Dark Frontier, Part I
SD : 52619.2
N : 211
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Tma a hukot. Promluvil několikanásobný hlas.
"Bylo objeveno plavidlo. Unimatrice 4-2-6, mřížka 1-1-6. Aktivovat."

stv515p_003.jpg (13633 bytes) Tmou proniklo jasné zelené světlo, jak borgský voják otevřel oči a odpojil se od výklenku.

"Změnit kurs směrem k objevenému plavidlu," pokračoval mnohačetný borgský hlas, zatímco voják procházel koridory k řídící konzole. Minul několik desítek dalších vojáků, než se k ní dostal.

Dotkl se několika tlačítek a na displayi se objevil Voyager.

DarkF001.jpg (5743 bytes)

DarkF002.jpg (6539 bytes) "Plavidlo identifikováno. Federace. Hvězdná flotila. Třída Intrepid. 143 živých forem. Připravit asimilaci."

Borgský kvádr se přiblížil k Voyageru

DarkF004.jpg (4264 bytes)

DarkF003.jpg (3054 bytes)

V horni čtvrtině displaye se objevil obraz můstku. Janeway stála neohroženě v popředí, s Chakotayem za pr ... zadnicí.
"Jsme Borg. Budete asimilováni. Odpor je marný," ozval se hlas.
Místo obrazu Voageru se v dolní části kruhového displaye objevila Janeway v detailním záběru. "Přerušte pronásledování nebo začneme střílet," řekla rázně.

DarkF005.jpg (8261 bytes)

"Irelevantní."
"Myslíte? Proskenovali jste naši loď. Víte, že se vám palebnou silou vyrovnáme."
"Budete asimilováni," ignoroval ji hlas a Janeway vystřídal opět pohled na Voyager. Zelený phaserový paprsek spojil Borgské plavidlo s Voyagerem. A pak ještě jeden. Štíty Voyageru zatím vše dokázali absorborvat. Pak i on začal střílet. Uvnitř borgského kvádru vybuchlo nějaké vedení.
"Regenerovat primární štítovou matrici. Remodulovat zbraně!" Bylo probuzeno několik desítek dalších vojáků, kteří se ihned vydali splnit rozkazy.
Vtom se začalo cosi materializovat.

"Narušení bezpečnosti. Fotové torpédo Hvězdné flotily. Zneškodnit zbraň," zareagoval okamžitě hlas a jeden voják se vydal vyplnit rozkaz.

DarkF006.jpg (3734 bytes)

Dotkl se oládání torpéda a otevřel kryt. A to bylo to poslední co ještě stačil udělat. Torpédo explodovalo ... a s ním i energetická matrice celé lodi. Za několik okamžiků, zbylo z borgského kvádru jen několik poletujících trosek.

DarkF007.jpg (6576 bytes)

"Myslel jsem, že jsme je nechtěli zničit," řekl Chakotay a obrátil se skoro vyčítavě na Seven.
"Torpédo explodovalo poblíž energetické matrice. Způsobilo to řetězovou reakci," vysvětlila Seven, když odečetla údaje.
"Přežil to někdo?" zeptala se Janeway
"Nikdo."
"Stav trosek?"
"Několik částí zůstalo v celku, ale jsou težce poškozené,"
ozval se Kim.
"Začněte záchrannou operaci," rozkázala.
"Kapitáne?" nerozuměl Chakotay.
"Mohlo by tam být něco, co bychom mohli použít ... zbraně, transwarpová cívka," vysvětlovala se zaujetím kapitán, "... nevím jak vy ostatní, ale já mám dnes šťastný den."
Chakotay za ní ještě dlouho ustaraně hleděl.


Nákladový prostor 2 byl plný trosek. Vešla Janeway s Chakotayem.
"Tak v tomto stavu mám Borgy nejraději ... v součástkách," rozhlédla se Janeway kolem.
"Osm kilotun trosek ... většinou úlomky trupu," hlásil Chakotay, "... zatím jsme zachránili dva energetické moduly a tucet kusů plasmového potrubí, všechno ve funkčním stavu."
"Jejich pohonný systém - zůstalo něco?"
"B'Elanna našla traswarpovou cívku."

Janeway uviděla zvláštní kovoou kouli asi stopu v průměru a zvedla ji.

DarkF008.jpg (7233 bytes) "Je to lehčí než bych čekala. Musí to být nějaká polytrinická slitina," a začala si ji prohlížet ze všech stran. "Doufejme, že ta naše malá přestřelka pronikla až do mysli úlu. Možná si to příště rozmyslí než na nás zaútočí."

"Tohle byla jenom sonda. Přístě možná takové štěstí mít nebudeme," namítal věcně Chakotay.
"Kapitáne!" zvolal Kim když viděl jak si Janeway pohrává s koulí, "Nesahejte na to."
"Co je to?" zeptala se a opatrně položila svou hračku na své místo.
"To nevím," řekl Kim, a přesvědčil se, že se s ní nic nestalo, "ale ještě před několika minutami se to plazilo po podlaze. Myslím, že je to nějaký druh autoregenerační jednotky."
"Díky za varování," řekla Janeway a s Chakotayem pokračovala v prohlídce. "Podle mých výpočtů, se naše cesta prodloužila nejméně o dva roky, jen díky tomu, že jsme se vyhýbali Borgům. Už mě nebaví utíkat po každé když zachytíme krychli," vyslovila se.
"Lepší v bezpečí než asimilován," řekl opět střízlivě Chakotay.
"Mmm...," trochu nevýrazně souhlasila Janeway.
"Možná bychom měli přejít na červený poplach a skončit to," řekl Chakotay jako kdyby se k tomu už dlouho odhodlával.
"Komandére?"

"Protože se právě chystáte říct něco šokujícího," zdůvodnil Chakotay.

DarkF009.jpg (7286 bytes)

"Jak jste na tohle přišel?" podivila se.
"Způsob jak si pohráváte s komunikátorem. Děláte to vždycky," a ukázal na její prsty, které leštili komunikátor, aniž si to Janeway uvědomovala.
"Budu si na to muset dávat pozor," řekla s úsměvem.
"Heurééka!" zvolal vítězně Doktor, "doufal jsem, že tohle najdu," a držel v rukou kyberbetickou paži borgského vojáka. "Je to servo-armatura z vojáka lékaře," vysvětloval nadšeně Doktor kapitánovi a bylo mu jedno, že se "prsty ruky" neustále pohybují "... laserový skalpel, biomolekulární skener, mikro-šička ... vše v jednom nástroji." a šermoval s tím nebezpečně blízko Chakotayovi hlavy.
"Neměla by chybět na žádné ošetřovně Federace," vložil se do toho Paris.
"Tohle může znamenat převrat v provádění operací," ignoroval ho Doktor.

DarkF010.jpg (6889 bytes) "Úžasné," podařilo se Janeway konečně Doktora přerušit, "co kdyby jste to ale prozatím vypnul, hmm?"

Doktor pochopil. Sebral paži a pospíchal s ní na ošetřovnu.
"Remodulujte frekvenci cívky," říkala právě B'Elanna na druhém konci místnosti.
"Bez účinku," odpověděla Seven.
Janeway s Chakotayem se k nim přiblížili. Obě byly skloněné nad prstencovou věcí, kterou se zřejmě snažili aktivovat.
"Zkuste to znovu," řekla B'Elanna.
"Regulátor pole je roztavený," konstatovala Seven a odložila nástroje.
"V čem je problém?" zeptal se Chakotay, který je dosud jen nechápavě pozoroval.
"Nemůžeme aktivovat traswarpovou cívku," vysvětlila B'Elanna.
Seven se postavila a vypnula hruď, jak měla ve zvyku. "Když je borgské plavidlo kriticky poškozeno, dojde k autodestrukci důležité technologie. Ta cívka se nedá opravit," řekla i pro pomaleji chápající.
"Alespoň, že Doktor má novou hračku," neodpustil si Chakotay a pohlédl na Kathryn.
"Kapitáne," pokračovala Seven a přešla o kousek dál, "... datové moduly," a vzala jeden do ruky. "Na jednom z nich je seznam vojáků, ostatní obsahují taktické informace."
"A co přesně?" zeptal se Chakotay, i když to Seven očividně říkala Janeway.

"Telemetrii senzorů dlouhého dosahu, asimilační logistiku a pohyby plavidla v okruhu 30-ti světelných let."

DarkF011.jpg (5043 bytes)

"Tak se na to podíváme," řekla dychtivě kapitán.
"Nejdřív musím ty údaje převést na parametry Hvězdné flotily," zchladila ji Seven.
"Čas?"
"Dvě hodiny."
"Proveďte."

Seven odešla. Janeway promnula svůj komunikátor a pohlédla s úsměvem na Chakotaye.


Seven přistoupila k hlavní konzole astrometriky a oznámila: "Podařilo se mi obnovit 62% údajů," a naťukala výsledky. Na obrazovce se objevila schematická hvězdná mapa několika sektorů.

DarkF012.jpg (6552 bytes) "Toto je izo-mřížka taktických přesunů Borgů po 25 sektorech," vysvětlovala Janeway a Tuvokovi.

"Čekají nás na našem současném kurzu nějaká nebezpečí," zeptala se kapitán.
Obraz se změnil a objevili se tři borgské krychle s průmětem svého kursu. "Jsou tu tři krychle vzdálené přibližně 9 světelných let. Pohybují se po trajektorii souběžné s naší. Neznamenají hrozbu."
"A co tohle plavidlo?" přešla Janeway blíž a ukázala na okraj mapy.

"Je to průzkumná loď vzdálená 8 světelných let a pohybuje se warpovou rychlostí 2. Loď je težce poškozena," řekla Seven a loď ve tvaru koule se dostala do středu obrazovky.

DarkF013.jpg (11405 bytes)

"Byla napadena?" zeptal se Tuvok, když uviděl znatelné poškození trupu.
"Ne," odečetla údaje Seven, "iontová bouře. Koule se právě regeneruje."
"To vysvětluje proč letí tak nízkou rychlostí," uzavřel Tuvok.
"Belhá se domů," řekla Janeway se zamyšleným výrazem ve tváři.
"Dalo by se to tak říct," souhlasila Seven a založila si ruce za záda.

DarkF014.jpg (4994 bytes) Zdálo se, že se Janeway k něčemu rozhodla. "Chci nákresy toho plavidla v detailech až do energetických rozvodných uzlů .... myslím že jsme narazili na zlato."

Na obrazovce v konferenční místnosti se zobrazoval schemtický nákres borgské koule.

stv515p_063.jpg (7446 bytes)

Janeway se na něj zahleděla a pak se s významným pohledem otočila k posádce: "Takže to co tu máme je řečeno dvěma slovy .... Fort Knox."
"Kapitáne?"
nechápal tentokrát Tuvok. (vzal to Chakotayovi přímo z úst)
"Tome, překlad?"
Tom se nadechl a začal: "Fort Knox - místo s největším množstvím uložených zlatých prutů v historii Země. Přes 50 metrických tun v ceně za víc jak 9 bilionů amerických dolarů."
"Pokračujte," řekla Janeway a postavila se mezi Kima a Parise.
"No, když koncem 22 století došlo ke globalizaci ekonomiky a peníze se přežily jako dinosauři, z Fort Knoxu se stalo muzeum."

"A nikomu se nikdy nepodařilo vloupat se tam, že?" doplnila Janeway a přesunula se mezi Chakotaye a Parise.

DarkF015.jpg (5626 bytes)

"No, asi před deseti lety se o to pokoušelo pár Ferengů," pokračoval Tom, "ale jinak je toto zařízení považováno za nedobytné."
"Plánujete vloupání?"
zeptal se Chakotay, který až dosud s dost nechápavým obličejem pozoroval Parise, jak mlátí pantem.
"Vlastně ano, až na to, že nejdeme po zlatě. Chystáme se jim ukrást transwarpovou cívku. Myslíte, že by se nám mohla hodit?" obrátila se teď na B'Elannu.
"Kdybych vybavila náš pohon alespoň jednou cívkou, mohla by se naše cesta zkrátit až o dvacet let."
"Myslíte si, že je koule poškozená natolik, abychom pronikli její obranou?"
zapochyboval Tuvok.

DarkF016.jpg (6826 bytes) "Dost na to, abychom si vzali co potřebujeme a dostali se pryč." Janeway pohlédla na Seven. Očekávala, že bude protestovat, ale ona jen vše v tichosti sledovala. "Tuto operaci, ale budeme muset naplánovat s přesností na milisekundy. Nesmíme se dopustit žádné chyby. Vidím to tak, že nastavíme takový kurs k nim, abychom na sebe neupozornili a poté odlákáme jejich pozornost tak, abychom dostali dovnitř výsadkový team, který získá jejich technologii," vychrlila Janeway a stále při tom hleděla na Seven, která ale její pohled jen oplácela.

"Rád bych viděl všechny údaje o té kouli, možná se nám podaří vytvořit její části v holosimulátoru a provést pár taktických simulací," ujal se iniciativy Chakotay.
"Je to na vás."
"Musíme zamaskovat naši warpovou signaturu,"
připojila se B'Elanna. "Měla bych několik makistických triků .... nejsou přímo schválené Hvězdnou flotilou, ale..."
"Teď není čas na protokol," schválila jí to Janeway. "Začněte. Ke kouli máme tři dny cesty maximálním warpem. Nastavte kurs. Chakotayi, zítra ráno chci mít hlavní body toho plánu přepadení."
Chakotay jen kývl.
Janeway pokračovala ve svém proslovu. "Proti Borgům jsem se osvědčili již jednou ... vlastně dvakrát ... ale pokaždé utočili oni na nás. Je čas, abychom malou asimilaci provedli my, hmm? Rozchod."


Janeway si po poradě zavolala Seven do pracovny. "Doufala jsem, že se přihlásíte o slovo. Nějaké návrhy?" začala kapitán.
"Váš plán je ambiciózní," odvětila opatrně Seven, "je v něm mnoho proměnných, ale může být úspěšný."
"Ráda bych ten seznam proměnných zkrátila," řekla Janeway a pozorně ji sledovala - dnes se chová náš Borg nějak divně. "Doufala jsem, že by nám pár nápadů mohli poskytnout vaši rodiče. Prohlížela jsem si záznamy, které jsme našli na U.S.S. Raven. Vaši rodiče zaznamenali obsáhlé množství cestovních poznámek - podrobných deníků. Jen ty tvoří 9000 záznamů."
"Tyto informace jsou irelevantní,"
skoro odsekla Seven.
"Právě naopak, Seven. Po celou dobu své kariéry studovali Borg. Jak dlouho sledovali zblízka jednu krychli? Dva roky?"
"Tři,"
opravila ji Seven (ach ti lidé, nic si nepamatují).
"No, v každém případě byli experty," pokračovala nevzrušeně Janeway. "Chci, aby jste si prošla jejich výzkum. Hledejte údaje, které by nám mohli poskytnout taktickou výhodu."
"Moji rodiče byli asimilováni," namítala pořád Seven. "Jejich taktika byla očividně chybná."
"Podívejte," řekla už Janeway netrpělivě, "na tyhle záznamy se v naší databázi práší déle než rok. Tvrdíte, že jsou irelevantní, ale já říkám, že se jim záměrně vyhýbáte. Pro tuto práci jste nejlepší, ale přidělím ji Chakotayovi ..."
"Ne!"
skočila jí do řeči. "Ty informace patří mě. Přečtu si je."
Janeway pomalu kývla a Seven odpochodovala.


Seven pracovala na konzole v nákladovém prostoru 2 (tedy doma:)). Otevřeli se dveře a rychlými kroky přicupital Neelix s težkou krabicí v náručí.
"Jdete pozdě," řekla Seven místo pozdravu.
"Promiňte," omlouval se překotně Neelix. "Přetažení těch záznamů trvalo déle než jsem očekával. Tohle je teprve první várka," položil krabici na konzolu a otevřel víko.

Uvnitř bylo úhledně narovnáno několik PADDů. "Vaši rodiče toho měli mnoho co říct. Roztřídil jsem to do kategorií - cestovní poznámky, osobní deníky, bio-kinetické analýzy," vysvětlil Neelix. DarkF018.jpg (8213 bytes)

Pak chvíli bezradně přešlapoval. "Ehm... nechci se vnucovat ale je pravda, že vaši rodiče studovali Borgy?" vymáčkl se konečně.
"Ano. Hansenovi byli exobiologové," odvětila Seven tónem, který by i pitomci napověděl, že nemá náladu na interview. Neelix však vesele pokračoval: "Fascinující. Museli být velmi odvážní."
"Byli pomýlení..." odmítla to Seven a prohlížela si dál svůj PADD.
Neelix se zamyslel, zřejmě se nechtěl spokojit s tímto odmítnutím. "...blednoucí holo-obrázek... to je vše co mi zůstalo po mé rodině ... obrázek mé sestry," řekl zasněně. "Samozřejmě, kromě toho, co mám tady," a přitisknul si ruce k srdci. "Co bych za to dal, kdybych měl takový poklad jako máte vy ... no ... raději se pustím do dalších souborů," řekl když viděl, že Seven nejeví moc zájem a odešel.
Seven se to ale dotklo víc, než by Neelix čekal. Zahleděla se na PADDy, vzala jeden do ruky a aktivovala: "Cestovní poznámky, U.S.S. Raven, Hvězdné datum 32611.4. Už bylo na čase, rada Federace pro exobiologii nám konečně udělila souhlas. Hvězdná flotila má sice stále obavy kvůli bezpečnosti, ale souhlasila, že nám nebude stát v cestě. Rozloučili jsme se a jsme připraveni ověřit naše teorii ohledně Borgů."
"...bzzzz...," ozval se dětský hlásek a po hvězdném poli proletěla borgská krychle - byla to hračka, kterou držela malá Annika v ruce a zřejmě napodobovala stíhačku.

dark-frontier-stm.jpg (10273 bytes) Do kajuty vešel její otec Magnus a když viděl, že si dcerka hraje s krychlí povzdechl si. "Polož tu krychli, broučku, to není žádná hračka," a jemně ji malou krychličku sebral a položil na stůl.
"Já to nerozbiju," protestovala Annika.

"Pojď sem. Tatínek chce s tebou mluvit," a ukázal aby se posadila na gauč. "Takže, pamatuješ si jak jsem říkal, že ty, já a máma vyrazíme na dlouhou cestu?" začal opatrně.
Annika jen nerozhodně kývla.
"Dobře, odlétáme již zítra a po nějaký čas Zemi neuvidíme," podával jí po kapkách zprávu tatínek.
"Pojedeme se podívat na Borgy?" zeptala se.
"Pokud budeme mít stěstí."
"Mají Borgové taky děti?"
"To nikdo neví,"
dostal se trochu do rozpaků Magnus, "budeme první lidé, kteří je budou studovat tak zblízka."
"Jak vypadají?"

DarkF019.jpg (4879 bytes) "Nejsme si úplně jisti, ale myslíme si, že vypadají skoro jako my, jen mají techniku zabudovanou do svých těl."
DarkF020.jpg (5177 bytes) "Jsou kyber - netič - tí?" přeslabikovala Annika slovo, které nedávno od otce zaslechla.

"Mm-hmm," zamručel trochu bezradně Magnus.
"Jsou přátelští?" nenechala ho odpovědět.
"No, jsou trochu jiní. Nemluví jako my, ani nemyslí jako my, ale ... doufáme, že se jednou spřátelíme."
"To taky doufám, tati,"
odpověděla Annika a Magnus ji přivinul k sobě.


Malá bachratá loď Federace se pomalu pohybovala prostorem. "Cestovní poznámky, U.S.S. Raven, Hvězdný čas 32623.5. Už skoro 8 měsíců se honíme za útržkovitými údaji ze senzorů, ale stále žádné stopy po plavidle. Napadá mě, jestli Borgové nejsou jen fámy a odražené signály."

DarkF021.jpg (2893 bytes)

"Magnusi," odporovala Erin, maminka Anniky.

DarkF022.jpg (8077 bytes) "Musíme pokračovat v cestě," stál si na svém Magnus, "když odpojím replikátory a systémy podpory života nechám na polovičním výkonu, vydržíme ještě dalších 20 světelných let, než nám dojde palivo."

"Měli bychom si ho doplnit teď. Nejbližší dilithium je v poli asteroidů deset dnů cesty odtud," odečetla Erin údaje ze senzorů.
"Deset dní, které si nemůžeme dovolit ztratit. Jsme už blízko. Jestli se teď zastavíme, můžeme se obrátit a vrátit se domů."

"Domů? A kam?" zeptala se Erin. "Odchýlili jsme se od našeho letového plánu, překročili Neutrální zónu a neuposlechli přímý rozkaz k návratu. I naši přátelé si zřejmě myslí, že jsme se zbláznili. Spálili jsme za sebou mosty, Magnusi."

DarkF023.jpg (7329 bytes)

Náhle se otevřely dveře. Malá Annika stála v noční košilce ve dveřích. "Nemohu usnout," postěžovala si.

DarkF024.jpg (7170 bytes) "Pojď sem," řekl jemně Magnus. Annika přicupitala k tatínkovi, který si jí vysadil na klín. "Proč nemůže Annika usnout? Největší vědecká záhada naší doby."
DarkF025.jpg (5777 bytes) "Mám jednu hypotézu," řekla žertem Erin, "asi za to mohou její hluční rodiče."

"Hmm. To zní přijatelně."
V tom začalo na hlavní vědecké konzole něco poplašnš pípat. Erin okamžitě vstala a odečetla údaje. "Tri-kvantové vlny - 600 000 kilometrů na levoboku."
Magnus postavil Anniku na podlahu a přešel ke konzole vedle své ženy. "Subprostorové poruchy, velikost pole 2.9 teracochranů a stoupá. Anniko, do postýlky," obrátil se na dcerku, když viděl, že stojí tam kde ji postavil a sleduje dění kolem. Annika poslušně zamířila do svého pokoje.

"Křivka využití energie je vysoce symetrická," řekla Erin.
"Pravděpodobnost umělého zdroje 0,98," doplnil Magnus.

DarkF026.jpg (6970 bytes)


Pak si všiml, že se Annika zastavila a zase je sleduje. "Hned," řekl jí důrazně. Annika opět způsobně odcupitala, ale otočila se ve dveřích a dál vše sledovala. "Musí to být transwarp. Nic jiného nemůže generovat takové údaje."
"Poletíme blíž,"
řekla Erin.
"Je to borgská krychle - 2 000 kilometrů na pravoboku," dusil se nadšením Magnus.
"Mám visuální kontakt," řekla stejně nedočkavě Erin.

DarkF028.jpg (6953 bytes) Na obrazovce se objevila borgská krychle.

"Je obrovská," zmohla se po chvíli ticha Erin a teprve potom se podívala na senzory. "28 krychlových kilometrů, 129 000 živých tvorů na palubě. ...Jsme skenováni .... Vůbec nezměnili kurs."
"To může dokazovat naši teorii. Ignorují všechny životní formy, pokud je nepovažují za hrozbu ... nebo za cíl ... letí pryč," řekl Magnus.

"Srovnám s nimi kurs a rychlost ... udržuju vzdálenost 5 mil. kilometrů."

DarkF029.jpg (5613 bytes)

...
"Seven Of Nine na můstek," vyrušil její četbu Chakotay.
Seven si povzdechla, odložila PADD a opatrně, aby se nedotkla implantátů, které jí všude překážely, se dotkla komunikátoru.
"Hned jsem tam."


"Zachytili nás?" ptala se právě Janeway na můstku.
"Ne, ma'am," odpověděl pohotově Kim.
"Mám visuální kontakt," ohlásil Tuvok.
"Na obrazovku ... zvětšit."

DarkF030.jpg (4221 bytes) Objevila se borgská koule, která i přes své viditelné poškození působila hrozivě.

"Vypadají jako po pořádné porážce," komentoval Chakotay.
"Stále mohou znamenat hrozbu," odvětila Janeway. V té chvíli vešla Seven na můstek a spatřila na obrazovce kouli. Zarazila se. Nikdo si jejího chování nevšiml. Janeway pokračovala: "Nesmíme se příliš přiblížit. Srovnejte s nimi kurs a rychlost. Udržujte vzdálenost 10 miliónů kilometrů."
"Aye, kapitáne."

Janeway zpozorovala Seven a hned jí přiděllila úkol. "Seven, proskenujte loď, chci znát jejich současný stav."
Seven přistoupila k prostřední konzole a dotkla se kontrolek. "Jejich zbraňové systémy se regenerují, ale štíty a traswarpový pohon jsou stále mimo provoz."
"Za jak dlouho budou mít traswarp?"
"Přibližně za 72 hodiny."

DarkF031.jpg (6290 bytes) "Takovou příležitost už možná nikdy mít nebudeme a já si jí v žádném případě nenechám ujít. Zdvojte směny, simulace 24 hodin. Chci být připravena."

Normální den na borgské kouli. Všude plno pochodujících vojáků, kteří míří za svými pracovními povinnostmi. Teď když byla koule poškozena je jich hodně potřeba na opravu.

Mezi vojáky se objevila Seven s posilovačem trasportního paprsku v pravé ruce. Nasledovala ji Janeway s těžkou phaserovou puškou. Byla úplným protikladem Seven, která bezstarostně procházela chodbami. Nikdo jim nevěnoval nejmenší pozornost.

DarkF033.jpg (7268 bytes)

O kus dál se mezi vojáky proplétali Tuvok s Kimem. Tuvok byl vyzbrojen stejnou puškou jako Janeway, zatímco Kim držel pouze kufřík a trikordér, který mu ukazoval cestu. Tuvok postupoval za ním a jistil mu záda.

DarkF032.jpg (5320 bytes)

"Můstek volá výsadek - máte šest sekund zpoždění," řekl Chakotay, který vše v klidu sledoval z můstku. Časomíra ukazovala, že zbývá jedna minuta a 37 sekund.
Kim s Tuvokem došli na místo.
"Jsme u matrice štítů, zůstaňte na příjmu," ohlásil Tuvok, když se dotkl komunikátoru.
"Primární generátor štítu - mám to," řekl Kim, když se o tom ujistil svým trikordérem.
"Prostorové nálože - tady, tam a tam," velel Tuvok a ukazoval na místa, kolem zařízení.
Kim vypnul trikordér a otevřel kufřík, ze kterého vyndal tři prostorové nálože.

DarkF034.jpg (5433 bytes) Seven s Janeway právě také dorazili na místo. Traswarpová komora. Seven podala Janeway posilovač trasportu a sama přešla přímo k loži transwarpové cívky.

"Máte 55 sekund," informoval je Chakotay.
Kim mezitím rozmístil všechny tři nálože na svá místa.
"Tuvok volá Janeway," dotkl se Vulkanec svého komunikátoru, "nálože rozmístěny. Vracíme se na trasportní souřadnice," a oba se vydali rychle pryč.

"Traswarpová cívka je mimo provoz," oznámila po chvíli snažení Seven.

DarkF035.jpg (7334 bytes)

Janeway dokončila nastavení posilovače signálu k přenosu. "Tuvoku, teď."
"Aktivujte nálože," řekl Tuvok Kimovi.
Kim se dotkl tlačítka na svém trikordéru a nálože vybuchly. Matrice štítů byla zničena.
"Můstku jejich štíty jsou vypnuté. Energii," velela Janeway.
"Tome?" ptal se Chakotay.
"Zaměřil jsem ji."
Cívka se dematerilizovala.
"Cíl přenesen," ohlásil Chakotay.
Janeway a Seven rychle zamířily k místu odkud mohou být přeneseni zpět.
Chakotay stále sledoval čas. 5 ... 4 ... 3 ... 2 "Čas vypršel," řekl.
Borgskou lodí se rozezněl poplach.

stv515p_056.jpg (4402 bytes)

stv515p_053.jpg (5986 bytes)

Tuvok s Kimem zatočili za roh a zjistili že stojí proti jednomu vojákovi, který se nehýbá z místa. Připojil se k němu druhý. Pochopili. Dva výstřely z phaserů a oba vojáci padli k zemi. Rychle je překročili a pospíchali dál. Janeway se Seven takové štěstí neměly.

stv515p_054.jpg (5486 bytes)

stv515p_055.jpg (15724 bytes)

DarkF036.jpg (4187 bytes) Výstřel z phaserové pušky byl absorbován štítem hned prvního vojáka.

"Zadaptovali se. Tudy," kývla Janeway a zamířila vedlejší chodbou.
Seven ale zůstala stát a zírala na oba přibližující se vojáky.

Janeway se otočila. "Seven!"

DarkF037.jpg (6807 bytes)

Seven se probrala a pospíchala za Janeway.
Tuvok s Kimem dorazili na souřadnice jako první.
"Můstku, připravit se na transport," spojil se s lodí Tuvok.
Za Tuvokem a Kimem se objevili vojáci, kteří je pronásledovali.
Z poza rohu vyběhla Janeway se Seven.
"Rychle!" volal Harry.
Obě doběhly.
"Energii."
Všichni 4 se dematerializovali právě včas - ze všech stran sem už mířili další vojáci.
"Mám je, trasportní místnost 1," hlásil Paris.
Vtom se na můstku materializovalo několik borgských vojáků.
"Trasportujte je pryč," velel rychle Chakotay.
"Nemohu je zaměřit. Zadaptovali se na naše trasportní frekvence," oznámil Paris.

stv515p_032.jpg (12749 bytes) První borgský voják už už sahal po Chakotayovi.

"Počítači, zastav program, oba holosimulátory," křikl Chakotay a vojáci ztuhli uprostřed pohybu. Povzdechl si. "Co se stalo?"
"Napíchli se na náš trasportní paprsek," zjistil Paris.
"Chakotay volá holosimulátor 2 - kromě té transwarpové cívky jste přivedli na palubu pár nevítaných hostů."
"Jaký jsme měli čas?" ptala se Janeway a sešla z přenosové plošiny.
"2 minuty 12 sekund."
"O 12 sekund pomalejší. Poté co vyřadíme jejich senzorickou mřížku, máme jen dvě minuty, než se regeneruje."
"Vyskytli se nějaké problémy?" ptal se ještě Chakotay.
"Žádné."
"Byli jsme zdatní," pronesla Seven.
"Co kdybychom se přenesli přímo do traswarpové komory?" navrhl Kim.
"Jsou tam příliš silné štíty," zavrtěla hlavou Janeway,
"Možná bychom mohli modifikovat trasportéry," přidal se i Tuvok
"Tuto možnost už jsem zkoumala. Nefungovalo by to," odmítla to Janeway.
"12 sekund ... to stejně tak může být i věčnost," řekl Kim.
Seven dosud mlčela. Teprve když už nikdo nic neříkal se ozvala: "Hansenovi," pronesla nejistě, jako by jí to jméno nešlo přes rty, "... dokázali zůstat uvnitř borgské krychle několik hodin aniž by je detekovali."
"Jak?" byl zvědavý Harry.
"Nevím to jistě," musela přiznat Seven.
"Dobře, snažte se to zjistit," rozhodla Janeway.
"Ano, kapitáne."
"Myslím, že na jeden den už bylo simulací dost. Teď se dáme do vylepšení naší taktiky - cokoliv, čím bychom ušetřili dalších pár sekund. Počítači, ukonči program."
Trasportní místnost zmizela a objevilo se kovové mřížování holosimulátoru.


DarkF038.jpg (7879 bytes) "Nevím jak vy," říkala právě Janeway Seven, když se koridory vracely z holosimulátoru na můstek, "ale ja jsem ráda, že jsem zase zpátky na Voyageru. Z borgských lodí mám husí kůži."

"Byla to holo-simulace," konstatovala Seven.
"Až příliš přesná. Právě jsme poslední tři hodiny strávili tím, že jsme uhýbali před borgskými vojáky, vám to nevadí?"
"Kam tím míříte?"
podivila se Seven.
"Vypadala jste trochu nervózně."
"Naposledy když jsem byla na borgské lodi jsem byla ještě voják. Ta simulace mě rozrušila," přiznala Seven.
"Nechtěla jste se podívat na výzkum svých rodičů a teď mám pocit, že trochu váháte vydat se na tuto misi. Možná na vás tlačím přece jen příliš."
"Adaptuji se,"
nesouhlasila Seven.
"To se snadněji řekne, než udělá. Je to už skoro dva roky, co jste se rozešla se společenstvem. Jste si jista, že to zvládnete? Od každého teď potřebuji maximální výkon."
"Pochybujete o mých schopnostech?"
zeptala se nebezpečně.
"Ne. Jen vám sděluji své starosti."
"Jsou neopodstatněné."
"To doufám, protože příště už nebudete v holosimulátoru."
"Rozumím."


Seven pracovala na poznámkách svých rodičů, když se otevřely dveře a vešla malá Naomi.
"Naomi Wildmanová," pozdravila Seven.

DarkF039.jpg (6171 bytes) "Měla jsem ošklivý sen. Můžu tu s tebou chvíli zůstat?" zeptala se s neviným obličejíčkem.

"Kde je tvá matka?" zeptala se Seven.
"Pracuje ve strojovně a Neelix je taky ve službě. Prosím, nebudu vás rušit," přemlouvala ji Naomi.
"Tak dobře," souhlasila po chvíli Seven a vrátila se k práci.
Naomi si oddechla a rozhlédla se troskách z borgského kvádru, které se tu ještě pořád povalovaly. "Vypadalo to přesně takhle," řekla po chvíli.
"A co?" zvedla oči Seven.
"V tom snu, všude byly borgské věci."
"Upřesni to."
"Byla jsem na misi, na té co o ní mluvila maminka, na borgské kouli - ale nevyšlo to. Všichni byli asimilováni."
"Noční můry způsobuje iracionální strach. Nejsou skutečné, neublíží ti. Zkus je ignorovat,"
poradila Seven a opět se dala do čtení.
Naomi se ale nedala: "Maminka říkala, že chceme něco ukrást."
"Transwarpovou cívku," znuděně konstatovala Seven.
"Vy budete v té kouli?"
"Ano."
"Máte strach?"
"My uspějeme,"
řekla Seven, a bylo vidět, že jí Naomi začíná vadit.

"Ale co když ne? Co když z vás zase udělají vojáka?" pokračovala v obavách Naomi.

DarkF040.jpg (6273 bytes)

"Naomi Waldmanová, souhlasila jsi, že mě nebudeš rušit."
"Jaké to je být vojákem? Bolí to?" ignorovala ji Naomi.
"Ukonči tento směr svých dotazů," řekla už naštvaně Seven.
Naomi ale pokračovala. "Mají Borgové taky děti? Jak vůbec vypadají? Jsou přátelští?"
Seven nevěřila svým uším ... ta samá slova. "Vrať se ihned do své kajuty!"

DarkF041.jpg (5791 bytes) Naomi přistoupila až k ní a ostře pronesla: "Odpor je marný." a na tvaři se jí objevil borgský implantát.

Seven zděšeně ucouvla. Za ní se něco pohnulo. Když se podívala zpět, Naomi byla pryč. Náhle se z jednoho výklenku oddělil borgský voják.
Seven se dotkla komunikátoru. "Seven Of Nine volá bezpečnost. Vetřelec."

"Nemohou tě slyšet," ozval se mnohačetný, ale jasně ženský hlas.
"Kdo jsi?" zeptala se hlasitě Seven a hledala zdroj hlasu.
"Jsem Borg," řekl hlas. "Seven Of Nine, terciální doplněk unimatrice 01, zeslábla jsi."

DarkF042.jpg (6543 bytes)

"Tohle je sen. Regeneruji," snažila se to vysvětlit Seven a chtěla odejít ze skladu. Cestu jí ale zastoupil další borgský voják. Seven uskočila.
"To není sen," pokračoval ženský hlas, "jsme napojeni na tvůj neurální transceiver. Naše myšlenky jsou jedno. Víme vše o plánu Voyageru napadnout kouli. Je to marné."

DarkF043.jpg (5007 bytes) "Jestli je to pravda, tak proč jste je už neasimilovali?" argumentovala Seven.

"Máme pro tebe nabídku," ignoroval to hlas, "připoj se opět ke kolektivu a my ušetříme Voayager."
"Proč já?" zvolala s beznadějí Seven.
"Protože jsi ... jedinečná!" řekl hlas a spojení bylo přerušeno. Seven zjistila, že stojí uprostřed skladu mezi troskami borgské lodi.


Prostorem se pohybovala krychle. V těsné blízkosti ji následoval miniaturní Raven.

DarkF044.jpg (6436 bytes)

"Cestovní poznámky, U.S.S. Raven, Hvězdný čas 32629.4. Po třech měsících sledování borgské krychle, plavidlo vstoupilo do traswarpového tunelu. Drželi jsme se v závěsu. Naše senzory ukazují, že jsme se dostali až do delta kvadrantu, na původní uzemí Borgů."

Na displayi se objevil Magnus, který se pohyboval uvnitř krychle a zapisoval své poznatky na PADD.

DarkF045.jpg (7499 bytes)

Obraz se zachvěl.
"Magnusi, ztrácíš se mi," říkala právě Erin, která seděla nad displayem s Annikou na klíně.
"Je to jen nějaká bioelektrická interference. Vydrž. Je to lepší?" zeptal se Magnus, když něco naťukal na přístroj, který měl připevněný na paži.
"Mnohem," uklidnila se Erin. "Jak se má Junior?"
Magnus se podíval na Juniora. Velmi poškozený borgský voják právě vstupoval do svého výklenku, aby regeneroval.
"Dostal skutečně zabrat když vybuchlo to plasmové vedení. Právě regenruje," komentoval Magnus. "Počkej chvíli. Něco se děje. Přišli Bill a Jehloprstík." Objevili se dva vojáci a dotkli se Juniora. "To je zláštní. Začali Juniora opravovat."
"Myslela jsem, že se vojáci z jednotlivých podjednotek nestýkají," divila se Erin.
"Vypadá to, že jsme se mýlili. Oni ho deaktivovali,"
pokračoval Magnus, když se Junior skácel k zemi. Bill a Jehloprstík se k němu sklonili.
"Proč?" ptala se mezitím Erin.
"Možná byl poškozen příliš těžce. Rozebírají ho. Zřejmě zachraňují součástky."
Kolem Magnuse zablikal štít, který generoval přístroj na jeho paži a chránil ho před objevením.
"Tvůj bio-tlumič ztrácí energii. Je čas vrátit se domů," naléhala Erin.

DarkF046.jpg (5970 bytes) "Mám ještě něco kolem minuty, zůstaň na příjmu," rychle spravil poruchu Magnus, "takovou možnost sledovat jejich chování , už možná mít nebudeme."

Na displayi v konferenční místnosti Voyageru se objevilo schéma Magnusova přístroje.

DarkF047.jpg (10490 bytes)

"Zabránilo to Borgům, aby je detekovali," vysvětlovala Seven. "Mluví o tom jako o bio-tlumiči. Tento přístroj vytváří kolem těla pole, které simuluje fyziometrické podmínky uvnitř borgského plavidla."
"Kamufláž," přeložil si Tuvok.
"Správně," musela souhlasit Seven.
"Potřebujeme 4 takové přístroje," otočil se Tuvok na Doktora. "Za jak dlouho je můžete replikovat?"
"Každý přístroj musím upravit podle fyziologie jeho nositele. Nejméně několik hodin," odvětil Doktor.
"Začněte okamžitě. Já budu informovat kapitána."
Tuvok odešel a Doktor se posadil za konzolu. "Geniální konstrukce," komentoval.
"Hansenovi byli vynalézaví," uvedla to na pravou míru Seven.
"Zdá se, že začínáte ke svým rodičům něco cítit."
"To byl jen takový postřeh,"
zamluvila to rychle Seven.
"Toto je důležité stádium vašeho sociálního rozvoje, Seven. Snažte se to vnímat nejen jako váš vyzkumný úkol, ale jako průzkum toho jak jste byla vychovávána."
"Moji rodiče společenstvo podcenili. Byli zničeni," řekla ostře Seven a zhluboka dýchala. "Kvůli té jejich aroganci jsem byla vychována Borgy."
Doktor už se na nic neptal a otočil se raději k práci.


"Kapitánův deník, dodatek. Operace Fort Knox je připravena ke spuštění. Všechna oddělení jsou připravena a já jsem vydala rozkaz začít v 0600."
"Kávu?"
ptala se Janeway Seven ve své pracovně. "Vypadáte, že by jste jednu snesla."
"Ne," odmítla Seven.
"Měla byste jednou tuto lidskou neřest ... vyzkoušet."
"Snad někdy jindy."
"Upřesnila jsem pár detailů našeho zítřejšího plánu a rozhodla jsem se, že vás přidělím na můstek," řekla po chvíli Janeway.
"Kapitáne?"
"Mám obavy o bezpečnost Voyageru. Jestli na nás Borgové zaútočí, budu vás potřebovat u zbraní."
"Měla bych být v tom výsadku,"
řekla rozhodně.
"B'Elanna to zvládne stejně dobře jako vy," namítala Janeway.
"Můžete narazit na nečekané překážky - silová pole, zašifrované údaje. Jsem jediný člen této posádky, který si s nimi dokáže poradit," vytáhla Seven své trumfy.
"Trochu nás podceňujete."
"A vy podceňujete Borgy!"

"Tohle není jen otázka taktiky," vybalila to na rovinu po chvíli Janeway. "Mám starosti, kvůli vašemu zdraví a také kvůli vašemu výkonu na této misi."
"Vaše starosti nejsou opodstatněné."

"Skutečně? Nejsem jediná kdo si je dělá. Chakotay, Neelix, Doktor - ti všichni si všimli změn ve vašem chování. Jste roztržitá." Seven se na ní nesouhlasně podívala ale čekala, až skončí. "...podrážděná a děláte chyby. Nechápejte mě špatně. Oceňuji vaše úsilí, tak daleko bychom se bez vaší pomoci nedostali ... ale zřejmě to nebylo zadarmo." Kathryn si povzdechla. "Kdybych jen tušila, jak vás ty deníky ovlivní, nenutila bych vás je číst. A nemám v úmyslu, vás ve vašem současném duševním rozpoložení přinutit, abyste čelila společenstvu."
"Posledních několik dnů bylo pro mě obtížných," přiznala Seven, když viděla, že to jinak nepůjde, "ale v tom výsadkovém teamu musím být. Ujišťuji vás, že další chyby se už nedopustím."
"Už jsem se rozhodla, Seven."
"Tato mise neuspěje pokud v ní nebudu," řekla smrtelně vážně.
"Mluvíte jako byste si tím byla jistá," odvětila podezřívavě Janeway.
"Znám Borg."
"A já znám vás. Myslím, že mi neříkáte všechno. Co se děje?"
"Během posledních dvou let, jsem se na tomto plavidle seznámila s mnoha jedinci. Mým společenstvem je teď Voyager. Vaše přežití je pro mě důležité. Jsem ochotná riskovat svůj vlastní život, pokud tím zvýším naše šance na úspěch. Jmenujte mě do toho výsadku ... prosím."
Janeway přemýšlela. Její řeč na ní udělala velký dojem. Nakonec kývla.
"Děkuji," pokývala Seven a chtěla odejít.
"Seven," zastavila ji ještě kapitán, "... udělala jste pozoruhodný pokrok jako jedinec a jako člen této posádky. A co je důležité ... bez vás, by Voyager nebyl tím čím je."
Seven to vzala na vědomí a odkráčela.


Tma a hukot. Promluvil několikanásobný hlas.
"Bylo objeveno plavidlo. Unimatrice 4-2-6, mřížka 0-3. Aktivovat."
Tmou proniklo jasné zelené světlo jak borgský voják otevřel oči a odpojil se od výklenku. Po několika zákrutech došel k řídící konzole. Dotkl se několika tlačítek a na displayi se objevil raketoplán. "Plavidlo identifikováno. Federace. Hvězdná flotila. Raketoplán třídy II. Tři životní formy."
"Koule udržuje kurs," hlásila B'Elanna na můstku Voyageru.
"Přiblížit raketoplán," velel Chakotay.
"Borgové ho pořád ignorují," řekl po chvíli Paris.
Chakotay povzdechl. "Můstek volá transportní místnost 2. Na návnadu nazabrali."
"Stav raketoplánu?" zeptala se Janeway z trasportní místnosti.
"Všechny systémy fungují. Falešné biologické údaje jsou stabilní."
Janeway se svým teamem vystoupila na přenosovou plošinu.
"Co kdybychom vystřelili před jejich příď," navrhl Kim. "To by mohlo přilákat jejich pozornost."
"Ne," zamítla to Seven. "Považovali by člun za hrozbu a zničili by ho."
Zdálo se, že Janeway něco napadlo. "Komandére, zvyšte energetický výkon warpového profilu raketoplánu. To jejich pozornost určitě přiláká."
Chakotay jen kývl na Parise ať to provede, ale nejraději by mlátil hlavou o obrazovku, že na to nepřišel sám.
Z výklenku se odpojil další voják a zahřměl borgský hlas: "Detekována warpová signatura. Připravit asimilaci. Důležitá technologie. Zapojit vlečný puls."
"Zabralo to," ohlásil Paris. "Vtahují člun na přistávací plochu podél centrálního poloměru. 500 metrů ... 200 ... vypínají štíty!"
"Energii..," zavelel si Chakotay.
"Jsou tam," řekla B'Elanna po chvíli.
"Bio-tlumiče jsou stabilní. Jako by byli neviditelní," komentoval Doktor.
"Co koule?" ptal se Chakotay a očividně nemyslel ty svoje.
"Opět zapnuli štíty. Asimilují raketoplán," odečetla B'Elanna údaje.
"Mějte výsadek stále zaměřený. Udržujte kurs."
Akce běžela přesně podle plánu, Tuvok s Kimem se přibližovali ke generátoru matrice štítů a Janeway se Seven k transwarpové komoře.

Seven se náhle zastavila se a před očima uviděla stát ve výklenku sama sebe ještě jako vojáka. Do mysli jí pronikl onen ženský hlas: "Nikdy nezapomeň kdo jsi."

DarkF048.jpg (6350 bytes)

"Seven?" otočila se Janeway. "Jste v pořádku?"
"Pokračujte," řekla jen Seven.
Tuvok s Kimem dorazili na místo. "Primární generátor štítů - mám to."
"Prostorové nálože, tady, tam a tam."
Kim to hned provedl.
"Tuvok volá Janeway, nálože jsou rozmístěny."
"Vraťte se na trasportní souřadnice,"
ozvala se Janeway.
"Traswarpová cívka je mimo provoz," oznámila po chvíli Seven.
"Tuvoku, teď."
"Aktivujte nálože,"
řekl Tuvok Kimovi.
Nálože vybuchly.

DarkF049.jpg (5333 bytes) "Jejich štíty jsou vypnuty," dotkla se komunikátoru Janeway, když donastavila posilovač trasportu.

"Zaměřit cívku a trasportovat ji," velel Chakotay.
Cívka se dematerializovala.
"Cíl je na palubě."
Všichni 4 se vraceli na transportní souřadnice.
"Seven Of Nine ..." ozval se jí opět v mysli mnohačetný ženský hlas.
Janeway si všimla, že Seven zase stojí a otočila se. "Seven, nezastavujte se."
Seven na ní nerozhodně pohlédla. Věděla, že tu musí zůstat, aby zachránila Voyager. "Ne, chci zůstat tady, hodlám se připojit ke společenstvu."

"Tohle vám nikdy nedovolím," řekla pevně Janeway.

DarkF050.jpg (5806 bytes)

"Nemáte na vybranou."

DarkF051.jpg (4930 bytes)

"Půjdete se mnou, to je rozkaz," a namířila na ní svou obří phaserovou pušku.        

stv515p_009.jpg (10867 bytes)

Mezi Seven a Janeway se aktivovalo silové pole.

"Jděte!" křikla Seven.

stv515p4_038.jpg (4185 bytes)

Janeway se nehýbala a stále na ní mířila phaserem.
"Chakotay volá výsadkový team," ozval se komunikátorem první důstojník. "Borgové detekovali Voyager. Změnili kurs směrem k nám a nabíjejí zbraně. Musíme vás odtamtud okamžitě dostat."
"400 000 kilometrů a blíží se," hlásil Paris.
"Plnou energii do zbraní," velel Chakotay.

leaving.jpg (44160 bytes) "Bez vás rozhodně neodejdu!" křikla Janeway na Seven, zatímco se za ní postavili dva borgští vojáci.

"Pak budete asimilována," a kývla na ní ať se podívá za sebe, kde se přibližoval další voják. Janeway se bleskurychle otočila a sestřelila ho. Přeskočila jeho tělo a zahnula do další chodby. Ještě naposledy pohlédla na Seven, která teď byla obklopena dalšími vojáky.
Tuvok s Kimem postupovali chodbami. Zabočili za roh a tam stáli dva vojáci, kteří blokovali cestu.
Zastavili se.
"Oni nás vidí," pochopil Tuvok.
"Jak to?"
"To nevím."

A rychle se vydali jiným koridorem. Po chvíli se dostali na transportní souřadnice. Janeway právě také dobíhala.
"Můstku, jsme na místě," dotkla se komunikátoru, když se připojila k Tuvokovi a Kimovi. "Tři k trasportu."
"Tři?" podivil se Chakotay.
"Energii!"
Všichni tři se dematerializovali.


Janeway s Tuvokem a Kimem dorazili na můstek.
"Kde je Seven?" ptal se hned Chakotay.
"Změnila názor. Hlášení," odsekla jen Janeway.
"Koule změnila kurs. Vzdaluje se," hlásil Chakotay.
"Zapojují zbývající traswarpové cívky," dodala B'Elanna.
"Pronásledujte je. Zaměřte jejich pohonný systém!"
V té chvíli se zeleně zablesklo a koule přešla do traswarpu.
"Jsou pryč kapitáne," konstatoval Paris.


Koule se traswarpem rychle přibližovala k domovskému úlu. Seven mezitím odváděli dva vojáci.
Když koule vystoupila z traswarpu ocitla na kraji obrovské umělé struktury - borgského města.

Koule pomalu vletěla dovnitř.

DarkF052.jpg (7362 bytes)

DarkF053.jpg (6874 bytes)

DarkF054.jpg (7134 bytes)

Na centrální komplexu se otevřela kruhová vrata a koule vlétla dovnitř.

DarkF055.jpg (4932 bytes)

Seven byla přivedena do komplexu. Dlouho ji vedli chodbami, až zastavili u jedněch dveří. Seven vešla a ocitla v poměrně velké místnosti.

DarkF056.jpg (11213 bytes) Voják, který ji doprovázeli aktivoval panel a od stropu se začala snášet válcová komora.
DarkF057.jpg (18399 bytes) Uvnitř byla hlava a ramena očividně ženského původu s implantáty na temeni hlavy.

Ještě než válec dojel dolů se před Seven otevřela podlaha a vysunuly se další části postavy. Robotická ramena spojila kovové tělo s pažemi a pak i s nohama.

Kovové tělo přejelo k humanoidní hlavě a napojilo se na ní.

DarkF058.jpg (18316 bytes)

Ramena hlavy přesně pasovala do robotického těla.

df5.jpg (18885 bytes)

Spojení bylo dokončeno a žena se nadechla. Chvíli nehnutě stála a pak vyzkoušela pohyblivost svých ramen.

Sešla z podstavce a přistoupila k Seven.

DarkF059.jpg (7012 bytes)

Zadívala se jí do očí a jemně pohladila po tváři.

DarkF060.jpg (6753 bytes)

Seven vše tiše trpěla.
"Vítej doma," řekla královna.

....... Pokračování Příště ......

Copyright © 1999 Anry The One

[Predchazejici epizoda] [Voyager] [Hlavni stranka] [Nasledujici epizoda]