Tuvix
SD : 49655.2
N : 140
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Neelix a Tuvok jsou na povrchu planety, která má bohatou vegetaci a  mohla by oživit jídelníček posádky Voyageru. Sběr vzorků je u konce a Tuvok hlásí, aby je Voyager transportoval zpět. Z planety se odhmotní oba, ale v transportním boxu se objeví pouze jeden paprsek, který vytvoří humanoida, který je smíšeninou Tuvoka Neelixe. Kim ovládající transportér okamžitě začne mířit na "vetřelce" phaserem, ale bytost se představí : "Já jsem Tuvok....a Já jsem Neelix."
Na ošetřovně Doctor potvrzuje prohlášení bytosti a prohlašuje, že se opravdu skládá z DNA Tuvoka, Neelixe a jakési rostliny. Doctor požádá Kes o hlubší bytosti. Kes ji začne provádět a během ní rozmlouvá s "pacientem" (je jinak ve výborné kondici) a zjistí, že neví jak ho má slovovat. Bytost si musí zvolit jméno. Nejdřív skusí Neevok, ale to není dobrý. Druhá možnost je Tuvix a to zní už velmi dobře.
Později navštíví Janeway Tuvixe na ošetřovně, který se cítí dobře a hlásí se do služby. Doctor to schvaluje, ovšem neodpustí si poznamenat, že pan Tuvix má "Tuvokovu vzduch otravující nadřazenost a Neelixovu otravnost." Janeway se myšlenka na to, že bezpečnostním důstojníkem bude tato kreatura, moc nelíbí, ale požádá ho, aby se zúčastnil následující porady. (Janeway a Kes ztratili své nejlepší přátele a obě jsou z toho zdrceny, proto moc nemají rádi Tuvixe.) 
Na poradě Kim a Torres hlásí, že nedošlo k žádné poruše transportéru a tak s jediným "rozumným" vysvětlením přichází Tuvix. Říká, že předtím, jak se transportovali, měli v rukou orchideu, která se rozmnožuje hybridizací. To se provede tak, že květina spojí dvě jiné a pak vznikne nová rostlina. Kapitán sice namítá, že tak to funguje pouze na jednobuněčné úrovni, ale když Torres podotkne, že při transportu se organizmus rozloží na mikrobuněčné části, může nyní Tuvix s lusknutím prstů prohlásit, "a Tuvix se narodil."
Janeway nařídí Parisovi, aby letěl v raketoplánu na povrch a nasbíral vzorky, ale on namítá, že až ráno, protože teď v noci, by na povrchu mohlo být nepředpovídatelé počasí. Kapitán souhlasí a odloží na zítra ráno.
Večer se Tuvix chová ke Kes jako by byl Neelix, ale Kes chce zpátky svého Neelixe a nechce Tuvixe, a proto se chová k němu velmi odměřeně. Sice pro tentokrát přijme večeři, ale později když Kes pomáhá Tuvixovi uklízet v kuchyni a Tuvix se jí dotkne, Kes se poleká a odejde. 
Rano Paris a Torres jsou na povrch. Dají do transportní zkušební nádoby 2 rostliny z lodního skleníku a přidají k nim onu orchidej. Když se nádoba transportuje na loď, v nádobě je pouze 1 rostlina. Hle, Tuvixova teorie je správná. Na ošetřovně se Doctor pokouší rostlinu rozdělit opět na původní díly, ale každý pokus je neúspěšný. A tak musí prohlásit, že se mu nepodaří obnovit Tuvoka a Neelixe. Tuvixe se to nějak nedotkne, ale pro Janeway a Kes je to rána pod pás.
Později Kes medituje ve svém apartmá. Přijde Tuvix a záhy ji proklamuje lásku. Kes je z toho zmatená a po krátké výměně názorů ho požádá, aby odešel. Tuvix ji ještě políbí na tvář a odejde. Zmetená Kes jde pro radu za Janeway. Sice vyruší Janeway s večerního klidu (opět je Janeway ve svém růžovoučkém nočním prádélku), ale Janeway ji ráda pozve dál a spolu rozmlouvají. Janeway mluví a Tuvokovi a Kes o Neelixovi. Nakonec Janeway poradí Kes, aby si dala čas na rozmyšlení a aby se nenutila do něčeho co nechce. Kes ji poděkuje a odejde.
Uplynulo už 14 dní: Na Tuvixe si zvykla již celá posádka včetně Janeway. Stal se neocenitelným členem posádky. Jediný vztah, který není normální je s Kes - nepokouší se spolu mluvit.
Později. Zatímco se Kes a Tuvix spolu úspěšně "usmiřují" v simulátoru, vyruší Harryho Doctor od hraní na klarinet a oznámí mu, že pomocí jakéhosi radioizotopu by bylo možné rozdělit Tuvixe zpět na Tuvoka a Neelixe. Janeway i Kes se to líbí, jenom Tuvixovi ne, protože nechce zemřít! 
Janeway si pozve Tuvixe na kobereček a nařizuje mu, aby podstoupil zákrok, který ho rozdělí. Jenže Tuvix se brání a nazývá (celkem po právu) to, co chtějí po něm, exekucí! Janeway argumentuje, že chce po něm jenom, aby se obětoval pro Neelixe a Tuvoka, ale Tuvix se brání, že Tuvix a Neelix stále žijí v něm.
Když Tuvix odejde od kapitána, jde za Kes a žádá, aby se pokusila změnit kapitánovo rozhodnutí. Když přijde Kes za Janeway, poví ji, co po ní Tuvix chtěl, ale smutně řekne, že nebude orodovat za Tuvixe. Janeway ji chápe.
Později Janeway sedí v pohotovostní kajutě a přemýšlí. Pak vstane a jde na můstek, kde nařizuje Tuvixovi, který stojí za taktickým panelem, aby ji doprovodil na ošetřovnu. Tuvix však odmítá a udělá před všemi scénu, ve které žádá někoho, aby mu pomohl. Nikdo se nenajde. Pak se snaží utéct, ale dva členové bezpečnosti ho zadrží. Již zadržený sdělí posádce, že budou muset žít celý život s tímto rozhodnutím, ale on jim odpouští. Pak následuje Janeway na ošetřovnu doprovázen dvěma členy bezpečnosti. 
Janeway vstoupí na ošetřovnu a Doctor ji sdělí, že nemůže proti vůli pacienta zabít ho a tak odmítá provést separaci. Janeway to bere na vědomí vezme si od zdrceného Kima stříkačku a nařídí Tuvixovi, aby se posadil. Ten to učiní, Janeway k němu přistoupí a naposledy si sním vymění pohled. Pak mu vstříkne izotop a kde k panelu, kde zahájí separaci.
Separace je úspěšná. Neelix se rychle shledá se šťastnou Kes, Janeway přivítá oba opět zpět. Pak vyjde z ošetřovnu a po pár krocích se zastaví hledíc do podlahy. Konečně nabere dech a utiší svoje emoce. Pak jde dál...


[Předcházející epizoda] [Voyager] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]