Juggernaut
SD : neuvedeno
N : 215

Malonský tanker pomalu letí prostorem a uniká z něj toxický odpad - antihmota kontaminovaná theta zářením. Na jeho palubě je zatím klid. Do vzduchu v místnosti unikají nějaké plyny nebo výpary, ale to je, jak se zdá, v normě. Dva Malonové, Fesek a Pelk, se přátelsky baví o svých rodinách a tom, co bude, až se vrátí. Pelk si dokonce hraje s modelem malonského tankeru, který pak dá Fesekovi pro jeho malého synka. Pohoda je však rázem přerušena, když se loď náhle otřese a ozve se alarm. Malonové se vrhnou k ovládacím panelům.
"Zachytil jsem fluktuace v nádrži čtyři Dochází k celkovému protržení!" zjišťuje narychlo Pelk.
"Izolovat palubu!" rozkazuje Fesek a pouští se do práce, "aktivovat nouzové udržovací pole!"
"Nouzové systémy jsou mimo provoz!" konstatuje Pelk.
"Záložní ovládání taky vypadlo!" zjišťuje Fesek a vydá rozkaz : "Odhodit nádrž!"
"Tady?" odporuje Pelk, "vždyť je tu obydlená oblast!"
"Nemáme jinou možnost, musíme to udělat," volá Fesek.
"Odpalovací ventily nefungují," říká udiveně Pelk.
"To není možné!" vykřikne Fesek.
Odhodit nádrž se nepodaří. Tahle situace rozhodně nevypadá dobře. A nikdo nemá ponětí, co ji způsobuje.
"Dochází k dalšímu protržení v nádrži šest! Musíme někoho poslat dolů, aby ty nádrže uzavřel ručně," uvažuje Fesek, "spoj se s týmem Theta."
Pelk se pokouší aktivovat komunikátor, ale z toho se ozývá jen chrčivý zvuk. "Komunikace nefunguje!"
Fesek se otočí a rozkáže jinému Malonovi : "Jdi dolů k odpalovací plošině a utěsni ty nádrže."
"Já? Nepracuji tady jako dělník z jádra," brání se nešťastný člen posádky malonské lodi.
"Dávám ti rozkaz!" praví pevně Fesek.
"Kontaminuje mě to ... " hlesne ještě Malon, pro kterého bude splnění rozkazu znamenat nejspíš smrt, ale Fesek mocně zařve : "Hned!!!"


Voyager zatím v pohodě sviští subprostorem, směrem k domovu. B'Elanna nervózně postává u okna v Tuvokově kajutě. Tuvok přináší meditační lampu.
"Plamen, jakož i emoce, je primitivní síla," pronáší Tuvok mírným, soustředěným hlasem. "Ponechá-li se bez kontroly, způsobí chaos a zkázu. Ale je-li ovládán, může se stát mocným nástrojem. Lampa ovládá plamen, jako se i vy musíte naučit ovládat své emoce."
"Jen jsem ztratila trpělivost," brání se B'Elanna, "nic víc to nebylo."
"Zničila jste Doctorovi holografickou kameru!" říká jí Tuvok. (poznámka : tak to bych chtěl vidět :))
"Řekla jsem mu, třikrát , aby opustil strojovnu," rozohní se B'Elanna, "ale on tam pořád žvanil a dělal obrázky na nějakou hloupou fotoesej!"
"Den života ve warpovém jádře?" nechápe Tuvok.
"Omluvila jsem se mu a zreplikovala jsem mu novou kameru," snaží se ospravedlnit B'Elanna, ale Tuvok již konstatuje : "Máte dlouhou anamnézu emocionální nestability. Smysl tohoto cvičení není napravit minulé přestupky, ale zabránit budoucím!"
"Nemůžete někomu nařídit meditovat!" odporuje ještě B'Elanna, avšak Tuvok ji uzemní s tím, že komandér Chakotay si myslí opak. B'Elanna rezignuje a klekne si na zem vedle Tuvoka. Ten zahájí monolog připomínající hypnotizaci, kterým se pokouší přenést B'Elannu v myšlenkách zpět do doby jejího dětství. B'Elanna se však pořád pochichtává a ruší to. Nakonec si místo sebe představí Tuvoka v době jeho dětství, jako roztomilé vulkanské dítě s maličkýma špičatýma ušima. Vesele se tomu zasměje a meditace se míjí účinkem. Tuvok ji několikrát napomene, B'Elanna se omluví a projeví dobrou vůli spolupracovat.
"Já ... dětství ... kolik let?" ptá se B'Elanna.
"Vaše nejranější vzpomínky. Snažte se připomenout si chvíli, kdy jste zakusila neovladatelný hněv," radí Tuvok.
B'Elanna si tedy vzpomene, jak se jí kdysi ve škole jeden spolužák smál, že je napůl Klingonka, a říkal jí "slečna želví hlava". Tuvok se podiví, že ji tohle mohlo rozzlobit, a B'Elanna poví, že toho spolužáka za to jednou příšerně zmlátila.
"Popište hněv, který jste v té chvíli cítila, poručíku," přikáže Tuvok.
"Já ... jsem mu chtěla ublížit. Pomstít se za všechno to ponížení, které mi způsobil," odpoví B'Elanna.
"Váš tehdejší hněv byl zdrojem síly," vysvětluje Tuvok. "Chránil vás. Dodal vám odvahu."
"No asi ano ... " uzná B'Elanna.
"A když chtěl Doctor udělat váš holografický obrázek?" pokračuje Tuvok v terapii, a už se zdá, že to celé k něčemu bude.

"Prostě mě to rozčílilo. Pořád se mi tam pletl do cesty," říká B'Elanna a nic si z toho nedělá.

"Ten vztek máte hluboko v sobě. Byl s vámi mnoho let," vysvětluje Tuvok, ale B'Elanna mu skočí do řeči : "Já nejsem Vulkan! Já přežiji!"
Tuvok zkusí jinou taktiku : "Cokoli řeknete, slečno želví hlavo ... "
"Co jste to řekl, Tuvoku?!" zařve B'Elanna.
"Dáte se snadno vyprovokovat. Musíte se naučit ovládat své emoce," objasňuje vzniklou situaci Tuvok, ale marně. "Pro dnešek mám ovládání tak akorát dost! Hodina skončila!" křikne B'Elanna a naštvaně odejde. Tuvok zůstává v kajutě sám a nejspíš přemítá nad tím, kde udělal chybu.


Později na můstku přijde Tom k Tuvokovi.
"Tak jak to dneska s B'Elannou šlo?" ptá se se zájmem Tom.
"Naše meditační sezení jsou důvěrná!" odpoví Tuvok a pokračuje v práci na konzole.
"Ne, já se neptám na podrobnosti," ohradí se Tom, "chci vědět, jestli jí dokážete pomoct!"
"Její výcvik bude výzvou pro nás pro oba," zamyslí se Tuvok.
"Dejte na mne," směje se Tom, "přimět B'Elannu k sebeovládání je jako přesvědčit Ferenga, aby daroval svůj majetek charitě."
Vtom se rozezvučí alarm.
"Kapitáne, zachytili jsme automatické volání o pomoc," oznamuje Harry.
"Původ?"
"Souřadnice jedna dva jedna na dva šest osm. Vzdálenost dvě miliardy kilometrů."
"Kdo ho vysílá?" ptá se Chakotay. To však Harry nepozná.
"Oznamte jim, že pomoc je na cestě." velí Janeway. "Nastavit kurs, pane Parisi!"
Když Voyager doletí na místo, najde tam třicet sedm únikových kapslí, kontaminovaných theta-zářením.
"Malonové?" ptá se Chakotay.
"Nejspíš. Známky života?"
"Dvě, ale jsou nejasné."

"Transportujte je na ošetřovnu! Zamezit biologickému ohrožení!" rozkáže Janeway.
"Theta-záření zasáhlo okolí v okruhu šest set milionů kilometrů," zjišťuje Tuvok.
"Zdroj?" ptá se Janeway.

"Malonská loď, letící vysokým impulsem," zaznamená Tuvok. "Vypadá, že je opuštěná."


Na ošetřovně zatím Doctor ošetřuje Feseka a Pelka. Přichází Janeway s Tuvokem.
"Myslel jsem, že už jsme Malony viděli naposled," říká zklamaně Tuvok
"Zřejmě hledají nová místa, kam odkládat svůj toxický odpad," spekuluje Janeway.
"Víme, co se stalo s jejich lodí," zajímá se Doctor, "byli napadeni?"
"Jsem stejně zvědavá jako vy," odpoví Janeway. "Můžete jednoho z nich probudit?"
Doctor tedy Fesekovi píchne z hypospraye. Když se Fesek probere, formálně se představí  Janeway. Ta mu řekne, že je na Voyageru a že jeho loď je těžce poškozená. Fesek se ptá, kde tanker je.
"Tři miliony kilometrů odtud," odpoví Tuvok.
"To je moc blízko Musíme se od něj dostat dál!" volá Fesek a pokouší se vstát.
"Jen klid, jen klid," říká Janeway a drží ho na lůžku. "Řekněte mi, co se stalo s vaší lodí? Proč jste ji opustili?"
Fesek podá vyčerpávající odpověď : "Jako vždy jsme letěli odstranit odpad. Dvě theta-nádrže se roztrhly. Systémy se porouchaly jeden po druhém. Komunikace, navigace, pohon ... Neměli jsme na vybranou. Záření unikalo z každého ventilu. Přes šedesát mužů umřelo v několika minutách. Byl tam zmatek. Tím plynem jsme se dostali k únikovým kapslím. Jen pár z nás to zvládlo. Kde jsou ostatní?"
"Vy dva jste byli jediní, koho jsme našli naživu." řekne mu jemně Janeway.
Fesek vstane a jde k Pelkovi, který je dosud v bezvědomí. Zdá se, že pochopil, jak se věci mají.
"Poslouchejte mě velmi pozorně," prohlásí zachmuřený Fesek. "To, že jsme tady, znamená, že naše loď nevybuchla. Zatím! Až k tomu dojde, zažehne se přes čtyři biliony isotun antihmotového odpadu a všechno v okruhu tří světelných let bude absolutně zničeno!"
Janeway volá můstek : "Odleťte nejmíň pět světelných let od toho malonského plavidla! Upozorněte celý sektor! Varujte všechny ostatní lodě, že mají okamžitě opustit tuto oblast!"
Vtom se Voyager otřese a zůstane stát. Tom hlásí, že se právě zhroutilo warpové pole. Theta-záření narušuje subprostor a ani B'Elanna nedokáže obnovit warp. Janeway si přitáhne Tuvoka za rameno k sobě.
"Bez warpového pohonu se nedostaneme za hranice výbuchu."
"Souhlasím," (poznámka : kdyby byl Tuvok člověk a ne Vulkan, jistě by řekl : "blik!")
A Janeway vydá další ze svých pověstných rozkazů : "Pane Parisi, nastavit kurs za tou malonskou lodí. Plný impuls!"
"Cože?" Fesek nevěří svým uším.
"Když nemůžeme vaši loď předhonit, možná ji dokážeme zneškodnit," vysvětluje Janeway.
"Všechny paluby byly kontaminované," brání se Fesek. "Každý, kdo tam vstoupí, se do několika minut rozpustí!"
"Najdeme způsob," řekne sebejistě Janeway.
"My? Já se k tomu plavidlu ani nepřiblížím!" zvolá Fesek.
"Buď nám pomůžete, nebo vás pošlu zpátky do vaší únikové kapsle," uzemní ho Janeway. "Propusťte je, Doctore, potřebuji je na můstku."


Voyager dostihne malonskou loď a srovná s ní kurs. Na můstku všichni vyvíjejí usilovnou činnost.
"Za jak dlouho ty nádrže explodují?" zajímá kapitána.
"Přibližně za šest hodin," odpovídá B'Elanna.
"Můžeme na palubu dostat výsadek?" ptá se Janeway nejistě.
"Trup lodi je nepoškozený," oznamuje Tuvok. "Podpora života zřejmě funguje. Nicméně, třicet tři ze čtyřiceti dvou palub jsou zaplaveny vysokými hladinami theta záření."
Fesek se okamžitě přidá. Řekne, že zaplavena je také kontrolní místnost, kam by se museli dostat, aby to mohli dát do pořádku. Očividně se mu nechce zpátky na malonskou loď. B'Elanna však navrhne, že by se mohli transportovat na jednu z nižších úrovní a zamořené sekce postupně odvětrat, čímž by vyčistili cestu do kontrolní místnosti. Chakotay ji v tomto návrhu podpoří, Fesek je však tvrdošíjně proti.
"Oceňuji, co se snažíte udělat," říká Fesek Janeway, "ale kdyby to bylo možné, byli bychom se o to pokusili dřív, než jsme opustili loď. Máme roky zkušeností na palubách lodí tohoto gradientu."
"Hlavně vaše zkušenosti nás dostaly do tohoto průšvihu!" přestává se B'Elanna ovládat. Janeway ji napomene a Fesek navrhne jiný způsob řešení vzniklého problému - schovat se s Voyagerem v nedaleké mlhovině, dokud malonský tanker nevybuchne. Janeway ho upozorní, že v této oblasti jsou další lodě, a ptá se, co s nimi. Fesek odmítavě odpoví, že se nedá nic dělat. To B'Elannu znovu rozzuří : "Takže budou kontaminovány stovky lidí, protože vy nechcete uklidit své vlastní smetí!"
"Poručíku,"
napomene ji Janeway a obrátí se k Chakotayovi : "Sestavte výsadek, půjdeme tam."
"Počkat," vykřikne najednou Pelk, "řekni jim o Vihaarech!" Všichni zpozorní. Fesek pak vysvětlí, že existuje starý mýtus, podle kterého se na palubách malonských lodí občas vyskytují Vihaarové - jedovaté příšery, vzniklé z toxického odpadu, které způsobují zkázu a neštěstí. Slabší jedinci tomu běžně věří. Pelk se ohradí, že on tomu nikdy nevěřil, ale pak řekne, že někteří muži při evakuaci viděli nějakou postavu. Fesek jednoduše řekne, že to byly halucinace, i B'Elanna se domnívá, že Pelk by řekl cokoli, jen aby se nemusel vrátit na malonskou loď. Pelk namítá, že pokud to byly halucinace, tak ať mu někdo vysvětlí, co se stalo na malonské lodi. Ale nikdo ho neposlouchá.


Je rozhodnuto, Chakotay, B'Elanna, Neelix a oba Malonové se připravují k akci. Chakotay zobrazí na monitoru plány malonské lodi.
"Tato komora zřejmě je nejmíň postižena zářením. Transportujeme se tam." navrhuje Chakotay.
"To je patnáct palub pod kontrolní místností!" argumentuje Pelk.
"Musíme se nahoru propracovat."
"Dekompresní systémy jsou mimo provoz. Jak odvětráme ten plyn?"
"Na každé palubě jsou dva hlavní uzávěry," odpoví nečekaně Neelix, "provedeme řadu kontrolovaných dekompresí."
"Co zabrání tomu, abychom nevybuchli?" strachuje se Pelk.
"Silová pole," triumfuje Neelix a pochlubí se svými zkušenostmi na palubách Talaxianských lodí na sběr odpadu.
"I nízké hladiny theta záření mohou být smrtelné," konstatuje Pelk.
"Náš Doctor vyvinul očkování," nenechá se zastrašit Chakotay. "Dočasně zabrání tomu, aby naše buňky záření přijímaly."
"Jak dlouho to vydrží?"
"Dvě, tři hodiny."
"Polovina dveří je zatavená. Dostat se do kontrolní místnosti by mohlo zabrat i dvakrát tak dlouho!"
"Musíme pracovat rychle," vyřeší to zase Chakotay. "Vezmeme si phasery a pronikneme přes překážky."
"Nařídil jsem svým mužům udělat pár riskantních věcí," poznamená Fesek, "ale nic tak hloupého jako je tohle!"
"Není hloupější tahat s sebou biliony isotun toxického odpadu?" rozzuří se zase B'Elanna.
"Děláme všechna opatření, aby zůstal uzavřený," snaží se ji Fesek ukonejšit.
"Dokud ho někomu nevyhodíte na dvorek," zpraží ho B'Elanna. Proti tomu se opravdu nedá nic namítat.
"Je vaše posádka vždycky tak diplomatická?" obrátí se Fesek na Chakotaye.
"Vzato na vědomí," řekne mu Chakotay. "Nechte je naočkovat. Setkáme se v transportní místnosti jedna."
Malonové odejdou a Chakotay přijde blíž k B'Elanně, je na ni naštvaný.
"Snažíme se vyhnout výbuchům, pamatuješ?" oboří se ne ni.
"Oh, jen ne další lekci o mých emocích!" řekne B'Elanna a utíká od něho.
"Ne, lekci o tom, jak se chovat k hostům na této lodi!" zpraží ji.
"K hostům? Tihle lidé jsou metla tohoto kvadrantu!" brání se B'Elanna.
"Souhlasím," pomáhá jí Chakotay, "ale právě teď jsou naše jediná naděje na opravu toho plavidla, tak se s nimi spřátel!"
"Diplomacie," posteskne si B'Elanna, "Odpověď Janeway na všechno!"
"Teď nemluví kapitán, teď mluvím já," řekne Chakotay, "a dávám ti rozkaz! Drž svůj vztek na uzdě! Je to jasné?"
"Ano."
"Neslyším!"
"Ano!!!"
"Na této výpravě potřebuji tvoje zkušenosti, ne tvou špatnou náladu!" upozorní ji ještě Chakotay.
"Uvidím, co se dá dělat." odvětí B'Elanna a odchází.


V jídelně zatím Neelix připravuje jakousi nechutnou zelenou kaši. Přijde Chakotay a ptá se, jestli je Neelix připraven. Ten ho požádá o chvilku strpení, aby mohl kaši dodělat a sníst. Vysvětlí, že to není oběd, ale Talaxianský lék na theta ozáření. Chakotay namítá, že Doctorovo očkování bude jistě účinnější. Neelix poděkuje, že ho Chakotay vybral na tak důležitou misi, a opět se pochlubí svými zkušenostmi. Vypráví, jak kdysi uvízl s člunem v zamořené oblasti a přežil jen díky té zelené kaši. Potom ji začne jíst a vydává přitom zvuky, jako kdyby zvracel. Nabídne i Chakotayovi, ale ten se raději rychle ztratí.


B'Elanna jde po chodbě, směřuje už do transportní místnosti, cestou ji dohoní Tom.
"B'Elanno, nezapomínáš na něco?" snaží se ji rozptýlit.
"O ničen nevím." odsekne B'Elanna.
"No, 'ahoj' by bylo fajn," improvizuje Tom, "'tak zatím', 'uvidíme se', prostě něco takového ... "
"Nechtěla jsem riskovat," provokuje B'Elanna.
"Riskovat co?" ptá se naoko nechápavě Tom.
"Začínat hádku," odpoví B'Elanna.

"Hádku? My?" s hraným údivem ji škádlí Tom, ale pak zvážní : "Promiň, slyšel jsem, že jsi měla dost těžký den."
"Ano, to máš tedy pravdu!"
"Nic, co bys nezvládla, B'Elanno."
"Když myslíš ... "
"Já to vím!"

B'Elanna se na chvilku odmlčí. Pak si posteskne : "Asi to vždycky bude fungovat takhle ..."
"Jak takhle?" nechápe Tom.
"Já proti Galaxii!"
"No, Galaxie nemá žádnou šanci," praví Tom a obejme jí. "Teď mi slib, že tam na sebe budeš dávat pozor. Žádné zastávky na zábavu."
"Na zábavu? Na malonské lodi?"
"Uvidíme se brzo." Tom ji na rozloučenou políbí. B'Elanna odchází se slabým úsměvem na rtech. (poznámka : nejkrásnější scéna celé epizody :))


Výsadek se transportuje na malonský tanker. Je tam šero, do vzduchu uniká z mnoha míst kontaminovaný plyn, kouř a výpary, všude je nesmírná špína, prostě tak akorát aby se tam dalo několik málo minut přežít.
První se ozve Neelix : "Není to nic, co by čerstvý nátěr nevylepšil."
"Tudy!" zavelí Fesek.

B'Elanna odečítá z trikordéru naměřené hodnoty hustoty theta záření : "Dvacet milionů elektronvoltů na metr krychlový. Strukturální integrita drží. Kéž bych to mohla říci o svých plicích."

V tom se ozve slabší exploze a ve vzduchu se objeví nějaké jiskrové výboje.
"Tahle chodba je plná metogenických částic, silně nabitých." zjišťuje z trikordéru Chakotay, zatímco počet explozí a jiskrových výbojů ve vzduchu se povážlivě zvyšuje.
"Něco to způsobuje. Elektrostatická kaskáda," pustí se do práce B'Elanna, "naše scannovací signály ty částice zažehují! Jsou to trikordéry!"
Výsadek se ukryje před jednou silnější explozí a dál musí pokračovat bez trikordérů. Na chodbě se válí zničení zařízení a mrtvoly Malonů. Pelk dojde k počítačovému panelu a snaží se něco zjistit.
"Kontrolní mechanismy nefungují. Vzduchové uzávěry otevřeme ručně."
"Počkejte tady, my se o to postaráme." přidá se k němu Fesek.

"B'Elanno, jdi s nimi." přikáže Chakotay. Očividně jim nevěří.

"To nebude třeba, zvládneme to sami."
"Chci mít vaše pokroky pod dohledem."

"Jste na mé lodi, takže tady velím já!"

"Tu loď jste opustili, pamatujete? Rozkazy teď dávám já!" nenechá si Chakotay ani v nejmenším vnutit cizí vůli. Fesekovi nezbývá než podřídit se.
"Budeme muset k tomu injektorovému ventilu dolézt," argumentuje Fesek, "je tam místo jen pro dva lidi. Takže kdo půjde?"
Chakotay rozhodne : "Pelku, vy zůstanete s námi!"
"Můžeme?" zeptá se B'Elanna a Fesek, že ano.

B'Elanna s Fesekem lezou jakýmsi malonským Jeffreysovým průlezem, B'Elanna se snaží zkrátit si nepříjemný čas nezávazným hovorem.

"Jak vydržíte pracovat v takovýchto podmínkách?" zeptá se Feseka.
"Určitě si myslíte, že jsme zvířata, že?" odpoví Fesek znechuceně.
"To jste řekl vy, ne já!"
"Jsem kontrolor odpadu půl roku. Víte, co dělám zbytek roku?"
"Ne!"
"Jsem sochař."
"Kam tím míříte?"
"Každoročně se vzdám práce, kterou miluji, a vystavuji se záření, které mi nejspíš zkrátí život na polovinu."
"Tak proč to děláte?"
"Byla jste někdy na Malonu Prime? Je to nádherné místo! Naše planeta by se zadusila průmyslovými odpady, kdyby nebylo obětí lidí, jako jsem já!" Bezpochyby si myslí, jak je šlechetný.
"A kolik ostatních světů musí být kontaminováno, abyste si doma mohli udržovat pořádek?" přepne B'Elanna zase do svého útočného módu.
"Máte vůbec představu," brání se Fesek, "kolik podstoupíme potíží, abychom našli neobydlené oblasti?"
Mezitím dolezou na místo, k injektorovému ventilu. Fesek se pustí do práce : "Ruční spínače, uvolním je. Vy sledujte změny tlaku."
"Dobře," připojí se B'Elanna.
"Máte nějaké děti?" pokračuje Fesek v konverzaci i při práci.
"Ne," odpoví B'Elanna.
"Já mám syna. Je mu sedm let. Chce se stát kontrolorem odpadu, až vyroste."
"To na něj musíte být pyšný."
"Připraven," řekne Fesek, když dokončí práci.
B'Elanna se dotkne komunikátoru : "Torres volá Chakotaye. Čekejte na dekompresní sekvenci."
"Rozumím," ozve se z komunikátoru.
B'Elanna kývne na Feseka, ten s námahou otočí jakýmisi dvěma klikami a paluba se začne odvětrávat. Ale ne dlouho ...
"Nefunguje to," hlásí roztrpčeně B'Elanna.
"Něco blokuje ovládání vzduchového uzávěru," říká překvapeně Fesek.
B'Elanna opět volá Chakotaye : "Máme tu problém. Spínače nefungují! Někdo bude muset jít tam nahoru a podívat se na to."
"Počkat, ta paluba je pořád zamořená," namítá opatrně Neelix, ale Pelk se horlivě hlásí jako dobrovolník : "Já půjdu. Už jsem byl vystaven horšímu."
"Moment," zadrží ho Neelix a píchne mu injekci proti ozáření.
"Nejspíš jsou to jen spřáhla. Vždycky úplně zoxidují," řekne Pelk na rozloučenou a odejde.

Pelk prochází místností plnou zeleného jedovatého plynu. Chvilku se rozhlíží a pak přikročí k panelu a začne pracovat. Ale něco se mu nezdá. Začne zmateně pobíhat po zamořené místnosti, pak zavolá "Kdo je tam?" a vběhne do obzvlášť zamořeného místa, kde není pro výpary vůbec vidět.

Několik vteřin nato se ozve výkřik a tlumené rány. Chakotay s Neelixem mu okamžitě spěchají na pomoc. Několik vteřin nato se ozve výkřik a tlumené rány. Chakotay s Neelixem mu okamžitě spěchají na pomoc.
Když tam doběhnou, Pelk se akorát zhroutí k zemi. Křičí. Je zraněný a v šoku. Očividně s někým zápasil.
"Já ... já to viděl!" vykřikuje Pelk.
"A co?" dychtivě se ptá Neelix.
"Toho tvora ...!!!"
"Dejte mi dvacet kubíků anestezinu," ujme se Neelix první pomoci.
Zatím Chakotay volá Voyager, jaký je stav transportérů. Nedostane však moc povzbuzující odpověď. A už je tu B'Elanna s Fesekem.
"Co se stalo?" ptá se B'Elanna.
"To nevíme," odpovídá Neelix. "Na minutku odešel, pak zaječel a našli jsme ho tady."
"To vypadá na chemické popáleniny," spekuluje Fesek.
"To nevíme, bez trikordéru je těžké určit diagnózu."
Vtom se Pelk znovu probere ke slovu.
"Je tady!!!" říká z posledních sil.
"A co?" obrátí se k němu Fesek.
"Ten tvor!"
"Máš halucinace. Je to tím zářením. Ale budeš v pořádku, neboj se."
"Ne!!! Ta příšera mě napadla! Ono to ... o ... o ... o ... "
Chtěl říci nejspíš "existuje!!!", ale nedořekl.
"Dostává se do šoku!" zvolá Neelix a nasadí mu kortikální stimulátor.
"Pelku, prober se!" křičí na něho Fesek.
Ale Pelk nereaguje. Je po něm ...
Fesek nad ním provede nějaký malonský obřad, Chakotay se ujímá slova.
"Říkal, že ho ten tvor napadl."
"To se mu zdálo!" říká Fesek, ani teď nepřipouští, že by na starých mýtech mohlo být něco pravdy. "Nejspíš se popálil, když se roztrhlo to potrubí."
"Nebo je na této lodi ještě někdo jiný," říká B'Elanna, jí už se to nezdá.
Voyager kontaktuje výsadek, po stručném sdělení stavu věcí je Pelkovo tělo transportováno na ošetřovnu, aby mohl Doctor provést pitvu, a výsadek dále pokračuje.
"Někdo musí jít nahoru uzavřít ty vzduchové uzávěry," říká Chakotay.
"Já," hlásí se Fesek.
"Počkat," vloží se do toho Chakotay. "Půjdu s vámi. Odteď nebude nikdo pracovat sám."
Dvě skupinky, Chakotay s Fesekem a B'Elanna s Neelixem odejdou každá jiným směrem.


Na Voyageru zatím Tom sleduje malonské plavidlo.
Přichází Janeway : "Pokroky?"
"Odvětrali pět palub," hlásí Harry, "zbývá deset."
"Při této rychlosti se dostanou do kontrolní místnosti přibližně za tři hodiny, ale skladovací nádrže vybuchnou už za dvě!" informuje kapitána Tuvok.
"Pracovala jsem na záložním plánu," říká Janeway a obrátí se s Tuvokem k panelu, kde zobrazí blízkou hvězdu.
"Hvězda třídy O?" ptá se Tuvok.
"Kdyby ta loď vybuchla ve hvězdné koroně, tak by to záření pohltila."
"Ta hvězda není na trajektorii naší lodi."
"Co kdybychom ji trochu popostrčili?"
"Řada dobře načasovaných vlečných pulsů by mohla změnit kurz lodi, ale vzhledem ke stavu plavidla bychom mohli způsobit výbuch."
Janeway si vezme hlavu do dlaní : "Pořád počítám s tím, že výsadek uspěje. Ale chci mít připravený rezervní plán."


Na malonské lodi je teď klid, všichni jsou pohromadě a svorně se těší na návrat a na osobní hygienu. Není divu, jsou ukrutně špinaví. To by však nebylo to nejhorší. B'Elanna najednou začne pokašlávat a pak se opře o stěnu.
"B'Elanno!" začne se o ni hned zajímat Neelix.
"To nic, jen se mi točí hlava," dělá hrdinku B'Elanna.
"Vaše ruka!!!"

B'Elanna se podívá na svou ruku, má na ní nádory podobné těm, co mají Malonové.

"Pane bože!"
"Lodní sněť, z dlouhodobého ozáření," určuje diagnózu Fesek. "V mé práci je to pracovní riziko."
"Nádhera!" pronese zničeně B'Elanna. Nádory má nejen na ruce, ale i na obličeji.
"Mohli bychom ji znovu naočkovat," navrhuje Neelix.
"Když má nádory, tak už dostala smrtelnou dávku záření, potřebuje léčbu," říká Fesek.
"To přežiju! Jdeme dál!" nedá se B'Elanna.
Fesek se obrátí k Chakotayovi : "Máme léky na ošetřovně, je to jen dvě oddělení odtud."
"Ale my nemáme na prohlídku čas," argumentuje B'Elanna.
"B'Elanno, jdi s ním!" přikáže Chakotay. "Sejdeme se u kontrolní místnosti."
"Chakotayi, jsem v pořádku ... "
"Řekl jsem jdi!!!"

B'Elanna s Fesekem dojdou do místnosti, kde na lůžku, pod hadrovou konstrukcí vzdáleně připomínající stan nebo taky víko od rakve, leží mrtvý Malon.
První promluví B'Elanna : "Tohle je ošetřovna? Vypadá to spíš na márnici."
Podívá se na mrtvolu : "Co se mu stalo?"
"Zdá se, že ho léčili na dlouhodobé ozáření," odpovídá Fesek. "Nejspíš ho tu museli nechat při evakuaci."
"Neměl štěstí, co?" zamyslí se B'Elanna.
"Už jsme pro něj stejně nemohli nic udělat." vysvětluje Fesek. "Byl to dělník z jádra."
"To znamená ...?"
"Pracoval v blízkosti skladovacích nádrží. Jenom tři z deseti dělníků z jádra přežijí standardní misi."
"To je vaše riziko povolání?"
"Oni znají rizika, když přijímají pověření."
"Chcete říct, že vědí, že skončí takhle???"
"Dělníci z jádra si vydělají víc za dva měsíce než většina Malonů za celý život."
"K čemu jsou peníze, když si je nemůžete vybrat?" nechápe B'Elanna.
"Připadnou jeho rodině."
Zdá se, že je to dost silný argument, protože B'Elanna už mlčí.
Fesek již má připravenu léčbu, přichází k B'Elanně a nese přístroj, který vypadá asi jako něco mezi Vidianskou "víceúčelovou" zbraní a Borgskými asimilačními trubicemi. B'Elanna se pochopitelně bojí, říká, že už je jí dobře, ale nakonec si dá říci. Fesek jí pak tou hroznou věcí píchne do krku koňskou dávku analeptických složek, které zvrátí poškození jejích buněk.


Na Voyageru zatím přijde Tuvok do astrometriky.
"Nadporučíku," uvítá ho Seven, "kapitánův plán B. Propočítala jsem inerciální sílu k odklonění lodi. Plán C. Modulace štítů, které by měly zredukovat strukturální poškození. Taky to pomůže ochránit posádku před nebezpečím theta záření, pokud selžeme."
"Moudré opatření," pochválí ji Tuvok. "S trochou štěstí to zvládneme."
"Myslela jsem, že Vulkani na štěstí nevěří," zajímá se Seven.
"Je pravidlem, že nevěříme," odpoví Tuvok, "ale služba pod naším kapitánem mě naučila opaku."
"Kapitán Janeway zřejmě uspěje častěji, než by odpovídalo statistice. Zahrnu to do svých výpočtů, nadporučíku."
"Je tu ještě plán D?"
"Ne."
Tuvok pokyne hlavou a odejde.


Na malonské lodi běží všichni po chodbě. Je tam pěkný shon, přicházejí horké chvíle.
"Zahajuji dekompresní sekvenci, paluba čtyři!" hlásí Fesek. "Paluba čistá!"
"Dvanáct za námi, zbývají tři!" volá Neelix.
V tom ze rozeřve nějaký alarm. Udivení členové výsadku se obracejí nazpátek. B'Elanna doběhne k panelu.
"Vzduchové uzávěry se otvírají tady!" křičí B'Elanna.
"Cože?" nechápe Fesek.
"Nemohu je zavřít!" volá zoufale B'Elanna.
"Silová pole, kde jsou?"
"Jsou mimo provoz!!!"
"Musíme se dostat z téhle paluby, pohyb!" rozhodne Chakotay. "Tudy!"

Doběhnou k nějakému žebříku, po kterém začnou vylézat o palubu výš, do bezpečí.
Vzduchem začnou létat různé předměty.
Jeden trubka praští Chakotaye do hlavy. Ten spadne ze žebříku a zůstane na problematické palubě, ostatní se dostanou do bezpečí.

B'Elanna jako první zjistí, že Chakotay s nimi není. Volá ho komunikátorem, ale nikdo se neozývá. Vrhá se zpátky na problematickou palubu, aby ho zachránila, ale Fesek ji zadrží, že je tam již vakuum. B'Elanna tedy zavolá Voyager a rozkáže Harrymu, aby Chakotaye transportoval na ošetřovnu. To se podaří, Chakotay je v pořádku. Když se to B'Elanna dozví, viditelně si oddechne, ale hned nato se oboří na Feseka.
"Myslela jsem, že ta paluba je zabezpečená!"
"To byla."
"Tak proč nás to málem vyfouklo do vesmíru?"
"To nevím."
"Vzduchové uzávěry se neotvírají samy od sebe."
"Co chcete říct? Že jsem to udělal já?"
Zatímco se hádají, kousek za nimi se objeví hrůzostrašná tlapa, která začne na panelu cosi kutit. Nikdo z výsadku si toho samozřejmě nevšimne.
Situaci zachraňuje Neelix : "Nechte toho oba dva. Nemáme čas na hádky, musíme jít dál!"
Jdou tedy dál, zatímco v pozadí se na okamžik objeví jakási postava. Pro husté výpary a velkou vzdálenost se nedá rozpoznat, co je to zač, a nikdo z výsadku si opět ničeho zvláštního nevšimne.


Na Voyageru se ptá Janeway na Chakotayův stav.
"V bezvědomí, ale stabilizovaný." odpoví jí Tuvok. "Doctor ho právě ošetřuje. Ani ne za hodinu s ním můžeme mluvit."
"Budu chtít hlášení," poroučí Janeway.
"Mám se transportovat na tu loď a převzít velení?" nabízí se Tuvok.
"Právě jsem mluvila s B'Elannou, má všechno pod kontrolou," odpovídá Janeway, která ještě netuší, proč se Tuvok ptá.
"Toto je nebezpečná situace," začne Tuvok přesvědčovat Janeway, "není tu místo na emocionální chybu."
"Máme dost práce tady," uzemní ho Janeway, "pomůžete mi upravit vlečný paprsek."
"B'Elanna je nepředvídatelná," argumentuje Tuvok. "Za těchto okolností může její výbušná povaha ohrozit celou misi."
"Dobře, beru na vědomí. Ale kdybych vás tam poslala, znamenalo by to, že B'Elanně nevěřím, ale to není pravda, já jí věřím!"
"Vaše víra je obdivuhodná, ale logika vyžaduje ... "
Janeway toho má právě dost : "Tohle není o logice, to je o důvěře. Ona to zvládne, nadporučíku. Teď mi pomozte!"
Tuvokovi nezbývá než se podřídit.


Na malonské lodi, v místnosti plné zeleného plynu, klečí na zemi osamělá B'Elanna. Přiběhne tam Neelix, několikrát na ni zavolá, B'Elanna se ho lekne.
"Jste v pořádku?" ptá se Neelix.
"Fajn!" křikne na něho B'Elanna. "Hlášení!"
"Právě jsme vypustili poslední palubu. Máme volnou cestu do kontrolní místnosti."
"Tak to konečně dokončíme," (poznámka : totéž si říkám i já, je půl třetí v noci, a já u počítače, přineseného do kuchyně k televizi, píšu synopsi :))
"Jestli si potřebujete odpočinout ... "
"Řekla jsem, že je mi fajn!" zařve B'Elanna na Neelixe, trochu nespravedlivě, ale hned si to uvědomí a uklidní se. "Já jsem meditovala," sdělí mu.
"Meditovala? Chachacha, co? Vy?" směje se Neelix.
"Prokažte mi laskavost. Neříkejte to Tuvokovi."
"Vaše tajemství je v bezpečí."
"Ach, to dělá tohle místo." B'Elanna začíná blouznit. "Hmm ... "
"Vím jak se cítíte. Příště, až se přihlásím na palubu malonské lodi, tak mě pošlete na ošetřovnu a nechte mi prohlédnout hlavu." snaží se ji Neelix rozptýlit.
"Mám pocit, že každou chvíli vybuchnu," svěřuje se B'Elanna.
"Tohle zvládneme společně," těší ji Neelix. "Nebojte, já vím, jak zvládnout výbušné situace, poručíku."
"Díky."
Jak vidno, i málo může někdy znamenat hodně.


Na Voyageru Seven scanuje malonský tanker, když vtom ji volá B'Elanna.
"Jsme před kontrolní místností, ale bez trikordérů nepoznám, jestli je to bezpečné."
"Místnost má silné štíty. Naše senzory jimi nedokážou proniknout, musíte počkat," odpovídá Seven.
"Theta tlumící pole je stále zapojené," hlásí Fesek. "Mělo by to být bezpečné."
"Až po vás," řekne mu B'Elanna.

Fesek otevře dveře a vstoupí do kontrolní místnosti. Je tam víc zeleného plynu než kde jinde.

B'Elanna a Neelix jdou dovnitř hned po Fesekovi. Všichni začnou pracovat u panelů.
"Je to horší, než jsem čekal," oznamuje Fesek. "Theta plyn unikl do warpového rozvodu."

"Poručíku, nemáme ani deset minut, než tohle plavidlo vybuchne!" zmatkuje pro změnu Neelix.

"Nouzové systémy vypadly." konstatuje Fesek.
B'Elanna provede jeden ze svých inženýrských zázraků. "Tohle by mělo dostat dost energie do vaší energetické matrix," volá na Feseka. "Zkuste to znovu!"
"Systémy naskakují!" hlásí Fesek. "Ale jen jedna udržovací mřížka je stále funkční, máme dvě nestabilní nádrže. Jedna mřížka je obě nezvládne!"
"Uzavřeme je jednu po druhé!"


Na Voyageru na ošetřovně se probere Chakotay.
"Doctore?" zavolá slabě a pokusí se vstát.
"Pomalu, komandére," zadrží ho Doctor.
"Bolí mě hlava ... "
"To mě nepřekvapuje. Utrpěl jste silnou ránu do hlavy."
"Musím se vrátit zpátky na tu loď," vzchopí se Chakotay.
"Ne v tomhle stavu. Jestli chcete pomoct, můžete odpovědět na pár otázek ohledně smrti pana Pelka. Našel jsem v jeho ranách neidentifikovanou tkáň," prozradí Doctor.
"Jakou tkáň, Doctore?"
"Počítač provádí mikrobuněčný scan."
"Pelk říkal, že byl napaden!"
"Ano, já vím. malonským strašidlem."
Počítač jako na zavolanou dokončí analýzu. Doctor se vrhne k výsledkům.
"Zvláštní", říká Doctor, "ta tkáň je prosycena theta zářením, ale nevykazuje žádné známky rozkladu. Pochází od někoho, nebo od něčeho, co si vyvinulo rezistenci vůči záření."
A už Doctor volá Seven : "Hledejte dodatečné formy života na malonském plavidle!"
"Neustále plavidlo sleduji," odpoví Seven, "ujišťuji vás, že tam není nikdo jiný kromě výsadku."
"Tato forma života vydává silné záření. Zřejmě splývá s okolními toxiny!"
"Překalibruji naše senzory."


V kontrolní místnosti malonského plavidla všichni pracují.
"Nádrž jedna stabilní." oznamuje Fesek.
"Převézt udržovací mřížku na nádrž dva," velí B'Elanna. Očividně to už chce mít za sebou. Vtom se ozve rána. Odevšad se začne valit do místnosti zelený plyn.
"Co se stalo?" zajímá se Neelix.
"Elektrický výboj. Ztrácíme mřížku," odpoví Fesek.
"Bylo to spuštěno z pracovní konzoly na této palubě," zjišťuje znepokojeně B'Elanna.
Vtom volá Janeway výsadek : "Zachytili jsme cizí formu života na palubě lodi. Myslíme si, že zabila Pelka!"
"Kapitáne, právě jsme ztratili energii," potvrdí B'Elanna.
"Odklonili jsme loď k nedaleké hvězdě. Opusťte kontrolní místnost, zaměříme vás," instruuje Janeway.
"Rozumím," dostane se jí odpovědi.
Výsadek běží k východu z kontrolní místnosti, dveře se však těsně před nimi zavřou.
"Co se do děje?" zajímalo by Neelixe.
"Zaseklo se to!" B'Elanna se marně snaží otevřít dveře ručně.

Seven volá výsadek : "Zachytila jsem cizí formu života.

Pohybuje se směrem v vám."

Tato zpráva členy výsadku moc netěší, ale přesto nepřestávají pracovat.
"Ten plyn je sem vháněn přes ovládání prostředí," informuje Neelix B'Elannu.
"Zkuste to vypnout, Neelixi."
"Existuje jiná cesta ven?" ptá se Neelix.
"Ne!" odpoví jednoznačně Fesek.
Na Voyageru se zatím nedaří zaměřit výsadek. Seven sděluje výsadku, že ta živá bytost vstoupila do kontrolní místnosti. Všichni se začnou udiveně rozhlížet. Pro zelený plyn však už není vidět skoro ani na krok.
"Snažím se vypustit ten plyn, ale vypouštěcí ventily se zasekly," říká B'Elanna při usilovné práci.
"Použijte ovládání prostředí," radí jí Fesek.
"Vy zatím zkuste otevřít ten průlez!"
Neelix se na okamžik vzdálí pár kroků od ostatních, což se mu vymstí.

Zčistajasna se vynoří neznámá postava a zezadu ho praští. Neelix s výkřikem padne na zem.

"Neelixi!" zavolá B'Elanna, vytasí phaser a chce se mu vrhnout na pomoc. Ale Fesek ji zadrží : "Ne! Zažehnete plyn!"

B'Elanna schová phaser a vyrazí směrem, odkud slyšela výkřik.

Náhle se jí někdo vrhne kolem krku. Je to Neelix. Sotva se drží na nohou.

"Musíme ho dostat zpátky na Voyager," volá B'Elanna, zatímco podpírá Neelixe. "Otevřete ten průlez!" křičí na Feseka.
"Snažím se!" odpovídá Fesek a opravdu se snaží.
Vtom B'Elanna něco spatří : "Feseku, pozor, za vámi!!!" Fesek se otočí právě včas a začne zápasit s neznámou bytostí. Ale B'Elanna už na nic nečeká. Urve odněkud železnou tyč a postupuje k místu zápasu. Pro plyn už není vůbec vidět. B'Elanna dvakrát udeří tyčí do zmítajícího se klubka. Uvolní si cestu ke konzole a aktivuje ovládání prostředí.

Zelený plyn se po chvilce rozptýlí ...
... a objeví se ...
strašlivě zdegenerovaný, zmutovaný Malon.

"Vy jste ten dělník z jádra!" pochopí B'Elanna.
"Už ne!" odpoví to stvoření a vykročí k ní.
"Zůstaňte tam! Ať vás nemusím zabít!"
"Já už ale mrtvý jsem!"
"To vy jste sabotoval tuhle loď!" doplňuje si B'Elanna.
"Neexistuje jiný způsob, jak je přinutit to pochopit!" trvá na svém dělník.

"Tohle je váš způsob, jak vyrovnat účty? Zabít vlastní posádku? Způsobit výbuch co zamoří tisíce dalších lodí?"

"Oni mě otrávili!!!" zařve dělník ...

... a rozběhne se proti B'Elanně

Ta uhne, ale tím dělníkovi uvolní cestu ke konzole.

Voyager zatím vysílá vlečné pulsy, kterými nasměruje tanker do hvězdy. Janeway o tom hned informuje B'Elannu, netušíc, že to slyší i dělník. Ten zařve "Ne!" a něco provede na konzole.
"Manévrovací trysky té lodi se právě aktivovaly!" zjišťuje Tom na můstku Voyageru. "Loď mění kurz."
"Vyrovnejte to!" velí Janeway.
"Bez účinku," hlásí Tuvok. "Zachytil jsem radiační výboje v theta nádržích. Nádrže detonují za tři minuty."
Janeway se zeptá Harryho, jestli může transportovat výsadek. Když je jí sděleno, že ne, začne opět něco hučet do B'Elanny. Ta má však jiné starosti.
"Jděte sakra od té konzoly, hned!" křičí na dělníka.
"Ne! Je moc pozdě!" odpoví tento.
"Dobře. Dobře," zkouší B'Elanna diplomacii. "Podívejte ... vím co vám udělali. Využili vás. Chcete jim ublížit! Poslouchejte mě, já vím, že se zlobíte tolik, že byste chtěl zničit všechno na dohled, ale ... existuje jiný způsob jak je přimět to pochopit. Jsem na vaší straně! Můžu vám pomoct! Zemřou úplně ... nevinní lidé, jestli to uděláte!!!"
Ale dělníkova sveřepost nezná mezí : "Ne! Je po všem!"
"Prosím! Prosím!!! Prosím, dovolte mi vám pomoct!" prosí zoufale B'Elanna.
"Ne!"

"Ustupte od toho!!!"
"Ne!!!" zařve dělník a vrhne se na ni.
B'Elanna už nemá na vybranou, a tak ho několika ranami tyčí zprovodí ze světa. Potom deaktivuje manévrovací trysky.

"Malonské trysky jsou vypnuté, kapitáne," hlásí Tom na můstku Voyageru.
"Nastavil jsem znovu trajektorii té lodi," hlásí Tuvok.
"B'Elanno, odejděte odtamtud," volá Janeway.
B'Elanna zatím sbírá ze země Neelixe : "No tak, musíme jít!" O kus dál narazí na polomrtvého Feseka. Zvedne i jeho a z posledních sil s nimi opustí kontrolní místnost. Všichni jsou na poslední chvíli transportováni. Voyager elegantním obloukem prudce zahne doprava,

zatímco těžce poškozený malonský tanker se řítí rovnou do hvězdy.

V její koroně exploduje a všechen toxický odpad shoří.

Voyagerem to trochu zamává, ale jinak je v pohodě.

 


Na ošetřovně se Chakotay baví s pořád pěkně špinavou B'Elannou.
"Možná ta meditace fungovala."
"Proč tohle říkáš?"
"Protože mi Neelix řekl, že ses tam držela na uzdě."
"Nečekej, že se to stane mým zvykem!"
A už je tu Doctor. "No, podařilo se mi napravit většinu rozpadlých buněk," říká B'Elanně. "Rád bych řekl totéž i vám," obrátí se k Fesekovi, "ale utrpěl jste dlouhodobé systémové poškození. Váš stav se po čase bohužel zhorší."
"To je riziko mého povolání," bere to Fesek statečně.
"Spojili jsme se s malonskou dopravní lodí," informuje Feseka Janeway. "Změnili jsme kurz a setkáme se s nimi."
"Děkuju, kapitáne." odpoví Fesek. "Vůbec nevím, jak vysvětlím to, co se stalo."
"Povězte jim pravdu," poradí mu B'Elanna. "Řekněte jim, že Vihaarové nejsou mýtus."


B'Elanna vstoupí do své kajuty. Je vyčerpaná a stále ještě ukrutně špinavá z malonské lodi. Svlékne se a vstoupí do sonické sprchy.

Ještě před tím, než ji aktivuje, vybaví je jí děsivá vzpomínka na to,
jak zabila dělníka, i když byla na jeho straně.

A Voyager letí dál k domovu.

Copyright © 2000 P.B.


[Předcházející epizoda] [Voyager] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]