Bliss
SD : 52542.3
N : 209
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Malá loď letí přímo do jakéhosi hnědého útvaru připomínajícího mlhovinu, ve kterém šlehají blesky.

V lodi je jen jedna osoba ... starý muž.

Bliss01.jpg (6747 bytes)

Má dlouhé prošedivělé vlas, dlouhé vousy. Na čele má výběžky podobné klingoským nebo cardassianským. Staroch (jménem Qatai) sedí za velící konzolou se zelenými tlačítky dosti podobným borgským panelům. Před sebou vidí onen útvar.
"Co se děje, nemůžeš přijít na to proč pořád ještě neutíkám?" řekne směrem na obrazovku. "Nedokážeš mi číst myšlenky. Jen do toho, zaútoč na mě, vem si mou loď."
Náhle za ním explodují nějaké panely. "Ehh, zatracená loď, drž pohromadě," řve a pěstmi mlátí do konzole.

Za jeho hlasitého řevu, je loď rychle vtažena do útrob vesmírného útvaru.

Otevřou se dveře turbovýtahu a se slovy: "Červí díra ?" vstoupí na můstek kapitán. Její kroky vedou přímo k vědeckému stancii, u které stojí Tuvok s Chakotayem.
Tuvok se jen letmo ohlédne a odpoví: "Asi 400 milionů kilometrů od naší současné pozice."

"Podívejte se na transkinetický vektor," přeruší ho Chakotay.

Bliss04.jpg (7950 bytes)

"Vede do sektoru 0-0-1" řekne Janeway a zhoupne se v bocích.

Bliss05.jpg (12329 bytes) Chakotay se zahledí na monitor a několika rychlými pohyby pravé ruky po operačním panelu zobrazí paprskovitý model a pohlédne na kapitána : "Vypadá to jako červí díra, ale zachytili jsme silnou bioplasmatickou aktivitu."

"To naznačuje živé bytosti."
"Jaký je tok neutrinů?"
zeptá se kapitán.
"Kolísavý," zareaguje Chakotay a přejde k zadnímu panelu.
"Přímá cesta na práh země, jen tak z ničeho nic, je na tom něco špatného?" ušklíbne se Kathryn a zahledí se na vysoké čelo Vulkance.
Chakotay stojící ke kapitánovi zády se otočí a s nedůvěřivým výrazem v obličeji navrhne: "Měli bychom vyslat sondu," a opět se otočí.
Kapitán pootočí hlavu na svého prvního důstojníka. "Přejít na žlutý poplach. Připravit sondu třídy pět ," a rychlým krokem obejde panel a se slovy: " Podíváme se co tam doopravdy je ," a usadí se ve svém křesle.


Seven Of Nine a Paris se vracejí z neúspěšného průzkumného letu Deltaplánem. Za úkol měli najít nový zdroj deutéria.

Bliss06.jpg (5038 bytes) Seven sedí u vědeckého stanoviště a vedle ní stojí Naomi a nadšeně sleduje Seven. Je to její první mise mimo Voyager.

"Jestli poletíte hledat Deuterium i zítra, můžu s vámi ," žadoní Naomi.
Paris, který sedí u kormidla, se otočí a pohlédne na děcko: " To záleží na kapitánovi," a očima přejede na Seven.
"Asi budeš nahrazena zkušenějším důstojníkem," namítne Seven, aniž by zdvihla oči od panelu.
Naomi zesmutní: " Tohle je můj první výsadkový mise a k ničemu jsem se nedostala."
Seven pootočí hlavu k Naomi: "Nesouhlasím. Seznámila jsi se s tímhle plavidlem."
"A ... nemůžeme aspoň s někým navázat první kontakt nebo se dostat do vesmírné bitvy,"
vychrlila ze sebe Naomi.
"Ano, proč ne," zažertoval Paris.
Seven jen zvedla hlavu a pohlédla na Parise a poté na Naomi a suše řekla: "Snad někdy jindy," a oči jí sjeli znovu k panel.

"Hej, Naomi, nechceš převzít kormidlo?" nabídl Paris..

Bliss07.jpg (6480 bytes)

Naomi se rozzářili oči, usměv se jí roztáhl od ucha k uchu a z ofiny, kterou měla přes čelo, jí vykoukli její čtyři kataránské růžky.
Seven užasle pohlédla na Parise a vysoukala ze sebe jen jediné slovo: "Praporčíku?".
Paris s pohlédl na strnulou Seven a řekl: "Bude se seznamovat s plavidlem."
Naomi se rozběhla k Parisovi a uvelebila se v křesle.
"Tak jo. Nejdřív přejdi na čtvrtinový impuls. Zmáčkneš tuhle kontrolku a pak tuhle."
"Čtvrtinový impuls, rozkaz,"
řekla sebevědomě Naomi a přitom stiskla to, co jí Paris ukázal.
Paris se pousmál, zeptal se Naomi, jestli zvládne nastavit kurz zpátky na Voyager.
"Ano pane." Naomi začala nejistě mačkat kontrolky a přitom sledovala hlavní obrazovku.
Paris se otočil na Seven, ta se pousmála a pak se vrátila k práci.


Bliss08.jpg (8969 bytes)

Za několik hodin dorazili na Voyager. Naomi v Deltaplánu usnula a tak jí musel Paris nést. Šli se Seven dlouhou chodbou. Náhle kolem nich proběhli muž a žena. Seven se za nimi ohlédla.
"Kam tak spěchají?" zeptal se Paris Seven.
"To byl Boylen a Whiteová ... často chodí pozdě do služby."
"Když už o tom mluvíme, uděláme dohodu. Já vysvětlím Samantě proč jde její dcera o dvě hodiny později do postele a vy začněte psát hlášení."
Seven se zastavila a s jejím klasický vzpřímeným postojem pohlédla na Parise a řekla: " To je akceptovatelné."
Paris se usmál. "Bavte se," a vešel do kajuty Wildmanových.

stv514p_002.jpg (4236 bytes) Seven dorazila na šestou palubu před astrometrickou laboratoř. Otevřela dveře a udiveně vešla dovnitř. U panelů stála kapitán, Harry, Chakotay a Tuvok.
"Jste zpátky. Už jsem si dělala starosti," otočila se na ní kapitán.
Bliss09.jpg (8051 bytes) "Trvalo to déle než jsme čekali," zareagovala Seven. Zůstala stát u dveří a hleděla na obrazovku za kapitánemkde byl přes celou šířku obrazovky vidět počítačem simulovaný průlet červí dírou.

"Štěstí, že nám nedostatek deutéria už nevadí," pohlédl na ni Chakotay.
Seven s očima stále upřenými k obrazovce popošla dopředu a řekla jen dvě slova: "Červí díra."
"Ano, červí díra a vede celou cestu až k Zemi,"
pousmál se Kim.
Seven na něj pohlédla a zapochyboval. "Pravděpodobnost takovéhoto nálezu je nepatrná."
"Ale pořád tu nějaká šance je,"
řekla Janeway.
Seven se rozhlédla po místnosti a přešla k panelu umístěného přímo před obrazovkou. Kim se k ní otočil a zeptal se, co to dělá.
"Hledám anomální údaje," odpověděla.
"Žádné nenajdete," odvětil jí Tuvok.
Chakotay přistoupil k jejímu panelu a položil na něj ruku. "Žádné časoprostorové zakřivení ani časová variance."
"Sonda, kterou jsme vyslali již zachytila slabé vysílání z druhé strany,"
řekla s úsměvem na tváři kapitán.
Kimovi se rozzářily oči : "B'Elanna ho ještě přetahuje, ale je si jistá, že jsou od Flotily."

Na všech bylo vidět, že jsou neuvěřitelně šťastni, jenom Seven ne. "Červí díra je jen 300 milionů kilometrů daleko, senzory dlouhého dosahu ji měli zachytit již před několika dny," namítla Seven.

Bliss10.jpg (6241 bytes)

"Možná jste se jen přehlédla," řekl suše Tuvok.
"Jestli vám to pomůže, proveďte diagnostiku. My zatím budeme udržovat kurs," řekla Janeway stojící za Seven a všichni čtyři opustili místnost.


"Černou kávu," poručila kapitán replikátoru. V tu chvíli se ozvalo pípnutí dveří. "Vstupte!" řekla kapitán. Do místnosti vstoupila Seven.
"Dokončila jsem diagnostiku," řekla, "senzory pracují na maximální výkon."
"Takže si nemusíme dělat starosti,"
podotkla Janeway a usrkávala kávu.
"Právě naopak," namítla Seven "hladiny neutrinů jsou extrémně nestabilní."
"Taky jsem si to myslela, dokud jsem neviděla tohle,"
pousmála se Kathryn. "Ukázalo se, že ty signály, které jsme zachytili jsou zpávy od Hvězdné flotily. Ujišťují mě, že si s tokem neutrin nemusíme dělat starosti."
"Flotila se může mýlit,"
znechuceně podotkla Seven, "měli, bychom provést další skeny."
Janeway pohlédla na Seven a zamračila se. "Není čas, červí díra se může destabilizovat."
"Doctor mi často říká, jednou řež a dvakrát měř. Je to staré pořekadlo, ale myslím, že výstižné."

Bliss11.jpg (8482 bytes) "Mám taky jedno. Kdo zaváhá nežere," sarkasticky poznamenala kapitán a oči ji sjely na PADD.

"Kapitáne??" podivila se Seven.
"Myslím, že se vyhýbáte skutečnému problému. Stále vás vyvádí z míry návrat do Alfa kvadrantu," vysvětlila kapitán, uchopila kávu a sedla si do křesla. "Za to se nemusíte stydět. Věřte mi na Zemi se vám bude dařit stejně jako se vám daří tady." Tyto slova přerušilo další zapípání dveří. "Ano?" odpověděla kapitán.
Do místnosti vstoupil Chakotay.
"Dopis číslo dvě," oznámil s úsměvem, "začínám žárlit."
Kate vzala dopis a na obličeji se ji objevil blažený výraz. Otočila se v křesle, pohlédla na dopis a strnula. "Mark," a odmlčela se. "To zasnoubení bylo asi zrušeno." zašeptala a pohlédla Chakotayovi do očí. "A co vy? něco nového?"
"Plná milost a znovu přijetí do Flotily. Dokonce mi nabídli kandidaturu na profesuru na Antropologickém ústavu Akademie,"
pochlubil se.
"Chakotayi, blahopřeji, ale není to fér," poznamenala Kate.
"Je to jenom dočasně," oznámil.
"Jak bez vás povedu loď?"
"To zvládnete."
Seven stála jak solný sloup, nevěřila tomu co právě slyší, měla nějaké pochybnosti.
Po návratu do skladiště dvě ihned přistoupila ke konzoly a nařídila : "Počítači. Ukaž záznamy v deníku kapitána Janeway hvězdné datum 52542.0."
"Přístup k těmto záznamům není nepovolen."
Seven přešla na druhý konec místnosti, kde ze zdi sundala kryt, pod nímž odpojila několik čipů.
"Přístup povolen," ozval se počítač.
Seven se pousmála a vrátila se k terminálu. "Přehraj první záznam."
Počítač pípnutím potvrdil rozkaz.

Bliss12.jpg (6297 bytes) Na monitoru se objevila kapitán. "Palubní deník hvězdné datum 52542.3 senzory dlouhého dosahu identifikovaly červí díru vedoucí do Alfa kvadrantu. Naneštěstí další skeny ukázaly, že jde o nějaký dobře propracovaný klam. Otázkou je, kdo se nás snaží oklamat a proč?."

"Přehraj další záznam," poručila Seven.
Počítač potvrdil. "Palubní deník, dodatek. Zachytili jsme slabou telemetrii od naší sondy. Nechci, aby si posádka dělala slabé naděje, ale B'Elanna si myslí, že to může být zpráva od Flotily, možná nebyla moje nedůvěra opodstatněná."
"Přehraj další záznam," opět řekla Seven.
Počítač potvrdil. "Palubní deník dodatek. Nastavila jsem kurs k červí díře. S trochou štěstí bychom mohli být zítra zpátky v Alfa kvadrantu."
Seven se potvrdilo podezření a odešla z nákladního prostoru.
Zanedlouho Seven jde do jídelny, když se za ní náhle objeví Neelix.
"Aniko, Aniko Hansen," volá na ni.
"Nikdo toho jména tu není," oznámí.
"Jste si jistá?" podivil se Neelix pohlédl na elektronický záznamník, "protože tady mám dopis právě pro ni."
Seven se zastaví a mlčky si od Neelixe vezme dopis.
Neelix se zhluboka nadechnul. "Nevěděl jsem, že znáte někoho z Alfa kvadrantu."
"Neznám."
"No, ale vypadá to, že někdo zná vás." Chvilka ticha a pak se Neelix dychtivě zeptá, od koho to je.
"Od Claudie Hansen. Tvrdí, že je sestrou mého otce, ale já ji neznám."
"Vaše teta," řekne Neelix.
"Těší se, že se se mnou brzo shledá."
"To je skvělé. Představte si, že Flotila mě jmenovala vyslancem pro Lan'tuanský sektor," pochlubí se Neelix.
"Vyslancem?" podiví se Seven.
Neelix pokrčí rameny. "Hmm, zřejmě si myslí, že mám rád čtvernožce," a pusu má rozšklebenou od ucha k uchu. "Vyslancem, vyslancem," a s těmito slovy mizí na konci chodby.
Seven vešla do jídelny. Na všech lidech byla vidět neuvěřitelná radost a všichni čtou nějaké dopisy. Seven zaváhá. Obejde pult a vstoupí do kuchyně, kde je právě Paris a něco se pokouší ukuchtit.

"Praporčíku, potřebuji s vámi mluvit."

Bliss13.jpg (7472 bytes)

Tom se otočí a otírá si ústa.
"Všiml jste si něčeho neobvyklého na chování posádky od chvíle co jsme se vrátili," zeptá se Seven.
Paris spolkne co měl v puse a váhavě pokyne rukou. "Jako?"
"Když jsem kapitánovi předložila důkaz, že ta červí díra nemusí být taková jak se zdá, nezajímalo jí to."
"Vážně? To na ní vůbec nevypadá," podiví se Paris a přidává si další jídlo na svůj talíř.
"Myslím, že posádka je klamána falešnou telemetrií a přehnaně optimistickou korespondencí," oznámí Seven Parisovi, který však téměř neposlouchá.
"Ty dopisy z domova?" zeptá se Tom.
"Uhmm."
"Já jsem taky jeden dostal," a nalil si kávu.
"Nepochybně obsahoval dobré správy?" vyzvídá Seven.
"To bych řekl. Můj kamarád mi nabídl místo v tom novém středisku zkušebních letů v Austrálii. Překrásné pláže, možnost létat na nových experimentálních lodích. Nemůžu tomu uvěřit."
"Takže pochybujete o věrohodnosti těch dopisů."
"Žertujete," pousměje se Paris, "už jsem mu odepsal a tu práci přijal."
Seven podívá na Parise, pak se rozhlédne po místnosti a odejde.
Dalším místem, kam se vydá je ošetřovna.
"Počítači, aktivuj E.M.H.," rozkáže Seven.
Před Seven se materializuje Doctor. "Prosím uveďte důvod lékařské pohotovosti."
Seven si to namíří přímo k němu a spustí. "Ta červí díra není taková jaká se zdá. Myslím, že posádka ..."
"Prosím zadržte," přeruší ji Doctor. "Jaká červí díra?"
"Vás neinformovali?" zarazí se Seven.
"Ani slovíčkem," odpoví Doctor.
Seven se zarazí. "Vzhledem k tomu, jak se teď všichni chovají mě to nepřekvapuje. Od chvíle, kdy objevili tu červí díru, posádka ignoruje jasné známky, že je to klam. Musíte zjistit, jestli to má fyziologické vysvětlení."
Náhle je přeruší Chakotayův hlas z interkomu. "Seven Of Nine na můstek."
"Už tam jdu," odpoví a směřuje ke dveřím.
"Zjistím to. Zavolám si pár členů posádky na běžnou prohlídku, tak budu moc provést nezbytnou diagnostiku," volá za ní Doctor.
Seven se ještě na něho u dveří otočí, kývne a pak zmizí za zdí.


Bliss14.jpg (5207 bytes)

Otevřou se dveře výtahu, na můstek vstoupí Seven a ty se pak znovu se sykotem zavřou.
Na to zareaguje Chakotay a obrátí se k Seven. "Právě jsme se dostali na vizuální vzdálenost, myslel jsem, že se budete chtít podívat. Začínáme dostávat obrazy z druhé strany."
"Je tam značná interference," oznámí Tuvok stojící zády ke kapitánovi.
Kim se slovy: "Myslím, že to dokážu vyčistit," přejde ke svému stanici a začne prsty hbitě jezdit po panelu. Po chvíli zvedne hlavu a otočí se na Tuvoka. "Zkuste to teď."

Bliss15.jpg (7987 bytes) Tuvok kývne a otočí se zpět k panelu. Na hlavní obrazovce se objeví Země, obraz je sice trochu špatný, ale je to Země. Všem v místnosti se zatajil dech. Je to nádhera, všichni jsou uchváceni. Kapitán vstane, přejde ke kormidlu a položí ruku na rameno Parise.

Ticho prořízne až Chakotayův hlas : "Za jak dlouho budeme u červí díry?"
"Třiapadesát minut," oznámí Paris.
"Udržujte kurz," tichým hlasem velí kapitán.
"Všem členům posádky, tady je můstek, zabezpečit všechny systémy," velel se Chakotay.
"Až dorazíme na orbitu Země, zadat trajektorii nad severozápadní kontinent, velitelství Hvězdné flotily," rozkázala kapitán.


Seven stojí u hlavní panelu v astrometrické laboratoři a kouká na obrazovku.
"Počítači, proveď gravimetrický sken vnitřku červí díry, hledej nesrovnalosti v prostorovém gradientu," řekne Seven.

Ozve pípnutí a na obrazovce se objeví schematický model díry. "Anomálie odpovídá červí díře třídy jedna. Nezaznamenány žádné nepravidelnosti," oznámí počítač.

Bliss16.jpg (8114 bytes)

"Překalibruj senzory a zkus to znovu," velí Seven.
Na obrazovce se kolem červí díry objeví tubusy, které začnou rotovat a ozve se další pípnutí. "Nezaznamenány žádné nepravidelnosti."
"Izolovat mřížku 9-2-5 a zvětšit."
Počítač pípne a na obrazovce se zvětší část červí díry. Seven se zadívá pozorně a vidí obrys nějakého předmětu.
"Počítači je v mřížce 9-2-5 nějaká loď?" zeptá se.
"Žádná loď nebyla detekována," oznámí počítač.
"Navázat spojení," pokračuje.
"Spojení navázáno."
"Cizí plavidlo, tady je hvězdná loď Voyager, odpovězte. Cizí plavidlo."

Bliss17.jpg (9465 bytes) Na obrazovce se objeví onen starý muž - Qatai.
"Kdo jsi?" ptá se.

"Seven Of Nine, hvězdná loď Federace Voyager. Míříme k vám. Jsme od vás vzdáleni 3.4 světelného roku." oznámí Seven.
"Obraťte loď. Jste klamáni,"prohlásí muž.
"Jak?" ptá se Seven.
"On ví, co chcete," řekne muž a spojení se přeruší.
Seven přejde k zadnímu panelu, jenže ten se vypne.
"Počítači identifikuj příčinu výpadku energie," nařizuje se Seven.
"Kapitánovi rozkazy," oznámí Tuvok, který právě vchází do astrometriky, "energie z astrometriky byla převedena do navigační antény dokud nedokončíme cestu skrz červí díru."
Seven se otočí. "Navázala jsem kontakt s plavidlem uvnitř té anomálie."
"Je od Flotily?" ptá se Tuvok.
"Ne. Pilot se nás snažil před něčím varovat," informuje ho.
Tuvok přejde k panelu a diví se : "Na senzorech není záznam přijatého hovoru".
"Senzory selhávají. Říkal, že jsme klamáni, že ta červí díra není to čím se zdá."
"Převážná většina údajů naznačuje opak," namítne Tuvok.
"Údaje jsou chybné."
"A nejsou chybné vaše úvahy?"
"Smím vám položit jednu osobní otázku?" zeptá se Seven.
Tuvok přikývne.
"Těšíte se na setkání s manželkou a s rodinou?"
"Jistě," odpoví Vulkanec.
"A je ta touha nejednou mnohem silnější než jste očekával?"
"Kam tím míříte?"
"Myslím, že s vámi manipulují nebo něco narušuje vaši logiku, jinak byste byl ochoten vyslechnout mé pochybnosti."
Tuvok kývne a řekne : "Přístup do astrometriky je až do odvolání zakázán."
Seven na něj nevěřícně zírá.
"Odchod," rozkáže Tuvok.


Seven se vrátí zpět do náklaodvého prostoru 2 a namíří si to přímo k panelu. Chvíli pracuje a pak ji vyruší nějaký šramot na druhém konci místnosti. Seven tam pohlédne a pak se vrátí k práci. A znovu. Tentokrát se tam jde podívat. Pomalu a rozvážně projde kolem velikých zelených kontejnerů až dojde na konec místnosti a zastaví se před ohromnými černými bednami. Ruce spojí za zády a přísným hlasem řekne : "Naomi Wildmanová".

Zpoza beden vykoukne ustrašené děcko a v ručičkách svírá plyšovou hračku Vodouše, kterého ji zreplikoval Neelix.

Bliss18.jpg (4173 bytes)

"Tvoje přítomnost zde není povolena. Oznam své záměry."
"Já ... se tu schovávám," řekne vystrašeně Naomi.
"Před kým?"
"Před všemi ... všichni se chovají nějak divně dokoncei   moje maminka," vysvětlí Naomi.
"Upřesni."
"Pořád se jenom usmívá. Mluví o Zemi jako, že je to nejlepší místo ve vesmíru."
"A ty nesdílíš matčinu touhu vrátit se na Zemi?" zeptá se Seven.
Naomi zavrtí hlavou. "Mým domovem je Voyager, když se vrátíme na Zemi, budu muset z lodi odejít. Chyběl by mi pokojíček, Neelix a my dvě už bychom nikdy nemohli hrát kadis-kot." Při těchto slovech obejde Naomi bedny a Seven ji pořád pozoruje očima.
Pak řekne : "To je zvláštní. Vypadá to, že nás jediné to nezasáhlo."
"Nezasáhlo co?" zeptá se Naomi.
"Nevím to jistě. Zůstaň tady než se vrátím," nařídí Seven holčičce.
Seven zmizí v uličce a Naomi se rychlým krokem vrátí zpět do úkrytu za bedny.
Seven vejde na ošetřovnu a rozkáže počítači, aby aktivizoval E.M.H. "Prosím udejte druh lékařské pohotovosti," ozve se a z Doctorovy pracovny Paris.
"Kde je Doctor?" zeptá se Seven.
"Vypnutý," oznámí Tom a přitom rozpřáhne ruce, "rozkaz Flotily. Prý, že červí díra ovlivňuje holografické systémy. Nechtějí poškodit jeho program."
"Musí být reaktivován," rozkáže Seven.
"Ne dokud nebudeme na druhé straně," řekne Paris.
"Je to naléhavé," naléhá Seven.
Paris se usměje a praví : "Věřte tomu nebo ne, ale jsem schopný zvládnout skoro každý zdravotní problém, jaký můžete mít."
Seven se otočí a opustí místnost.
Paris jen zakroutí hlavou a vrátí se do pracovny.
Před turbovýtahem Seven zastaví Chakotay se kterým jsou dva členové ostrahy a v rukou drží phasery.
"Právě jsem šel za vámi," informuje ji.
"Proč?" diví se Seven.
"Bohužel máme nepříjemné zprávy," chytne ji za loket a vede ji chodbou, kterou přišla. "Naše červí díra bohužel prochází vrstvou subprostoru, kterou sledují Borgové. Flotila má starosti, aby váš neurotranceiver nepřitáhl nechtěnou pozornost. Musíme deaktivovat vaše implantáty."
Seven se na něj divně zadívá."Myslím, že tohle byste neměli dělat bez Doctorova dohledu."
Chakotay ji pustí. "Naneštěstí je vypnutý."
Seven se zastaví. "Potom je takový postup nerozumný," rozčiluje se Seven.
"Uklidněte se Seven. Podržíme vás ve stázi jen dokud nedorazíme do Alfa kvadrantu. Je mi jasné, že vás vyhlídka na návrat na Zemi děsí. Je naprosto přirozené vzpírat se neznámému, ale jste v dobrých rukou. Odpor je marný," řekne Chakotay a usměje se.


Kapitán sedí ve svém křesle na můstku a hledí na hlavní obrazovku, na které je červí díra. "Jaká je vzdálenost, Tome?" zeptá se.
"2 000 km a blížíme se," odpoví, " sbohem, Delta kvadrante."
"Už žádné hirogenské lovecké smečky a malonské lodě s odpadem," zažertuje Harry.
"Zítra touhle dobou to budou Cardasiané, Romulané, Ferengové," zašklebí se Tom.
Kapitán se usměje a opře se o zábradlí za Tomem.
Z interkomu se ozve Chakotay : "Chakotay volá můstek."
"Mluvte," zavelí kapitán.
"Mluvil jsem se Seven Of Nine a ukládáme ji do stáze," pokračuje Chakotay.
"Pospěšte si, nechci, aby nám Borgové zničili večírek na uvítanou doma," usměje se kapitán.
Seven, Chakotay, a dva členové bezpečnosti vstoupí do nákladového prostoru 2. Seven se zastaví u dveří a oznámí Chakotayovi, že musí upravit regenerační parametry. Chakotay jen ukáže rukou směrem ke konzole. Seven k ní přejde a něco začne vyťukávat.
"Jak dlouho zůstanu vypnutá," ptá se Seven.
Chakotay přistoupí a opře se o konzolu. "Pár hodin, jen pro jistotu."
Oči Seven se nenápadně stočí na druhý konec místnosti, aby se ujistila, zda je Naomi stále zde a pak pohlédně zpět na panel.

Seven se pohlédne na Chakotaye, něco zmáčkne a mezi ní a ostatními se vytvoří silové pole. Chakotay se snaží rychle projít, ale je pozdě. Seven je už v bezpečí.

stv514p_031.jpg (4534 bytes)

stv514p_033.jpg (6873 bytes)

stv514p_035.jpg (4341 bytes)

"Bezpečnostní poplach," s těmito slovy se Chakotay dotkne svého komunikátoru.
Seven přejde k borgské konzole a začne něco vyťukávat. Pak se točí směrem k Naomi a zavolá ji.


Kapitán vstane ze svého velícího křesla.
"Bezpečnost je na cestě Chakotayi," oznámí kapitán komunikátorem.
"Seven před námi vztyčila nějaké borgské silové pole," oznamuje první důstojník.
"Zkuste ho vypnout," pokyne kapitán na Harryho.
Naomi se postaví vedle Seven.
"Naomi vrať se do své kajuty," rozkáže Chakotay.
Seven koukne na Naomi a řekne : "´Dávej pozor. Když tohle začne blikat, zadáš následující sadu pokynů. Dívej se pozorně." a začne na konzolu cosi vyťukávat.
"Naomi," ozve se Chakotay.
Ta se otočí.
"Rozumíš?" naléhá Seven.
A Naomi se otočí zpátky na Seven. "Ano," odpoví.
Seven odejde chodbou za barely.

Bliss19.jpg (10614 bytes) "Naomi," ozve se opět Chakotay, " dávám ti přímý rozkaz. Ustup od té konzole!"

Ta se, ale ani nehne. Náhle začne blikat ta kontrolka a Naomi vyťuká ten postup co ji ukazovala Seven.
Harry stojící u OPS na můstku oznámí kapitánovi, že Seven blokuje jeho příkazy. Janeway mu rozkáže, ať to zkouší dál.
Mezi tím Seven dojde na druhý konec skladiště a z bedny vyndá phaserovou pušku. "Počítačí zaměř moje souřadnice a přenes mě do strojovny," rozkáže.
Seven zmizí a v tom okamžiku rychlým krokem vchází Tuvok, Chakotay se na něj otočí.
Seven se zhmotní vedle warpového jádra. Uchopí pušku a zaměří B'Elannu, která stojí naproti ní.
"Seven," udiveně se zatváří Torres.

"Je mi líto," oznámí Seven a vypálí. B'Ellanu výstřel odmrští na zeď a pak se svalí na podlahu.

Bliss20.jpg (7010 bytes)

Žena stojící na druhém konci strojovny se otočí po zvuku výstřelu a v zápětí je sražena na zem druhým paprskem.

Bliss21.jpg (7308 bytes)

Muž stojící u vedlejší konzole se nad ní nahne a je sražen třetím výstřelem.
Harry se podívá na kapitána a oznámí : "Palba z phaseru ve strojovně."
"Janeway volá ostrahu," ozve se kapitán.
"Počítači, zapni silové pole 10 kolem strojovny," rozkáže Seven. "Zakóduj velící povely borgským šifrovacím kódem 2-9-4."

stv514p_055.jpg (4639 bytes) Paris u kormidla znervózní a otočí se na kapitána.
"Seven se napíchla na ovládání pohonu. Snaží se odpojit impulsní pohon."

Do strojovny vejde Tuvok a další dva členové bezpečnosti. Tuvok si to sebevědomě namíří k Seven, ale zastaví ho silové pole.
Tuvok klepne na komunikátor : "Můstku, spustila další silové pole, bude trvat několik minut než ho vypneme."
Kapitán přejde ke Kimovi a zeptá se : "Kde přesně je?"
"Strojovna, konzola 16 beta,"
odpoví Kim.
Kapitán odstrčí Kima a prsty se jí rozjedou po panelu.
"Kapitáne?" podiví se Kim.
"Vysílám do té konzoly elektromagnetický výboj. Seven půjde do stáze ať se jí to líbí nebo ne."
Na konzole, u které stojí Seven, se náhle vytvoří výboj, Seven projedou blesky a ta se zhroutí na zem.
"Je na zemi kapitáne," oznámí Tuvok.
"Kapitáne, jsme na prahu červí díry," oznámí Paris.
"Vemte nás tam," rozkáže kapitán, posadí se do křesla a zahledí se na obrazovku, na které je nádherná světle modrá červí díra.

Bliss23.jpg (2981 bytes) Voyager, ale ve skutečnosti vlétá do hnědočerveného útvaru, který se za ním zavírá.
Bliss24.jpg (4133 bytes)

Voyager vletěl do jakési ohromné jeskyně a se začne celý otřásat, ale Paris klidně ohlásí, že to je jen prostorová turbulence.

stv514p_004.jpg (4683 bytes) "Je nádherná," prohlásí kapitán.

Chvění lodi se čím dál tím zvyšuje. Na Naomi ve skladišti se sesypou bedny.

"Udržovat kurs," rozkáže kapitán.

Bliss22.jpg (7073 bytes)

Voyager vlétá hlouběji do útrob jeskyně a šlehá po něm stále více blesků.

stv514p_024.jpg (3024 bytes)

stv514p_042.jpg (28624 bytes)

Všichni na lodi jsou omámeni, každému se něco zdá.

Neelix prochází chodbou a náhle vidí pět vysokých důstojníků Hvězdné flotily, jak ho vítají.

Bliss25.jpg (6600 bytes)

Kapitán vstává z křesla a všichni na můstku jsou uchváceni. Objevila krásná modrá planeta, planeta Země.

Bliss26.jpg (8482 bytes)

Ale ve skutečnosti je Voyager stále v útrobách neznámého útvaru. V tu chvíli jsou všichni členové posádky v bezvědomí a leží na podlaze.

Bliss27.jpg (4963 bytes)

Tuvokovi se zdá, jak se setkává se svojí ženou a starým vulkánským zvykem se 'zdraví' nebo co to provozujou......

Bliss28.jpg (5425 bytes)

Všichni až na Naomi jsou v transu. Děvče prochází chodbami, všude leží těla posádky, Naomi je překračuje a jde přímo do strojovny, kde leží Tuvok a Seven. Naomi se rozběhne k Seven, ale zastaví jí silového pole.
"Seven, vzbuď se," volá na ni Naomi, "Seven Of Nine. Vzbuď se."
Seven se pohne, pomalu podhlédne na Naomi.
Naomi sáhne na silového pole a to zajiskří.
Seven vstane, předjde ke konzole a deaktivuje pole. Naomi přeběhne k Seven, která ji levou rukou nadzdvihne bradu a trošku ji natočí obličej, na kterém je ohromná jizva, ze které teče krev. "Jsi poškozená," prohlásí.
"To je jen škrábnutí," odpoví Naomi.
"Posádka?" zeptá se Seven.
"Je v bezvědomí nebo tak něco."
Celá loď se mohutně zachvěje. Seven se koukne na panel a prohlásí : "Trup se demolekularizuje."
"Tohle červí díry dělají?" podiví se Naomi.
"Ne," koukne na ni Seven, "vrať se do kajuty než posoudím situaci."
"Můžu pomáhat. Máma říká, že víc hlav víc ví. Není to taky borgská filosofie?"
"Zjednodušené ... ale přesné," odpoví ji exborg.

Bliss29.jpg (3736 bytes) "Prosím, nechci teď zůstat sama," prosí ji Naomi.

Seven chvíli mlčí, přemýšlí a pak kývne a namíří si to ke dveřím. Naomi ji následuje.
Seven jde dlouhými rychlými kroky a Naomi se ji snaží napodobovat.
Náhle Seven uvidí na podlaze Neelixe a rozběhne se k němu. "Neelixi, Neelixi," položí mu Naomi hlavu na hruď.
"Neboj se přežije to. Musíme jít dál," řekne Seven, ale Naomi se ani nehne. "Naomi Wildmanová," skloní se k ní Seven. "Vrátíme se pro něj."
Naomi natáhne ruce k Seven a smutně se na ni podívá. Seven ji uchopí, zvedne a Naomi se jí chytne kolem krku.

Když procházejí kolem oken, ze kterých je vidět na stěny neznámého útvaru,

Bliss30.jpg (6532 bytes)

Naomi se přitiskne k Seven a řekne : "Myslím, že tohle není Země."

Bliss31.jpg (6004 bytes)

"Ne," odpoví Seven.
"Tak, kde to jsme."

stv514p_053.jpg (4732 bytes) Dojdou až do astrometriky a Seven zobrazí ohromný hnědý útvar s Voyagerem uprostřed.
Bliss32.jpg (6395 bytes) "Vidím tu organické sloučeniny, bioplasmatické výboje a obrovskou síť nervových cest," prohlásí.
"Je to živý tvor?" zeptá se Naomi.

"Jestli ano, tak největší co jsem, kdy viděla ... přes 2000 kilometrů v průměru," a celá loď se zachvěje.
"Co to děláš," pohlédne držící se Naomi panelu na Seven.
"Můj předchozí sken ukázal plavidlo, snažím se ho najít."
"Uvízl tu ještě někdo jiný?" zeptá se Naomi.
"Možná ... Tam. Je silně poškozené, ale ještě funkční," a ukáže na obrazovku. "Cizí plavidlo, odpovězte, tady hvězdná loď Voyager. Prosím odpovězte."

Bliss33.jpg (6211 bytes) Starý muž vstane z křesla a přejde ke komunikačnímu panelu, na kterém se zobrazí Seven a Naomi. "Říkal jsem, držte se stranou. Proč jste mě neposlechli?" hrubě zareaguje Qatai.
Bliss34.jpg (6054 bytes) "Naše posádka věřila, že se vrací domů," odpoví Seven.

"Najednou se jim splnilo všechno po čem, kdy toužily. Správně?."
"Ano," odpoví Seven.
"Oklamal je."
"On?" zašklebí se Naomi.
"Myslím, že bychom měli spolupracovat. Vypněte štíty a já vás transportuji na palubu," rozkáže Seven.
"Štíty jsou jediné, co tuhle loď drží pohromadě, zničí mě to."
"Posílím vaše štítové emitory."
Muž se rozhlédne po lodi a pak zařve : "Tak snadno mě nedostaneš".
"Ujišťuji vás, že nejsme klam," zareaguje Seven.
"Óooo, tak na to ti neskočím," zasměje se muž, "že by mě přiletěla zachránit obrovská hvězdná loď, radši bys měl zkusit rafinovanější přístup."
"Mé skeny indikují , že vaše štíty selžou přibližně za 15 minut," oznámí mu Seven. "Připojte se k nám nebo zůstaňte na plavidle s vědomím, že jste se nenechal oklamat, ale to vám rozhodně nebude příliš platné, když budete mrtvý."
Muž zabručí a na očích je mu vidět, že přemýšlí.
"Rozhodněte se hned," naléhá Seven.
"Tááák dobře, tak dobře," odpoví muž a přejde k panelu za ním. "Už ty štíty vypínám."
Náhle se Qatai objeví na Voyageru a Naomi se ho lekne. Muž se rozhlédne po astrometrice a pomalým krokem obejde místnost, přistoupí k nim a Naomi štípne.
"Auu," a schová se za Seven.
Pak natáhne ruku k Seven a prohlásí : "Vypadáte docela skutečně. Za ty roky mě přinutil uvěřit o spoustě věci, že jsou skutečné. Štěstí na dosah ruky, dobří kamarádi co vstali z mrtvých, .."
"Hovoříte o té anomálii, do které jsme vletěli."
"Anomálii?" zarazí se Qatai. "Je to bestie, mazaná, smrtící."
"Co chce?" zeptá se Seven.
"Vás. Vaši loď. Antihmotu, biohmotu. On se tím živí."
"Každý věřil, že je to červí díra,"oznámí Seven.
"Telepatie, psychogenní manipulace ... vycítí vaše myšlenky a pak je využije."
"Jako láčkovka?" zeptá se Naomi.
"Láčkovka?" podiví se muž.
"Doctor mě o nich učil v hodině botaniky. Chytá hmyz tak, že imituje feromony." odpoví Naomi.

"Ano máš pravdu, ale tenhle nežere hmyz. Žere hvězdné lodě."

Bliss35.jpg (9792 bytes)

"Vy toho živočicha znáte blíž?" zeptá se Seven
"Jestli ho znám? Už ho honím skoro 40 let."
"A nyní už jste vůči jeho telepatii imunní?" pokračuje Seven.
"Skoro, ale občas mě dokáže oblafnout," vysvětluje muž. "Jako včera. Myslel jsem, že jsem našel způsob jak ho zabít jednou provždy. Dovolil jsem mu, aby začal požírat mou loď a pak jsem chtěl vletět přímo do jeho nejzranitelnějšího ústrojí, do primární nervové pleteně. A bum!"
Naomi se lekne, muž pokračuje : "Zničil bych ho pěkně zevnitř, ale on to věděl. Ukázal mi, přesně to co jsem chtěl vidět. Vůbec jsem nebyl poblíž jeho nervové pleteně. Vletěl jsem přímo do jeho trávicí komory." Celá loď se otřese, muž se usměje a řekne : " A když mluvíme o trávení .."
"Jak se z té obludy dostaneme," přeruší ho Naomi.
"To není obluda, je to bioplasmatický organismus a my najdeme cestu ven," řekne Seven.

Bliss36.jpg (7499 bytes) "Ne, to děvče má pravdu. Je to obluda. A jediná cesta ven je to zničit."

Bliss37.jpg (9077 bytes)

"Prosím udejte důvod lékařské pohotovosti," pronese standartně  Doctor, který se právě zhmotnil na ošetřovně.

"Vaši loď požírá obluda," prohlásí Qatai, " to je důvod."

Bliss38.jpg (7163 bytes) "Jeho loď sežrala taky," dodá Naomi.

"Obluda?" podiví se Doctor.
"Chci vidět seznam všech vašich zbraní," rozkáže muž.
"Zbraní?" znovu se podiví Doctor : "Tohle je ošetřovna, ne zbrojnice." Doctor přejde k Seven.
"Voyager byl vlákán do trávicí trubice bioplasmatického organismu. Pomůžete nám při programování únikové cesty, " informuje ho.
"Zadržte. Poslední na co si pamatuji byl rozhovor s panem Parisem. Tvrdil mi, že červí díra ohrožuje můj program."
"Ta bestie manipulovala s posádkou. Ve chvíli, kdy si uvědomil, že začínáte mít podezření, zařídil, aby vás vypnuli,"
informuje ho Qatai.
"A kdo jste vy," důrazně se ptá Doctor. "Místní odborník na obludy?"
"Víte, že máte pravdu. Právě to jsem. Klamal vás celé dny. Vytvářel falešné údaje senzorů a upravoval myšlenkové pochody posádky. Troška neurogenické telepatie, aby přestali dávat pozor."
"To by vysvětlovalo zvýšené hladiny dopaminu, které jsem zjistil při prohlídce posádky. Ví o tom kapitán."
"Ona spí," vyhrkne Naomi.
Doctor se na ni podívá : "Spí?"
"Jsme blízko toho tvora. Neurogenické pole je tu silnější. Většina posádky už upadla do bezvědomí." odpoví Doctorovi, pak se obrátí ke Qataiovi : " Jsou v databázi vašeho plavidla informace o anatomii toho tvora?"
"Samozřejmě," odpoví.
"Přetahněte je."
Loď se opět otřese.
"A já se mezitím pokusím probudit posádku," řekne Doctor a odejde.


Bliss39.jpg (8124 bytes)

Doctor si na ošetřovnu transportoval B'Ellanu a snaží se ji probudit pomocí kortikálního inhibitoru, ale marně. Po probuzení kolem sebe vidí jen Makisty a tak ji Doctor musí znovu uspat.
Po chvíli na ošetřovnu přijde i Qatai a přinese žádaná data.
Doctor si sedne k panelu a začne je zpracovávat.
"Nenávidím to ticho. To jak vás dostane bez jakéhokoliv boje. Stejné to bylo i s Nokarem. Posádka skoro 3000 osob, většinou rodiny, včetně té mojí, hledající nový svět k osídlení. Ale narazili na našeho přítele tady a on jim ukázal to co chtěli vidět.  Třpytící se zelený ráj. Když jsem konečně odpověděl na jejich nouzové volání, zůstali z nich jenom ztrácející se emise z pohonu. To bylo před devětatřiceti lety. Devětatřicet let, dva týdny a čtyři dny.."
"Promiňte, ale situace je už tak dost tíživá," přeruší ho Doctor.
"Jen se vám snažím vysvětlit proti čemu stojíte."
"No, už si o tom začínám dělat obrázek sám. Podle bioskenů, tento organismus už požírá živé bytosti déle než devětatřicet let. Odhaduji, že je nejméně 200 000 let starý."
"Inteligentní vždy přežijí," sarkasticky řekne Qatai.
"Tak daleko bych nešel. Vypadá to, že funguje na základě vyvinutého instinktu .. nedetekoval jsem  žádné stpy nějakého vědomí," namítne Doctor.
"Myslím, že je inteligentní. Byl dost mazaný na to, aby přesvědčil posádku, aby vás vypnuli."
"Nemusíte být tak osobní," řekne Doctor.
Další a ještě mohutnější otřes, který vzbudí Naomi : "Seven".
"Jsem tady," přistoupí k ní.
"Jsme pořád v té obludě," zeptá se.
"Ano, ale my cestu ven najdeme," uklidňuje ji.
"Tam, to je ono ... přesně to co potřebujeme," ozve se Qatai stojící u panelu.
Seven k němu přijde.
"Tahle torpéda třídy IX na vašem seznamu zbraní," vysvětluje. "Když zaletíme s vaší lodí hlouběji do trávicího traktu, mohly bychom ho definitivně zničit."
"Hvězdná flotila nemá ve zvyku zabíjet živé tvory," přeruší ho Doctor.
"Ani když se ten tvor snaží zabít vás?" namítne muž.
Doctor vstane. "Kdybych měl pár hodin, abych toho tvora mohl blíže prozkoumat, .."
"Na to není čas," skočí mu do řeči Seven.
"Zabijeme ho," zařve Qatai.
"Existuje jiný způsob," otočí se Doctor.
"Vysvětlete?" ptá se Seven.
"Každý živý organismus bez ohledu na velikost, se pokusí vyloučit cizí těleso. Kdybychom mu jenom mohly Voyager nějak znechutit," uvažuje Doctor.
"Moje skeny ukazují, že vaše zbraně jsou tetrionové. Kdyby jste vystřeli do ložiska antihmoty, kterou uvolníme z našeho warpového jádra, vyvolalo by to elektrolytickou reakci," navrhne Seven Qataiovi
Z vedlejší místnosti přijde Naomi : "A potom by mu už Voyager nechutnal?"
Seven a Qatai se na mi podívají a Qatai pak řekne : "Musíme doufat, že ne."


Doctor s Qataiem vcházejí do transportní místnosti.
"Až vás transportuji na vaší loď, snažte se upravit vaše štíty na tuto frekvenci, jsou odolnější proti těmto bioplasmatickým výbojům."
"Zřejmě znáte trošku od všeho ... medicíny, exobiologie, harmoncké frekvence štítů," pochválí ho Qatai.
"Jsem tak trochu renesanční E.M.H.," a přejde k panelu.
"Pomocník jako vy by se mi hodil. Ta bestie by měla problémy manipulovat s touhami hologramu."
"Ismaiel k vašemu Achabovi? Ne děkuji."
"Uvědomujete si, že se vzdáváte největšího lovu svého života."
"I když to zní jakkoli lákavě. Já jsem Doctor a ne drakobijec. Můj program vyžaduje, abych nikomu neubližoval."
"Škoda," odpoví Qatai a Doctor ho transportuje.


Bliss40.jpg (5952 bytes)Bliss41.jpg (5002 bytes)
Voyager a loď cizince letí bok po boku, i když dosahuje velikosti sotva Voyagerových gondol.

Seven vstoupí do strojovny a přijde k Doctorovy.
"Qataiova loď je připravena," prohlásí Seven a opře se o panel.
"Převedl jsem ovládání z můstku do strojovny," odvětí Doctor, ukáže, co kde je, a přejde k panelu pro ovládání antihmoty.
"Zadávám kurs k jícnovému otvoru toho organismu. Připravte se vypustit antihmotu," rozkáže Seven. "Strukturální integrita trupu klesla o dalších 13 procent," a obrátí se na Doctora.
"Jsem připraven," prohlásí Doctor.
"Voyager volá Qataie. Připravit k palbě."
Na Qataiově lodi je spousta kouře. Stařec přejde k zadnímu panelu a zalamentuje : "Počkat, počkat. Ne, ne, ne."
"Co se děje," ozve se Seven interkomem.
"Ten poslední výboj mi musel destabilizovat zaměřovací senzory," křičí Qatai.
"Mohla bych vaši loď propojit se zaměřovacím systémem Voyageru," navrhne Seven.
"Nebojte se, znám svoji loď, je jenom umíněná," a odmlčí se.
Za chvíli se ozve : "Připraven."
"Na můj povel zahájit výboj," rozkáže Seven.

Doctor se připraví. "Teď!" a Doctor vypustí plazmu z levé gondoly.

Bliss42.jpg (8051 bytes)

Qataiova loď namíří přímo k oblaku plazmy a vystřelí. Následuje ohromný výbuch.

Bliss43.jpg (8267 bytes)

"Zachytil jsem kontrakce po celé trávicí trubici, funguje to. Dostáváme se zpět jícnovým otvorem.," oznámí nadšeně Doctor.
Seven chvilku sleduje monitor a pak oznámí : "Voyager byl vypuzen. Jsme 3,9 kilometru od organismu".
"Po jediném výboji?" diví se Doctor. "Na tak velkého chlapíka špatně snáší bolení břicha."
"Qataiovo plavidlo bylo také uvolněno," oznámí Seven.
"Zavolejte ho."
Seven naváže spojení. Na obrazovce se objeví Qatai a diví se proč nevypustili druhý výboj.
"Protože jsme se dostali ven," oznámí Seven.
"Nevěřte tomu, znova vás oklamal. Oba jsme pořád ještě uvnitř."
"Má pravdu. Vidím tu bioplasmatickou energii," oznámí Doctor.
"Mě ten tvor přece ovlivnit nemůže," diví se Seven.
"Nemohl vás ovlivnit, když tvořil iluzi, že se Voyager vrací domů," vysvětluje Doctor, "protože jste po tom netoužila, ale teď se snažíme uniknout, což chcete i vy."

Bliss44.jpg (10415 bytes) "Zamyslete se nad tím, zase vám ukazuje, to co chcete vidět. Věřte mi," volá na ni Qatai z obrazovky.

"Seven," houkne ji do ucha Doctor.
Ta se vzpamatuje a rozkáže uvolnit další antihmotový výboj.
Doctor přejde zpět ke svému stanovišti a Seven rozkáže vypuštění.

stv514p_054.jpg (5307 bytes) Tentokrát se to povede. Organismu se otevřou ústa a ...
stv514p_056.jpg (6359 bytes) ... a z nich vyletí obě lodě, doprovázené ohromnou explozí.

"Jsme venku," ohlásí se Qatai interkomem.
"Jste si jistý?" zeptá se Seven Doctora.
"Žádné známky bioplazmatické energie," odpoví Doctor.
"Odletím z dosahu. Maximální warpová rychlost," oznámí Seven.
"Postarám se posádku," řekne Doctor a odejde.
"Já taky poletím, díky za pomoc," ozve se Qatai.
"Váš pohonný systém byl těžce poškozen, potřebujete naši pomoc," nabídne Seven.
"Není čas, ta bestie zase mění kurz. Opravy zvládnu udělat sám."
"To vám zabere několik dní," oznámí Seven.
"Nelamte si se mnou hlavu, já už to nějak udělám. Hlavně vy doleťte domů. Jo a dávejte si pozor na láčkovky."
Qatai se usměje a ukončí spojení.
Mezitím se začínaná probouzet posádka.
Kapitán vstane a otočí se k Tomovi : "Poloha?"
"Jsme pořád v Delta kvadrantu," oznámí.
"Prohlédněte červí díru, zjistěte co se stalo," rozkáže Kathryn.
"Je pryč. Nemůžu ji na senzorech najít."
"Kapitáne, ovládání můstku bylo převedeno do strojovny, OPS, zbraně, kormidlo, všechno," oznámí Kim.
"Můstek volá strojovnu," řekne kapitán.
"Ano, kapitáne," ozve se Seven.
"Seven," podiví se kapitán, "co se děje."
"Doctor vám to vysvětlí. Kompletní hlášení napíši ráno hned po své regeneraci."


"Kapitánův deník, hvězdné datum 52542.3 vypustili jsme několik výstražných majáků, aby varovali ostatní plavidla před bioplazmatickým tvorem a opět nastavili kurs k domovu, k opravdovému domovu."

Naomi stojí u kontrolního panelu v astrometrice a na obrazovce je zobrazena Země.
Náhle vstoupí Seven : "Naomi Wildmanová."
"Nebojte se mám sem povolen přístup," otočí se Naomi.
"A kým."
"Mámou, myslí si, že mám zjistit o Zemi víc."
"Chápu. A zvýšilo studium obrazu tvou touhu se tam dostat?" zeptá se Seven.
"Ani ne," zakroutí Naomi hlavou.

Bliss45.jpg (5645 bytes) "Souhlasím není nijak výjimečná."
Bliss46.jpg (4977 bytes) "Ale mé mámě se líbí, i Neelix se nemůže dočkat, až tam bude. Takže asi nebude tak špatná."
"Vzhledem k odhodlání této posádky vrátit se domů nepochybuji, že ji jednoho dne uvidíme i my dvě."

Qatai vyleze zpoza jádra a poklepe na něj. Pak přistoupí k hlavnímu oknu, kterým je vidět obluda, překříží si ruce a jeho loď si to namíří přímo k ní.

Bliss47.jpg (7366 bytes)


Thanks to Vidiot

Copyright © 2000 Škop Karel (Will_Riker)


[Předcházející epizoda] [Voyager] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]