Equinox, Part II
SD : neuvedeno
N : 221

Přecházející část...

"Trhliny se otvírají na všech palubách," snažil se nepříjemný zvuk přehlušit Kim a rozhlížel se po můstku.

Vzápětí se jeho slova potvrdila a všichni do namodralých trhlin začali střílet z phaserů.

Janeway byla právě zaměstnána jednou trhlinou, když se za ní začala tvořit další.

Chakotay to zpozoroval a křikl: "Kapitáne!" a zamířil na Shrieka, který směřoval ke Kathryn.

Kapitán se pod tlakem cizího těla skácela na podlahu a na Chakotaye zaútočil další Shriek zezadu.

A i první důstojník se poroučel k zemi. Janeway se pohnula, naštěstí nezraněna a štěkla: "Dejte mi taktické ovládání," a rychle vyťukala několik příkazů na Chakotayově konzole. Trhliny náhle zmizely.
"Dobrý odhad," pochválila se udýchaně Janeway a utírala si pot. "Použila jsem puls z deflektoru k posílení štítů. Nevydrží to moc dlouho." Pak se okamžitě sehnula k Chakotayovi.
"Můstek volá ošetřovnu," řekl pohotově Paris. "Potřebujeme tu lékaře. Doctore, odpovězte."
Ale nikdo se neozýval.
Janeway se otočila na Kima."Praporčíku?"
"Přicházejí zprávy o ztrátách. Dva mrtví, 13 zraněných. Pohon byl vážně poškozen."
"Equinox?"
"Přešli na warp."
"Nějaké známky nukleogeních částic."
"Ne."
"Takže ještě nezapojili ten vylepšený warpový pohon. Hledejte je..."
ale nedořekla, protože se opět ozval ten odporný pisklavý zvuk a všichni si připravili phasery....

Equinox si to mezitím svištěl warpem.
"Hlášení," ptal se Ransom.
"Štíty drží. Útoky přestaly," ohlásil Burke.
"Zachytili naše senzory Voyager?"
"Vypadá to, že na ně útočí,"
řekl Lessing.
Ransom se jakoby zamyslel, jakoby na chvíli uvažoval, že se vrátí a pomůže jim, ale pak jeho obličej získal tvrdý výraz a řekl: "Udržujte kurs."


Z výtahu vyšla Janeway s obr-puškou v ruce a dvěma praporčíky v závěsu, kteří se od ní po chvíli odpojili. Janeway rychle kráčela chodbami, kolem dalších spěchajících členů posádky. Pak uviděla na podlaze mrtvé tělo Shrieka a zastavila se. Kolem prošel Neelix a zdálo, že už kapitána chvíli hledal: "Kapitáne, našel jsem Doctorův mobilní emitor na palubě 9. Asi ho budete chtít vzít na ošetřovnu," a podával jí ho.

Oba se zastavili před mrtvým tělem a Janeway ho chvíli smutně pozorovala. Pak rychle zamířila na ošetřovnu.

...

Ošetřovna byla přeplněna. Zem byla plná raněných a Paris se právě skláněl s trikordérem na jedním z nich.

Smutně pohlédl na mrtvého pacienta a vypnul trikordér. Pomocník v modré uniformě tělo přikryl.

Paris si povzdechl a přešel k Chakotayovi, kterému píchl dávku z hypospraye. Vešla Janeway a Paris se k ní okamžitě s nadějí v hlase otočil: "Nějaké stopy po Doctorovi?"
"Mám ho tady,"
zvedla kapitán ruku s emitorem a překračovala těla, aby se dostala ke konzole. Aktivovala Doctora, který začal: "Prosím, udejte důvod..." pak se rozhlédl po raněných všude kolem sebe, "...nic neříkejte."
"Měl byste začít s Chakotayem," informoval ho Paris, "stabilizoval jsem ho, ale má vnitřní zranění."
"Našli jsme váš emitor na palubě 9," řekla Janeway a všichni se přesunuli k Chakotayovu lůžku.
"Byl jsem rukojmím posádky Equinoxu. Deaktivoval jsem se, abych unikl. Podařilo se vám .. je zastavit?" ptal se opatrně a aktivoval trikordér.
"Ne."

"Měl bych se zeptat na náš stav," ozval se malátně Chakotay, "ale nejsem si jistý jestli to budu chtít slyšet," a pokusil se vstát.

"Harry právě analyzuje ty zvuky. Myslí si, že to je nějaký druh komunikace," informovala ho kapitán.
"Jednou jsem přišel na to jak mluvit s terellianskou mořskou želvou," komentoval to Chakotay zatímco mu Doctor píchl další hypospray a pozorně vše poslouchal. "Tohle nemůže být o moc složitější. Jakmile mě propustí z ošetřovny, mohl bych mu pomoc."
"Měli bychom své úsilí soustředit na nalezení Equinoxu," řekla s odhodláním Janeway.
"Jedno po druhém. Nejprve musíme zastavit ty útoky," protestoval první důstojník zatímco Doctor stále vše bedlivě sůedoval.
"Našimi nepřáteli nejsou ti tvorové, ale lidé na palubě Equinoxu," argumentovala Janeway ale opět nedořekla, "rozhodující je, že..." když se ozval opět ten tak nelibý zvuk, a všichni si připravili phasery...


Mořské pobřeží ... příboj. Modrá hladina moře se prostírala až k obzoru. Vlny se rozrážely o skalnaté pobřeží v bílé tříšti. Hukot vln přehlušoval jen křik racků ... a signál z interkomu. Ransom se odtrhl od mořského pobreží a zeptal se: "Kdo je to?"
"Max. Přivedl jsem ti návštěvu,"
ozval se hlas.
"Vydrž," řekl Ransom a odpojil přístroj, který měl připnutý za uchem. "Pojď dál."
Dveře jeho potemnělé kajuty se otevřely a dovnitř důstojným krokem vešla Seven s Burkem jako osobní ochrankou.
"Jsem rád, že jste v pořádku," uvítal ji Ransom a ukázal jí přístroj v ruce, "měl jsem připnutý synaptický stimulátor. Procházel jsem se po Tenkaranském pobřeží. Můžete to také zkusit."

"Sdělte své záměry," řekla chladně Seven, jakoby ho vůbec neposlouchala.
"No, jakmile uvedeme náš vylepšený warpový pohon do provozu, nastavíme kurs k domovu, ale i tak to bude trvat několik měsíců. Můžete ten čas strávit v cele nebo ... se stát členem naší posádky. Dal bych přednost tomu druhému."

"Já dávám přednost cele," odvětila Seven ostře.
"Víte, Janeway není jediným kapitánem, který vám může pomoc zkoumat lidství," snažil se k ní proniknout Ransom.
"Byl byste mnohem horším modelem," zchladila ho opět Seven.
"Janeway se držela své morálky na úkor posádky. Možná se z této chyby dokážete poučit."

"Její jedinou chybou bylo, že vám věřila."

Ransom si povzdechl, uhnul pohledem a zamyslel se. Pak zdvihl ruku jakoby jí chtěl pohledit po tváři a řekl Burkemu: "Postarej se o její zranění," a oba opět odkráčeli.
...
Burke právě vyšetřoval Seven trikordérem a komentoval to: "Popáleniny prvního stupně, menší řezné rány. Vypadá to na amputaci," a zatvářil se smrtelně vážně.

Když viděl, že to u Seven nemělo žádný efekt, povzdechl si: "To byl vtip. Měla jste se smát a vymyslet duchaplnou odpověď."
"Jsem seznámena s lidskými žerty. Ty vaše jsou primitivní a předvídatelné."

"Víte, Seven ... mohu vám říkat Seven? Nežijeme si tu v žádném přepychu. Máme jen jeden druhého. Měla byste se pokusit vypnout své štíty nebo to pro vás bude velmi osamělá cesta," řekl Burke upřímně. V tom se ozval zvuk z konzoly. "Budu zatracen. Vypadá to, že nám tu Doctor za sebe nechal náhradu," a aktivoval program.

Když se pravý Doctor materializoval, okamžitě si všiml zranění na své svěřenkyni: "Seven...?""Jsme zajatci," vysvětlila.
"Jejich E.M.H. mě napadl," řekl Doctor.
"Vypadá to, že tě přetáhl do databáze. Dobře. Běž ošetřit svou přítelkyni," řekl Burke a strčil mu trikordér do rukou.
...
"Připravuji injektory," ozvalo se ve strojovně.
"Marla volá můstek."
"Mluvte."
"Jsme připraveni."
"Rozumím,"
řekl Ransom a okamžitě Lessingovi vydával další rozkazy, "naplňte vylepšený warpový pohon 20 izogramy sloučeniny.
"Ano, pane,"
řekl Lessing a dotkl se konzoly. Na můstek vešel Burke a všichni se usadili na svá místa. "Warpový pohon připraven," oznámil po chvíli Lessing.
"Vpřed!" zavelel kapitán a loď se začala otřásat. Pak to s ní škublo a vše se zastavilo.
"Co se stalo?"
"Energetická relé nefungují. Byla zakódována,"
zjistila rychle Marla.
Ransom pohlédl na Burkea ... jejich nový člen posádky stále dělá potíže.
...
"Řekni nám ty kódy," naléhal Ransom na Seven.
"Ne."
"Jestli nám je nedá, možná bychom je z ní mohli dostat sami,"
navrhl Burke.
Na to reagoval Doctor: "Kraniální infrastruktura Seven je velice složitá. Potřebovali byste měsíce, abyste zjistili co měla k snídani."
"A proto nám pomůžete,"
přikázal Ransom.
"To odmítám."
"Uděláte to nebo vymažu váš program."
"Jen si poslužte."
"Doctore,"
zaprotestovala Seven.
"Nebojte se, Seven. Oni mě potřebují. Takže vám navrhuji, abyste..." ale nedořekl. Ransom se dotkl kontrolek konzoly a Doctor změnil výraz.
"Dobře, Doctore," oslovil ho kapitán. "Teď se dejte do práce. Víte co hledáme."

"Dobře," souhlasil najednou Doctor. "Bude odporovat. Budu ji muset připoutat," a měl z toho viditelně zvrácené potěšení.
"Doctore?" podivila se Seven.

"Vymazal jsem jeho etické podprogramy," vysvětlil Ransom. "Teď se s ním bude mnohem lépe spolupracovat. Informujte mě."
"Ano, kapitáne,"
souhlasil horlivě Doctor a vzal Seven za rameno: "Tudy, prosím."


Na Voyageru Janeway pečlivě studovala svůj PADD s daty o jazyku Shrieků: "Není to zrovna Shakespeare, ale aspoň to dává smysl."
"Malá olivová větev zůstane olivovou větví," komentoval to Chakotay.
"Vložte to do vaší překladové matrice," otočila se Janeway na Kima.
"Schovejte své zbraně," přikázal Chakotay.
"Komandére?" ptal se překvapeně Paris.
"Někdo tady musí začít důvěřovat tomu druhému."
"Zrušte ten rozkaz,"
řekla Janeway. "Oceňuji váš optimismus, ale v tomto případě zbraně," a vytáhla svůj phaser. Chakotay chtě nechtě musel udělat to samé.
"Připraveno k vysílání," ozval se po chvíli Kim.
"Vypnout štíty, pouze na můstku," velela Janeway a prošla kolem Chakotaye, který ji trochu nesouhlasně pozoroval. "Pokračujte, Harry."

Ozval se opět ten zvuk a uprostřed můstku se objevila trhlina, ze které vyletěl jeden Shriek. Zastavil se několik centimetrů před Kimem a jakoby naslouchal.
Kim na něj trochu vystrašeně neustále mířil phaserem a také si ho prohlížel. Shriek zasyčel a zmizel v trhlině.

"Zvednout štíty," velela kapitán.
"Pokud rozuměli mojí správě, pak neodpověděli," komentoval to po chvilce Kim. Vzápětí se loď otřásla pod dalším útokem a ozval se zvuk dalších otevírajících se trhlin.
"Tady máte odpověď. Aktivujte další puls z deflektoru," řekla Janeway.
Zvuk se pomalu vytratil.
"Štíty drží na 62%," ohlásil Tuvok.
"To by nám mělo zajistit několik dalších minut klidu. Měli bychom je plně využít. Soustřeďte se na opravu warpového jádra. Musíme najít Equinox," rozdávala rozkazy kapitán a rychle kráčela do své pracovny.
"Jestli souhlasíte," zadržel ji Chakotay, "chtěl bych udělat ještě jeden pokus s vysláním zprávy. Kdybychom převedli..."
"Oni nás neposlouchají, Chakotayi," přerušila ho. "Měli bychom sledovat Ransoma a ne si tady hrát se slovíčky."
Rychle vešla do své pracovny a Chakotay za ní.
"Chcete radu vašeho od prvního důstojníka?"
"Řeknu ji sama," předběhla ho. "'Náš deflektor ztrácí energii a když selže, budeme bezbranní. Měli bychom se starat o Voyager a ne o Equinox.'," posadila se a aktivovala svůj monitor, jakoby už rozhovor skončil. Chakotay si dal ruce v bok: "Byla byste skvělý první důstojník. Měla byste se tou radou řídit."
"Možná, ale na té lodi je uvězněn jeden člen naší posádky."
"Je to skutečně jen kvůli Seven nebo kvůli Ransomovi?"
rejpnul si Chakotay.
"Nevím o čem to mluvíte," odvětila tónem, který jasně dával poznat, že přesně ví o čem se mluví.
"Nemáte ho zrovna v lásce," pokračoval Chakotay. "Ten muž zradil Flotilu, porušil Základní směrnici, zneuctil vše v co věříte .. a předhodil Voyager vlkům."
"Borg, Hirogeni, Maloni... s těmi špatnými jsme se už střetli. Ransom není jiný,"
odvětila rychle Janeway a dál pracovala na počítači, aniž by na Chakotaye pohlédla.
"Ale ano, je. Sama jste to řekla. Je to člověk," obešel stůl a Janeway na něj ostře pohlédla. "Neviním vás z toho, že jste rozhněvaná, ale nemůžete ohrozit bezpečnost této lodi jen k uspokojení soukromé msty."

"Oceňuji váš zájem. Máte pravdu, jsem rozhněvaná. Jsem zatraceně rozhněvaná.

Je to kapitán Flotily a rozhodl se opustit vše co reprezentuje tato uniforma. Právě teď tam venku mučí a vraždí nevinné tvory, jen aby se dostal domů trochu rychleji. To já nepřipustím," řekla neoblomně, a pomalu přistoupila k Chakotayovi. "Chystám se ho uštvat, a je mi jedno jak dlouho to bude trvat nebo za jakou cenu. Jestli to chcete nazývat mstou ... prosím."
Chakotay jí jen pohlédl do očí a pak odešel na můstek.


Equinox zakotvil na orbitě bílomodré planety. Na poničený můstek vešel Burke a okamžitě se ptal: "Proč jsi nás vzal sem?"
"Tato planeta má partogení atmosféru. Díky ní nebudeme detekováni a můžeme v klidu opravit loď," vysvětlil kapitán.
"Objevili jsme také několik ložisek deutheria," dodal Lessing.
"Vezmi si výsadek, Noahu," řekl Ransom, "a podívej se po té rudě."
"Nebudete chráněni před těmi tvory. Vezměte si phasery. Při první známce potíží vás přeneseme zpět," dodal Burke.
"Ano, pane."
...

Seven ležela v okovech na lůžku. Doctor na ní pracoval a při tom si prozpěvoval: "Oční uzel je napojen na smyslový uzel, smyslový uzel je napojen na kortikální uzel, kortikální uzel je napojen na síťový uzel ... Nedívejte se tak ponuře," řekl a vypnul přístroj, který měl do této chvíle zaměřen na hlavu Seven. "Má to i své výhody. Jen si to představte ... konečně uvidíme Zemi."
"Jste očividně poškozen. Dovolte mi opravit váš program,"
odvětila klidně Seven, zatímco Doctor už zase pokračoval v práci.
"Proč bych vám to měl dovolit? Právě vy byste tomu měla rozumět. Tím, že jsem osvobozen od etických podprogramů mě dělá mnohem výkonějším."
Vešel Ransom. "Stav?"
"Právě se chystám odstranit kortikální uzel. Ten obsahuje seznam jejích paměťových engramů. Ale jakmile ho odstraním, její vyšší mozkové funkce jako řeč a rozpoznávací schopnosti, budou važně poškozeny."

Ransom obešel lůžko a pozoroval Seven s přístroji připnutými na její hlavě. Sklonil se k ní a požádal: "Řekni mi ty kódy."
"Ne."

"Janeway měla v jednom pravdu ... jsi jedinečná. Neradi bychom tě ztratili."
"Váš soucit je irelevatní."
"Myslíš si, že je to pro mě jednoduché?"
řekl zamračeně Ransom. "Vidět tě takhle na tom stole... ale nedáváš mi na vybranou."
"Nedat na vybranou. Tu frázi používáte velmi často. K dosažení svých cílů zabíjíte živé tvory a poté tvrdíte, že vám nedali na vybranou. Taková logika vám zřejmě vyhovuje."

Ransom ji chvilku pozoroval. V hloubi duše věděl, že má pravdu. "Ty kódy."
"Budete mě muset zničit, abyste se k nim dostal."
Ransom se zamračil a zamyslel se. Pak pohlédl na Doctora a kývl, aby pokračoval. Ten aktivoval svůj přístroj a opět si začal prozpěvovat: "Síťový uzel je napojen na okcipitální uzel..."


Voyager.
"Kapitánův deník, dodatek. Náš warpový pohon je opět funkční, ale ani opakované senzorové pátrání nedokázalo lokalizovat Equinox."
...

Janeway si prohlížela Ransomův soubor, když se ozval zvonek. "Vtupte."
Vešel Chakotay: "Chtěla jste mě vidět?"
"To není váš způsob posílat svá doporučení písemně," řekla a zamávala PADDem.
"Když jsme mluvili posledně, nebyla jste příliš chápavá."
"Bohužel, ani teď nebudu příliš chápavá. Je to zajímavá myšlenka, ale Ankariové jsou 50 světelných let opačným směrem,"
a podala mu PADD zpět.
"Vím, co myslíte, ale oni jsou ti, kdo ukázali Ransomovi ty tvory. Je logické předpokládat, že s nimi umí komunikovat. Říct jim aby přestali útočit," argumentoval Chakotay.
"Naší prioritou je najít Ransoma," nedala se Janeway a Chakotay si povzdechl. "Stále žádné známky nukleogenních částic?"
"Ne."

"Nemohl se dostat daleko. Bez svého vylepšeného pohonu může maximaálně letět warpem 6. Studovala jsem jeho služební záznamy," a přešla k oknu. "Velmi často se střetával s nepřátelskými druhy. Vypadá to, že když je pronásledován, má sklony se skrývat. U Epsilonu IV se střetl s klingonským dravcem, a hrál si s ním celé tři dny na kočku a myš v jedné mlhovině, než to Klingoni vzdali. O dva roky později unikl romulanskému válečnému ptáku, když vletěl do atmosféry plynového obra. Jděte do astrometriky a hledejte místo vhodné pro úkryt a opravu lodě."
"Ano, ma'am,"
řekl už až příliš poslušně Chakotay a odešel.


Ransom vešel do své kajuty viditelně nesvůj. Na konzole uviděl synaptický stimulátor a připnul si ho. Pohodlně se usadil a ... a rozhlédl se po skalnatém pobřeží.

Vlny se přes ně přelévaly, rackové řvali a ... a na jedné skále stále ženská postava v růžových šatech.

Ransom odpojil přístroj a prohlédl si ho. Vyšel s ním ven, kde pracovala Marla.

"Jaká byla pláž?" zeptala se.
"Jsou v tomto programu i nějací lidé?" zeptal se místo odpovědi Ransom.
"Ne jenom krajina. Proč?"
"Zapomeň na to."


Na povrchu planety pátral Noah Lessing ještě s jedním členem posádky Equinoxu po deutheriu. Kráčeli zelenými spoře zalesněnými kopci. Noah si vedl svůj monolog: "Objevil jsem rudnou žílu. Azimut 117 .. 30 metrů. Mohla by vést pěkne hluboko. Možná budeme muset použít phasery," pak měl zřejmě touhu přerušit ticho a proto se dal do vyprávění: "Zvláštní, připomíná mi to tu park McKinley. Když jsem byl malý, chodíval jsem tam se svou sestrou. Tady to vypadá skoro stejně. Pamatuji si, že tam byla rodinka zemních veverek, která žila někde támhle. Vedle bylo několik jedovatých břečťanů. Když mi bylo deset, prodral jsem se tím skrz a otekl jsem jako regellianská pijavice. Až se vrátíme na Zemi, první věc kterou udělám..."
V tom se z porostu vynořil Paris a jednou ranou složil Lessingův doporovod. Noah se snažil vystřelil ale dostal dávku s phaserové pušky od Chakotaye. "Čtyři k přenosu," dotkl se rychle Chakotay komunikátoru.
...

"Přichází subprostorová zpráva," hlásila Marla.
"Od koho?"
"To nemohu říct."
"Nevidím žádnou loď. Navažte spojení."

Z interkomu se ozval Doctorův zkreslený hlas: "Doctor volá Equinox. Odpovězte."
"Slyšíme vás."
"Voyager vás objevil,"
a Ransom prudce vstal ze svého křesla. "Vstoupili na orbitu. Polarizovali trup, aby zamaskovali svůj přílet. Myslím, že chtějí přepadnout váš výsadek. Janeway stopovala vaši loď několik dní..." hlas se vytratil.
"Navažte znovu spojení," velel Ransom.
"Nejde to."
"Ransom volá výsadek. Noahu, připravte se k přenosu."
"Oni už dole nejsou,"
oznámila vystrašeně Marla.
"Všichni na bojová stanoviště!"
...

"30,000 kilometrů a přibližujeme se," hlásil právě Paris.
"Zamiřte energetické jádro," velela Janeway a Voyager vystřelil z phaserů.
Equinoxem to trochu otřáslo.
"Přímý zásah. Menší škody," hlásila Marla.
"Opětujte palbu."
Teď se otřásl i Voyager.
"Můstek volá Torres. Stav?" ptal se Chakotay.

"Nemohu lokalizovat jejich generátor štítů. Můžete přesměrovat víc energie do senzorů?" ozvala se Torres z Astrometriky.

"Pracuji na tom."
V tom dostal Voyager další zásah a na můstku vybuhlo vedení.
"Poškodili náš deflektor, kapitáne. Jestli ho ztratíme, nebudeme chráněni před útoky těch tvorů," konstatoval Tuvok.
"Chápu. Zaměřte jejich zbraňový systém," pokračovala Janeway.
Teď vybuchlo vedení i na můstku Equinoxu.
"Ztratili jsme phaserové banky."
"Torpéda, plný rozptyl,"
velel Ransom.
V tom se ozval varovný signál z konzoly.
"To je B'Elanna," řekl Burke. "Pokouší se obejít bezpečnostní protokoly."
"Zastav ji."

Burke se dal do práce a B'Elanně mizel Equinox z obrazovky.
"Počítači, otevři komunikační linku s Equinoxem. Stanice 33 beta."

Její obličej se objevil přímo na Burkeově konzole. "Maxi, poslouchej mě."

"Zpátky na druhé kolo, B.L.T.?"
"Tohle už není hra. Umírají tu lidé!"
"Přál bych si, abys nebyla jednou z nich."
"Maxi, prosím."

Burke deaktivoval obrazovku a odpálil torpéda.
Voyager dostal plný zásah.
"Štíty slábnou," hlásil Tuvok.
"Skoro už ho máme. Stále zaměřujte na jejich zbraňový systém. Jedno torpédo by mělo stačit," velela Janeway.
"Kapitáne..." snažil se protestovat Tuvok.
"Pal!"
Z Voyageru vyletělo žluté torpédo a explodovalo na štítech Equinoxu.
"Zbraně jsou nefukční," křičela Marla.
"Janeway volá Ransoma. Vzdejte se."
"Stále ještě máme rakety, že ano?" ptal se Ransom a hlas Janeway ignoroval.
"Ano, pane."
"Nastavte kurs do atmosféry, úhel 60 stupňů."
"Co to sakra dělá?"
vykřikla Janeway, když zpozorovala o co se Equinox snaží a rychle přeběhla k Parisovi. "Následujte ho!"
Voyager se začal otřásat. "Prolétáme horní termosférou."
"Phasery," otočila se kapitán na Tuvoka.

Voyager vystřelil z phaserů ale Equinox minul. Obě lodě se řítily k povrchu.

Equinox se otřásal ještě víc než Voyager.
"Štíty slábnou 31% ... 29 .." hlásil Tuvok.
Po dalším výbuchu Kim ohlásil: "Inerciální tlumiče vypadly."
"Kapitáne, jestli přijdeme o štíty, ti tvorové na nás zaútočí," varoval Chakotay.
Ale Janeway nic neříkala, pevně svírala okraj Parisovy konzole, odolávala výbuchům a hleděla kupředu na unikající Equinox. Chakotay rachle vstal a zařval: "Kapitáne!!"
"Zrušte pronásledování!" velela zklamaně Janeway. Voyager se přestal otřásat.
Ale i na Equinoxu měli namále.
"Stahují se," ohlásila Marla.
"Vezmi nás nahoru."
"Utrpěli těžké ztráty štítů a pohonu,"
odečetl údaje Max.
"Dostaň nás odtud," přikázal jenom Ransom.
"Přešli na warp," řekl Paris.
"Přejděte na stejný kurs a rychlost," řekla Janeway.
"Nemůžeme, dokud neopravíme naše primární systémy," ohlásil Kim.
"Čas?"
"Budeme potřebovat několik hodin."

"Při nejmenším jsme neodešli s prázdnou," pronesla Janeway a pohlédla na Chakotaye, který ji celou době upjatě pozoroval.

...
Noah Lessing seděl spoutaný na židli v nákladovém prostoru dva. Janeway ho pomalu obcházela a ne zrovna přívětivě ho pozorovala.
"Chci Ransomův taktický stav. A chci ho hned, pane Lessingu."

"Nebo co? Praštíte mě?" zeptal se neohroženě Noah.

Janeway se mu opřela o ramena a z několika centimetrů mu pohlédla do očí. "Ne. Vypnu štíty kolem této místnosti a nechám naše malé přátele, aby vám oplatili návštěvu."

"To by byla vražda," pronesl s odporem Noah, zatímco Chakotay vše tiše pozoroval.
"Můžete tomu také říkat 'poetická spravedlnost'."
Noah pohlédl na Chakotaye. "Předpokládám, že podle plánu mi teď budete nabízet záchranu, správně?"
"O žádném takovém plánu nevím. Kapitán jedná sama za sebe."
"Ransomův stav, hned,"
naléhala.
"Nikdy, do pekla," vychutnal si jí Noah.
Janeway se opět postavila a chladně pronesla: "Všichni si vytváříme své vlastní peklo, pane Lessingu. Doufám, že si to své užíváte. Linka je aktivní. Budeme za dveřmi, pro případ, že byste změnil názor," dodala a pomalu odešla. Noah ji nepjprve nevěřícně sledoval, ale pak mu došlo, že to myslí opravdu vážně.
Když kapitán vyšla na chodbu a dotkla se kontrolek a zdi, Chakotay se zeptal: "Co to děláte?"
"Copak jse neslyšel?"
"Nedělejte to,"
skoro přikázal Chakotay.
"On povolí," pronesla Janeway.
Noah chvíli seděl, když se začal ozývat onen typický vysoký zvuk.
"Můstek volá kapitána," ozval se Tuvok, "ztratili jsme štíty v sekci 29 alfa."
"Já vím. Čekejte."
"Je to loajální důstojník,"
naléhal Chakotay. "On svého kapitána nezradí. Zapněte ty štíty."
"On povolí,"
trvala si na svém.

Chakotay se zhluboka nadechl: "Kapitáne!"
"Zpátky!"
varovala ho.Chakotay se rychle dotkl konntrolek na panelu.
"Požadována autorizace stupně 9," ozval se výsměšně hlas počítače.
"Zatraceně, Kathryn!" vyštěkl na ní.
"Panikaříte. On promluví," odvětila chladně.
Ozval se Tuvok: "Kapitáne, v té sekci se otvírá trhlina."
"Rozumím,"
řekla jen Janeway.
Chakotay vytáhl phaser a ... a otočil se ke dveřím nákladového prostoru. Janeway jen klidně sledovala jak otevírá bezpečnostní dveře a jak rychle vstupuje dovnitř. Chakotay rychle dvakrát vystřelil do trhliny, která se právě otevírala dokud nezmizela. Pak popadl vyděšeného zpoceného Lessinga a vytáhl ho z místnosti, za neustálého protivného vysokého zvuku. Opřel si ho o stěnu před kapitána a řekl: "Dobře, demonstroval jste loajalitu ke svému kapitánovi. Skvěle. A teď si promluvme o Ankariech."
Janeway dosud vše jen tiše pozorovala a pak bez jediného slova prošla mezi nimi.


B'Elanna, Doctor, Paris, Tuvok, Chakotay a Janeway se sešli v konfernčním sále.
"Jestli je ve vzdálenosti dvou světelných let Ankarianská loď," říkala právě B'Elanna, "proč jsme ji nezachytili?"
"Zřejmě používají nějaký specifický pohon, který je těžké zachytit,"
snažil se to vysvětlit Chakotay.
Janeway stála v pozadí opřená o okno a vše jen se zachmuřeným výrazem sledovala.
"Myslíte si, že nám budou chtít pomoc?" ptal se Tom.
"Stojí to za pokus," mluvil opět jenom Chakotay, "pan Lessing souhlasil, že nám ukáže, jak upravit naše senzory. Jakmile objevíte Ankarijskou loď, nastavte kurs."
"Ano, pane,"
kývl Paris.
"Odhalil vězeň nějaké další informace?" ptal se co nejméně nápadně Doctor.
"Bohužel ne. Ostatní budou pokračovat v opravách. Rozchod."
Všichni odcházeli, kromě Janeway. "Komandére," zadržela ho. "Dobře. Zkusíme to vaším způsobem, ale chci si jednu věc vyjasnit..."
"Naší hlavní prioritou je dostat Ransoma,"
předběhl jí tentokrát Chakotay. "Jestli jste mi něco vyjasnila tak přesně tohle."
"Někdy jste se mnou nesouhlasil, Chakotayi, ale nikdy jste se mi otevřeně nepostavil,"
odvětila klidně.
"Málem jste toho muže zabila," hájil se.
"Bylo to zamýšlené riziko a já ho podstoupila."
"Bylo to špatné."
"Zaznamenám vaše námitky do svého deníku."
"Tohle sakra není o vašem deníku!"
zvýšil hlas Chakotay. "Tohle není o předpisech a nařízeních. Je to o tom co je dobré a co špatné. Varuji vás .. nenechám vás, aby jste to ještě někdy udělala."
Janeway na něj chvíli hleděla a pak tiše řekla: "Pak mi nedáváte na vybranou. Tímto jste až do odvolání uvolněn ze služby."
Chakotay polkl.
"Co se to s vámi stalo, Kathryn?"
"Právě jsem se vás chtěla zeptat na to samé," řekla a odvrátila se od něj.


Voyager dostihl Ankarianskou loď, ale ta před nimi začala prchat.
"Neodpovídají," hlásil Tuvok.
"Vlečný paprsek," přikázala nekompromisně Janeway.
"Kapitáne, Ankarianská loď nám neudělala nic, za co by..." chtěl namítnout Tuvok, ale kapitán ho hrubě přerušila. "Prostě to udělejte."
Tuvok vykonal rozkaz, což náladu na můstku moc nezlepšilo.
"Volají nás," oznámil Kim a raději si hleděl své konzole.
"Na obrazovku."
Objevil se obličej velmi podrážděného Ankariana. "Hvězdná flotila," odplivl si.
"Ano," musela připustit Janeway.
"Nechte nás. Na lodi nemáme nic cenného."
"Potřebujeme vaši radu. Vaši Duchové šťestěny na nás útočí."
"Samozřejmě. Vždyť je zabíjíte!"
"Za tohle nejsme zodpovědní."
"Equinox,"
pochopil Ankarian.
Janeway kývla. "Ano. Umíte komunikovat s těmi tvory?"
"Propusťte mou loď,"
trval si na svém Ankarian.
"To nemohu udělat. Dokud nesvolíte, že s nimi promluvíte."
"Přivolám je,"
souhlasil po chvilce přemýšlení, "ale to VY s nimi musíte promluvit. To VY je musíte přesvědčit," a deaktivoval spojení.


Janeway s Tuvokem se sešli s Ankarianem v nákladovém prostoru dvě. Ankarian aktivoval svůj přístroj a otevřelo se několik trhlin, ze kterých vylétavalo a zase mizelo několik Shrieků.
"Říkají, že chtějí, aby všichni lidé umřeli," překládal pištění Ankarian.
"Pro začátek vyjednávání je to těžká situace," komentoval to Tuvok.
"Porozumí mi?" ptala se Janeway.
"Ano."
Nadechla se a zřetelně řekla: "My jsme vám nic neudělali. Pokoušíme se zastavit ty lidi, kteří to udělali."
Tři kroužící Shriekové vydali další řadu pištivých zvuků.
"Nevěří, že byste ublížili vlastnímu druhu," přeložil.
"Máme své zákony. Equinox ty zákony porušil tím, že zabíjel váš druh. Je naší poviností je zastavit," pokračovala Janeway.

Ozvalo se zlobné zapištění a Ankarian zadeklamoval: "Dej nám Equinox! Dej nám Equinox! Trvají na tom, že musí zničit toho kdo je zodpovědný."

"Potrestáme je podle našich zákonů," snažil se o kompromis Tuvok. Ale podle zvuků se to Shriekům moc nelíbilo. "Budou uvězněni. Ztratí svou svobodu," dodal Tuvok.
"Dobře," křikla Janeway, když neviděla žádnou odezvu a postoupila několik kroků vpřed. "Jestli zastavíte útoky, ja vám Equinox vydám."
"Kapitáne..."
snažil se namítat Tuvok.
"Vím co dělám, Tuvoku."
"Ta stvoření zabijí kapitána Ransoma a jeho posádku,"
nedal se Vulkanec.
"Jaká je odpověď?" otočila se na Ankariana a Tuvoka ignorovala.
"Vaše jednání je iracionální. Mohli bychom nalézt jiné řešení," zamračil se Tuvok.
"Už jsem uvěznila svého prvního důstojníka," pohrozila. "Chcete se k němu připojit? ... No?!" obrátila se opět na Ankariana.
"Souhlasí," přeložil.


Equinox si to mezitím hasil subprostorem a Ransom s Burkem procházeli zničenými koridory.
"Budeme potřebovat více paliva. Máme ho pouze na skok dlouhý 500 světelných let," říkal právě Max.
"Palivo?" podivil se kapitán. "Už začínáš používat eufemismy? Míníš tím, že budeme muset zabít další živé tvory," spíše konstatoval než se ptal.

"Několik," odvětil chladně Burke.

Ransom za odcházejím Burkem zamračeně pohlédl.
...

Doctor mezitím pokračoval v práci na Seven a prozpěvoval si 'My Darling Clementine'. Před koncem každého verše se dotkl svým nástrojem jejího očního implantátu a Seven poslušně verš dozpívala.Vešel Ransom a okamžitě se ptal: "Jak dlouho ještě?"
"Hodinu. Možná méně," řekl Docotr a pokračoval ve zpívání.
"Co děláte?" zeptal se Ransom.
Doctor se jen zasmál: "Její sluchový procesor. Zpívávali jsme spolu duety. Vlastně, jsem ji tuhle píseň naučil," a opět zazpíval první část dalšího verše, který Seven musela dozpívat.
Ransom vydržel ještě tři verše než Doctora zastavil: "Dost!"
"Proč tak smutný obličej, kapitáne? Chystáte se dostat svou posádku domů. Ona vám stála v cestě. Neměl jste na vybranou."
"Neměl na vybranou,"
zamyslel se. "Díky, Doctore," a otočil se k odchodu.
"Až tohle celé skončí," řekl ještě Doctor, "možná bych vás mohl naučit svůj repertoár. Budu potřebovat nového partnera."
Ransom se ve dveřích zastavil a pohlédl na Doctora. Pak se bez jedinho posunku obrátil a vyšel z místnosti. Doctor jen pokrčil rameny a pokračoval v hrátkách.
...
Rozrušený Ransom vešel do své kajuty. Nevěděl co se to s ním děje.

Uviděl svůj synaptický stimulátor a opět si ho připnul. Chtěl přijít na jiné myšlenky.

Ocitl se na skalnatém pobřeží ... kde na jednom útesu stála ženská postava v růžových šatech. Ransom uvedl své virtuální tělo do pohybu a začal se k ní přibližovat.

Když byl od ní několik kroků, žena otočila hlavu ... byla to Seven.
"Ty? Co tady děláš?" podivil se Ransom.
"Skrývám se. Tak jako ty," odvětila Seven.
"Já se neskrývám," odmítl.
"Je tu krásně. Chápu proč tě to tak uklidňuje."
"Nevím, o čem to mluvíš,"
šeptal Ransom.
"Ale to není skutečné."
"Ty nejsi skutečná. Nech mě být."
"Ještě to můžeš zastavit."
"Nemám na vybranou,"
pronesl Ransom svou obvyklou hlášku a terpve potom si uvědomil, že už to zase řekl.

"Najdi jiný způsob," naléhala Seven.
"Žádný není."
"Přestaň se skrývat!"
"Řekl jsem ti! Neskrývám se! Běž pryč!"
"Skonči to."
"Ne!"
vykřikl podrážděně Ransom.
Seven se změnila ve Shrieka, který otevřel svou tlamu plnou zubů.

Ransom rychle odepnul stimulátor.
"Můstek volá Ransoma," ozval se vzápětí Maxův hlas z interkomu.
"Mluv," snažil se co nejklidnějším hlasem odpovědět kapitán.
"Janeway nás objevila."
"Hned jsem tam."

...
"Vzdálenost?" ptal se právě na můstku Max Marly.
"50,000 kilometrů a rychle se přibližuje," zněla odpověď.
"Udržujte kurs." V tom vešel Ransom a Burke ho hned informoval: "Voyager se přibližuje vysokým warpem. Ani ne jeden světelný rok odsud je mlhovina třídy 2. Jakmile budeme uvnitř nebudou nás moci zachytit. Doporučuji, tam zamířit..."
"Ne,"
přerušil ho kapitán, "navažte spojení."
"Změna taktiky?" zvedl obočí Max.
"Dalo by se říct. Je čas najít jinou cestu domů," a rozhlédl se po ostatních na můstku.
"Jinou cestu domů?" nevěřil vlastním uším Burke.
"Budeme spolupracovat s Janeway, Maxi. Pokud bude chtít."
"Rudy, se vším respektem, nezbláznil ses?"
"Jen jsem změnil jsem názor."

V té chvíli se ozvala Marla: "Jsou v dosahu. Nabíjejí zbraně."
"Zavolej je,"
velel kapitán.
"Zrušit rozkaz. Zvednout štíty," křikl rychle Burke.
"Jste uvolněn ze služby, komandére," naštval se Ransom.
Max vytáhl svůj phaser a namířil na kapitána. "Přebírám velení. Kdo nejde se mnou, ať to řekne hned teď." Nikdo se ale neozval, všichni byli trochu zmatení. Když nikdo neprotestoval sebral kapitánovi phaser a Marle řekl: "Odveď ho do cely."

Marla vytáhla phaser a také namířila na kapitána: "Je mi líto," řekla omluvně.

Ransom uznal svou porážku a odcházel spolu s Marlou z můstku.
"Stav zbraní?" ujal se hned velení Burke.
"Torpéda plně nabita. Minimální phasery."
"Navaž bezpečné spojení s ošetřovnou. Připravit zbraně," rozkázal.
"Ano, pane."
...
Doctor na Voyageru ošetřoval raněné, ale když se ozval volácí signál, okamžitě nástroj odložil a zamířil k panelu. Ještě se rozhlédl jestli ho někdo nepozoruje a aktivoval spojení.
"Slyším," řekl tiše.
"Budeme potřebovat tvoji pomoc, Doctore. Pokus se zjistit současnou frekvenci štítů Voyageru," řekl Burke.
"Rozumím. Dej mi pár minut," řekl Doctor a dal se do práce.
...
Voyager se waperm přibližoval k Equinoxu.
"Střílí torpéda," ohlásil Tuvok.
Voyager se otřásl.
"Přímý zásah do štítů na levoboku. Ale drží," řekl Kim.

"Oplaťte jim tu laskavost," velela Janeway a Voyager vystřelil torpédo. Pak ještě další dvě. A další....

...
Marla mezitím dovedla Ransoma do ... strojovny.
"Tohle není cela," všiml si Ransom.
"Já vím," řekla Marla a sklonila phaser. "Jsem s vámi, pane. Skončeme to."
"Budeme potřebovat přístup k ovládání trasportéru," vymyslel rychle plán kapitán a přešel ke konzole.
Voyager vystřelil další dvě torpéda a jedna z gondol Equinoxu explodovala.
"Zničili jsme jejich levou gondolu. Uniká jim plasma," hlásil Kim.
"Vystupují z warpu," dodal Paris.
"Následujte je," velela kapitán.

Obě lodě přešli na impuls a za Equinoxem zůstávala dlouha zelená stopa plasmy.

V tom se z interkomu na Equinoxu ozval Doctorův hlas: "Doctor volá Equinox. Mám jejich frekvenci štítů. Posílám vám ji."
"Budou se snažit ji remodulovat. Sleduj to,"
velel Burke.
"Ano, pane."

...

"Zpomalili na čtvrtinu impulsu," říkala právě B'Elanna u konzoly za Janeway.
"Připravte vlečný paprsek."
"Vystřelují další torpédo,"
ozval se Tuvok.
"Plnou energii do předních štítů," velela Janeway a na obrazovce sledovala jak se torpédo blíží.
Když explodovalo, vybuchlo několik vedení na můstku.
"Prolomení trupu na palubě 4," snažil se překřičet hluk Kim.
"Jak se dostali skrz štíty?" nechápala to B'Elanna.
"Těžko říct. Dostaňte nás z dostřelu. Remodulujte štíty."
Ale Doctor odváděl svou práci a poslal nové frekvence opět na Equinox.
"Stahují se," ohlásil důstojník v modré uniformě na Equinoxu.
"Pronásledovat. Pokračuj v palbě."
Voyager se opět otřásl a na můstku to bouchalo.
"Vyřadili nám zbraňové systémy."
"Tuvoku?"
otočila se Janeway na Vulkance.
"Střídám frekvence štítů každých deset sekund," hájil se Tuvok.
Po dalším zásahu Paris ohlásil: "Ztratili jsme impulsní pohon."
"Volají nás. Je to Ransom."

Janeway pohlédla překvapeně na obrazovku: "Přepojte ho."

Na obrazovce se objevil obličej kapitána Ransoma, který očividně nebyl na můstku, jak Janeway očekávala. "Kapitáne, jsem připraven se vzdát, ale už nemám velení. Max se rozhodl provést malou vzpouru, ale myslím, že ho mohu zastavit. Izoloval jsem ovládání transportéru. Mohu nás všechny transportovat na Voyager. Možná byste si chtěla připravit ostrahu. Ne každý bude štěstím bez sebe, až vás uvidí."Janeway na něj chvíli hleděla a přemýšlela jestli to není další Ransomův úskok. Pak ale přikázala: "Proveďte."
"Madam?" divil se tentokrát Paris.
"Je stále kapitánem Flotily. Možná na to chvíli zapomněl, ale já mu věřím," řekla Janeway. Ransom kývl a deaktivoval spojení.
...
Burke si ale Ransomovy akce povšiml, dotkl se konzoly a hned věděl která bije: "Někdo se nás snaží přenést pryč. Silová pole!"
...
"Odrážejí náš zaměřovací skener,"
vzdávala to Marla.
"Transportuj všechny ostatní na Voyager, včetně sebe. Já se postarám o Maxe," rozhodl Ransom.
"Ano, pane," souhlasila trochu váhavě Marla.
"Počítači, dej mi přístup k ovládání štítů," pokračoval v plánu Ransom.
...
V transportní místnosti Voyageru se rozestavilo několik praporčíku s phaserovými puškami a očekávali přenos.

Po chvíli se materializovala ležící Seven spolu s několika členy posádky Equinoxu.

V ošetřovně se objevil druhý Doctor, přímo vedle Doctora z Equinoxu, který pracoval na konzole. "No, vidím, že se tu cítíš jako doma," oslovil ho pravý Doctor.
"Co tady deláš?" nevěřil svým očím zlý Doctor.
"Beru si svou ošetřovnu zpět."
"Zůstaň stát,"
varoval ho. "Všude kolem holoemitorů jsem umístil fotonové nálože. Jediným příkazem, mohu vyhodit celou..."
Ale už nedořekl. "Počítači, vymaž E.M.H. Equinoxu!"
Zlý Doctor zmizel a Doctor se rychle dotkl několika tlačítek na panelu.
...
"Doctor přestal vysílat," oznámil důstojník na Equinoxu.
"Burke volá Doctora, hlášení."
"Obávám se, že váš lékař už není na drátě," ozval s Doctorův hlas.
Vzápětí Doctorův hlas vystřídal Ransomův: "Maxi, tady je kapitán. Vypnul jsem štíty všude kromě můstku a mé současné pozice a také podporu života. Navrhuji, aby ses přenesl na Voyager, dokud můžeš."
V té chvíli se ve strojovně otevřely dvě trhliny a dva Shriekové začali okamžitě útočit na warpové jádro Equinoxu.
"Přetížení jádra. Musíme se odsud dostat," ohlásil důstojník na můstku.
"A kam? Do cely Voyageru?" řekl ironicky Burke.
"Lepší než být mrtvý."
"Stále máme fungující raketoplán."
"Doky jsou dvě paluby pod námi!"
protestoval důstojník, ale Burke už mířil pryč. "Pane, ti tvorové!"
"Dokážeme to!"

Neměl na vybranou. Aktivoval phaser a utíkal za Burkem.
Byli celkem čtyři, kteří utíkali chodbami Equinoxu a snažili se dostat k raketoplánům.

V tom se před nimi otevřely trhliny a z nich vylétli další Shriekové. Okamžitě je vykryli palbou s phaserů.

Postupovaly dál, ale za další zatáčkou se objevili další nepřátelé. Než stačili všechny trhliny zavřít, otevřely se nové za nimi.

Jednomu ze Shrieků se podařilo proniknout až k Burkemu, který se skácel na podlahu, kde v bolestech zemřel.

V té chvíli Kim oznámil: "Detekuji pouze jednu živou bytost. Je to Ransom."
Janeway aktivovala spojení.
"Kapitáne," oslovila ho, když se jeho tvář objevila na obrazovce.
"Nevyvíjí se to přesně tak jak jsem plánoval, ale máte všechny co tady za něco stáli," křičel Ransom.
"Přeneseme vás odtamtud."
"Tahle loď brzy exploduje. Musím se od vás vzdálit. Mám přístup k ovládání kormidla."

"Můžete nastavit autopilota," nesouhlasila Janeway, "a pak se přenést na Voyager."

"Na to není čas!" zařval, za ním explodovalo vedení a vyvalilo se spousta kouře. "Máte výbornou posádku, kapitáne. Slibte mi, že je dostanete domů."
"Slibuji,"
řekla hlasitě Janeway a smutně na něj hleděla.
Ransom deaktivoval spojení a Equinox se začal pomalu vzdalovat od Voyageru. Celá posádka hleděla na obrazovku na vzdalující se bod, který za sebou nechával zelenou stopu plasmy. Ransom seděl za konzolou a místnost se plnila kouřem. Vyndal svůj synaptický stimulátor a naposledy si ho připnul.

Ocitl se na pobřeží. Naposledy ve svém životě vychutnával svit slunce a hučení vln.

Sepjal ruce, hleděl k obzoru a věděl, že se jeho konec blíží.

Equinox už se teď neřízeně řítil dál a ...

 

... pak explodoval. Kim sklopil zrak. Rozcuchaná B'Elanna pohlédla na Janeway, která měla slzy na krajíčku....


"Kapitánův deník, dodatek. Se zničením Equinoxu se tvorové stáhli do své říše. Vrátila jsem Chakotaye do služby a nastavili jsme kurs k domovu."
...

Doctor právě dokončoval opravu škod na Seven, které sám spáchal. "Jako nová," prohlásil nakonec. "Rád bych, abyste regenerovala dalších několik hodin. Pomůže to stabilizovat váš kortikální uzel."


"Rozumím,"
odvětila Seven.
Doctor chtěl ještě pokračovat, ale cítil se trochu nesvůj. "Co se týče té ... nepříjemnosti na palubě Equinoxu, doufám, že jsem u vás příliš neklesl."
"Váš program byl pozměněn,"
omluvila to logicky Seven.
"Je dost zneklidňující vědět, že stačí přepnout spínač, a já se změním na pana Hyda."
"Možná byste měl svůj program doplnit o bezpečnostní protokoly. To v budoucnu zamezí takovým případům,"
navrhla hned Seven.
"Dobrý nápad!"
"Až dokončím regeneraci, pomohu vám s tím,"
řekla Seven a seskočila z lůžka.
"Díky."

Seven byla už na odchodu, když řekla: "Zpíval jste falešně."
"Promiňte?"
podivil se Doctor.

"'My Darling, Clemetine' třetí verš, druhý takt."
"Nemožné,"
protestoval.
"Vaše hlasové modulace se odchýlily o 0.03 herzů. S tím vám také mohu pomoc."
"Opravdu? Zítra, 16:00, simulátor 2. Jenom vy ... já ... a ladička,"
řekl vyzývavě Doctor.
"Budu se těšit," souhlasila Seven a odešla regenerovat.
Doctor se usmál a vrátil k práci.
...
Janeway si nechala do konferenčního sálu předvolat všech pět přeživších členů posádky Equinoxu, včetně Marly a Noaha. Zamračeně kolem nich chodila jako lvice v kleci, zatímco vše s vulkanským klidem pozoroval Tuvok. "Když jsme vás vítali posledně, těšili jste se naší plné důvěře. Zradili jste tuto posádku. Tuto chybu už neudělám. Noahu Lessingu, Marlo Gilmore, Jamesi Morrowe, Briane Sofine a Angelo Tassoni tímto vás degraduji. Očekávám, že budete sloužit na této lodi jako obyčejní členové posádky. Vaše výsady budou omezeny. A budete sloužit pod přísným dohledem tak dlouho, dokud vás neshledám způsobilými. Tentokrát si budete muset naši důvěru zasloužit. Odchod."
Všichni odešli s Tuvokem jako drábem v závěsu.
Janeway chvili hleděla do země a pak se zeptala Chakotaye, který čekal na opačné straně místnosti, aniž by na něj pohlédla: "Jak jdou opravy?"
"Pokračují," řekl jen Chakotay.
Janeway zamířila na můstek a Chakotay za ní.
"A co posádka?"
"Trochu pocuchaných nervů. Neelix organizuje večírek, aby zlepšil morálku," oznámil Chakotay, mezitím co vešli na mírně poničený můstek.
"Uvidíme se tam?" ptala se opatrně Janeway
"Zreplikuji salát," souhlasil Chakotay.
"Já přinesu křupky," řekla Janeway a konečně na něj pohlédla. "Chakotayi, víte, možná jste měl dobrý důvod udělat takovou menší vzpouru."

"Ta myšlenka mě napadla," přiznal Chakotay, "ale něco takového bych se nenechal udělat."

"Podívejte se na tohle," změnila téma rozhovoru Janeway a ukázala do rohu na hromádku smetí na které ležela spadená plaketa Voyageru. Opatrně ji zvedla a oprášila. "Všechny ty roky, všechny ty bitvy. Tahle věc nikdy před tím nespadla."
Chakotay si od ní kovovou věc vzal a také ji očistil: "Tak ji vraťme na své místo."
Janeway pohlédla Chakotayovi hluboce do očí...a uvědomila si, že tím jí odpustil...
A Voyager už si to zase mířil k domovu.

© Copyright Anry The One

[Předcházející epizoda] [Voyager] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]