Heroes and Demons
SD : 48693.2
N : 112
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Pic0000003.jpg (6889 bytes)

„Kapitánův denník. Hvězdné datum 48693.2. Změnili jsme kurz, abychom prozkoumali neobvyklou intenzivní fotonovou aktivitu, která se vyskytuje v okolí blízké protohvězdy. Poručík Torres a já transportujeme na palubu vzorky k podrobnější analýze.“

Pic0000004.jpg (12962 bytes)

Ve strojovně spouští B’Elanna na rozkaz Janeway transport vzorků do dvou válců, ale hned napoprvé se to u jednoho vzorku nepodaří kvůli poruše v závěrečné fázi transportu.

Napodruhé je to bez problémů.

Pic000005.jpg (12553 bytes)

Torres chystá provést co nejdříve kompletní fázovou analýzu. Kapitán doufá, že jim to pomůže zvýšit výkon o 15%. B’Elanna dokonce věří i o víc jak 20%. Protože Janeway s touto záležitostí spěchá, a šest hodin, kterých to bude Torres nejméně trvat, se jí zdá moc, navrhne výpomoc pana Kima. Harry má mít volno, ale Janeway je přesvědčena, že nový úkol neodmítne. Volá ho proto přes interkom. Protože se ji nikdo neozývá, nařídí počítači lokalizovat jeho polohu.

Pic0000006.jpg (9213 bytes) Počítač ale jen k překvapení Kathryn oznámí, že se praporčík Kim už nenachází na palubě této lodi.....
Pic0000007.jpg (12860 bytes) Na můstku Tuvok hlásí, že nenašel nic v záznamech transportérů a kontrola raketoplánů byla taky negativní.
Pic000008.jpg (14021 bytes) Chakotay oznamuje, že Harrymu skončila směna před čtyřmi hodinami, a že chtěl v době volna jít do holosimulátoru 2.

Pak už ho nikdo neviděl. Janeway tedy okamžitě nařídí prozkoumat simulátor. Tuvok ale ze senzorů kvůli rušení nemůže dostat jasné informace.

Pic000009.jpg (9862 bytes) Není to ale porucha na systému. Nezbývá nic jiného než jít do simulátoru osobně.

Chakotay a Tuvok vstoupí dovnitř, kde právě probíhá nějaký holoprogram. Nelze vypnout, protože manuální ovládání nefunguje.

Ocitnou se v jakémsi lese.

Pic0000010.jpg (12884 bytes)

Oba odečítají naměřené hodnoty z trikordérů a ... Pic000001.jpg (6354 bytes)
... počítač identifikuje program jako holoromán založený na etické básni jménem Beowulf, pocházející ze Země.

Pic000003.jpg (8212 bytes)

Chakotay Tuvokovi poskytne další informace: „Je to starověká anglická epopej, odehrávající se v Dánsku přibližně v 6. století. Je to o hrdinovi jménem Beowulf bojujícím s příšerou, která zabíjí lidi. Je to příběh příšer a hlavně mečů.“
Tuvok oznamuje, že nenašel žádné známky života, ale naměřil velmi silné záření.

Pic000004.jpg (8117 bytes) Když komandér odpovídá, že nemůže zjistit jeho zdroj, přeletí jim těsně kolem hlavy kopí, které se zabodne do stromu.
Pic000006.jpg (8380 bytes) Oba se otočí s překvapením na mladou ženu, která tasí meč a neústupným hlasem spustí: „Mluvte, jste-li přátelé. A nebo se braňte.“
Naneštěstí zůstává Tuvokův příkaz počítači zmíněnou postavu vymazat nesplněn.

Pic0000009.jpg (7347 bytes)


Zřejmě nefungují bezpečnostní protokoly holosimulátru. Dívka se představí jako Freya, dívčí rytíř, dcera krále Hrodgara. Upozorní je, že neváhá zvednout svoji zbraň proti každému, kdo by ji a jejím lidem chtěl uškodit. Ptá se i jich, co jsou zač. Připomíná, že je to nutné, než je pustí do své země. Tuvok ji ubezpečuje, že sem nechtějí vniknout bez dovolení, ale že jsou na velmi naléhavé misi. Freya se opět ptá, odkud pocházejí, nepřipadají ji totiž jako Dánové. Nakonec se zeptá, jestli snad nejsou příbuzní Beowulfa. Chakotay převezme iniciativu a potvrdí jí její poslední slova a oba je představí pod pravými jmény. Hned se Freyi zeptá, zda Beowulfa viděla. „Ano. Je jako žádný jiný. Vlasy má černé jako havran, jasné oči zářící ohněm, planoucí pohled hrdiny.“
„I když to bylo nadnesené, mohl by to být popis pana Kima. Jak jste věděl, že je Beowulfem?“
ptá se komandéra Tuvok.
„Tohle je Harryho holoromán. Je jasné, že bude hrát hrdinu,“ vysvětluje Chakotay.

Pic0000014.jpg (8428 bytes) Oba předpokládají, že by jim mohla říci, co se vlastně stalo. „Váš druh byl opravdu statečný bojovník. Měli byste pomstít jeho smrt.“

Po jejích slovech se na sebe Chakotay a Tuvok podívají, ale komandér chce znát podrobnosti jeho smrti. Freya je proto vezme ke králi Hrothgarovi.

Přivádí je do velké místnosti plné lidí.

Pic000012.jpg (8355 bytes)

Freya je představí jako druhy Beowulfa, kteří přišli pomstít jeho smrt.

PIC00002.jpg (8023 bytes)

Oba se tu dovídají to, co už znají z epopeje, a sice, že je tento lid zužován strašlivou příšerou jménem Grendel, který připravil o život už třetinu jejich bojovníků. Grendel si vždy vybírá svou oběť v noci a zatím ho nebyl schopen nikdo a nic zastavit. Král jim radí, aby zapomněli na pomstu a vrátili se domů.

PIC00003.jpg (9765 bytes)

Tuvok se chce stále dozvědět ještě něco o Beowulfovi a ptá se, zda by bylo možno vyšetřit jeho tělo. Freya říká, že jeho tělo je pryč, zřejmě ho odvlekl Grendel. Nenašly se žádné stopy. Chakotay se ptá, zda samotnou bitvu někdo viděl, ale dovídá se, že Beowulf čelil Grendelovi o samotě. Když komandér podotkne, že by se s Grendelem rádi setkali, je jim naznačeno, že jejich jména nikdo nezná, a že chtějí vzbudit jen planou naději.

PIC00008.jpg (8674 bytes) Nejvíce nedůvěřivý je rytíř Unferth, ale král jim povolí zůstat přes noc.

Freya je označí za statečné bojovníky, a doufá, že je ráno opět uvidí. Když z místnosti všichni odejdou, Chakotay volá Janeway.
„Kapitáne, nenašli jsme po Harrym žádnou určitou stopu, ale setkali jsme se s holopostavami, které tvrdí, že ví, co se mu stalo.“
Tuvok hlášení dokončí. „Pan Kim byl v holorománu založeném na básni Beowulf. Podle holopostav bojoval s nějakou příšerou a byl zabit.“

Janeway se zatváří úplně zděšeně a samozřejmě si to nechce připustit. PIC00011.jpg (8100 bytes)

Tuvok ji připomíná, že nefungují bezpečnostní programy, tudíž se to vyloučit nedá. Ale tělo se nenašlo, existuje jistá naděje.

PIC00012.jpg (8735 bytes) Janeway nařídí provést diagnostiku kontrolního systému holoprojekce, případně jeho opravu a poslat údaje z jejich trikordérů na můstek k vyhodnocení.

Když Tuvok připojuje k hlavnímu zobrazovacímu přístroji pomocný zdroj, neodpustí si malou poznámku. „Zdá se, že tento národ je fascinován monstry.“

„Každá kultura má své démony. Jsou ztělesněním nejčernějších pocitů. Aby se lid s těmito city vyrovnal, dal jim fyzickou formu. Vokšajové na Rakel Prime věří, že nenávist je příšera žijící v žaludku. Jejich hrdinou je muž, který jedl třiadvacet dní kameny, aby tu příšeru zabil a stal se svatým,“ vysvětluje Chakotay.

PIC00014.jpg (9329 bytes)

„Tyhle báchorky jsou nezbytné u kultur, které zveličují své citové chování. Chtěl bych zdůraznit, že u Vulkanců démoni nejsou.“
„To vysvětluje jejich popularitu,“
popíchne ještě komandér, když jim opět volá Janeway, která jim oznamuje, že provedli analýzu jejich záznamů a objevili výskyt fotonové energie.

PIC00015.jpg (9103 bytes) Vysvětlení, jak by se do simulátoru dostala, nabízí B’Elanna. „Asi k tomu došlo, když jsme transportovali ty vzorky z protohvězdy. Finální transportní paprsek byl mírně porušen a z transportního systému zřejmě unikla fotonová energie.“

„A odtamtud do dalších systémů na lodi. Našli jsme ji i v replikátoru,“ dodává kapitán.

Tuvok z toho vyvodí, že při kontaminaci holoprojektoru, mohl projít praporčík Kim procesem látkové přeměny.

PIC00016.jpg (7151 bytes)

„Myslíte, že byl přeměněn v energii?“ ptá se Chakotay.

PIC00017.jpg (11442 bytes) Kathryn bohužel připouští, že musí vzít tuto možnost v úvahu.

V tom Tuvok a Chakotay odečítají nové hodnoty ze svých trikordérů. Něco se k nim blíží, objekt asi jednoho metru v průměru (Grendel). Tuvok připomíná, že právě Grendel zabil Kima, a proto by bylo na místě tuto část programu prozkoumat.

Janeway to schválí a oba čekají, co se objeví za velkými dřevěnými dveřmi, které se právě otevírají....

PIC00019.jpg (6830 bytes)

V tom Torres odečítá stopy po látkové přeměně. Kapitán nařídí okamžitý nouzový transport, ale B’Elanně se to nějak nedaří. Janeway se snaží oba do simulátoru dovolat, ale marně. Jsou pryč.......

PIC00020.jpg (8348 bytes)


PIC00021.jpg (12367 bytes)

„Tohle je obraz holoprojekce těsně před tím, než jsme s nimi ztratili kontakt. Záznamy jsou zkreslené, ale přesto si myslím, že v holoemitorech bude nějaká porucha,“ vysvětluje B’Elanna.

PIC00022.jpg (8596 bytes) „Fotonová energie, která pronikla do subsystémů, je mohla poškodit. A to mohlo způsobit poruchu, která se objevila před Grendelovým příchodem,“ říká Janeway.

„Porucha, která odhmotnila naše lidi,“ dokončí Torres.
Parisovi se tomu nějak nechce věřit. „Já se nesmířím s faktem, že se Harry a ostatní vypařili. Jejich molekulární látky by tam měly být. A jestli tam jsou, mohli bychom je znovu zhmotnit. Jediné, co teď můžeme udělat, je vrátit se do holoprojekce a prostudovat tu energii a zjistit, co se stalo.“
B’Elanna připomíná, že kdokoli se tam vrátí, by mohl skončit jako ostatní. Ale Tom se domnívá, že ne kdokoli.....

„Jako já?“ ptá se překvapeně Doctor, kterého poctili návštěvou na ošetřovně Paris, Janeway a Torres.

PIC00023.jpg (7985 bytes)

Tom mu vysvětluje, že hologram nemůže být přeměněn na energii, protože už energií je. Nezapomene se zmínit o tom, že je jedinou jejich nadějí.... Doctor nechápe, jak ho hodlají přenést z ošetřovny. Janeway mu vysvětlí, že vzhledem k tomu, že ho přenáší na holopalubu, kde jsou už umístěny holoprojektory, budou stačit přemodifikovat jen jeho záznamy a systémy. B’Elanna sděluje, že budou mít jeho magnetické pole stále pod kontrolou. Bude si moci sám zvolit, zda se bude chtít změnit v postavu nebo zda-li si nechá věci procházet skrze sebe.

PIC00025.jpg (8329 bytes) Kapitán na něj s důvěrou promluví: „Myslete na to, že je to vaše první mise. Chápu vaše váhání, Doctore, ale v sázce jsou tři životy. A vy máte největší šanci z nás všech je zachránit. Je vám to jasné?“

Když Doctor souhlasně odpoví, Janeway mu zadá za úkol najít zdroj fotonové energie a prozkoumat ho. Za tři hodiny bude úprava jeho systému dokončena.....

Když všichni tři odejdou, Doctor se posadí za počítač a nechá si jím vyhledat kompletní rozbor o básni Beowulf včetně historických informací a kulturních odkazů.

PIC00026.jpg (10898 bytes)

V tom na něj promluví Kes, kterou Doctor samozřejmě pozve dál.
„Nevím, jak dlouho tu nebudu, ale není to důvod, aby jste přerušila studium. Jak jste na tom s proteinovou syntézou?“
„Včera jsem to dokončila.“
„Skvělé, tak se naučte, jak operovat se sekvenčním přístrojem. Učebnice najdete v technické databázi,“
říká Doctor, ale protože Kes ještě nikam neodchází, ptá se jí, jestli má ještě něco na srdci.
„Něco vám dělá starosti?“ ptá se Kes.
„Vůbec ne. Omluvte mě prosím, musím se dobře připravit.“
„Jste nervózní kvůli té misi, že?“
„Nervózní....“
opakuje Doctor s lehkým úsměvem. „Jsem schopen operovat, bez toho, že bych byl nervózní. Rozhoduji o životě a smrti a nejsem nervózní. Proč bych měl být nervózní?“
„Protože v tomhle se vyznáte, byl jste na to naprogramován, ale mise je něco jiného, že?“

PIC00027.jpg (9507 bytes) Doctor si oddechne. „Můžu popsat každý detail, každou část zařízení, od biolůžek až po neurostimulátory. Ale nikdy jsem neviděl oblohu nebo les. Nikdy jsem nebyl sám s Vikingy a nemůžu tam neuspět. Přitom nevím, co mě v holoprojekci čeká.“
PIC00028.jpg (9093 bytes) „Chtěl jste, aby s vámi zacházeli jako se členem posádky. Tak teď máte šanci. A můžu vám říci, že nikdo z posádky přesně neví, co ho na jeho misi čeká...... Doctore, už jste si pro sebe vybral jméno?“

„Zúžil jsem výběrový seznam na tři možnosti.“
„Vyberte si ho před tím, než odejdete. Budete se tak cítit jako důstojník Hvězdné flotily.“
„Asi máte pravdu. Budu o tom přemýšlet.....A Kes......děkuju.“
„Hodně štěstí,“
popřeje mu Kes a nechá ho nad počítačem s vyhledanými informacemi o Beowulfovi.´


Doctor je přetransportován na holopalubu, do stejného lesa.

PIC00030.jpg (9432 bytes) Vezme si trikordér, který sem byl také přenesen.
PIC00031.jpg (8819 bytes) Je fascinován ...
PIC00032.jpg (9702 bytes) ... dokonalostí projekce.
PIC00034.jpg (7780 bytes) Stejným způsobem je uvítán Freyou ...
PIC00035.jpg (9699 bytes) kterou překvapí to, že Doctor zná její jméno.
PIC00037.jpg (8984 bytes) Sám se představí jako Dr. Schweitzer, který hledá Grendela.
PIC00039.jpg (9491 bytes) Freya ho odvede za králem, kde je srdečně přivítán.
PIC00041.jpg (8123 bytes) Pochybnosti má opět Unferth, který nevěří, že je právě on vyvede z utrpení. Jeho jméno nezná z žádné písně.
PIC00044.jpg (7745 bytes) Vyzve ho proto k boji a tasí svůj meč.
PIC00045.jpg (6962 bytes) Překvapený Doctor si vezme meč od Freyi, který není pro něj zrovna lehký, ...
PIC00046.jpg (8460 bytes) ... a brání se úderům.
PIC00047.jpg (8697 bytes) Rozhodně nevypadá jako hrdinný válečník, jakým se představil.
PIC00050.jpg (9543 bytes) Unferthovi je pro smích.
PIC00051.jpg (10163 bytes) Doctor nasadí klidný výraz a odloží meč.
PIC00052.jpg (8077 bytes) K překvapení všech pak bez sebemenšího zranění přežije smrtící úder mečem, který jím jen projde.

PIC00055.jpg (10799 bytes)

PIC00056.jpg (7571 bytes) Tím si získá chybějící respekt. Všichni provolávají jeho jméno, jméno Schweitzer.

 

Později všichni společně večeří. PIC00060.jpg (10374 bytes)

 

PIC00061.jpg (8286 bytes) Doctorovi zjevně chutná los, který mu byl naservírován.
PIC00062.jpg (10876 bytes) Je vybídnut, aby se podělil o nějaký příběh ze své země, o své udatnosti.
PIC00063.jpg (11368 bytes) I když se Doctor vymlouvá na to, že není příliš dobrý vypravěč, pochlubí se:
PIC00064.jpg (7266 bytes)  

„Jednou jsem zastavil rozšíření heronosiových spalniček, ...

PIC00066.jpg (7909 bytes) ...předtím, než se z nich stala epidemie.
PIC00067.jpg (7998 bytes) Vypadalo to beznadějně, šest lidí na to zemřelo. Naštěstí se mi podařilo ...
PIC00068.jpg (7636 bytes) ... izolovat endoplasmatický virus a získat antivirus.
PIC00069.jpg (10532 bytes) Dokonce ani tehdy nebylo jasné, jestli budu moci udělat účinnou vakcínu. Ale pracoval jsem na tom čtyřiasedmdesát hodin.
PIC00070.jpg (7368 bytes) Stihl jsem naočkovat posádku a tak je zachránit.“

Král označí příběh za jedinečný a poděkuje Doctorovi za krásný večer.

Unferth není z náklonnosti, která je Doctorovi prokazována, vůbec nadšen.

PIC00073.jpg (7958 bytes)

Sám se bojí o své postavení. Schweitzer ho ale ubezpečuje, že se v tomto ohledu nemusí ničeho obávat, po vypořádání se s Grendelem hodlá odejít.

PIC00074.jpg (7529 bytes) Všichni odejdou až na Freyu, která udržuje oheň. „Noci jsou studené, chtěla jsem to tu trochu zpříjemnit.“

„To je od tebe moc milé. Myslím, že už šli všichni spát.“
„Spánek do těchto míst nechodí snadno, už dlouho ne. Konec světa přijde v zimě. Nejdřív bude beznadějná zima a za ní démon, který sežere slunce. Už je to dlouho, co tu bylo léto. Démoni obcházejí v těchto zdech.“
„Freyo, váš svět jistě nikdy neskončí.“
„Možná ne, ale moc se změnilo. Každou noc přichází ta příšera a každý den je nás méně a nikdo o tom nechce mluvit, protože by mohl být dalším na řadě. Při každém jídle pořád všichni mlčí. Za nějaký čas nebudeme mluvit vůbec. Víš ty jaké to je, být mezi tolika lidmi a nemluvit o svém strachu.“
„Myslím, že vím.“

„Jak to přežíváš?“ ptá se Freya. PIC00075.jpg (9365 bytes)
„Neustále se učím. Ale to vám moc nepomůže.“ PIC00077.jpg (8773 bytes)

„Někdy si myslím, že vidím chvíli své vlastní smrti. Dojde k tomu v bitvě, jinak to asi nejde. S mečem, který budu mít zdvižený nad hlavu. A pak mě osud ušetří. Jindy mám pocit, že rychle ztrácím odvahu. Dnes ale ne.“
„Jsem rád, že jsem ti pomohl.“
„Můžu teď pomoci tobě? Před bojem je nejdůležitější zůstat v teple.“

PIC00080.jpg (10043 bytes) „No, udělala si tu velký oheň....“ doříkává Doctor a Freya ho políbí.

„Nehřeje přeci jenom oheň, Lorde Schweitzere. Však víš, kde spím...“ naznačuje Freya a odchází.

Ale Doctor nezůstává dlouho sám, začnou se otevírat ty stejné velké dveře, přichází Grendel...

PIC00081.jpg (8342 bytes)

Doctor okamžitě volá na můstek, kam oznamuje, že zachytil fotonovou energii.

PIC00082.jpg (9359 bytes)

 

Ze dveří vstupuje bílý oblak neurčitého tvaru, ...

PIC00083.jpg (7681 bytes)
... který se blíží k Doctorovi. PIC00084.jpg (6770 bytes)
„Prosím vás, dostaňte mě odtud, rychle. PIC00085.jpg (8394 bytes)
Hned!“ PIC00086.jpg (9164 bytes)
Janeway nařídí ošetřovně nouzový transport, ... PIC00088.jpg (8339 bytes)
který se Parisovi naštěstí zdaří, no, jak se to vezme. PIC00089.jpg (10021 bytes)
Doctor totiž už nemá svou pravou ruku....!!! PIC00090.jpg (10069 bytes)

PIC00093.jpg (10888 bytes) Naštěstí přechodně, jak jinak.

Kontakt s fotonovou energií přerušil jeho magnetickou kohezi. B’Elannu ale spíše zajímají záznamy Doctorova trikordéru, z doby, kdy se se zdrojem zkontaktoval. Vypadá to na synaptickou látku.

Kapitán nechápe, že je to součástí fotonové energie. Torres chce zjistit, zda získá stejnou látku ze vzorku, který mají ve strojovně, čímž by dostali více informací, jak fotonová energie poškodila systémy.

PIC00095.jpg (12134 bytes)

K B’Elanně se připojí Tom. Ve strojovně Paris zaktivuje polarizační pole a spojí ho s válcem se vzorkem. Dochází k reakci, produkuje to synaptickou látku.

PIC00096.jpg (9154 bytes)

Najednou se to přemění na bílý oblak neurčitého tvaru (jako malý Grendel), prorazí to válec a zmizí ve stěně strojovny.

PIC00097.jpg (10028 bytes)

„Ať je to cokoli, snaží se to zmizet,“ říká Tom.
„Pokusíme se to nějak zachytit,“ odpovídá Torres.
„Směřuje to k palubě čtrnáct, sekce C5.“
„Zablokovala jsem to ochranným polem.“
„Mění to směr, jakoby se to dostalo ze zablokování.“
„Tak to zkusím znovu,“
říká B’Elanna. „Je to zablokováno ze tří stran.“
„Mění to směr, směřuje to k otevřené straně....“ doříkává Paris a dívá se na Torres, která se ho ptá: „Myslíš si, to co já?“
„Tyhle synaptické látky můžou být nervového původu.“
„Třeba se potýkáme s živou formou těchto látek.“
V tom strojovnu volá Janeway, která jim oznamuje, že zachytili masu energie, která se pohybuje za lodí. B’Elanna Kathryn potvrdí, že to prokazuje vlastnosti živé formy. Má to nervovou síť a projevuje se to známkami inteligenčního chování. Snaží se to dostat z lodi, míří to k vnějšímu trupu, který prolomí asi za patnáct sekund. Když Paris potvrdí, že na jeho cestě nejsou žádné důležité systémy, nařídí to Janeway nechat jít.

PIC00100.jpg (11175 bytes) „Připravte se na zacelení průlomu. Pošlu tam servisní tým, aby to opravil. Nasměrujte senzory, až se to objeví.“

„Kapitáne, proniká to silovým polem,“ říká Paris.
„Silové pole je umístěno,“ hlásí Torres.

Na hlavní obrazovce je na chvíli vidět neurčitý předmět tvaru koule, PIC00101.jpg (6449 bytes)
do kterého se prchající „malý Grendel“ začleňuje. PIC00102.jpg (7280 bytes)
Pak to opět zmizí. Senzory zachycují sto metrů od lodi jen jakousi formu energie. PIC00103.jpg (7085 bytes)
„A co je tohle?.“ kouká na to nechápavě Kathryn.

PIC00104.jpg (6507 bytes)


PIC00107.jpg (14066 bytes)


Janeway to připadá jako nějaký druh fotonové mřížky. Zjevně se k tomu ta energie chtěla vrátit, jako kdyby to pro ni byl nějaký úkryt nebo jejich ekvivalent lodi.

PIC00108.jpg (8362 bytes) Senzorům Voyageru stačil ten malý okamžik k tomu, aby zachytily tuto energii a objevily uvnitř tři bioelektrické látky.

Janeway to dává do souvislosti s chybějícími třemi členy posádky. Torres nechápe, jak se tam mohli dostat. Kathryn se snaží pochopit, co se vlastně stalo:

„Máme teď důkaz o tom, že v té protohvězdě žijí fotonové bytosti, živé formy s inteligencí. To jsme nevěděli, když jsme transportovali vzorky na palubu. Neměli jsme tušení o tom, co děláme, že unášíme živé bytosti. PIC00109.jpg (8130 bytes)
Uzavřeli jsme je uvnitř pole a začali je prozkoumávat. Kdyby takhle unesli mé lidi, vím, jak bych reagovala. Udělala bych všechno proto, abych je dostala zpět.“
PIC00110.jpg (7508 bytes)

„Takže vy si myslíte, že nám to jen oplatili?“ ptá se Doctor.
„Ano. Tyhle bytosti se dostali do přístroje holoprojekce, který vytváří holopostavy. Jen tak byli schopni vzít naše lidi jako rukojmí.“
„Jestli máte pravdu, tak bychom měli ty bytosti rychle vrátit,“
navrhuje Doctor.

PIC00111.jpg (10767 bytes) „Jako projev, že to myslíme dobře. Musíme to zkusit.“

„Kdybych vzal ty bytosti do simulátoru a předal je Grendelovi, možná by to pochopil a propustil naše lidi.“
„Obyčejně musí důstojníci projít intenzivním výcvikem, než jsou někam vysláni. Ale vy jste jediný, kdo to může udělat,“
říká kapitán.

„Rád dokončím, co jsem začal. Dokážu to!“ přesvědčuje Doctor Kathryn, ale ta mu bez zaváhání důvěru dává. Jen ho ještě upozorní, že když bude držet válec s tím živým vzorkem, musí zůstat v pevném stavu.

PIC00113.jpg (7619 bytes)


PIC00115.jpg (7902 bytes) Doctor se opět zhmotní ve stejném lese a volá Freyu. Ta ho s radostí obejme, protože si myslela, že si ho Grendel vzal jako svou další oběť.

Doctor ji vysvětluje, že válec, který drží v ruce, je talisman, který Grendela zničí.

Vyruší je Unferth, který považuje Schweitzera za lháře, nikdo podle něho nemůže přežít setkání s Grendelem, pokud s ním není spolčený.

PIC00117.jpg (9454 bytes)

Freya je ale na Doctorově straně, snaží se Unferthovi vysvětlit, že se vrátil, aby jim pomohl. Když Schweitzer chce hádku ukončit, protože je důležité, aby talisman dostal co nejdříve do síně, Unferth pozvedá meč, aby tomu zabránil.

PIC00118.jpg (8577 bytes) Doctor se nemůže bránit, musí kvůli válci zůstat v pevném stavu.

Freya proto bojuje s Unferthem za něj.

Je přemožena a Unferth chce nožem Doctora zabít.

PIC00123.jpg (8208 bytes)

Freya se ale na poslední chvíli před Doctora postaví, čímž mu zachrání život. Sama je smrtelně zraněna.

PIC00124.jpg (8766 bytes)

„Freyo...“
„Pane........můj čas už přišel.“

PIC00126.jpg (7832 bytes) „Je mi to líto. Nemůžu nic udělat.“
PIC00127.jpg (7261 bytes) „Je to dobrá smrt. Vezmi si můj meč. Zastav Unfertha a Grendela...“

„Nezapomenu na tebe...“
„A já umřu šťastná, s tvým jménem na svých rtech......Sbohem Schweitzere......“

Freya vydechne naposled.....

Doctor položí její ruku, kterou svíral ve svých a hrdinně pozvedne její meč.

PIC00129.jpg (8286 bytes)

Unferth vzal válec a proto Doctor přichází do síně za králem jen se svým odhodláním a hrdostí. „Můj pane. Znáte mě jako bojovníka....

PIC00132.jpg (6957 bytes)

... Víte, že jsem jediná naděje, jak se zbavit Grendela a ten talisman mi pomůže při mém poslání. Musím ho mít!“
„Neposlouchejte ho! Před chvílí zabil Freyu,“
lže Unferth.

PIC00133.jpg (8511 bytes)

Doctor vytáhne hořící pohrabáč  z ohně ...

PIC00134.jpg (7869 bytes)

... a se zlostným pohledem se blíží k Unferthovi, ...

PIC00135.jpg (10459 bytes)

... kterému vloží pod krk svůj meč.

„Zastavte ho, můj pane! Je to šílenec!“

PIC00136.jpg (11925 bytes)

„Jediný důvod, proč nezemřeš je, že jsem přísahal, že vám pomůžu.“

PIC00137.jpg (11805 bytes)

Schweitzer si vezme zpět válec a volá Grendela.

PIC00138.jpg (11278 bytes)

Dveře se otevírají a Grendel vstupuje do síně.

PIC00140.jpg (7588 bytes)

PIC00141.jpg (11074 bytes)

PIC00142.jpg (7201 bytes) „Nevím, jestli mi rozumíš. Ale podívej. Všichni už jsou volní.“ Doctor uvolňuje uzávěr válce, ze kterého energie okamžitě směřuje ke Grendelovi a stane se jeho součástí.
PIC00144.jpg (7395 bytes) „Žádné další nepotřebuješ. Prosím, vrať nám zpátky naši posádku.“
PIC00145.jpg (11452 bytes) Paris na můstku oznamuje, že se objevuje opět fotonová mřížka. Janeway nařizuje její zaměření všemi senzory. V simulátoru se zvyšuje počet částic a mřížka najednou opět mizí.
PIC00146.jpg (6329 bytes) Doctor okamžitě volá na můstek radostnou zprávu: „Máme je zpátky, kapitáne, ...
PIC00147.jpg (7008 bytes) ... všechny tři.“
PIC00148.jpg (9344 bytes) Kathryn ho pochválí za dobrou práci. Nejvíce dezorientovaný je Harry, který by rád věděl, kde celou dobu byl.

"Kapitánův deník: Hvězdné datum 48711.5. Od návratu pohřešovaných členů posádky jsme už nebyli schopni objevit další stopy po fotonových bytostech."

Na ošetřovně Doctor a Janeway rozebírají, co se vlastně stalo.

„Já nevím, jestli rozuměli mému jazyku, nebo mému chování. Bylo by zajímavé v tom kontaktu pokračovat.“ PIC00149.jpg (9629 bytes)
„To je jedna z nejvíc zrušujících věcí na výzkumech, potkávání druhů, navazování komunikací a sdílení věcí stejných i rozdílných.“

PIC00150.jpg (8439 bytes)

„Mrzí mě, že se nic z toho nestalo.“
„Ale stalo. Stalo se to neočekávaným způsobem. Když o tom přemýšlím, ocitli jsme se v konfliktu, komunikovali jsme a ustanovili s nimi mírovou dohodu.........Připojím do svých záznamů pochvalu za vzorné chování pohotovostního holografického doktora během jeho výzkumné mise.“
PIC00151.jpg (8730 bytes)

„Děkuji.“
„Ráda bych vám říkala jménem. Kes tvrdila, že už jste si ho vybral. Je to pravda?“
„Ano, ale myslím, že si ho nenechám. Když jsem ho slyšel naposledy, bolelo mě to. Nechci na to vzpomínat.“
„Zní to, jako by jste zažil na holopalubě nějaké dobrodružství.....“
„Ano, myslím, že ano.“

PIC00152.jpg (8081 bytes) „No, něco mi říká, že to nebylo vaše poslední....“
PIC00155.jpg (12554 bytes) „Něco mi říká, že máte pravdu.....“ dodává Doctor a vrátí se zpět ke své práci.
Copyright © 2000 Hypospray

[Předcházející epizoda] [Voyager] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]