Innocence
SD : neuvedeno
N : 138
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Tuvok a praporčík Bennet havarují v raketoplánu na jednom měsíci třídy M. Zranění praporčíka Benneta jsou vážná a posléze umírá. Tuvok kolem něj spustí silové pole, když tu náhle uslyší šelest za sebou.

Otočí se a uvidí děvče cizí rasy. Děvče, jménem Tressa, se snaží utéct, ale Tuvok ji ubezpečí, že ji od něho nehrozí nebezpečí. Když mu to podaří, z houští vylezou ještě jeden chlapec a jedno děvče a všichni chtějí po Tuvokovi, aby se o něj staral.
Mezitím je Voyager s systému rasy zvané Dryani, která je však velmi uzavřená a obyčejně si nepřeje kontaktovat cizí rasy. Systém Dryanů je velmi bohatý na suroviny, a proto chce Janeway od nich získat povolení k těžbě. Janeway a Chakotay uvitají zástupce Dryanů vedenou prvním prelátem Aliciou. Přivítaní ze strany je chladné, ale souhlasí s prohlídkou lodi. První zastávkou je strojovna, ve které se Janeway s Chakotayem dozvídají, že Dryani byli technicky velmi nadaní, ale nyní se spíš obrátili k věcem duchovním. Janeway ji zběžně vysvětlí pravidla, která platí ve Federaci a Chakotay poznamená, že podobný přístup zvolili i některé rasy ve Federaci.
Mezitím na měsíci se od dětí Tuvok, proč tu jsou. Vysvětlí mu, že je tu zanechali jejich opatrovatelé poté zemřeli při havárii raketoplánu a tak tu zůstali sami. Dále děti tvrdí, že v nedaleké jeskyni bydli jakási nestvůra, která je všechny sní. Tuvok nechce pověře o potvoře (zvané Morrok) ani věřit a proscanuje jeskyni. Nenajde nic. 
Na Voyageru návštěvnicí přicházejí na ošetřovnu, kde jich vítá Doctor a Kes. Po krátkém rozhovoru však Alicia dostane hovor a nechá si propojit k nejbližšímu monitoru na obrazovce. Když se vrátí k Janeway řekne ji, že na ni čekají jiné povinnosti a v postatě dala najevo, že nechtějí dovolit Voyager těžit suroviny. Janeway je zklamaná, ale nebude se doprošovat a povolá průzkumné teamy zpět.
Zpět na měsíci. Tuvok slíbí dětem, že udělá vše, aby je odsuď dostal a začne zpravovat raketoplán. Ovšem zpravováni neprobíhá tak jak by si zrovna představoval. Děti jsou velmi neposedné a neustále ho ruší při práci. Proto se rozhodne naučit je Vulkanským meditacím. Během meditace jich vyruší jakýsi zvuk. Je to raketoplán, ale není z Voyageru. Panika dětí se zvýší a Tressa začne prosit: "Musíme se schovat, Tuvoku. Nesmí nás najít. Oni nás se poslali, abychom tu umřeli." A tak se všichni schovají.
Pátrací team jich nenajde a děti si oddechnout. Tuvok se zeptá, zda-li tady mají zemřít jako součást nějakého rituálu, ale nedostane vysvětlující odpověď.
Mezitím se Voyager vrátí všechny průzkumné teamy kromě Tuvokova. Janeway začne po nich pátrat. Brzy objeví na jednom měsíci známky Federálního raketoplánu a nedaleko něho i jiný raketoplán. Alicia volá Voyager a velmi rozhněvaně požaduje, aby nevstupovali na tento měsíc, protože je to posvátná země. Dále řekne, že našli raketoplán z Voyageru a jednoho mrtvého muže a požaduje, aby použili svoji transportní technologii a transportovali i ostatní. Ovšem nejde to. Transportér je rušen elektrodynamickými poruchami v atmosféře.
Na měsíci je noc, ale děti nemohou usnout. Tuvok je uloží a řekne jim, že jeho nejmladší syn se rád uspává posloucháním příběhů. Tuvok jich jemně uvede do děje a pak jim zazpívá. Děti usnou. Ráno se Tressa vzbudí, ale zbylé dvě děti jsou pryč. Tuvok, aby přišel záhadě na kloub, se rozhodne vejít do jeskyně a zjistit, co se stalo. Tresse se to vůbec nelíbí, ale Tuvok ji nakonec přesvědčí a jde tam. Uvnitř jeskyně najde pouze oblečení chlapce a děvčete - záhada se zamotává. Později se Tuvokovi podaří kontaktovat Voyager a Janeway se rozhodne přes výslovný nesouhlas Alicii letět v raketoplánu na povrch měsíce.
Janeway spolu s Parisem, který pilotuje raketoplán letí k povrch. Pronásleduje jich Dryanský raketoplán. Na měsíci se Tuvokovi podaří na druhý pokus odstartovat. Alicia se nim spojí a nařizuje mu, aby se vrátil na povrch. Tuvok nemá v úmyslu poslechnout, ale je k tomu donucen střelbou.
Opět na povrchu najde Alicia s ochrankou Tuvoka a Tressu. Hned na to tam přichází i Janeway s Parisem.
Alicia říká, že Tressa patří sem, ale Flotilňákům se nezdá, že zabíjení dětí patří k civilizované společnosti. Alicia jim pak prozradí pravdu. Tresse je 90 let a když Dryani dosáhnou tohoto věku vypadají a chovají se stejně jako malé děti. A když nastane správný čas jsou odvedeni sem, aby jejich tělesná energie se uvolní a "duše" odejde na klidnější místa. Marrok je jenom pověra, ale té jeskyni se podle legend narodil první člověk jejich rasy.
Flotilňáci nyní pochopili hloubku svého omylu. Tresse se to ale pořád nelíbí a požaduje po Tuvokovi, aby ji chránil. Tuvok ji řekne, že ji nemůže ochránit před přirozeným konec jejího života. Janeway a Alicia si navzájem odpustí a Tuvok odvede Tressu do jeskyně, kde se má ukončit její život.
[Předcházející epizoda] [Voyager] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]