nenašel."
Paris šťastně vstává z lůžka: "Budete si muset najít jiného podezřelého Tuvoku."
Ten ale okamžitě odpovídá: "To nemusíme poručíku. Znovu jsem si prošel záznamy z navigační kontroly. Našel jsem stopy vaší DNA na přístroji."
"To není možné."
"Zanechaná buněčná usazenina není stará ani dvanáct hodin. Chcete i nadále tvrdit, že jste nevinný?"
"Vážně nevím, co si o tom mám myslet?" prohlásí smutně Tom.
"Můj biomolekulární test by nám mohl ukázat víc." navrhne Doctor.
"Informujte mě Doctore." dodá Tuvok a odchází z ošetřovny.

Na můstku Tuvok sděluje kapitánovi, že našel stopu té neznámé lodi. Směřuje přímo do tmavé mlhoviny. Na panelu se promítá její přesný tvar. Dráha jejich letu je nestálá. Janeway z toho vyvozuje, že mají zmapovány uvnitř mlhoviny nebezpečné gravitační efekty planetoidů, bouřkové proudy, a že našli ten správný pro cestu dovnitř. Poručík to označí za pravděpodobné a doporučí kopírování dráhy jejich letu. Kapitán souhlasí a chystá se vydat rozkaz o nastavení kurzu. V tom se na můstku ztlumí osvětlení. Harry hlásí, že silový impuls prudce klesá. Na lodi dochází k velkému úniku energie. Warpové jádro je vypnuté. Janeway se snaží dovolat strojovnu, a protože se jí to nedaří, zamíří s Tuvokem do turbovýtahu.
Po příchodu do strojovny se kapitán rázně ptá: "Poručíku, co se tady stalo?"
"Kapitáne?" B'Elanna nerozumí.
"Zaktivovala jste vypínače warp jádra?"
"Cože?"
Janeway podlézá zábradlí. "Pozdě, jádro už nefunguje. Bude to trvat nejméně dvě hodiny, než se zregeneruje.
Praporčíku, okamžitě zapněte zbytek systémů." dojde zpět k Torres a pokračuje: "Vypadá to, že jste právě zničila hlavní počítač, spojení s můstkem a ochromila akceschopnost lodi. Můžete mi říct proč?"
B'Elanna je stále mimo obraz. "Kapitáne, já nevím, o čem to mluvíte."
Janeway už toho má právě dost. "Řekne mi někdo, co se tu děje?"

Na ošetřovně Doctor sděluje svoje závěry: "Něco jsem našel. Velmi zvláštní věc."
Janeway a Tuvok přistoupí k počítači a Doctor pokračuje ve výkladu: "Tohle je paměťový graf pana Parise za posledních čtyřiadvacet hodin. Jak vidíte, je to velmi plynulá a pravidelná křivka. Kromě tohoto místa ve 13.50. Na jednu minutu a dvacet sekund se objevila jiná křivka. Podotýkám, že 13.50 je přesně ten moment, kdy pan Paris zasáhl do navigační kontroly. A to není všechno. Podívejte se. To samé je ve 12.02. Opět ve chvíli, kdy údajně změnil kurz kormidla. Identickou poruchu jsem objevil i v záznamech poručíka Torres ve chvíli, kdy vypnula jádro. Podotýkám, že tohle je neuroelektrický záznam. Myslím si, že do jejich mozku vstoupila nějaká jiná mozková vlna."
"Jiná mozková vlna? Čí?" ptá se Tom.
"To já nevím. Obsahuje neobvyklou energii. Má obrovskou sílu."
"Doctore, co to má znamenat?" reaguje Janeway.
Ten po krátkém povzdychu odpoví: "Jedno možné vysvětlení a jediné, které mě napadá je, že nějaký neznámý objekt na chvíli převzal úplnou kontrolu nad jejich myslí."
Tuvok okamžitě aktivuje komunikátor: "Cizí vetřelec. Bezpečnostní štáb na čtvrté oddělení. Kapitáne, je možné, že ten vetřelec přiletěl s námi v našem raketoplánu."
Kapitán shrnuje získané informace. "Jestli je to tak a opravdu je na lodi vetřelec, vypadá to, že nám zabraňuje, abychom letěli k té mlhovině. A navíc, zřejmě má vyvinutou schopnost přeskakovat z osoby na osobu. To by znamenalo, že může být v každém z nás a ovládat nás, aniž bychom si to uvědomili."
Doctor ji s klidem přeruší. "Vás ano, ale mě ne." Získá tím okamžitou pozornost. Paris potvrdí, že má pravdu, protože vetřelec až doteď napadal pouze organické bytosti. Kdyby mohl ovládat počítačové a navigační systémy přímo, už by to dávno udělal.
Janeway pokračuje. "To znamená, že Doctor je v této chvíli jediná osoba na lodi, které můžeme důvěřovat. Doctore, dokud nevyloučíme přítomnost té bytosti, nemohu připustit riziko, že by mohla ovládnout někoho z nás. Ráda bych na vás převedla kódy všech příkazů, dokud se to nevyřeší."
Doctora to trochu překvapilo. "Co, co to znamená? Že já jsem velitel?"
Kathryn ho hned schladí. "To ne. Ale stanete se bezpečnostním sejfem. Jakmile kdokoli z nás bude pod vlivem toho záhadného vetřelce, můžete zrušit naše příkazy a převzít kontrolu nad lodí. Troufnete si na to?"
Doctor bez zaváhání odpoví. "Jistě že. Otázky života a smrti jsou má práce."
"Už se cítím mnohem lépe." dodá Paris.
Janeway vzápětí převede všechny řídící kódy na Doctora.
 
Když odcházejí z ošetřovny, aby zjistili, jestli jde už zpustit rychlostní jádro, dohoní je Kes. Sdělí jim, že přítomnost cizince cítí jako něco neobvyklého, co neumí popsat. Tuvok označí Kesinu telepatii za neuspořádanou a navrhne spojení myslí mezi nimi, což by mohlo vést k objevení vetřelce. Kes s pokusem souhlasí a protože to schválí i kapitán, oba odcházejí spolu do turbovýtahu.
Tam jsou ale posléze oba nalezeni v bezvědomí.

Kapitánův deník, dodatek. Zdá se, že pan Tuvok a Kes byli zasaženi neznámým zdrojem energie. Tuvok není vážně zraněn, ale Kes je v komatu.
V zasedačce. Tuvok sedící po pravici kapitána popisuje, co se v turbovýtahu stalo. "Bylo to stejné jako ten útok v raketoplánu. Neznámá energie prošla stěnou lodi, naplnila výtah a zasáhla nás."
Torres se ptá: "Jakto, že vnitřní senzory nezaznamenaly žádné výkyvy?"
Tuvok má vysvětlení. "Možná, že tento typ energie nemohou senzory zachytit."
Janeway pokračuje. "Možná, ale odněkud ta energie musí pocházet."
Paris nabízí řešení. "Jedině magnetonový senzor by ho snad mohl zachytit a lokalizovat. Mohli bychom po částech prozkoumat celou loď, ale to by nám stejně nepomohlo, může být kdekoli a v komkoli."
"A co kdybychom provedli magnetonový průzkum na celé lodi v jediném okamžiku." říká B'Elanna.
"Co navrhujete?" ptá se Kathryn.
"Bleskový magnetonový průzkum. Všechny senzory na lodi vyšlou ve stejnou chvíli jednoduché záření. Mohli bychom tak osvítit každou anomální energii. Co na to říkáš Harry?" ptá se Torres.
Ten, jako by ji neslyšel, hledí do prázdna. Všichni rázem zpozorní. Nejvíce Tuvok, když zamíří svým phaserem právě na Kima. B'Elanna přiloží jen trikodér a odečítá naměřené údaje, které ale nesvědčí o ničem zvláštním. Praporčík se probere a nerozumí té náhlé přemíře zájmu. Kapitán se ho ptá, co právě před malou chvílí dělal. Ten, nato že na něj Tuvok stále míří, s klidem odpoví. "Jen jsem tak uvažoval. Vzpomněl jsem si na jednu starou studii o magnetonových záznamech. Moje myšlenky začaly tak trochu bloudit."
Kapitán dodává. "Jsem znepokojena tím, co se tady děje. Nemáme nejmenší ponětí, co se stane, když vetřelec navštíví někoho z nás, jak se zachová. Když budeme ukazovat na každého, kdo se trochu zamyslí, nebude to trvat dlouho a po celé lodi se rozšíří paranoia. Tuvoku, B'Elanno, začněte pracovat na magnetonovém průzkumu. Zkusíme to. Můžete jít."

Na ošetřovně zatím Doctor léčí Kes, která ještě stále leží na lůžku v bezvědomí.
Je s ním zde také Neelix, který se ale místo o zdraví Kes zajímá o pana Personse, který si k jeho zděšení objednal Pedžuku studenou bez citrónu a ne horkou s citrónem jako to dělává obvykle. Doctor se mu snaží vysvětlit, že když člověk změní svoje zvyky, neznamená to, že je posedlý nepřítelem, a že ho není nutné ani pro jistotu rozpitvat. A protože má Neelix stále připomínky, ohodnotí Doctor jeho chování za hodně paranoidní. To se ho pochopitelně dotklo, a hned Doctora ujišťuje, že žádný nepřítel by ho nikdy nemohl přinutit ublížit Kes.
"Chci jenom říct, pane Neelixi, že tahle paranoia zhoršuje vaše už tak dost nejisté emocionální chování. Musíte se uvolnit. Stálou neurologickou poruchou Kes postižena není. Dám Vám vědět hned, jen co se mi podaří přivést ji k sobě."
"Vrátím se hned, jak se probudíš, drahoušku a neboj se, jsi v dobrých rukou. Děkuji Doctore." zakončí rozhovor Neelix vřelým objetím a odchází z ošetřovny. V tu chvíli vejde Tuvok s pracovním kufříkem. Na kapitánův rozkaz má ihned překonfingurovat všechny senzory na lodi. Omluví se, že vyrušuje uprostřed léčby a zároveň se ptá na Kesin stav.
"Není to nic vážného. Její zranění jsou hodně odlišná od Chakotayových. Bionervovou energii má zachovánu.
Zajímají mě spíše tyhle pohmožděniny na krku. Zdá se, že nejsou způsobeny žádnou energií. Vypadají spíše na zranění z fyzického boje."
"Zvláštní, nevzpomínám si na žádný fyzický souboj."
"Vůbec tomu nerozumím. Tato poranění se hodně podobají poškozenému připojení trapézového nervu. Jako kdyby nervová vlákna byla přetrhaná," dodá Doctor.

Kapitán sedí za stolem ve své pracovně a něco si pročítá. Vejde Tuvok a spustí: "Poručík Torres a já spustíme magnetonový průzkum asi tak za dvě hodiny. Měla byste vědět, že to vydá velký otřes. Způsobí to závratě a dezorientaci u všech členů posádky včetně mě, na několik sekund."
"Než s tím začnete, upozorněte posádku lodi."
"Ano kapitáne." odpoví Tuvok a pokračuje. "Je tu ještě něco, co byste měla vědět. Zdá se, že Kesina zranění nebyla způsobena žádnou energií. Doctor našel důkazy, že byla fyzicky napadena."
Janeway to rozruší. Opře se do křesla a ptá se. "Napadnuta? Ale vy jste fyzicky napaden nebyl?"
"Ne kapitáne, nebyl."
"Je možné, že jste ji ta zranění způsobil Vy."
"Proč já?"
"Možná, že jste byl v tu chvíli navštíven tím vetřelcem." spekuluje kapitán.
"To je docela možné. Měl bych zajít na ošetřovnu, abychom věděli, jestli došlo k výkyvům v mé paměti."
Janeway souhlasí a volá Doctora. Protože jí nikdo neodpovídá, nařídí počítači, aby byl jeho program zaktivován.
Počítač její rozkaz splnit nemůže, protože Doctorův spouštěcí program někdo uzamkl. Je zablokovaný tak, aby ho nebylo možno znovu zaktivovat.
Kathryn hodnotí situaci. "Proč by někdo deaktivoval Doctora?"
"Doctor zná všechny řídící kódy Voyageru." odpovídá Tuvok.
"To ano. Ale když je deaktivovaný, kódy se automaticky vrátí ke mně."
"Když vezmeme v úvahu, že vetřelec nemůže prostoupit Doctora, potom logicky, bude chtít vrátit řídící kódy zpět do lidského hostitele."
Janeway vstává a dodává. "Ke mně."
Tuvok kývnutím souhlasí.
Kapitán polkne a pokračuje. "Je velmi nebezpečné, aby jediný člověk ovládal všechny řídící kódy. Navrhuji, abychom si rozdělili mé velící protokoly na dvě skupiny."
"To je moudré opatření."
"Asi bude rozumné vybrat Vás, abyste velel druhé skupině; jestli může být v této chvíli vůbec něco rozumné. Nepřítel může napadnout kohokoli a kdykoli."
"Ale pravděpodobně nenapadne oba ve stejnou chvíli." dodá Tuvok.
"Oznámím svůj plán na můstku. Všichni se teď musíme navzájem kontrolovat." dokončuje kapitán, když už oba vchází na můstek.
Na můstku ale opět nejsou sami. Kathryn sděluje nové informace ostatním, kteří pozorně naslouchají. Najednou řeč ukončí a zadívá se na Tuvoka, který je k ní otočen zády. Když se na ní obrátí, dostane pěknou ránu do obličeje. 
Tuvok ležící na zemi, chce použít phaser, ale Kathryn mu ho bez problémů vykopne z ruky.
Sama chce použít svou zbraň, ale Paris je rychlejší.
Zasažená Janeway padá k zemi.
Vetřelec ji opouští a hledá nového hostitele.
Je jím Harry, který chce opět použít phaser proti Tuvokovi. Paris ho odzbrojí. Ani poslední pokus vetřelce nevyjde, protože Tuvok použije phaser se širokým rozptylem a všichni na můstku, kromě jeho, leží v bezvědomí na zemi.

Na ošetřovně zatím ošetřuje kapitána Paris, který zaskakuje za Doctora.
"Podařilo se vám zaktivovat Doctora?" ptá se Kathryn praporčíka Kima.
"Ještě ne. Ten, kdo to udělal, nám pořádně zavařil. Budu se muset dostat přes šest kódů, než získám přístup k holoemitéru."
"Jak dlouho to bude trvat?"
"Odhadem dvě až tři hodiny."
V tom kapitána zavolá poručík Torres, která ji chce seznámit s tím, co našla.

Ve strojovně B'Elanna podává hlášení. "Opravovala jsem poškozené záznamy senzorů z raketoplánu Tuvoka a Chakotaye. Pořád se mi to nedařilo. A tak jsem provedla průzkum lodi. Kapitáne, záznamy senzorů nebyly zničeny žádným druhem energie, někdo je musel vymazat. A teprve potom přetížil jádro, aby je poškodil. To není všechno. V zadních senzorech zbyl dostatek informací, abych mohla zjistit, co se stalo během útoku. Byli blízko neznámé mlhoviny. Trup jejich raketoplánu zasáhl silný proud energie, ale žádná loď u toho nebyla." "Žádná loď?" diví se Janeway.
"Jsem si tím jistá. Podle všeho ta energie vycházela přímo z té mlhoviny."
"Proč by Tuvok o tom útoku lhal?"
"Určitě byl pod vlivem vetřelce."
V tom se ozve Harry. "Můstek volá kapitána. Přibližujeme se k neznámé mlhovině."
"Rozumím." odpoví Kathryn a ptá se B`Elanny, kdy bude připravený magnetonový průzkum.
"Přívody senzorů už jsou připojeny. Za patnáct až dvacet minut."
"Až to bude připraveno, převeďte kontrolu nad průzkumem na můstek. Mezitím se podíváme na to, co jsme asi nikdy neměli vidět."

Voyager stojí na pokraji mlhoviny.
"Pane Tuvoku, můžete kopírovat kurz neznámé lodi, která váz bezdůvodně napadla?" ptá se kapitán.
"Myslím, že ano." odpoví Tuvok a zadává do počítače potřebné navigační informace. Nařídí panu Kimovi, aby udržoval kurz, štíty nastavuje na maximum a oznamuje, že všechny přípravy ke vstupu jsou dokončeny.
V tom přichází na můstek poručík Paris, který právě dokončil bioanalýzu, kterou prováděl Doctor na Kes před deaktivací. "Myslím, že jsem na něco přišel. Jestli jsem správně porozuměl záznamům, potom jsou podlitiny na Kesině krku způsobeny útokem Vulkana."
Janeway i Tom se na Tuvoka dlouze zadívají.
"Nevzpomínám si, že bych Kes zranil. Možná jsem byl v tu chvíli pod vlivem vetřelce."
"Možná ano. Ale proč pořád napadá právě Vás? Myslím, že vás přepadl už třikrát. Čím to jen může být?"
"Jsem velitelem bezpečnosti. Možná, že ve mně vidí zvláštní hrozbu."
"Až dosud jste nepředstavoval o nic větší hrozbu než my. A přesto Vás to pořád sleduje."
"Kapitáne, reagujete typickým chováním na okolnosti, které vyvolávají strach a jsou nevysvětlitelné. Říká se tomu paranoia."
"Možná. Ale myslím, že to není paranoia co mě nutí, abych zkontrolovala ty vaše záznamy. Jaký máte rozsah?"
"Je to multifázový průzkum. Uvidíte to na pásmu alfa K."
"Ano, je to tady. Je to opravdu velmi zajímavá stopa. Na jejím začátku není žádná známka po vesmírných výkyvech. Podle tohoto záznamu jde o loď bez strojů. Lžete Tuvoku. Není tam žádná loď a nikdy ani nebyla. Nevletíme do mlhoviny, dokud se nedozvíme, co potřebujeme. Pane Kime, změňte kurz na..."
"Neposlouchejte ji!" přeruší ji Tuvok už s namířeným phaserem. "Přesně tohle vetřelec chce, abychom udělali, abychom se mlhovině vyhnuli. Mám dojem, že teď napadl kapitána. Odvolávám ji z velení. Kime, vstupte do mlhoviny, jeden a půl impulsu!"
"Nedělejte to Harry!" kontruje Janeway.
"Splňte rozkaz!" opakuje Tuvok.
Oba se na něj pevnými pohledy zadívají.
I když se Kim chvilku rozmýšlí, prohlásí že rozkaz nesplní.
Tuvok má formalit právě dost. "Musím vás informovat, že tento phaser má široko rozsahový paprsek. Přebírám velení na této lodi. Postavte se všichni k sobě někam, kde na vás uvidím. Odstupte od toho kormidla!"
Když se všichni shromáždí na stanovišti 1, sám zaujme místo u konzoly a vstoupí s Voyagerem do mlhoviny. Protože jim nechal přístup k senzorům, Kim sděluje Janeway získané informace. "Kapitáne, v mlhovině jsem zachytil nějaký druh energie. Je koherentní s biopřístroji."
"Je tam život?"
"Ano, a míří přímo k nám."
Janeway se ptá pana Tuvoka (to vlastně už není Tuvok). "Ty bytosti tam venku jsou vašimi lidmi?"
"Jsme národ Komarů. Mlhovina je náš domov."

Ve strojovně do nic netušící B`Elanny pronikne vetřelec. Ta přejde k panelu a deaktivuje jádro. Dojde k otřesu, na jehož příčinu se kapitán hned ptá. Tuvok je naštvaný, protože potřebuje letět dál.
B'Elanna volá na můstek. "Kapitáne, asi jsem byla právě napadena vetřelcem. Pracovala jsem na přívodu plasmy, a pak si jen vzpomínám, že jsem vypnula jádro."
"Potvrzeno poručíku. Děkuji Vám." říká Janeway.
"Chápete to?" diví se Paris. "Jestliže je vetřelec v Tuvokovi, jak může být ve stejnou chvíli taky ve strojovně?"
"To já nevím." odpoví Harry. "Leda, že by tu byli dva vetřelci." (pozn.:převetřelcováno není naposledy)
"Dva?"
Kapitán přemýšlí také. "To je divné. Poručík Torres přece nemohla sama vypnout rychlostní jádro. K vypnutí jádra je zapotřebí velícího kódu. Počítači, kdo nařídil vypnutí rychlostního jádra?"
"Nařízení pochází od komandéra Chakotaye."
Všichni jsou sdělením překvapeni. Chakotay.
"To přece není možné." říká Harry.
Kapitán dedukuje. "Vetřelec v Tuvokovi nás chce mít uvnitř mlhoviny, ale je tu ještě někdo, kdo se nás snaží udržet mimo mlhovinu. Mohl by to být Chakotay. On ví, že budeme v nebezpečí, když tam vletíme."
"Ale on je s mrtvým mozkem na ošetřovně." dodává Kim.
"Možná, že ne. Možná, že se jeho mozková energie nějak přemístila, a je schopen transferu s osoby na osobu."
Voyager se opět otřese, protože se Tuvokovi podařilo spustit nouzový zdroj energie. Loď se opět pohybuje.

Janeway promlouvá k Tuvokovi. "Tak nás tady máte. Ale proč? Chcete naši nervovou energii?"
"Jste vnímavá, kapitáne. Vaše kolektivní neuroenergie posilní můj lid na spoustu dalších let."
"Proč to děláte takhle. Možná, že bychom vám pomohli získat zdroj energie jinak?" ptá se kapitán a pomalu couvá. Loď se opět otřese a Kim hlásí, že jsou pod prudkou palbou neznámých bytostí.
Káťa už na nic nečeká, podlézá zábradlí a spustí přes svůj počítač magnetonový průzkum. Záblesky světla vyřadí z koncentrace všechny včetně Tuvoka, kterému pak Paris, opět jako nic, vezme phaser. Jakmile Tuvok omdlí, opustí ho i vetřelec, ale Tom potvrdí, že bude v pořádku.

Všichni se vrací na svá místa.
Janeway sděluje, že magnetonový průzkum stačil tu bytost identifikovat. Skládá se z trianické energie.
"Zdá se, že se připojil ke svým přátelům." říká Kim a má co dělat, aby se udržel na nohou.
"Štíty jsou nastaveny, ale asi dlouho nevydrží. Elektromagnetická radiace oslepuje naše senzory. Nemůžu najít cestu ven." hlásí Paris.
"Otočíme se." rozkazuje kapitán. "Možná bychom mohli najít zpáteční stopu."
"Nevím, jestli to bude fungovat. Tuvok nás navigoval ve složitém kurzu. Mohli bychom se v mlhovině zamotat," sděluje Harry.
"Pane Kime, rekonstruujte Tuvokovi navigační záznamy."
"Provedu."
Štíty už klesly na 65% a bytosti začínají pronikat do obrany.

Vetřelec (Chakotay) pronikne do ošetřovny, kde je u lůžka Kes Neelix a prostoupí do něj. Přiměje ho dojít k léčebnému kolu, kde změní polohu kamenů.

Pan Kim je bohužel s obnovením navigačních záznamů neúspěšný, protože je Tuvok všechny vymazal, aby měl jistotu, že je dostane. Janeway je s nápady u konce. V tom ji volá Neelix. "Kapitáne, nejsem si jistý, ale myslím, že jsem byl napaden vetřelcem. Udělal jsem něco zvláštního. Z ničeho nic jsem přemístil kameny na léčebném kole." Janeway svitne naděje. "To bude Chakotay. Asi se nám snaží něco říct. Pane Kime, zaktivujte vizuální přípoj číslo 16 k ošetřovně a dejte to na obrazovku."
"Ano kapitáne."
"Co je to? Co to znamená? Je to nějaký kód, nebo je to vzkaz?" uvažuje Janeway. (pozn.:unikátní okamžik, kdy něco neví hned)
"Možná mapa?" říká Paris.
Kapitán proto okamžitě nařídí počítači umístit mapu neznámé mlhoviny přes údaje na obrazovce. Kameny jsou ve stejných pozicích, jako tři planetoidy.
Protože se domnívají, že Chakotay užil těch kamenů k označení cesty ven, dává kapitán rozkaz k nastavení kurzu, který je povede podél čáry spojující vyznačené tři planetoidy.
Voyagerem to pořádně hází. Štíty jsou zničeny a nepřátelé pronikají trupem lodi.
"Pane Kime, jak jsme na tom?" ptá se naléhavě Kathryn.
"Právě prolétáme kolem třetího planetoidu. Hustota mlhoviny se snižuje. Směřujeme ven do prostoru."
"Volám Torres. Převeďte všechnu zbylou energii do pohonných systémů!"
Voyager opouští mlhovinu.

Kim šťastně sděluje, že hlavní silový zdroj znovu funguje, štíty pracují na plný výkon, integrita je normální, a že nejsou nepřátelskými bytostmi dále sledováni.
Janeway si taky radostně oddechne.

Kapitánův deník, Hvězdné datum 48735,9: Vrátili jsme se na souřadnice, vypnuli jsme rychlostní jádro a úspěšně ho opravili. Teď jen doufáme, že Doctor bude schopen navrátit komandéru Chakotayovi vědomí.
"Už to funguje?" ptá se Janeway.
"Vypadá to, že ano." říká Doctor a pokračuje. "Komandére, slyšíte mě?"
Chakotay pomalu otvírá oči a odpovídá. "Ano. Motá se mi hlava, ale vnímám vás."
"Jak jste dokázal navrátit mu vědomí?" ptá se B'Elanna.
"Potřeboval jsem k tomu tři nervové přenašeče, srdeční stimulátory a téměř polovinu mé počítačové paměti. Rád bych vám celý ten proces popsal, ale vysvětlování by trvalo nejméně deset hodin. Musím vám říct, že to bylo pozoruhodné. Asi o tom napíši studii pro nějaké fórum, které by ji vydalo." dokončí Doctor a odchází.
Kathryn se opět skloní nad lůžko a položí mu obě ruce na rameno.
"Co se stalo, komandére?" (a ne jak se cítí)
"Po útoku na náš raketoplán jsem měl pocit, jako bych se vznášel nad svým vlastním tělem, jako bych zemřel."
"A když se raketoplán vrátil zpět, byl jste stále mimo tělo?"
"Ano. Nemohl jsem mluvit, ani se ničeho dotknout. Pak jsem zjistil, že když se koncentruji na někoho, kdo je se mnou v místnosti, vniknu do jeho podvědomí. Ze začátku jsem s jeho tělem mohl dělat jen drobné věci, stisknout tlačítka, ovládat přístroje. Ale postupně to bylo čím dál snadnější. Omlouvám se za ty rány Tuvoku."
"To je v pořádku, komandére."
Kathryn se skloní ještě níž. "Dobrá práce, Chakotayi, a vítejte zpátky."
"Připadám si, jako bych nikdy neodešel." Usměje se a Káťa taky.
 

Copyright © 1999 Hana Volková

[Předcházející epizoda] [Voyager] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]