Bride Of Chaotica!
SD : Neuvedeno
N : 207
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

stv512_010.jpg (3461 bytes)

Na černé obrazovce se objevil bíle zařící nápis: "Dobrodružství kapitána Protona! Kapitola 18: Chaoticova nevěsta! Zlotřilý doktor Chaotica unese Constance Goodheart," vykřikoval vypraveč, zatímco vidíme jak doktor Chaotica přešel k Přesvědčovací lavici, na které byla přivázána Constance, "a hodlá jí obětovat Arachnii, královně Pavoučího lidu!"
Constance Goodheart se vzepnula v poutech a šíleně zavřeštěla.
Doktor Chaotica se ďábelsky rozesmál.
Vypravečův hlas pokračoval: "Kapitán Proton putuje milióny mil na planetu X, kde hodlá zaútočit na Pevnost zkázy!"
Paris a Kim právě vystupovali ze své lodi a pozorovali Pevnost zkázy, ze které sršel Paprsek smrti. Skutečný černobílý Paris a Kim vše sledovali na obrazovce. "Chaotica použije svůj ďábelský Paprsek smrti, což je jistá Protonova smrt, neboť jeho raketová loď je v plamenech!" a na obrazovce se objevila Protonova černobílá bachratá loď, která po zásahu Paprskem smrti, začala hořet.
"My jsme ale v předešlé kapitole nevzplanuli! Proč jsou ty rekapitulace tak nepřesné?" řekl Kim, když projekce skončila.
"No, to aby to nalákalo lidi do kin," řekl Paris/Proton a přešel k černobílé řídící konzole své lodě.
"Seriály...," odfrkl si Kim.
"Ztracené umění nadsázky," odvětil Paris a dotkl se tlačítek a šoupátek na řídící desce. "Jsi připraven?"
"Aye, kapitáne," usmál se Kim a přešel na své stanoviště k vedlejší konzole.
"Začněme show. Počítači, začni kapitolu 18," řekl Paris a připravil se, aby mohl okamžitě zareagovat až program začne.
Počítač pípnul. Začala hrát hudba.
"Zachytil jsem vysílání. Je to Chaotica," řekl vážně, ale nedočkavě Kim, když odečetl údaje ze senzorů.
"Zobrazuji."
Zobrazovač se zavlnil a objevila se kyprá postava Constance Goodheart - přivázaná ke sloupu. Constance se rozječela.
Na zobrazovači se objevil Chaotica.

Muž v ďábelském černém hábitu, s plechovou přiléhavou přilbicí, která těsně obepínala jeho lebku a bradkou.
"Kapitán Prrrroton!" zadrnčel Chaotica "... vzdejte se!!"
stv512_034.jpg (5260 bytes)

"Ani náhodou," zadeklamoval Proton. "Propusť slečnu Goodheart a my odtud odletíme."
"Bohužel jsem vaši sekrretářku už zaslíbil krrálovně Arrachnii ... jako nejvyšší oběť!" pronesl Chaotica a pohlédl na Constance, která se opět rozječela.
"Tohle ti nikdy neprojde," řekl Kim svou obvyklou větu.
"Oh, ho ho oh," zasmál se Chaotica. "Ale ano. Jednou jste mému paprsku smrti unikli, ale tohle už nepřežijete!!!" vyplivl Chaotica a jeho obraz se rozplynul.
"Nabíjí zbraň," ohlásil Harry.
Paris zatočil několika kolečky a posunul pár šoupátek. "Připrav se na náraz."
Sotva se Harry pevně chytil, loď se otřásla.
"Přímý zásah. Ztratili jsme oba motory," řekl Harry a přeběhl k pediskopu. Uviděl černobílý skalnatý povrch planety X, který se neustále přibližoval.
"Manévrovací trysky nefungují!" překřikoval hluk Paris, zatímco se snažil loď řídit. Loď se znovu otřásla.

"Řítíme se dolů!" křikl Harry a přeběhl k řízení vedle Toma.

boc9.jpg (6862 bytes)

"Zasekl se nám podvozek ... drž se!" hlásil Paris a bouchl rukou do konzoly.
Harry si to musel taky vyzkoušet a bouchl si taky. Na vysunutí podvozku to nemělo žádný vliv.
Loď se opět otřásla a ozval se zvuk ohýbaného kovu, jak loď narážela do skal. Tom a Harry měli co dělat, aby se udrželi na nohou a řídili loď.
Loď konečně tvrdě přistála.
"Otevírám poklop," řekl Harry a dotkl se tlačítka.
Poklop se vyklonil ven a dovnitř se vevalilo spousta kouře. Venku byly vidět černobílé skály.
"Vítej na planetě X," pronesl Paris.
"Jaký je plán?" zeptal se s nadšením Harry.
"Tohle je část, ve které porazíme Choaticovi vojáky," vysvětloval Paris, vytáhl paprskomet a zamířil k východu, "ukradneme jejich uniformy, a pronikneme dovnitř podzemními jeskyněmi."
"Hej," zarazil ho trochu zklamaně Kim, "myslel jsem, že jsi říkal, že v této kapitole budou nějaké otrokyně."
"Poté, co pronikneme do Pevnosti zkázy osvobodíme Chaoticův harém." zvedl mu náladu Tom. "Pojďme."
"Jsem hned za tebou."


Paris a Kim ostražitě postupovali mezi černobílými skalami s paprskomety v pohotovosti.
"Planeta X je mi povědomá. Kde jsme to byli naposledy?" ozval se po chvíli Harry.
"V dolech na Merkuru."
Kim se pořádně rozhlédl a nakonec řekl: "Jsou stejné."
"Dekorace byly tenkrát dost drahé," omlouval Tom, "alespoň tu tentokrát neřádí žádná sopka. Ah, pohleď na Pevnost zkázy," a ukázal na skalisko na jehož vrcholu se tyčilo něco jako hrad s kupolemi a věžemi.
"A jak se tam nahoru dostaneme?" zeptal se Harry.
"Říkal jsem ti .... podzemními jeskyněmi!" řekl Paris, ale poslední slova už řekli oba současně.
Náhle se země otřásla a oba dva měli co dělat, aby se udrželi na nohou.
"Neříkal's, že tu není žádná sopka?"
"To říkal."

Harry popošel a uviděl něco co tu opravdu nečekal.
"Uh ... Tome?" zavolal na Parise.
Tom se připojil k Harrymu a také otevřel překvapením ústa.
Na černobílém nebi se objevila fialově modrá zářící otvor.

boc12.jpg (4807 bytes) "Tohle rozhodně není Chaotica," komentoval Paris."Počítači ukonči program."

"Nemohu splnit, ovládání holosimulátoru je mimo provoz," odpověděl chladný hlas.
"Paris volá můstek ... můstku, odpovězte."
Ticho.
"Musíme najít ruční ovládání," ujal se iniciativy Harry.
"Přístupový port je na raketové lodi. Jdeme."


Na můstku Chakotay šmrdlal něco se svou konzolou.
Otevřely se dveře výtahu a vešla Janeway
"Hlášení," zeptala se a rozhodila rukama.
"Vypadli jsme za warpu," řekl Chakotay a dál si šmrdlal. "Stojíme na místě," pronesl pak bezradně.
"Příčina?"
"Neznámá,"
odpověděl tentokrát Tuvok. "Motory fungují."
Voyager se mírné otřásl.
"Kolem lodi je vidět gravimetrické pole," řekl Chakotay, aby nevypadal jako úplný blb. "Ruší nám to přenos energie."
"Kontrolní systémy vypadávají,"
ohlásil Tuvok, "už nemám přístup ke komunikaci, deflektoru, zbraním..."
"Hledejte plavidla, vlečné paprsky,"
velela rozhodně Janeway, "... cokoliv co by vysvětlovalo co nás tu drží."


Tom a Harry kráčeli rychle zpět k lodi. V tom se v ústí jedné jeskyně objevili tři postavy v lehkém brnění a přilbami na hlavách. První z nich, jménem Lonzak, s rozložitou postavou a s kovovým prsním štítem zvolal: "Stůjte, ve jménu Chaoticy! .... ha Proton!"
Tom se znuděně zastavil.
"Tví kamarádi?" zeptal se tiše Harry.
"Překvapen?" pokračoval tlustý muž a rozpřáhl rozšafně ruce, "myslel 'sis, že 'sem zahynul v krokodýlím doupěti."
"Na tohle nemáme čas,"
řekl Paris.
"Přežil 'sem," nevšímal si jeho slov Lonzak a mluvil dál, "... a to jen díky tomu, že 'sem se upnul na myšlenku, že tě jednoho dne ...."

stv512_011.jpg (4388 bytes) Jeho štěkání přerušil Parisův výstřel z paprskometu, který zasáhl Lonzaka do prsou. Lonzak se s chroptěním skácel.

Oba vojáci na něj chvíli nechápavě hleděli a toho využil Harry, aby také tasil svoji zbaň a oba vojáky společně s Tomem zneškodnili.

stv512_012.jpg (4636 bytes) stv512_013.jpg (4259 bytes)

Harry odfoukl 'kouř' z ústí 'hlavně' svého paprskometu a vykročil za Tomem, který už vcházel do ústí jeskyně. Jeden z vojáků se ještě zvedl, ale Harry rychle namířil svou zbraň a jen tak rekreačně ho zasáhl... Oba pokračovali rychle v cestě.


"Myslím, že mám vysvětlení," řekl Tuvok, když odečel údaje. "Senzory ukazují, že jsme vstoupili do vrstvy subprostoru. Ruší nám to warpové pole."
"Máme impuls?"
zeptala se Janeway.
"Ano."
"Na plný výkon."

Impulsní motory jely na plný výkon, ale jediný výsledek byl, že se loď začala otřásat.
"Žádná změna pozice," hlásil Tuvok.
"Převést všechnu dostupnou energii do pohonu," velela Janeway.
"Nehýbeme se."
Voyager se otřásal pořád víc.
"Impulsní reaktor se přehřívá," vyslovil se konečně Chakotay po té co celou dobu sledoval svou obrazovku (asi nějaký speciální výhled na hvězdy), "brzy dojde k přetížení."
"Dejte tomu co to jde! Zapojte trysky," snažila se překřičet rostoucí hluk Janeway.
Jediné co se stalo bylo, že se Voyager otřásal mnohem víc.
"Bez účinku," ohlásil Chakotay. "Reaktor je na kritické hranici!"
"Stát!" křikla Janeway a vstala "... dodat energii do pole strukturální integrity. Asi se tu chvíli zdržíme."


"Není to k ničemu, nemůžu vypnout program," řekl Paris, zatímco se snažil dostat k ovládání přes panel ve stěně.
"No, měl by jsi radši něco rychle vymyslet, Protone," řekl Kim, zatímco hleděl, s jedním okem přivřeným, do pediskopu, "právě se objevila druhá porucha. Ať už jeto cokoliv, zvětšuje se to."
"Vydrž," odvětil Paris, "právě jsem se dostal k transportéru, zkusím přenos z místa na místo."
"Už je tady třetí," hlásil Kim.
Paris se dotkl několika tlačitěk a oba se začali dematerializovat.
Objevili se v koridoru před vstupem do holosimulátoru - opět barevní - Kim stále jako by svíral neviditelný pediskop. Oba na sebe pohlédl a rychle zamířili za kapitánem.


Janeway a Paris stali před obrovskou obrazovkou v astrometrice, zatímco Torres a Seven stály u konzoly. Na obrazovce se objevil schematický obrázek pozice Voyageru.
"Transpektrální analýza ukázala," říkala právě Seven, "že této oblasti je bariéra mezi normálním prostorem a subprostorem nestabilní."
Na obrazovce se před Voyagerem objevila jakási trhlina.
"V podstatě, jsme narazili na subprostorovou mělčinu," vysvětlila pro ty méně chápavé (tedy Parisovi) B'Elanna. "Už jsem zkusila upravit warpové pole, obrátit polaritu trupu ..." a rozhodila rukama na znamení, že nic z toho nezabralo.
"Možná by jsme jen měli vystoupit a zatlačit," navrhl žertovně Tom, ale nikdo se nezasmál.
"Gravimetrické síly ruší naše řídící systémy," přešla Parisův návrh Seven a pouze po něm hodila pohledem.
"Dokud tu budeme uvězněni, nebudeme mít přístup k počítačovému jádru, zbraním, holosimulátoru a ke všem kromě šesti replikátorům," pokračovala ve výčtu špatných zpráv B'Elanna.
"A co ty poruchy v holosimulátoru. Má to nějakou spojitost?" zeptala se Janeway, zatímco na obrazovce za ní, Voyager neustále narážel do neviditelné překážky.
"Jsou to jen náhodné energetické fluktuace. Nepředstavují žádnou hrozbu," konstatovala Seven.
"Přesto je hlídejte a pro jistotu celou tu palubu evakuujte," přikázala Janeway.
Seven slabě přikývla.

Kapitán se zahleděla na narážející Voyager a zavzpomínala: "Před pár lety, když jsem sloužila jako vědecký důstojník na Al-Batani, jsme se pokoušeli proletět hustou protomlhovinou. Zastavila nás. Po tři dny, jsme se snažili dostat ven, až jsme si uvědomili, že na to jdeme moc tvrdě."

boc11.jpg (6702 bytes)

"Kapitáne?" zeptala se nechápavě B'Elanna, jako by nikdy neviděla díl z Nové generace 'Hero Worship'.
"Pokaždé, když jsme zapnuli pohon, zvyšovali jsme odpor částicového pole mlhoviny. Možná stojíme před stejným problémem," vysvětlila Janeway.
"Naše vlastní warpové pole může zvyšovat gravimetrický síly. Jestli odpojíme jádro a použijeme minimální trysky, možná se uvolníme," souhlasila Seven tónem jako by se plísnila za to, že na takovou jasnou věc nepřišla sama.
"Vzala jste mi ta slova přímo z úst," odvětila kapitán.
"Váš plán by mohl fungovat," zchladila ji Seven.
"Takže teď když máme vaše požehnání ...." obrátila se B'Elanna ironicky na Seven.
"Vyzkoušejme to!" nenechala ji domluvit Janeway.


Mezitím se v holosimuátoru začalo něco dít. Dvěmi modře zářícími poruchami se něco snášelo do černobílých skal. Když se obě zářící koule světla dotkly země materializovaly se dvě černobílé postavy. Dva muži v civilním obleku z třicátych let. Rozhlédli se a ze svých sak vytáhli jakési trikordéry. Jejich zrak padl na Pevnost zkázy, a svými přístroji ji chvíli zkoumali. V tom se za nimi ozval rozkazovačný Lonzakův hlas: "Stůjte, ve jménu Chaoticy!"
"Nemáme v úmyslu vám ublížit," řekl první cizinec a rozpřáhl ruce v mírovém gestu.
"Zmocněte se jich!" přikázal Lonzak svým vojákům, jakoby jejich slova ani neslyšel.
Zatímco se vojáci postarali o oba cizince, Lonzak se doktl svého komunikátoru na předloktí. "Spustit padací most," řekl, "přivádíe zajatce."


Chaotica rázně kráčel sálem ke svému trůnu, vedle kterého stál Satanův robot a svázaná Constance Goodheart. Za zvuku hudby vstoupil Lonzak s rozpřaženýma rukama v uctivém gestu.
"Ano, ano, Lonzaku, co tady chceš?" zeptal se netrpělivě Chaotica.
"Vaše Veličenstvo," snažil se podlézat Lonzak.
"Kde je Prrroton?" zahřměl vládce vesmíru.
"On .. eh ... unikl," lezlo z Lonzaka jako z chlupaté deky.
"Hlupáááku!! Za svou neschopnost teď zaplatíš! Zmocni se ho!" přikázal robotovi.
Robot vykročil k Lonzakovi: "Vzdejte se!"

"Ale, veličenstvo," snažil se do toho rychle ale uctivě vložit Lonzak "... přivedl jsem zajatce."

boc10.jpg (5402 bytes)

"Další Pozemšťany?" zeptal se vládce a rychlým pokynem ruky zastavil robota.

boc4.jpg (7155 bytes)

"Ne! Tvrdí, že jsou z jiné dimenze."
"Pátá dimenze? .... přiveď mi je!"
Lonzak se otočil ke dveřím a tleksl.
Dva vojáci přivlekli oba cizince doprostřed sálu.
"Identifikujte se," řekl první cizinec.
Chaotica se nebezpečně rozesmál. Pak, ale zahřměl: "Jak se opovažuješ!? Já jsem Chaotica, vládce vesmírru!"
"Poklekněte před Jeho Veličenstvem!" přidal se Lonzak, který se mezitím postavil vedle Chaoticy. "Řekl jsme kleknout!" zařval když viděl jak malou odezvu měl jeho první příkaz.
Cizinci, ale stále moc nechápali. Vojáci je přinutili pokleknout.
"Vy," prskal Chaotica, ".... jste přepadli moji planetu. Prroč?!"
"Abychom kontaktovali jiné fotonové bytosti ... abychom se od nich učili," vysvětloval první cizinec.
"Jste tu sami, nebo jste přišli jako předvoj útočmého vojska?" pokračoval dál ve výslechu Chaotica, zatímco oba dva obcházel.
"Jsme průzkumníci."
"Tahle šarráda už me začíná unavovat. Vaše arrmáda se nemůže rrovnat mým vesmírrným jednotkám. Rrozmáčkneme vás jako hmyz!"
"Jsou nepřátelští,"
obratil se nyní první cizinec k druhému, "kontakt by měl být ukončen."
Druhý kývl.
"Samozřejmě," křikl Chaotica popuzen na nejvyšší míru, "Lonzaku, poprrav je!"
Lonzak rychle vytáhl paprskomet a dříve než se mohli cizinci vzpamatovat, proměnil toho druhého v páru.
Constance Goodheart se rozječela.
Zbylý cizinec se rychle dotkl svéhopřístroje a dematerializoval se.
"Zbabělec," odplivl si Chaotica. "Brrzy, ale zjistí, že před Chaoticou není úniku. Svolej mé vesmírrné jednotky. Všechnu enerrgii do Paprrsku smrrti!"
"Jak poroučíte, Veličenstvo," klaněl se Lonzak.
"Vezmi slečnu Goodhearrt k Arrachnii," obrátil se k robotovi. "Pozvi krrálovnu, aby se ke mě v bitvě připojila. Společně rozšíříme zkázu po celé páté dimenzi!"
Jak se Satanův robot přibližoval ke Constance, ta opět se rozječela.


"Kapitánův deník, dodatek: Už třetí den se marně pokoušíme pohnout, ale pořád se nám nedaří tu vrstvu subprostoru porušit."

Neelix právě podával jednomu členu posádky jeho oběd - měl zelenou barvu a obličej strávníka do toho také neměl daleko.
"Podívejete se na to z té lepší stránky," snažil se ho rozveselit Neelix, když viděl jeho pohled plný odporu, "... máme jenom tři jídla denně."
Strávník ještě jednou pohlédl na zelený oběd a odešel si sednout.
Do jídelny se vřítila Janeway a neomylně po čuchu zamířila k Neelixovi.
"Kávu ... černou!" řekla stroze.
"Uh, pardon, kapitáne," řekl Neelix, který si vůbec nevšiml nebezpečnho kapitánova tónu a začal vykládat: "Dnes ráno jsme ztratili další dva replikátory..."
"Pozorněte mě poslouchejte," skočila mu do řeči Janeway, "nebudu to víckrát opakovat. Kávu ... černou!"
"Ano, ma'am," zakoktal Neelix a přešel k replikátoru. "Kávu ... černou," řekl replikátoru stejně. Když se šálek materializoval, vzal ho do ruky a opět spustil: "Když jsem si získal vaši pozornost, jsou tu..."
"Nejrpv kávu," přerušila ho a sápala se po hrnku.
Neelix jí ho podal a kapitán si pořádně lokla.
"Co máte za problém?" řekla konečně kapitán po pár sekundách a zamířila ke stolu.
"Je to ... je to delikátní věc," začal trochu pomalu Neelix a bylo vidět, že neví jak by začal.
Janeway se posadila. "Teď nemám čas na hádanky, Neelixi," řekla stroze.
Neelix se nadechl a začal: "Replikátory nejsou jediné vymoženosti, které jsou mimo provoz ... máme jenom 4 ... fungující ... toalety. Pro 150 lidí na lodi."
"Chápu."

"A nemusím říkat, že se už začínají dělat fronty," ztišil poněkud hlas Neelix. "Jestli se z toho rychle nevymotáme, můžeme mít na krku vážný problém ... eee ..." naklonil se těsně k ní a zašeptal: "Zvlášť s Boliany." Pak už hlasitě pokračoval: "Až na tři také vypadly všechny sonické sprchy a za pár dalších dní ..."
"Umím si to představit," skočila mu do řeči Janeway a objevil se jí na tváři zhnusený výraz.
"Kapitán na můstek," osvobodil ji Chakotayův hlas z interkomu.
"Hned jsem tam," řekla, vstala a poplácala Neelixe po rameni: "Nechám tyto ... věci ve vašich schopných rukou."
"Ano, ma'am," vžil se rychle do funkce lodního hajzldědka Neelix, "víte říkal jsem si, že bychom měli sestavit seznam ..."
"Cokoliv chcete," přerušila ho rychle Janeway, která už nechtěla slyšet nic dalšího a rychle se klidila z jídelny.
Neelix měl radost. Měl další funkci. Pohlédl na šálek nedopité kávy. Zvedl ho ... a ... dojel.


"Stav?" zeptala se Janeway když přišla na můstek.
"Warpové jádro bylo odpojeno. Trysky jsou připraveny," ohlásila B'Elanna.
"Dobrá. Tak to zkusíme," řekla Janeway a pomalu se posadila do svého křesla. "Začněte, Tome, ale pěkně pomalu."
Tom se dotkl kontrolek a Voyager se dal pomalu do pohybu.
"Pohybujeme se," hlásil Tom, "... 2 metry za sekundu ... 3 metry."
"Klidně," radila Janeway.
"9 metrů ... deset."
"Zvýšit příkon do trysek o padesát procent," velela Janeway.
"Blížíme se k hranici subprostoru," ohlásila B'Elanna.
"25 metrů za sekundu .... Ještě moment .... Zpomalujeme. 19 metrů za sekundu ... 18."
"Kapitáne, objevily se energetické výboje," řekla B'Elanna, když odečetla údaje.
"Zdroj?"
"Neznámý, ale vypadá to ... jako stopy po zbraních!"

"V celé oblasti nevidím žádnou jinou loď," reagoval okamžitě Kim.
Tom si povzdechl. "Zastavili jsme."
"Lokalizoval jsem místo střelby," konstatoval Tuvok, "vychází to z naší lodi ... paluba 6, holosimulátor 2."
"Kdo je na té palubě?"
"Nikdo, žádné známky života."

"Beží tam program. Je to kapitán Proton," přidal své údaje Harry.
"Proton?" podivil se Paris a vstal. Myslel, že program byl ukončen když se přenesli pryč.
"Můžete ho vypnout?" zeptal se destruktivně Chakotay.
"Negativní. Ovládací systémy nefungují," řekl Kim.
"Tuvoku, bežte tam zjistit co se stalo," přikázala Janeway a když si všimla napjatého Parisova výrazu, protočila oči v sloup a dodala: "No bežte s ním."
"Ano, ma'am."


Tuvok s Parisem se přenesli do holosimulátoru, ve kterém pořád běžel černobílý program kapitána Protona. Materializovali se mezi skalami a kolem leželo bezpočet mrtvých těl.
"Vypadá to, jako by tu došlo k bitvě," konstatoval Tuvok s phaserem připraveným v ruce.
"Věřte mi, když jsem odcházel vypadalo to tu jinak," řekl Tom a sklonil se na jedním mrtvým tělem. "Zřejmě jsem musel propást pár kapitol."
"Simulátorové programy obvykle neprobíhají samy,"
připomněl mu zbytečně Tuvok.
"Neříkejte." Tom pohlédl do tváře mrtvoly - byla to Constance Goodhreart. "Je mrtvá," řekl nevěřícně.
"Kdo je to?"
"Constance Goodheart, má sekretářka,"
řekl skoro s bolestí. "Tohle nedává smysl. Ona neměla zemřít. Ona patří k těm hodným."
"Určitě jste si byli vylmi blízcí, ale je to jen holografická postava,"
pokračoval Tuvok.
"Postava z Hollywoodu třicátých let dvacátého století," nesouhlasil Paris. "Kladné hrdiny nikdy nezabíjeli. Něco je tu špatně."
Náhle se zpoza skály ozval přeskakující strojový hlas: "...třelci ... páté di ... enze."
"Satanův robot," řekl Paris a zamířil k němu
"Přirozeně," nedivil se už ničemu Tuvok a následoval ho.
"...znič..Prot.na ...třelci ... páté di...enze," přeskakoval robotovi hlas.
"Pomozte mi," řekl Paris, "když mu opravíme vokalizér, třeba nám řekne, co se stalo."
"Zneškod..." pokračoval robot v brblání, zatímco Tom otevřel robotovi přední kryt.
"No, vypadá to, že mu vyhořel odpor."
"Cože?!"
zeptal se nechápavě Tuvok.
"Je to pár století před deutronovými obvody," vysvětlil rychle Tom.
"Chápu, a jak ho chcete opravit?"
"No jako první odstraníme tu poškozenou elektronku," a vytáhl velkou baňku, kterou vrazil Tuvokovi do ruky, aniž by mu tom mohl zabránit. "To nebude problém, je tu jen pár zkratovaných drátů," řekl po chvíli.
"Vaše znalosti této technologie jsou obdivuhodné," řekl ironicky Tuvok.
"Oh ... děkuji," řekl Paris a ironie v Tuvokově hlase si nevšímal. "A je to," řekl po chvíli a zavřel robotovi kryt.
"Vetřelci ... vetřelci ... vetřelci," zasekával se stále robot jako gramofonová deska. Tom do něj praštil. "Poplach vetřelec, poplach vetřelec!" dokončil konečně větu robot.
"Řekni co se stalo?"
"Vetřelci z páté dimenze!" vyslovoval už teď srozumitelně robot.
"Hey, uklidni se."
"Jak se sem ti vetřelci dostali?" vložil se do toho věcně Tuvok.
"Portálem."
"Pátá dimenze...,"
podivil se Tom. "V tomto příběhu žádní cizí vetřelci být nemají. To je v 'Kapitán Proton versus vesmírná příšera'."
"Vetřelci z páté dimenze!"
opakoval stále dokola robot.
"Ty subprostorové poruchy ....," uvažoval Tuvok, "vezmi nás k tomu .... portálu."
"Tudy," řekl robot a vykročil mezi skály.
Oba ho následovali.
Obezřetně postupovali skalami ještě několik desítek metrů. Robot se zastavil a ukázal na nejméně šest zářících průchodů. Náhle z nich začali vystřelovat nějaké parsky, které mířili na robota i Tuvoka s Parisem. Všichni se stačili včas skrýt za skály.
"Fotonové výboje ... stejná signatura jako střelby, kterou jsme detekovali," řekl Tuvok, když odečetl údaje ze svého trikordéru.
"Pátá dimenze!" vyřvával robot.
"Musíme to ohlásit kapitánovi," pokračoval Tuvok.
"Počkejte. Nejdřív zkontroluji svou raketovou loď."
"Co prosím?"
zeptal se opět nechápavě Tuvok.
"Jsou v ní senzory ... dalo by se říct. Možná nám řeknou něco, co senzory Voyageru nemohou."
Tuvok kývl a následoval Parise k jeho lodi.


V astrometrice se Seven s Kimem pokoušeli získat kontrolu na holoprogramem.
"Máme vizuální spojení s holosimulátorem," řekla po chvíli Seven a na obrovské obrazovce se objevil pohled na černobílé skály nad kterými visely modře zářící poruchy. "Útok má pravděpodobně původ v subprostoru," řekla po chvíli zkoumání Seven.
"Mužete říct, odkud to přichází?" zeptal se Kim, který tam byl víceméně na pozorování implantátů (těch ze silikonu samozřejmě).

"Ne." V tom do jedné poruchy vletěl klikatý bíly paprsek. "Co to bylo?"
"Chaoticův paprsek smrti," vysvětloval Kim, který už to viděl před tím.
"Promiňte?" nechápala Seven.
"Zkusme se podívat do jeho pevnosti a zjistit co má za lubem," zamluvil to rychle Kim.
stv512_005.jpg (3766 bytes)
stv512_004.jpg (5401 bytes) Seven se dotkla několika kontrolek a na obrazovce se objevil Chaotica s mikrofonem v ruce do kterého právě ohlašoval.
"Všechnu enerrgii do paprrsku smrrti! Arrachnie, krrálovno Pavoučích lidí ... Neodpověděla jste na mé výzvy... ne.."

Seven si znuděně povzdechla a vypnula zvuk.
"To nechápu," podivil se Kim. "Chaotica měl v této kapitole bojovat proti Zemi."
"Zřejmě si našel nového nepřítele," řekla s nezájmem Seven.
"Pátou dimenzi."
"Zdá se, že váš infantilní příběh nyní ohrožuje celou loď," řekla nakonec svůj názor naplno.
"Měla to být jenom neškodná zábava," snažil se bránit Kim, zatímco se na obrazovce Chaotica marně snažil dovolat Arachnii.
"Zábava ...," odpolivla si skoro Seven, "další lehkomyslná lidská činnost."
Kim na ní jen pohlédl ... došly mu argumenty.


"Tohle jsou údaje z vašich senzorů?" zeptal se pochybovačně Tuvok Parise, když se dostali do Protonovi lodi. Paris jen pohlédl na úzký proužek papíru na kterém stálo:
'ZPRÁVA PRO KAPITÁNA PROTONA OD PREZIDENTA ZEMĚ STOP' a komentoval: "Telegram. Je to zpráva pro kapitána Protona od prezidenta Země." Pak začal číst zatímco se Tuvok snažil dostat z dosahu robota, který do něj neustále strkal. "'Podařilo se zachytit důverný hovor mezi doktorem Chaoticou a Arachnií. STOP. Chaotica vyhlásil válku cizincům z páté dimenze. STOP. Zaútočte a zneškodněte paprsek smrti....
"STOP!" řekl tentokrát Tuvok, kterého to právě přestalo bavit. "Prosím, shrňte mi tu zprávu."
"No jo, tak dobře," řekl rozmrzele Paris, kterého čtení tegramu zřejmě velmi bavilo, "vypadá to ... že Chaotica zajal pár cizinců z páte dimenze."
"Alternativní vesmír?"

"Možná. Mohli se do holosimulátoru zatoulat přes ty poruchy."
"Aby se připojili ke hře?"
zeptal se ironicky Tuvok.
"Vetřelec!" rozpípal se náhle robot a hrnul se ke dveřím.
"Předpokládám, že na poklopu není žádný zamykací mechanismus," spíše konstatoval Tuvok.
"Byly to prostší časy," snažil se hájit Paris.
Poklop se otevřel a vešel cizinec v saku a klobouku.
"On je také součástí programu?" zeptal se Tuvok.
"Tohohle vůbec neznám."
"Útočník, útočník!" vykřikoval robot a snažil se dostat k cizinci.
"Ticho!" okřikl ho Paris a opět pořádně přaštil.
Robot se otočil a tiše dodal: "Útočník..."
"Hele, tohle je nedorozumění," začal Paris. "Jsem praporčík Paris z Hvězdné lodi Voyager. Tohle je poručík Tuvok," a velmi pomalu odložil svůj phaser.
"Zabili jste 53 mých lidí," obvinil je cizinec.
"My jsme nikoho nezabili..." bránil se Paris.
"Parisi!" okřikl ho Tuvok, který už pochopil co tím cizinec myslí. "Všechno co tu vidíte je simulace. Není to skutečné."
"Simulace?" podivil se cizinec a rychle se podíval na svůj trikordér.
"Projekce založená na fotonech," vysvětloval pomalu Tuvok.
"Všechen život je fotonový," nechápal fotoňák.
"Náš ale není. Jsme biochemické bytosti."
"O biochemii nic nevím."
"Jsme založeni na uhlíku a žijeme na hvězdné lodi. Zřejmě jsme uvízli v oblasti vesmíru, která se protíná s tou vaší," pokračoval mírně Tuvok.
"Nedetekovali jsme žádnou hvězdnou loď... pouze tuto planetu," stále nevěřil fotoňák.
"Tato planeta není skutečná. Jak jsme řekl, je součástí simulace."
"Možná bychom vám pomoci s úpravou vašich senzorů," vložil se do toho Paris.

"Nevidím vás jako živé bytosti," odečetl konečně údaje fotoňák. "... vy jste iluze!" boc1.jpg (5743 bytes)

"Jsme skuteční tak jako vy. Poslouchejte."
V tom se ale do toho vložil robot a všechno zkazil. "Občane páté dimenze, budeš zničen," a rychle k němu vykročil.
Fotoňák vzal do zaječích.
"Počkejte! .. Stůjte!" vykřikl za ním marně Paris.
"Porucha ... porucha .. žádám údržbu," mumlal robot, "... pomoc ... pomoc ... pomoc."
Paris chtěl do něj znovu praštit, ale pak si to rozmyslel ... nestálo to za to.


Posádka se sešla v konferenční místnosti.
"Takže jestli to dobře chápu," říkala právě Janeway, "tak si transdimenzionální cizinci spletli vaši simulaci se skutečností."
"Ano, ma'am," nemohl než souhlasit Tom.
"A teď mezi cizinci a Chaoticovou holografickou armádou došlo k ozbrojenému konfliktu."
"Ano, ma'am," řekl opět trochu zkroušeně Paris. "Jeho 'armáda zla'."
"A může mi někdo vysvětlit, proč jsme jednoduše nevypnuli holosimulátor?"
"Zkoušeli jsme to," ozvala se Seven. "Ovládání stále nefunguje."
"Budeme muset těm cizincům vysvětlit, že bojují se stíny," uvažovala Janeway.
"Zkoušeli jsme to, ale nevěřili nám," odporoval Paris, "myslí si, že nejsme skuteční. Nás ani Voyager nedokážou detekovat, připadáme jim umělí, stejně jako holografické postavy připadají nám."
"To vysvětluje proč neodpovídají na naše volání," přihřál si polívčičku Chakotay, který dosud stál jako sloup a jen čuměl, co se to kolem něj děje.
"Doktor je fotonový, možná by je dokázal přesvědčit," navrhla Seven.
"Dobrý nápad, seznamte ho se situací," souhlasila kapitán.
"Mezitím, bychom měli nechat program běžet dál, kapitáne," řekl Paris, který se bál, že když program vypnou natvrdo mohl by se poškodit.
"Nenavrhujete snad, že počkáme až Chaotica porazí ty cizince?"
"Ne, ne," odporoval Paris a snažil se honem vymyslet nějaký důvod. "Navrhuji, abychom jim pomohli Chaoticu porazit. Myslí si, že vede nějaký nepřátelský invazní oddíl. Jakmile ta hrozba zmizí, je velmi pravděpodobné, že nás nechají být a zavřou ty své portály."
"A jak podle vás Chaoticu porazíme?" zeptal se Chakotay.
"No, útočí na ty cizince paprskem smrti," řekl Paris.
"Škoda, že žádný nemáme," ozval se Tuvok, který dosud mlčky seděl na hraně stolu.
"Zapoměňte na to, jak se to jmenuje, Tuvoku," odvětil Paris, aby nevypadal jako úplný blázen. "Ve světe kapitána Protona, je to ta nejmocnější zbraň jaká existuje a protože je fotonová je pro ty cizince smrtící. No a právě v kapitole 18, kapitán Proton zneškodní tu zbraň dřív, než ji Chaotica stačí použít ke zničení Země."
"A vy si myslíte, že Proton, tedy vy samozřejmě, to dokážete i teď?" řekla kapitán a koutky úst jí zacukaly.
"No, v první řadě musíme vyřadit bleskový štít," pokračoval pomalu Paris.
"Silové pole," pochopila Seven.
Janeway jen ztěží zadržovala smích a proto se otočila tváří od Parise.
"Jo. Začínáte se o toho dostávat. Ničivý paprsek, který je na mé raketové lodi, může zneškodnit paprsek smrti, ale jen tehdy pokud se někdo dostane do Pevnosti zkázy a vypne bleskový štít."
"A ten někdo má být kdo?" zeptala se kapitán a marně se snažila udržet kamenou tvář.
"Arachnia, královna pavoučích lidí," řekl vážně Paris.
"Úžasné," zmohla se jen Janeway.
"Chaotica si to taky myslí ... v tom příběhu je do ní zamilován. Snažil se s ní uzavřít alianci už od třetí kapitoly. Ona je jediná, které věří, a která se může dostat dost blízko na to, aby vypla bleskový štít. Někdo bude muset převzít její roli," a rozhlédl se po přítomných.
"Koho máte na mysli?" už se teď s nepokrytým úsměvem zeptala Janeway a pomalu pohlédla na Seven. Pak si ale všimla, že všichni hledí na ní.
Pochopila.
"Oh, ne!"
"Bude to vaše životní role," přesvědčoval ji Paris.
Janeway se zvedla, přešla k oknu a zahleděla se na hvězdy, aby nikdo neviděl její výraz.
"Kapitáne, je potřeba si uvědomit," začal i Tuvok, "že jsem vyčerpali všechny možnosti, jak uniknout z této vrstvy subprostoru."
"Dokud ty poruchy neodstraníme, nehneme se odtud," naléhal i Chakotay.
"Berte to jako první kontakt Flotily s planetou X," přidala se Seven.
"Díky ... díky," zvedla pořád ještě odmítavě ruce Janeway.
"Kapitáne, nebude to tak zlé. Vysvětlím vám co můžete čekat. Objasním vám všechno..." dodal Paris.
"Dobře ... dobře," umlčela ho Janeway a pohlédla mu do očí. "Mám velikost 4."


B'Elanna se přihnala na ošetřovnu. "Co máte za problém?" zeptala se hned Doktora, který něco kutil u konzoly.
"Dostal jsem úkol," řekl Doktor pyšně. "Mám provést první kontakt s našimi fotonovými přáteli z páté dimenze a přesvědčit je, aby odvolali útok."
"Blahopřeji. A co potřebuje ode mě?"
"Je to mise v přestrojení. Potřebuji menší kosmetickou operaci. Tady jsou parametry pro můj nový ... kostým," a podal B'Elanně PADD, na kterém právě pracoval.
"A za co jdete? Za imperátora vesmíru?" pousmála se B'Elanna.
"No, byl jsme přinucen trochu ustoupit v zájmu uvěřitelnosti role ... budu prezidentem Země. Přiznám se, že představa vesmíru obydleného jen fotonovými bytostmi je velmi přitažlivá."
"No, pokud vaše mise selže, můžete se tam zabydlet natrvalo," řekla sarkasticky B'Elanna.
"Kim volá ošetřovnu," ozvalo se z komunikátoru. "Doktore, hlaste se v holosimulátoru 2."
"Tak a je to," řekla B'Elanna když dokončila programování Doktorova mobilního emitoru, "nové parametry se aktivují jakmile vstoupíte do holosimulátoru."
"Děkuji vám," řekl Doktor a zamířil ke dveřím.
"Zlomte vaz," křikla ještě za ním.


Na misi se připravovala i Janeway a právě dostávala rady od Parise. Oba kráčeli koridorem a Janeway právě říkala: "Takže mým jediným úkolem, je najít ovládání toho paprsku smrti a deaktivovat ho."
"No, není to tak snadné jak se zdá. Chaotica je sice zločinec z třicátých let dvacátého století, ale je velmi chytrý. Pomohlo by, kdyby jste znala několik základních pravidel."
"Poslouchám," řekla Janeway jako poslušná holčička.
"Dobře, no ... v první řadě, je to megalomaniak, takže by mohlo zabrat, když mu budete lichotit."
"Dobře."

"A, používejte vznešený jazyk. Má rád když je oslovován 'Sire' a také pomáhají fráze typu 'ta mazaná ďábelskost vašeho zlotřilého plánu je brilantní'."
Janeway se snažila vše zapamatovat, ale při téhle větě zapomněla zavřít ústa.
Oba nastoupili do turbovýtahu.
"Paluba 4."
"A pamatujte se, je to paprskomet, ne phaser," vysvětloval dál Paris, když se dal výtah do pohybu, "zobrazovač, ne obrazovka, Pozemšťané ne Terrané."
"Chápu."
"A ještě jedna věc ... Takoví padouši mívají v rukávu trumfy jako padací dvěře, skryté zbraně."

"Je to holosimulátor, zbraně mi neublíží," usmála se nad Parisovou starostlivostí Janeway.
"No, to ještě neznamená, že nespoutá nebo nehodí do kobky bolesti," varoval Paris.
"Rozumím," řekla Janeway a snažila představit jak asi vypadá ta kobka bolesti.
Oba vyšli z turbovýtahu a pokračovali koridorem.
"Teď, jakmile vypnete jeho paprsek smrti, zavoláte mi do raketové lodi a dáte mi tak signál ke střelbě. Použijete k tomu Chaoticův hlasatelský mikrofón."
Janeway se opravdu snažila vše poctivě zapamatovat, podívala se nevěřícně na Toma a řekla: "Takhle vy trávíte svůj volný čas?"
"No," snažil se hájit Paris, "zajímá mě jak minulé generace viděli budoucnost."
"A..?"
"No, víte, není tak černobílá jak si představovali," snažil se to odlehčit a rychle přešel k jinému tématu. "Tady, specifikace Arachniina kostýmu."
Podal jí PADD, který celou dobu držel v ruce a Janeway se na něj zahleděla. Oči jí málem vylezli z důlků, když uviděla do čeho se to bude muset navléknout.
Tom mezitím nevzrušeně pokračoval.
"Ještě něco... jestli budete mít potíže s Chaoticou nebo s tím jak se dostat k paprsku smrti tak musíte odzátkovat feromony."
Janeway okamžitě přestal zajímat kostým a zastavila se. "Cože mám udělat?"
"Hmm," začal pomaličku Paris, "kapitola 16. 'Pavoučí kouzlo'. Arachnia pošle Chaoticovi fiolu s jejím neodolatelným parfémem. Kdykoli si k němu Chaotica přivoní, ovládne ho její kouzlo."
"Už jsem v obraze," řekla jen Janeway.
"Jo ... no," pokračoval Paris, který viditelně nebyl ve své kůži, "... tím chci říct, že díky těm feromonům si Chaoticu otočí kolem prstu. V 16 kapitole to fungovalo. Ta fiola leží na malém podstavci hned vedel trůnu."
"Pohlídám si ji."
"Hmm, dobře."

"Děkuji za přednášku," řekla Janeway a zasalutovala.

boc8.jpg (2480 bytes) "Uvidíme se v Pevnosti zkázy," křikl za ní ještě Paris. "A nezapomeňte, jste královna."

Pevnost zkázy byla pod útokem - z jedné věže už zůstali jen dýmající trosky.

boc3.jpg (4720 bytes)

stv512_009.jpg (6443 bytes) Chaotica přecházel sálem a kroužil kolem parsku smrti.
S hlukem se otevřeli dveře a vešel Lonzak. "Sire! Zničili nám další tři kosmické lodi."

"Aaaarrrgh!" zavrčel Chaotica a otočil se. Pak tiše přikázal: "Všechnu enerrgii do paprrsku smrrti!"
Lonzak okamžitě odešel vykonat jeho rozkaz. Chaotica přešel ke svému mikrofonu a švihl kabelem, aby s ním mohl přecházet. Aktivoval mikrofon a pronesl: "Občané páté dimenze, slyšte! Vaše ubohé útoky nejsou pro mě nic víc než píchnutí špendlíkem. Vzdejte se a já k vám budu milosrrdný."
"Zachytil jsem vysílání," ozval se Lonzak.
"Vzdávají se!" zasmál vítězně Chaotica.
"Ne," řekl Lonzak a Chaoticův obličej ztvrdl. "Je to královna Arachnia. Přeje si překročit váš padací most."
"Ah...," slastně si povzdechl Chaotica. "Na co ještě čekáš? Uveď ji dál!"
Chaotica rychle položil mikrofon a netrpělivě očekával příchod své milované.
Dveře se opět otevřeli, vešel Lonzak a vznešeně zvolal: "Představuji vám, její královskou výsost ... Arachnii."
Arachnia vznešeně vešla. Černé přiléhavé dlouhé šaty doplňoval průhledný pavoučí límec, který oslňoval Chaoticovy oči. Uhlově černé vlasy měla staženy do drdolu, pavoučími stříbrnými sponami. Rozhlédla se kolem a její pohled spočinul na Choaticovi.

"Ahh ..." povzdechl si slastně Chaotica. Pomalu a jakoby opatrně se k sobě přibližovali. stv512_028.jpg (4940 bytes)

"Konečně ... konečně ... má královno," a rychlými kroky jí vyšel naproti.

Poklekl a políbil jí ruku.

stv512_014.jpg (4121 bytes)

boc2.jpg (5414 bytes) Janeway/Arachnie se potajmu rozhlížela po místnosti a snažila se tvářit jako královna.

"Toto je historická událost," pronesl stále kleče Chaotica, když dožižlal Arachniinu ruku. "Dvě blízké duše se konečně setkávají."
"Je mi ctí být ve vaší přítomnosti, Veličenstvo," pronesla Arachnia, zatímco se Chaotica postavil těsně k ní. "Vždy jsem obdivovala vaši .... mazanou ďábelskost," vzpomněla si na Parisovy rady po chvíli přemýšlení.
Chaotica zavrněl. "Ah, váš vytříbený vkus může předčit jedině vaše krása," řekl zaslepeně a jejího zaváhání si vůbec nevšiml.
Arachnia se polichoceně usmála. Pak její pohled padl na jeden z Chaoticových přístrojů. "Tohle ..," zvolala a vymanila se přitom z Chaoticova sevření, "musí být ten váš paprsek smrti."
"To, má drahá," opravil ji Chaotica, "je Přesvědčovací lavice. Je plně vybavena mozkovou sondou, modulátorem bolesti," a pyšně ukazoval na jednotlivé části lavice.
"Jak působivé," pochválila Arachnia. "Jak je dobře, že máte bleskový štít, který to vybavení chrání."
"Ano, dokud je zapojený, jsem nezranitelný!" zadeklamoval Chaotica a rozpřáhl ruce, aby svým slovům dodal velikost. "Ale moje největší vymoženost je zde," a ukázal na přístroj vedle, "Hleďte - Paprsek smrti!"

"Oh," řekla s údivem Arachnia a pohladila jemně hlaveň:), "vypadá to jako ... strašná zbraň." stv512_022.jpg (5287 bytes)

"Nejmocnější v celém kosmu," chlubil se dál Chaotica. "Je toho tolik, co vám chci ukázat," a vzal Arachnii za ruku a vedl ji na druhou stranu místnosti. "Svůj trůn, například," pronesl pyšně a ukázal na vyvýšené zdobené křeslo, "... stolice mého Impéria!"
"Ah!" podivila se Arachnia, když zaostřila na polštářek vedle trůnu. "Vidím, že tu máte i mé feromony. Netušila jsem, že jste sentimentální typ," a vzala lahvičku do ruky.
"Váš parfém mě inspiruje," zarděl se Chaotica.
Arachnia využila jeho nepozornosti a schovala lahvičku do rukávu.
"Dovolíte?" zeptala se ho pak a ukázala na trůn.
"Prosím," rozplýval se ochotou a sám poklekl vedle trůnu, zatímco se Arachnia posadila
"Je mi tu docela příjemně," uvelebila se Arachnia.
"Připojte se ke mě," sváděl ji Chaotaica, "... a budete mít své vlastní křeslo .. vyzdobené těmi nejvzácnějšími drahokamy a nejměkčí poduškou."
"Vaše veličenstvo je zřejmě příliš zaujato romantickými věcmi ve chvíli kdy je třeba vyhrát bitvu! Proto jste mě přece povolal!" zvolala ostře a zamířila k paprsku smrti.
"Ovšem, má drahá. Odpusťte mi," cupital za ní rychle Chaotica jak jen mu jen jeho dlouhý háv dovoloval. "Připadá mi, že vzduch sám, se chvěje vaší přítomností."
"Nemůžeme být otroky vlastních vášní... ne když je ohroženo impérium. Přivedla jsem svou flotilu pavoučích lodí. Ale, bleskový štít jim brání přiblížit se pevnosti."

"Žádný strach," uklidňoval ji přece jen trochu obezřetně Chaotica, "pošleme je do bitvy přímo po boku mých vesmírných jednotek."

boc7.jpg (6546 bytes) "Mí vojáci vám chtějí složit slib věrnosti," nedala se tak lehce odradit Arachnia.

"Uspokojivé," zamumlal Chaotica, "... ovšem, když vypnu štít, má pevnost se stane zranitelná. Dokonce i spojenec by toho mohl využít a uchvátit můj trůn," a pohlédl na Arachnii.
"Nevěříte mi?" zeptala se ukřivděně.
"Existuje způsob, jak mě můžete přesvědčit o své oddanosti."
"Oh?"

"Vypnu svůj bleskový štít, ale nejdřív se musíte stát mou královnou!" Arachnia mu na znamení souhlasu podalu ruku.
"Svolej mé dvořany! Připrrav svatební obřad!" zavolal Chaotica na Lonzaka.
"A nezapomeňte deaktivovat bleskový štít, aby naši poddaní měli možnost sledovat tu požehnanou událost," snažila se opět Arachnia.
"Dobře, tedy," souhlasil nakonec Chaotica, "udělej co říká, ale až sem její hosté dorrazí."
"Ano, sire."
"A teď, má drrahá... den o němž jste vždycky snila, prrávě nadešel," a vzal ji za ruku, aby ji dovedl ke svému trůnu. "Den kdy se stanete Chaoticovou nevěstou!" a sál rozezvučel Chaoticův ďábelsý smích.


Černobílé skály se dotkly černé boty muže v černém obleku, s černým klouboukem a cizím trikordérem v ruce. Byl to Doktor, jemuž na nose seděly brýle se zlatými obroučkami. Doktor se dotkl několika tlačítek trikordéru a ukázal jím na skálu. Před ním se začal kdosi materializovat. Když se modře zařící paprsek ustálil, stál pře ním fotoňák, který na něj okamžitě zaměřil svůj vlastní trikordér.
"Vítejte," pozdravil Doktor.
"Vy jste fotonový," konstatoval fotoňák, když odečetl údaje.
"Vinen v plném rozsahu," zadeklamoval Doktor.
"Dal jste mi signál přes práh. Jak?"
"Myslím, že jste upustil vyzitku. Tady vám ji vracím ... na důkaz dobré vůle," a podával mu trikordér, který objevili.
Fotoňák ho váhavě přijal. "Identifikujte se."

boc6.jpg (4786 bytes) "Jsem prezident Země," představil se Doktor.

"Země?" zeptal se nechápavě fotoňák.
"To je planeta, hezký kousek odtud. Jsem tu na mírové misi."
"Mluvte."

"Vaši lidé a lidé Země mají společného nepřítele."
"Chaotica,"
pochopil konečně cizinec.
"Právě toho."
"Hrozí, že napadne naši říši a zničí náš lid," stěžoval si fotoňák.
"Vítejte do klubu. Chaotica má podobné plány i se Zemí, ale my jsme vydrželi bezpočet jeho útoků, jen díky jedinému muži ... kapitánu Protonovi," pronesl s pýchou Doktor.
"Kapitánu Protonovi?"
"Obránce vesmíru, postrach intergalaktického zla a docela schopný mladý medik, ale to mu raději neříkejte. Právě teď se chystá zničit Chaoticův paprsek smrti, ale potřebuje vaši pomoc."
"Vysvětlete."
"Vaše zbraně jsou velkou hrozbou pro Protonovu raketovou loď. Až zaútočí na pevnost, musíte přestat střílet. Jakmile zniči Chaoticův paprsek smrti, můžete se vrátit do vaší říše s jistotou, že o něm už nikdy neuslyšíte."
Fotoňák chvíli přemýšlel, nakonec řekl: "Kapitán Proton .... smí pokračovat."
"Jménem všech občanů Země vám děkuji," zakončil Doktor a oba se rozešli.


"Kosmický pohon?" ptal se kapitán Proton své posádky.
"V pořádku," ohlásil Kim.
"V pořádku," zapapouškoval robot.
"Ničivý paprsek?"
"V pořádku."
"V pořádku," opět idiotsky zopakoval robot.
Tom už to nevydržel.
"Kdybych se dostal k ovládání holosimulátoru, nejdřív bych vymazal toho plecháče."
"Vymazat plecháče!" ignorantsky zopakoval robot.
"Vlastně, jakmile všechno tohle skončí, myslím, že vymažu celý tenhle program!"
"A co tvoje studium historie?" namítal Kim.
"Konec vyučování. Už žádní roboti, žádní potrhlí vědci, už žádné paprsky smrti. Navždy odložím svůj raketový motor, Harry. Ať si vesmír zachraňuje někdo jiný."
"Takže poslední kapitola?"
"Konec."
Ozval se zvuk otevíraného poklopu a vešel Doktor.
"Nikdo nezpívá 'sláva prezidentovi'?" divil se když vstoupil.
"Pane prezidente, jak to šlo?" zeptal se s úsměvem Kim.
"Můj výstup byl naprosto bez chyby," pochválil se prezident.
"Souhlasil?"
"Řekněme, že uvažuji tom, že se po návratu na Zemi budu ucházet o úřad."
Kim s Parisem se zasmáli a vrátili se k práci.

stv512_008.jpg (5306 bytes) "No tak dobrá, zvedneme to do vzduchu a doufám, že kapitán Janeway předvádí dokonalý výstup," řekl Paris a připravil svou raketu ke startu.

"Královno Arachnie!" zvolal Lonzak a nesl na péřovém polštářku velký, drahokamy vysázený, prsten.
Arachnia vzala šperk do ruky a obdivně si ho prohlížela: "Neříkejte to ... můj snubní prsten."
"Snubní prsten doktora Chaoticy. Předáte mu ho na konci obřadu," opravil ji Lonzak a Arachnia okamžitě prsten štítivě upustila zpět na polštářek.
"Veličenstvo, možná bychom měli vypnout bleskový štít, abychom mohli přivítat mé hosty," začala opět naléhat Arachnia na Chaoticu.
"Prroč naděláte tolik řečí kolem mého štítu?" ptal se její milenec s trochou nedůvěry.

"Oh, odpusťte mi," chlácholila ho. "To proto, že také jako spřátelený vládce kosmu, se musím o takové věci často starat sama."
"Ah," upokojil se Chaotica, "... kvůli neschopnosti svých podřízených, nepochybně."

boc5.jpg (7865 bytes)

stv512_024.jpg (6444 bytes) "Něco takového."
"Ah, Arrachnie, má lasko, můj živote ... Jak skvěle rrozumíte našemu težkému postavení. Kdyby to nebylo pod mou důstojnost .... plakal bych. Jak dlouho jsem toužil po někom kdo to pochopí," a opět jí políbil ruku.

"Na Arachnii máme rčení: 'Na vrcholu je smutno'," řekla.
"Ano," souhlasil zasněně vládce vesmíru, "... nám dvěma ale už ne, má drrahá."
"Veličenstvo!" zvolal náhle Lonzak, "Proton se připravuje na útok."
"Coo? Aaa! Zaměřte jeho rraketu!"
Chaotica i Lonzak se podívali na zobrazovač, kde se objevila Protonova loď.

stv512_020.jpg (6568 bytes) Arachnia pochopila, že teď je její jediná šance a zezadu přicupitala k vojákovi, který obsluhoval parsek smrti.
Janewayovským chvatem za krk jako králíka a voják měl dost. stv512_021.jpg (6342 bytes)

Skácel se jako podťatý. Vzala mu zbraň a namířila na Chaoticu.
Vládce vesmíru se ale v té chvíli otočil a uviděl Arachnii jak se sklání nad vojákem.
"Arrachnie, tys me zrradila! Jsi ve spojení s Prrotonem! Ty jedna hnusná děvko!"
"Radši mi řekni," řekla Arachnia a s neustále namířeným paprskometem postupovala doprostřed místnosti, "jak deaktivovat bleskový štít nebo ti ukážu jak hnusná umím být."
"Co tady stojíš jako sloup, nemotorro, zabij ji!" křikl Chaotica na Lonzaka.

stv512_016.jpg (5064 bytes) Lonzak vystřelil a trefil Arachnii přímo do prsou.
stv512_017.jpg (5191 bytes) Paprsek se neškodně odrazil.
"Ha!" zasmála se,

stv512_018.jpg (5185 bytes)

stv512_019.jpg (5115 bytes) "na Arachnii si jen tak nepřijdete. Teď mi řekni jak deaktivovat ten štít," a opět postoupila ještě víc do středu místnosti, což byl její konec.

"Poutací kruhy!" křikl Chaotica a Lonzak aktivoval tlačítko u svého pasu.

Kolem Arachnie se zvedlo kruhové silove pole. Arachnia se snažila uniknout, ale silové pole bylo všude. stv512_035.jpg (6805 bytes)
stv512_037.jpg (5310 bytes) stv512_038.jpg (5165 bytes)

"Nemusíš mít strrach," řekl s posměchem Chaotica, "svou nevěstu bych nidky nezabil. Rrozhodně ne před svatební nocí," a opět se ďábelsky rozesmál. "Aktivovat paprrsek smrrti. Zničit Prrotona!"


Protonova raketa se otřásla.
"Zasáhli nás."
"No, kapitán má asi nějaké potíže," komentoval to Paris. "Nepůjdeme dolů bez boje. Doktore, aktivujte ničivý paprsek."
"Cože?" zeptal se bezradně Doktor.
"Ten velký knoflík uprostřed panelu," radil Paris.
Doktor se sehnul k panelu na pravo a chystal se zmáčknout.
"Ten druhý panel!" zařvali Kim i Paris současně na Doktora. Doktor přistoupil k druhému panelu a zmáčkl velké tlačítko
"Ničivý paprsek aktivován."
"Právě jsme se dostali s dosahu. Ztrácíme výšku!" hlásil Kim, zatímco se raketa řítila mezi skály.


Voyager se otřásal.
"Hlášení," ptal se Chakotay na můstku B'Elanny.
"Střelba z cizích zbraní sílí. Poruchy jsou díky tomu stále větší. Vtahuje nás to hlouběji do subprostoru."


"Útočníci! Útočníci!" vykřikoval robot, zatímco se těžce poškozená Protonova raketa řítila k zemi.


Lonzak na zobrazovači pozoroval Protonovu loď. Hořela. Arachnia byla přivázaná ke sloupu stejně jako před tím Constance Goodheart.
"Protonova loď je poškozena, ale pořád je ve vzduchu," hlásil Lonzak.
"Ne na dlouho. Palte podle uvážení," velel Chaotica. "Lonzaku, k bleskovému štítu."
Lonzak začal zaměřovat.
Arachnia se zatím snažila uvolnit pouta. Po chvíli se jí to podařilo natolik, aby vytáhla lahvičku s feromony a rozšroubovala. Vůně se pomalu šířila sálem, až se dostala k Lonzakovu nosu, který ji dychtivě nasál a láskyplně spočinul na Arachniině postavě.
"Arachnie?" zašeptal když k ní zamilovaně dotančil.
"Rychle Lonzaku, není čas na otálení," zašeptala také tiše Arachnia.
"Vaše krása mě oslepuje. Zapleťte mě do své sítě," švitořil Lonzak.
"Když mě odsud dostaneš, udělám toho ještě mnohem víc..." slibovala Arachnia.
"Hned, má královno," souhlasil nadrženě Lonzak a začal ji rozvazovat.
Chaoticovi bylo divné proč se Lonzak neozývá, otočil se a uviděl co se děje.
"Co..? Lonzaku, vrrať se na své stanoviště!"
Lonzak, ale už nemohl, Arachnia ho Janewayovským chvatem uzemnila a sebrala zbraň.
"Idiote!" zanadával Chaotica.

stv512_029.jpg (5958 bytes) Arachnia rychle sestřelila oba vojáky, kteří ani nastačili vytáhnout zbraň.
stv512_030.jpg (6640 bytes) stv512_032.jpg (6887 bytes)

"Deaktivuj štít...teď," rozkázala Arachnia opět s namířeným paprskometem.
"Taková vášeň ... taková síla," podlézal Chaotica. "Společně můžeme dobít celý vesmír. Skonči s tím šílenstvím a smíš žít a být mou nevěstou."
"Ten štít!" křikla neoblomně Arachnia.
Chaotica viděl, že nic nezmůže a pomalu deaktivoval štít.
Arachnia přistoupila až k němu a pronesla: "Nevím jak bych ti to řekla... ale svatba se ruší," a střelila Chaoticu do prsou. Vládce vesmíru se skácel.
Arachnia přicupitala k mikrofónu a švihla kabelem. Chaotica, ale nebyl mrtvý a pomalu se začal plazit k ovládání paprsku smrti.
"Arachnia volá Protona. Arachnia volá Protona. Slyšíš mě? Arachnie volá Protona."
"Slyším tě," ozval se Paris na své kriticky poškozené raketě.
"Bleskový štít je vypnutý."
"Rozumím, Harry, zaměř paprsek smrti," velel Proton.
"Doktore, až řeknu, zmáčknete ničivý paprsek ... připraven? Teď!" Doktor zmáčkl správné tlačitko (jiné tam nebylo) a Protonova loď vyslala ničivý paprsek, přímo na paprsek smrti. Přístroj zkratoval a Chaotica, který se ho dotýkal dostal plnou dávku, přeběhlo po něm několik jisker a pak znehybněl.


"Poruchy se uzavírají," hlásil Tuvok na můstku.
"Vyrovnáváme se s normálním prostorem," dodala B'Elanna.
"Kormidelníku ... plný impuls," velel Chakotay. Voyager nabral rychlost a vyletěl ven. "Můstek volá Janeway."
"Mluvte."
"Cizinci se stáhli a uzavřeli distorze. Jsme venku z vrstvy subprostoru."
"Zajistěte všechny systémy a zorganizujte opravářské teamy," velela Janeway, zatímco hleděla na Chaoticovo tělo.
"Rozumím. Připravujeme se vypnout holosimulátor."
"Chakotayi, vydržte ještě chvíli," zarazila ho kapitán.
Janeway poklekla nad Chaoticou.
Otevřeli se dveře a dovnitř vcupital robot následovaný Protonem, Doktorem a Kimem s odjištěnými paprskomety.
Přiběhli k Janeway a Tom si povzdechl. "Právě jsem se chystal říct 'kapitán Proton opět zasahuje', ale jak vidím všechno máte pod kontrolou."
"Jsem přece královna, ne?" řekla Janeway a postavila se do vznešené pózy.
Chaotica se pohnul.
"Arachnie," řekl ztěžka a Paris na něj okamžitě namířil, "... smrrt taková jakou ji znáš, mě nemůže nikdy zastavit. Má porrážka je pouze dočasná. Vrrátím se zpět prro svou pomstu."
"On to nikdy nevzdá, že?" spíše konstatovala Janeway.
"Ne, nikdy."
Chaotica pokračoval ve svém epilogu.
"Naše láska neměla být, má krrálovno, ale tohle si pamatuj ... není to naposled co vidíš ... Chaoticu."
Naposledy se nadechl a skonal.
"Konec pokřiveného šílence," zadeklamoval Paris.
"A vám bude chybět," odvětila Janeway
"Tak trochu," souhlasil Paris.
Sálem se rozezněla oslavná hudba a všichni přistoupili k zobrazovači, kde se objevil nápis 'Konec'
Všichni na sebe ulehčeně pohlédli.
Pak se ale ozval Chaoticův ďábelský smích a nápis 'Konec' se změnil na '?'......

Copyright © 1999 Anry The One

[Předcházející epizoda] [Voyager] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]