Dax
SD : 46910.1
N : 408
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Poručík Dax večeříc s Bashirem a připravujíc se odejít ho své kajuty je pozorována Trillem jménem Selin Peers. Ilon Tandro, humaniod z Klaestron IV ve stínu k němu přistoupí. Když Peers potvrdí identitu Dax, Tandro a dva jeho důstojníci ji úspěšně zajmou. Bashir, který Dax následoval, není schopný Dax zachránit, tak aspoň varuje ostatní důstojníky. Sisko, Kira a Odo se jich snaží najít pomocí pozice Dax, ale útočníci odstranili Jadziin komunikátor. K Odovu překvapení se Tandrovi a jeho důstojníkům, kteří vlečou Dax, podaří obcházet bezpečností opatření stanice. Aby se to ještě zkomplikovalo, Sisko zjišťuje, že únosci vyřadili staniční vlečný paprsek. Kira nakonec objeví únosce ve vzdušném zámku a uvězní je silovým polem. 
Ale útočníci jej deaktivují a nastoupí na palubu své lodě. Sisko mezitím zařídil, že vlečný paprsek funguje a tak znemožní lodi, aby unikla. Tandro je tedy donucen znovu vstoupit na stanici a prozradí Siskovi, že jeho misí, je extradice Dax, která má být zatčena za velezradu a vraždu jeho otce, generála Ardelona Tandra před 30 lety. Sisko si uvědomí, že Tandro obviňuje Cursona Daxe, ne Jadzii, ze spáchání zločinů na Klaestronu IV. Z nějakých důvodu však Dax odmítá Siskovi říct co se tehdy stalo.
Na obranu Dax, Sisko a Kira řeknou Tandrovi, že jelikož je stanice technicky Bajoranská, musí být tedz provedeno extradiční slyšení, dříve než mu Dax vydají. Při slyšení se Sisko snaží přesvědčit soudce Els Renora, že Jadzia Dax je úplně jiná osobnost než Curson Dax. Jelikož jsou okolnosti nezvyklé, Renora souhlasí s rozšířením soudního řízení.
Na Klaestronu je za velezradu trast smrti a proto je Sisko rozhodnutý nevydat Dax Tandrovi a tak nařídí Kiře, Bashirovi a Odovi, aby nalezli jakékoliv důkazy, které by dokázali Jadziinu nevinu. Odo letí na Klaestron IV, kde kontaktuje Eninu, Tandrovu matku, která tvrdí, že Curson Dax neměl nic společného ze smrtí jejího manžela. Dále tvrdí, že Tandro je posedlý smrtí svého otce a věří, že Curson byl za jeho smrt zodpovědný, protože již vyšetřil všechny osoby a jedině Dax nemá alibi.
Slyšení znovu začne. Tandro předvolá Selin Peerse, Trilla, který pomáhal nalézt Dax, aby svědčil. Přestože Peers potvrdí, že když Trill spáchá zločin, symbiontovi budoucí hostitelé o tom budou vědět a budou prožívat všechny prožitky spojené se zločinem, Sisko dokáže, že každý nový hostitel je novou rozdílnou osobností jako výsledek spojení.
Během přerušení jednání, zůstává Dax neoblomná a stéle se nehájí. Jenom řekne Siskovi, aby ukončil svoje snahy, což ho nutně překvapí. Bashir je předvolán, aby ukázal, že Curson a Jadzia jsou dvě rozdílné osoby. Naneštěstí Tandro poukáže, že je nemožné ukázat jestli ano nebo ne mozkové vlny symbionta se změnili od doby, než se připojil k Jadzii. 
V poslední snaze předvolá Sisko sám sebe a nechá Kiru, aby se ho tázala. Ona a Tandro se střídají dotazování Siska, po kterém se vyhlásí další tentokrát hodinová pauza. Náhle obdrží Sisko naléhavou zprávu od Oda z Klaestron IV, ve které se ukazuje, že podle všeho Curson Dax a Enina Tandro měly poměr před 30 lety, což by dávalo Cursonovi motiv k vraždě. Jadzia konfrontovaná s touto informací přizná hanbu z manželské netaktnosti, ale stále se odmítá přiznat nebo vyvrátit informace o vraždě. 
Po přestávce je předvolána Dax jako svědek. Tandro si počíná velmi dobře a už Dax skoro měl, když je přerušen nečekaným překvapením - příchodem své matky. Enina vyjádří údiv nad tím, že by Curson mohl být zodpovědný za smrt jejího manžela. Když bylo totiž zasláno ono kritické vysílání, které mělo za následek smrt jejího manžela, ona a Curson byli spolu v posteli.
Dax je zproštěna obvinění, Sisko a jeho důstojníci si oddychnou a život na Deep Space Nine se opět vrátí do normálu.

Copyright © 1998 Martin Vaněk

[Předcházející epizoda] [Deep Space Nine] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]