Who Mourns for Morn
SD : neuvedeno
N : 536
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Osazenstvo DS9 je šokováno správou, že Morn zahynul v ionové bouři. Jako obyčejně v tom Quark vycítí možnost zbohatnout a proto uspořádá vzpomínkovou slavnost ve svém baru. Sisko ho navštíví v baru a prozradí mu překvapující novinku - Morn mu odkázal v závěti celý svůj majetek.
Ačkoliv Mornovi finanční záznamy ukazují, že Morn byl na mizině, Quark vyhledá Morvovu kajutu, přesvědčit se, zda-li tam náhodou neměl Morn něco ukryté. Avšak tam najde Mornovu ex-manželku, Larell, která mu řekne o Mornově tajném fondu, který by měl obsahovat 1000 prutů zlatem raženém latinia!
Larell "zaútočí" na Quarkovy uši a tím ho přinutí, aby ji slíbit, že ji dá 10 procent. Jenže háček je v tom, že Quark svůj nově nabytý majetek nemůže najít.
Vrátí se zpět do své kajuty, kde už na něj čekají dva bratři, Krit a Nahsk. Prohlásí, že byli Mornovými obchodními společníky a prohlásí, že jim Morn dlužil právě oněch 1000 prutů latinia. Quark se to snaží usmlouvat, ale na Nahska to neplatí a praští Quarka jedním z Mornových obrazů. Nakonec se obě strany dohodnou na 50 procentech a bratři odejdou.
O malý moment později jěště z rámem kolem hlavy Quark objeví, malý paměťový proužek vetkaný v tom, co zbylo z plátna. Quark otevře skříňku, ale objeví tam pouze jeden prut latinia s odkazem, že zbytek je v bance. Zešle správu bance, aby mu poslali zbytek, když se ze stínu objeví další cizinec, Hain. 
Hain se prohlásí za bezpečnostního důstojníka z Mornovy domovské planety a odhalí Quarkovi, že Morn je princ a to latinium je vlastnictví jeho královské rodiny. Ale když se Hain dozví, že Larell je na stanici, nabídne Quarkovy odměnu za její zajištění. Později Quark najde Larell, jak na něj čeká v jeho kajutě. Brzy nato se objeví bratří následováni Hainem. Quark se pak dozvídá, že celý ten příběh je lež - oni čtyři vyloupili spolu s Mornem banku, ale Morn jim utekl, ze všemi penězi. Jelikož doba na jejich stíhání vypršela, sešli se a nyní když Quark poslal pro latinium, už ho vůbec nepotřebují.
Quark připomene ostatním, že musí být při příjmu zásilky, a proto nakonec všichni souhlasí, aby se peníze rozdělily na pět dílu. Quark si převezme zásilku v nákladovém boxu. Pochopitelně je doprovázen svými "přáteli". Quark otevře skříňku a dívá se na pěkný poklad, avšak zatímco se "partneři" po dvojicích snaží zneškodnit. Quark se ukryje v boxu s latíniem, do té doby než přijde Odo, aby zatknul čtyři zloděje. Quark rozčileně vyzkouší latinium, ale zjišťuje, že to je jenom bezcenné zlato.

Smířený s osudem se Quark vrátí do svého baru. Za chvíli však Odo přivede Morna živého.
Morn předstíral svou vlastní smrt, nechaje Quarka, aby ostatní svedl z cesty. Morn pak prozradí, že latinium opravdu má - ve svém žaludku - a přislíbí Quarkovi 100 proužků jako odměnu, aby z toho, co všechno Quark prožil, aspoň něco měl a mohl Mornovi odpustit.

Pozn. 1: Na začátku epizody, vytvoří Quark Mornův hologram, protože za ta léta se stal jakými maskotem jeho baru a má daleko větší zisky, když tam je.
Pozn. 2: Během jedné konverzace s Odem Quark poznamená, že Morn je hrozně ukecaný!!!
Pozn. 3: Morn jako obvykle, ani v této epizodě neřekl ani slovo.
Copyright © 1998 Martin Vaněk

[Předcházející epizoda] [Deep Space Nine] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]