Q-Less
SD : 46531.2
N : 407
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Navazuje na TNG : "Qpid" (Q timeline, Vash timeline)
Při návratu z mise v Gama kvadrantu, poručík Dax a jeden praporčík jsou uvězněni v runaboutu Ganges. Zatímco O'Brien pracuje na jejich vyproštění, Dr. Bashir zjišťuje, že uvnitř runaboutu jsou teď tři lidi. Když Miles odklopí poklopí, zjistí, že třetím člověkem je Vash, žena, kterou potkal ještě během jeho služby na Enterprise. Vash prozradí, že vůbec nic neví o červí díře, a proto O'Brien se Siskem se začnou podivovat, jak se mohla dostat do této vzdálené části Galaxie. Odpověď je zřejmá, ale pro ostatní zatím neznámá - Q!!!
Podezíravý Sisko se chce více dozvědět o víc Vash. Jde za ní a ona mu prozrazuje, že je archeoložka. Mezitím Vash, protože je nyní zpět na Federálním území dělá plány, jak se dostat ze stanice. Do úschovy dá svoje artefakty z Gama Kvadrantu, včetně překrásného krystalu, který září vlastním světlem. Sisko se ji ptá jak se dostala do Gama Kvadrantu, ale ona si to nechává pro sebe. Dále se Vash od Siska dozvídá, že Daystromský Institut se zajímá o její objevy, což by znamenalo volný návrat domů. 
Později O'Brien prozrazuje Siskovi, že Vash a Picard byli velmi blízkými přáteli, ale jejich diskuse je přerušena náhlou ztrátou energii na celé stanici. Dax poznamenává, že podobné úkazy se děly, když ještě byla na Ganges. Podezření roste. 
Později Q "vtrhne" k Vash do kajuty, snažíc se obnovit jejich partnerství, které měly. Vash se však o to vůbec nezajímá. Pak je Vash navštívena Quarkem, který se dozvěděl o jejích artefaktech a zacítil ve vzduchu zisk. Navrhne Vash, že uspořádá aukci jejích předmětů na stanici, což by Quarkovi přeneslo nějaké ty procenta ze zisku. Mezitím Bashir, který se do Vash okamžitě zamiloval, ji zve na večeři. Vash souhlasí. Ale Q se to celé překazí tím, že udělá Bashira tak unaveného, že okamžitě si musí jít odpočinout. 
Tohoto malého vystoupení si všimne O'Brien a hned si na Q vzpomene z Enterprise. Okamžitě o tom varuje Siska a ostatní důstojníky. Když Sisko v krátkosti shrne ostatním, co ví o Q, je stanice opět vystavena masivnímu úniku energie. O'Brien si myslí, že by to mohl být jeden z žertů Q, ale Sisko s ním nesouhlasí - to není jeho styl.
Mezitím Quark smlouvá s Vash o ceně artefaktů. Přijde Sisko a chce mluvit s Vash soukromě, ale objeví se Q a začne se do jejich ještě ne započatého rozhovoru míchat. Q přirovnává tuto stanici k ponurému kulaku a jelikož se chce trocha pobavit, typicko pro jeho něj, umístí sebe a Siska do boxerského ringu. Zápas začíná, ale brzy je velmi překvapen, když ho Sisko praští do tváře. "To by Picard nikdy neudělal," komentuje to Q. Sisko s klidem odvětí : "Nejsem Picard!" Věci se vrátí do normálu a Vash se zeptá Siska, zda-li by ji nemohl pomoct se zbavit Q. Sisko si není jistý, zda-li to vůbec dokáže.
Další den stanice utrpí další velkou ztrátu energie, ale pro tentokrát to už způsobilo i protržení pláště. Sisko znovu uvažuje, zda-li za to Q není zodpovědný. Touto rychlostí by staniční podpora života selhala asi za 14 hodin. Sisko a zbytek důstojníků se rozhodne zaplavit stanic malým množstvím tridiového plynu, aby mohli vystopovat toky energie.
Q stále otravuje Vash, aby se k němu připojila na jeho cestách. Ona stále odmítá a on je krátce předvede, co by se s ní stalo, kdyby ji během cest nechránil. (Někde ji štípl nějaký hmyz a ona by hrozně rychle zestárla.) Q se pak objeví na Ops, kde se Sisko a jeho posádka snaží vyřešit problém. Q si jim pochopitelně začne smát, že si nemohou s tak snadným problémem s snaží se jim poradit, že Vash je daleko nebezpečnější pro stanici, než si myslí.
Později Quark vede aukci, ale ta je přerušena další ztrátou energie. Podle všeho se gravitační pole na stanici zvýší, co má za následek, že i přes snahu impulsních motorů je stanice jakousi silou unášena do červí díry. Zdá se že to nebude ani Q ani červí díra sama. Quarkova aukce pokračuje i přes to, že Q varuje kupce, že stanice bude v několika minutách zničena.
Dax navrhne uvést reaktor zpět do chodu, což by mělo způsobit větší tok energie a tím by byl lépe monitorován. Po chvíli zjišťují, že energie je nasává někam do Quarkova baru. Sisko, Kira a Dax tam spěchají a nalézají Vashin krystal, který to vše způsobuje. O'Brien transportuje artefakt mimo stanici těsně před tím co exploduje a v oslňujícím záblesku světla se objeví žlutavá světélkující energetická bytost a směřuje přímo do červí díry.
Všech se vrátí do normálu a Vash se připravuje, že poletí na Zem. Ještě si s Q naschle s ujištěním, že si navzájem budou chybět. Pak jako obyčejně Q zmizí a kdo ví, kdy se vrátí zpět. Vash si to rychle rozmyslí a rozhodne se prozkoumat nové archeologické naleziště a přijme Quarkovu nabídku na partnerství.

Copyright © 1998 Martin Vaněk

[Předcházející epizoda] [Deep Space Nine] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]