Future's End
SD : 50312.5
N : 150
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum
 
 
Rutinní let domů je narušen otevřením nezvyklé trhliny v časoprostoru, z které vyletí Federální loď. Tato loď není jenom loď, ale je to časová loď z 29 století. Kapitán lodě, Braxton, je důstojník temporální policie. Cestoval z budoucnosti, aby zničil Voyager, který má být podle něj zodpovědný za zničení celé sluneční soustavy v jeho době a tím i několik miliard lidí. Janeway chce lepší vysvětlení, proč musí být Voyager zničen, ale Braxton odsekne "Není čas!!" a pokračuje v palbě.
Voyager se ubrání Braxtnový zbraním nějakou chytrou myšlenkou, ale výsledek, je že jak časová loď tak Voyager spadnou do trhliny, která přenese Voyager do 20. století, konkrétně do roku 1996.

Palba časové lodě (subatomární disruptor)

Voyager padá do trhliny
Když se můstek probere zjistí, že jsou u Země ale naneštěstí v roku 1996 a časová loď není na orbitě. něco není v pořádku : Na povrhu je neobvyklé supraum vysílání, které by správně ve 20. století nemělo být.
Janeway se rozhodne pro výsadek a transportuje se spolu s Chakotayem, Tuvokem a Tomem na pláž v Los Angeles, kde je zachyceno toto vysílaní. Výsadkový tým se rozdělí na dvě půlky, Paris a Tuvok hledají bezúspěšně na pláži, kdežto Janeway a Chakotay najdou muže - vandráka, který je zdrojem toho vysílaní. 
Mezitím Raine Robinson, mladá astronomka, pracující pro Henryho Starlinga, počítačového magnáta mající obrovskou prosperující firmu, objeví na oběžné dráze neznámé těleso. Nahlásí to Stralingovi, ale ten přikáže nic nepodnikat. Raine to ale zkusí a zašle k tělesu standardní SETI pozdrav. Toto vysílaní zachytí Voyager, kterému prvně velí Harry. Samozřejmě nepošle astronomce žádnou odpověď, ale informuje o tom Janeway. Momentálně nefunguje transportér, pouze na vzdálenost asi 10km, a proto se Janeway rozhodne, že spolu s Chakotayem půjdou za vandrákem a Tomovi a Tuvokovi nařídí jít konvenčím způsobem do laboratoře Raine a zničit její záznamy.
Janeway a Chakotay vypátrají ukryt vandráka. Je to zestárlý Braxton z časové lodě, pozná Janeway a vše ji vysvětlí. Řekne jim, že on havaroval před 30 lety někde v High Sierra a všechnu technologii mu ukradl muž, který ho tenkrát našel - Henry Starling. Vysvětlí ji, že celá tato situace je výsledkem paradoxu, v kterém A(exploze v 29. století, on letí do 24. zničit Voyager) způsobí B(Voyager se ubrání a obě lodě letí do 20. století) to způsobí C (Starling mu ukradne loď, poletí do 29. století a protože špatně nastavil přístroje v časové lodi) a to způsobí A. Jelikož je Braxton již mírně nervově labilní - stal se z něho pobytem na Zemi ve 20. Století vlastně blázen - brzy si odvede policie.
Mezitím Tuvok a Tom zajedou do laboratoře slečny Robinson. Ta jich vyruší při prohlídce jejího počítače, ale Tom je uklidní a začne ji radit. Tuvok využije Raininy nepozornosti a pomocí trikordéru zničí data v počítači. Tuvok a Tom klidně odcházejí, ale Raine s křikem už běží za nimi.
Už jsou všichni u auta, když jeden Starlingův muž začne po nich střílet z phaseru - naštěstí trefí pouze do auta, které se však vypaří. Tuvok vytáhne svůj phaser a palbu opětuje. To poskytne čas Tomovi a Raine sehnat nové auto, do kterého se nakonec všichni tři bez úhony dostanou. Během cesty je Raine pochopitelně rozčílená - nic nechápe - kdo jste, co je zač to UFO. Ale Tuvok ani Tom ji nic neřeknou a vymýšlí si pohádky, kterým Raine naneštěstí nevěří. 
Večer Janeway a Chakotay se dostanou se Starligovy pracovny a nabourají se do jeho počítače. Náhlednou také do vedlejší haly, kde Starling opravuje časovou loď. Janeway nařídí Harrymu, aby začal stahovat všechna data z počítače. Starling jich však vyruší (ví, že pocházejí z budoucnosti) a pod hrozbou zabití Janeway musí Harry zastavit kopírování.
Harry je tak nucen vletět do atmosféry a transportovat Janeway s Chakotayem zpět na Voyageru. Starling však využije počítačového spojení, nabourá se do Voyageru, vyřadí jim senzory a zbraně, přesune si Doctora do svého počítače a navíc zjistí, že nejsou z 29. století jak si myslel, ale pouze z 24..
 
Janeway se snaží transportovat časovou loď na palubu, ale bezúspěšně - je uzavřená do nějakého pole. A aby toho nebylo dost - Neelix, který měl za úkol sledovat televizní kanály, zda-li je někdo neobjevil a nejsou ve správách, hlásí, že se to právě stalo - na jedné televizní stanici vysílají, průlet neznámého objektu - UFO. Janeway si to přepojí na hlavní obrazovku na můstku a nevěří vlastním očím...
Pokračování příště...
Copyright © 1998 Martin Vaněk

[Předcházející epizoda] [Voyager] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]