Sacred Ground
SD : 50063.2
N : 143
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Voyager si potřebuje oddychnou a tak se zastaví u planety rasy zvané Nakami. Harry, B'Elanna, Kes a Neelix jsou na prohlídce posvátných jeskyň této rasy. Kes a Neelix se trocha odkloní od trasy, až dojdou k nádhernému podloubí, které zevnitř vyzařuje světlo. Zvědavá Kes se chce podívat dovnitř, a když dojde až k onomu podloubí, je zasažena nějakým druhem silového pole. Omráčená padne na zem. Neelix k ní přiběhne volajíc kohokoliv o pomoc.

Za chvíli přiběhnou B'Elanna a Harry doprovázen jejich průvodcem a nějakými mnichy. Neelix je z Kes transportován přímo na ošetřovnu, kdežto B'Elanna a Harry se snaží zjistit, co to je za pole, aby mohli stanovit léčbu, ale nikdo jim nechce poskytnout pomoc. Mezitím na Voyager v ošetřovně se Doctor sám snaží najít léčbu, ale neví jak na to - pouze konstatuje, že Kes je v jakémsi druhu kómatu. Janeway vydá rozkaz B'Elanně a Harrymu scanovat ono pole a Neelix se pochopitelně nabídnul, že chce taky pomoct.
Později se Janeway střetne s oficiálním zástupcem vlády Nakami, který také odmítá pomoct s odůvodněním, že on není duchovní vůdce a již po staletí vláda nezasahuje do duchovních záležitostí. Janeway zvolí tedy jinou taktiku jak získat informace. Zeptá se, jak je možné, že mnichové se tam mohou dostat. On ji prozradí, že podstoupí rituál, který jim tam umožní jít. Janeway se zeptá, co se děje v tom rituálu, co se stane, že mnichové mohou projít oním silovým polem. Vládní vyslanec to neví.
Později jde Janeway na ošetřovnu, kde se ptá Doctora, jak na tom Kes. Doctor ji odpoví, že stále neví, jak nato. Pak se objeví Neelix, který posléze prozradí Janeway, že objevil mýtus o princovi, který byl také zasažen oním polem a jeho otec - král se rozhodnul podstoupit rituál, během kterého požádat duchy, aby syna uzdravili a oni to udělali. Janeway se nyní pevně rozhodne, že i ona podstoupí ten rituál. Duchovní vůdci souhlasí s její žádostí o rituál.
Večer téhož dne Janeway rozmlouvá s Chakotayem o tom, co chce podstoupit. Říká, že v žádném případě nechce věřit na duchy, pouze ji zajímá jakými fyziologickými změnami musí projít, aby ho silové pole pustilo.
Doctor implantuje Janeway biomonitor s varovným tlačítkem. Takto vybavená Janeway se transportuje na povrch, kde musí vyhledat svého průvodce. Jenže na povrchu se s ní nikdo nechce bavit, až jedna žena ji požádá o pomoc při opravě nějakého světla. Janeway ji neochotně pomůže a přitom odhalí, že tato žena je její průvodkyní.
Poté se Janeway (již bez trikordéru - ten jí průvodkyně zabavila) odebere do jiné části jeskyně, kde ji vysvléknou a pomalují nějakou barvou. Když ji znova oblečou, ovšem ne do uniformy Hvězdné Flotily, zavede ji její průvodkyně do malé místnosti, kde sedí tři lidé. Janeway se jich zeptá, co tady dělají a starý muž ji odpoví, že "čekají". Poté se snaží přemluvit Janeway, aby si k nim přisedla a promluvila si s nimi, ale Janeway to odmítne s odůvodněním, že nemá čas, musí zachránit Kes. Jenže dveře, kterými vešla se zavřeli a dveře, kterými se dá vyjít jsou zamčené. Proto začne bušit na zamčené dveře. Ty se po chvíli otevřou a tam již na ni čeká její průvodkyně.
Uprostřed místnosti dá průvodkyně Janeway kámen do rukou a ta ho má držet s napjatýma rukama. Po chvíli začne mít Janeway halucinace. Začne malovat, přitom stále rozmlouvá s průvodkyní. Jejich dialogy jsou vedeny v duchu, kdy Janeway zastává stále vědecký postoj a průvodkyně se snaží říct, že existují věci, které nejdou vysvětlit, nebo dokonce se nemají vysvětlovat. S tím Janeway nesouhlasí. Další zkouška spočívá v tom, že má dát ruku do košíku. Ale když to udělá, něco jí uštkne. Omráčenou Janeway pak uloží do jakési hrobky. Mezitím na Voyager Tuvok a Chakotay naléhají na Doctora, aby ji poskytl informace. On v podstatě žádné nemá, ale prozrazuje jim, že kapitán není sice úplně v pořádku - nějaký toxin, ji zaplavit tělo, ale není to ještě v ohrožení života. Tuvokovi a Chakotayovi se to moc nelíbí, ale neudělají nic.
Mezitím se Janeway probere u nějakého moře. Objeví se tam i průvodkyně. Janeway si ji zeptá, zda-li uspěla v zkoušce, ale průvodkyně ji nato nedá uspokojivou odpověď. Ale Janeway to nevadí a přednese duchům (to říká tomu moři) svoji žádost. 
Později na Voyageru Doctor scanuje Janeway. Janeway je sice unavená, ale jinak ji nic není. Doctor jinak vypadá spokojeně, protože data, který získal s kapitánova biomonitoru, mu naznačují, jak má zahájit léčbu Kes. Okamžitě se do toho pustí, ale něco není v pořádku - nefunguje to. 
Nahněvaná Janeway se vrátí do jeskyně, kde potká svou průvodkyni. Janeway se ji otáže, zda-li všechno, co jsem udělala bylo zbytečné a průvodkyně ji odpoví, že ano, a že všechno, co dělala, byl její rituál a její zkoušky. Janeway tomu přestává rozumět, ale je pevně rozhodnuta zachránit Kes a proto ten rituál opět podstoupí. Opět ocitá v místnosti s těmi třemi starými lidmi. Tentokrát je již opatrnější a začne se s nimi bavit. Během rozhovoru se ukáže, o co tu jde. Čistě jen o víru. Janeway bezmezně věří vědě i když všechny její pokusy na záchranu Kes nevyšli. Staříci ji nakonec poradí, ať vejde s Kes opět do toho silového pole a když bude věřit, že ji to zachrání, tak ji to zachrání.
Chakotay a Neelix se transportují do jeskyně spolu s Kes. Snaží se přimět Janeway, aby to nedělala, ale jinak nakonec neposlechne (nesnaží se jich přesvědčit o své pravdě - ani to nejde - je to jen její víra) a vejde s Kes do pole. Ukáže se záblesk, ale Janeway se nic nestalo a Kes za chvíli otevře oči. 
Později na Voyageru. Doctor vysvětluje Kes a Janeway, jak to co se stalo, vědecky vysvětlit. Jenže Janeway má myšlenky úplně někde jinde. Když si ji Doctor všimne, zeptá se : "Je něco s čím nesouhlasíte na mém vysvětlení."
Janeway jenom odpoví : "Ne...velmi vědecké" a odejde ještě stále pohroužená do sebe z ošetřovny.
Copyright © 1998 Martin Vaněk

[Předcházející epizoda] [Voyager] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]