Waltz
SD : 51408.6
N : 535
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Navazuje na DS9:"Sacrifice of Angels"...
Sisko je na palubě lodi Hvězdné Flotily Honshu, které veze Gula Dukata k Federálnímu výslechu na základnu 621. Sisko jde navštívit Dukata do vězení. Při jejich rozhovoru Dukat ujistí Siska, že se již plně zotavil z mentálním kolapsu, který utrpěl po neočekávané prohře a po smrti své dcery Ziyal.
 

Náhle se loď utřese po útokem Cardassianských jednotek. Sisko je vážně zraněn, ale Dukatovi se spolu s ním podaří utéct na nedalekou nehostinnou planetu, kde ošetří Siskova zranění (má zlomenou ruku). Po přistání je raketoplán zničen. Když Sisko nabude vědomí, dozvídá se od Dukata, že již zapojil nouzové vysílání a jediné, co jim zbývá dělat je čekat buď na Federální nebo Dominionskou loď a hovořit o minulosti a budoucnosti. První rozhovor se koná při tom jak Sisko jí polívku, kterou Dukat připravil. Dukat je velmi familiérní, pokaždé oslovuje Siska Benjamin a nazývá ho starým přítelem, zatímco Sisko je mrzutý (asi ho bolí ruka), velmi rezervovaný a připomíná Dukatovi, že nikdy nebyli přátelé. Dukat se také zeptá, jak se mají Kira, Odo a Quark. Sisko mu na to odpoví, že výborně, ale určitě jim nechybí.
Jenže Dukatův mentální stav není normální. Když Dukat odejde do jiné části jeskyně, v halucinacích se mu objevují Weyoun a Damar, kteří mu radí, aby Siska zabil. Dukat však svým halucinacím oponuje, a říká, že to udělá, ale až když mu Kapitán prokáže úctu, kterou si zaslouží.
Zatímco Dukat mluví se svými "kolegy", se Sisko náhodou dozvídá, že komunikační systém doopravdy neposílá žádný signál. Když se Dukat vrátí, požádá Sisko Dukata, aby na systému provedl pro jistotu hlubší kontrolu. Dukat to udělá a řekne Siskovi, že funguje v pořádku.
Mezitím Worf spolu s zbylou posádkou v Defiantu hledají svého kapitána, ale jsou jejich čas je omezen, protože musí doprovodit konvoj do Badlandů Federálních lodí.
Na planetě : Sisko opraví komunikační systém, zatímco je Dukat opět pryč. Když se Dukat vrátí musí dělat jako že nic. Dukat začne vyprávět o okupaci s jeho hlediska. Jelikož se Sisko snaží získat co nejvíc času, aby někdo zachytil, jeho nouzový signál, poslouchá Dukata a předstírá, že souhlasí s jeho argumenty a s tím, co za okupace dělal a když náhodou dělal Dukat něco špatného, tak jenom musel plnit rozkazy. Halucinační Kira se začne smát Dukatovi, když uslyší, že Dukat je vlastně nevinný. (Pozn.: Nádherný smích.)
Když se začne Dukat hádat s Kirou, Sisko zjišťuje, že je tu něco špatně a asi doktoři neodvedli svou práci dokonale. Kira pokračuje v smíchu, Dukat začne zuřit a začne střílet do všech možného resp. Dukat určitě střílel po Kiře. Když se Dukat uklidní, odhalí Siskův úskok, rozbije komunikační systém a udělí Siskovi bolestivou lekci, za jeho zradu.
Na Defiantu, Worfův čas vypršel, a tak by měl letět doprovázet konvoj, ale ještě chvíli pokračuje v hledání.
Mezitím Dukat pokračuje v nátlaku na Siska, aby získal od něho schválení svých činů. Sisko, s modřinami a podlitinami po Dukatovu útoku, v naláká Dukata, aby s ním začal opět hovořil o Bajoranech. Sisko i Dukat na sebe již znatelně řvou. Dukat vyzve Siska, aby si konečně nalili čistého vína : "Žádné triky, jenom Vy, Já a Pravda"... 
 
Sisko : "Fajn, Byl jste prefektem na Bajoru za okupace. Pravda nebo Lež?"
Dukat : "Pravda."
Sisko : "Byl jste zodpovědný za všechny činy mužů pod vaším velením. Pravda nebo Lež?"
Dukat : "Pravda" 
Sisko : "Takže jste zodpovědný za smrt 5 milionů Bajoranů..."
Dukat : "Lež"...
Dále Dukat říká, že po svém nástupu do funkce se snažil pomáhat Bajoranům, zrušil dětské práce, zlepšil lékařskou pomoc atd., snažil se zlepšit jejich podmínky, ale Bajorani ho stále "zrazovali" a stále stupňovali teroristické akce proti všem Cardassianům. Nyní vidí Dukat již všechny tři postavy: Damara, který zastává postoj Centrálního velení, Kiru, která zastává svůj obvyklý postoj a Weyoun, který připomíná, že Dominion má Neagresivní pakt s Bajorem (Pozn.:Zda-li stále doopravdy platí, není jasné). Dukat se "snaží" vysvětlit Siskovi, že Bajorani nedokázali pochopit, že Cardassiani jsou nadřazená rasa, místo toho se každý den modlili ve svých svatyních za osvobození. Dále říká, že celý národ se proměnil na teroristy. Sisko ho pochopí : "Musel jste je za to nenávidět!"
Dukat ještě zvýší hlas a přizná, že je nenávidí a chtěl je za okupace zabít všechny. Sisko využije Dukatovi nepozornosti a praští ho kovovou tyčí. Dukat spadne omráčený na zem. I přes Siskův špatný stav se mu podaří dostat až k raketoplánu.
Dukat se vzpamatuje, následuje Siska, a zabrání mu, aby unikl v raketoplánu. Uvnitř raketoplánu shodí Siska na zem a začne na něj mířit phaserem. Sisko vyzve svého nepřítele, aby ho zabil, ale Dukat odmítne jeho "nabídku" - pro teď.
Dukat vyhodí Siska z raketoplánu a skloněný nad ním slibuje, že zničí Bajor a zabije všechny Bajorany. Potom zaklopí dveře od raketoplánu a odletí. Po startu zašle Dukat Defiantu signál, který umožní Worfovi nalézt Kapitána.
A válka pokračuje...
 
[Předcházející epizoda] [Deep Space Nine] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]