Voyager Conspiracy
SD : neznámé
N : 229

Synopse je rozdělena do dvou částí: 1-2

Část první

Nákladový prostor 2.
Naomi Wildman stála v borgském výklenku a předstírala regeneraci.

Vešla Seven s dvěma datovými moduly a okamžitě se zeptala: "Naomi Wildmanová, udej důvod tvého pobytu zde."
"Čekám tu na tebe. Kadis-kat, vzpomínáš?"
Seven se ale otočila ke konzole: "Mám mnoho práce. Přeložíme to na zítřek."

"Zdobení není práce," zhodnotila Seveninu práci Naomi.
"Estetika je irelevantní. Modifikuji výklenek, aby pracoval jako kortikální počítačová subjednotka."
"Přesně to jsem chtěla říct,"
odvětila Naomi a seskočila z výklenku.
"Potom ti tedy nemusím vysvětlovat jeho účel," konstatovala Seven a vrátila se ke své práci.

Naomi se zamračila: "No dobře, vyhrála jsi. Co chceš dělat s kortikální počítač..eehm...."
"...subjednotkou,"
doplnila Seven. "Na borgských plavidlech je jedna v každé unimatrici. Předává vojákům nově asimilované informace."
"Ale Voyager není Borgské plavidlo. A ty už nejsi voják,"
podivila se Naomi.

Seven skončila práci na konzole vzala do ruky jeden datový modul a začala ho připojovat ke svému výklenku: "Voyager získává mnoho informací -- údaje ze senzorů, navigační mapy, technologické poznatky, hlášení výsadkových týmů, vědecké analýzy."

"I výsledky našeho kadis-katu?" přerušila ji Naomi.
"Ty také. Posádka tohle všechno musí číst a učit se to -- neúčinný postup. Tyto datové uzly převádějí informace do výklenku."
"Který je převede do tebe!"
pochopila i Naomi.
"Přesně tak. Během několika hodin asimiluji informace za několik měsíců."
"A můžu si to někdy taky vyzkoušet?"
zeptala se s nadšením Naomi.
"Tvoje fyziologie je... odlišná od mé."
"Takže musím dál číst učebnice a poslouchat Neelixovy příběhy,"
odvětila trochu smutně, jako by ji už Neelix lezl na nervy.
"Uvidíme se zítra," chtěla zakončit rozhovor Seven.
"Můžu se dívat?"

Seven na ní jen odmítavě pohlédla. Naomi pochopila: "No dobře, uvidíme se zítra," a odcupitala.
Seven ještě jednou zkontrolovala výklenek a teprve pak do něj nastoupila a spustila regenerační cyklus.

V kajutě kapitána Janeway se připravovala večeře. Janeway jenom v tričku pobíhala po místnosti a právě chtěla vzít talíř plný jídla z replikátoru.
"Varování. Talíř je horký," ozval se hlas počítače.

Ale pozdě. Kathryn se už spálila a rychle ucukla. "No prosím," řekla Chakotayovi, který seděl na druhé straně stolu a právě popíjel víno, "chcete věrnost a co získáte? Popáleniny druhého stupně. Strávila jsem s tím replikátorovým programem hodiny," a vzala utěrku s jejíž pomocí přenesla horký talíř na stůl a pokračovala: "Zaslechla jsem, že je polovina posádky na palubě pět těhotná."

Chakotay si rozložil na nohy ubrousek a odpověděl: "No, Doctor zkoušel na počítači v ošetřovně generační projekt. Tom Paris zahlédl udáje na monitoru a učinil z nich ukvapené závěry. A zanedlouho se mě Neelix ptal, jestli by mohl přeměnit nákladový prostor 2 na jesle."

Janeway naložila jídlo z pekáče Chakotayovi i sobě a posadila se: "Zvěsti se po Voyageru šíří rychle."

"Warpem deset," souhlasil s úsměvem Chakotay a chopil se příboru. "A mimochodem, to jsem vám chtěl říct... 25 světelných let na pravoboku je mlhovina třídy K. Mohli bychom se tam podívat."
Janeway zvedla oči a polkla sousto: "Velká zajížďka kvůli tak malé mlhovině," podivila se a také se napila.
"Jsme průzkumníci, pamatujete?" zdůvodnil to Chakotay a nabral si pořádně vydličkou.
"Povolení uděleno," usmála se Kathryn.
Ozvalo se pípnutí replikátoru - jídlo bylo hotovo. Janeway sáhla po ubrousku a řekla: "Hlavní chod. Tenhle recept jsem ještě nezkoušela. Ale jsme průzkumníci, pamatujete?"

V nákladovém prostotu 2 si Seven přechroustávala data.
"Regenerační cyklus ukončen," ozval se hlas počítače.
Seven otevřela oči a výklenek pohasl. Sestoupila dolů a dotkla se komunikátoru: "Seven Of Nine nadporučíku Torres." Nikdo se neozýval. "Nadporučíku Torres, odpovězte."
Pak se ozval rozespalý a nabručený B'Elannin hlas: "Dobré ráno, Seven. Doufám, že je to důležité."
"Musím s vámi hned mluvit."


U jedné stanice na můstku stála Janeway a popíjela svou ranní kávu: "Zaznamenávám zajímavé gravitonové fluktuace asi deset světelných let od nás," otočila se na Tuvoka.

"Můžete být přesnější?"
"Ne z této vzdálenosti. Tome...Změňte kurs. Chci se na to lépe podívat."
"Chakotay chtěl k té mlhovině...,"
snažil se hájit Chakotaye Paris.
"To bude muset počkat."

Na můstek vešla B'Elanna se Seven v závěsu:

"Kapitáne, žádám o povolení vypnout senzorickou síť. Seven si myslí, že nějaký hmyz narušuje tok energie," řekla s trochou ironie.

"Přesněji řečeno, párek fotonových blech, a možná jejich potomek," nedala se Seven vyvést z rovnováhy.

Janeway trochu nevěřícně pohlédla na Seven, pak na Torres a opatrně se zeptala: "A jak jste došla k tomuto závěru?"

"Během noční regenerace jsem zpracovala všechna hlášení za posledních šest měsíců přes svou novou kortikální subjednotku."
"Učit se ve spánku,"
vložil se do toho Paris. "To jsem jednou zkusil, a pěkně mě z toho bolela hlava."

"Pokračujte," řekla jen Janeway, která se to stále nějak nelíbilo.
"Před osmi týdny," začala drmolit Seven, "se výsadkový tým setkal s kartelanskou nákladní lodí převážející zásoby ze sektoru 4-9-2, ve kterém je i dřívější talaxianská kolonie. Pan Neelix využil příležitosti získat 12 kilogramů koření amber, které je pro jeho lid lahůdkou."

"A jak to souvisí se senzorickou sítí?" nechápala pořád Torres.

Seven pokračovala ve vypravování: "Ten samý den opravoval praporčík Kim replikátor v jídelně."
"Vzpomínám si," souhlasil Kim, "Neelix chtěl, abych ochutnal nějakou jeho novinku."

"Bezpochyby obsahovala koření amber, ve kterém byly obsaženy larvy fotonických blech," navázala Seven.

"A jak tohle všechno vůbec víte?" ptala se B'Elanna.
"Protože jsem si také stáhla data týkající se jejich životních cyklů. Larvy vyletěly z koření ve snaze najít svůj hlavní zdroj potravy - částečky plasmy. Potrubí v sousední senzorické síti jsou neomezeným zdrojem těchto částeček...
....Praporčík Kim těmto stvořením nevědomky dovolil vstoupit dovnitř sítě. Nyní v momentě když již dospělý hmyz získává svou potravu z potrubí, senzory ztrácí na citlivosti."

"Logická, ač velmi spekulativní analýza," řekl Tuvok.

Seven se vyzývavě rozhlédla kolem, jakoby čekala, jestli se ještě někdo přidá.

Janeway na ní nevěřícně pohlédla, ale pak vykročila k turbovýtahu. Tohle prostě musí vidět.


Všechny tři vystoupaly po žebříku v Jeffriesově průlezu a B'Elanna odstranila kryt. Janeway i B'Elanna překvapeně pohlédli na roj fotonových blech. "Budeme pro ně muset najít vhodnější domov," řekla s úsměvem Janeway.


(pozn. blechy sou tak malé, že na takhle malém obrázku nejsou vidět:)))


Voyager si to letěl subprostorem, když Kim ohlásil: "Zaznamenávám gravitonové fluktuace."

"Přejděte na impuls. Na obrazovku," zavelela Janeway.
Na obrazovce se objevila zvláštní kontrukce, Paris zvedl obočí a otočil se: "Chce někdo hádat co to je?"

"Volají nás," přerušil ho Tuvok.
"Na obrazovku."

Pohled se změnil, a objevil se cizinec s kostěným hřebenem na hlavě a béžovou pokožkou se zelenými puntíky. Vypadalo to, že je něčím velmi zaměstnán. "Doporučuji vám zesílit štíty. Máme tu pár technických problémů, které se nedaří opravit," radil.

"Z té věci vychází masivní gravitonový proud," oznámil Kim, když se podíval na svou konzolu.
"Štíty na maximu," řekl Tuvok.
V tom se Voyager otřásl. Ale všichni na můstku se dokázali udržet na svých místech.
"Zdá se, že se vaše zařízení destabilizuje," podotkla Janeway.

"Pokud nepřijdu na to, jak opravit energetické jádro, uvidíte pěkně velkou explozi až k ...ehm, odkud jste říkali, že jste?"

Janeway s úsměvem pohlédla na Chakotaye: "Neříkali.. ale jsme z planety zvané Země."
"...explozi až ... k Zemi," dopověděl konečně cizinec.

"Můžeme se zeptat, k čemu to zařízení slouží?" zeptal se Chakotay.

"Katapultuje plavidlo vesmírem rychleji, než řeknete "katapultuje plavidlo vesmírem." Warpový pohon je proti tomu jako dřevěné sáňky," vysvětloval s pýchou.

Janeway opět významně pohlédla na Chakotaye a se zatajeným dechem řekla: "Možná bychom vám s tím jádrem mohli pomoc?"
Cizinec se na ní tázavě zahleděl a zpozorněl...


Později v konferenční místnosti pan Tash vysvětloval jak jeho zařízení funguje.

Vše ilustroval na konvicích s kávou: "Jádro vysílá gravitonovou vlnu přes projektory, které se zaměří na loď,"
...a vzal do ruky šálek a podržel ho před konvicemi jako by chtěl střílet z praku, "a vyšlou ji do nulového prostoru,"
a strčil do šálku, který prosvištěl mezi konvicemi do Chakotayovy dlaně,
"aby se o několik hodin později vynořila stovky možná i tisíce světelných let daleko."
Chakotay si se zájmem prohlížel šálek a zeptal se: "Zajímalo by mě, proč jste vůbec ten katapult postavil."
"To je prosté ... abych se dostal domů."

"Ten pocit známe," řekl Kim.

"Studoval jsem nestabilní červí díru. A než jsem se stačil rozkoukat byl jsem zde a moje planeta tam," pokračoval Tash a gestikuloval divoce rukama. "Měl jsem před sebou nejméně desetiletou cestu. Namísto toho jsem se rozhodl postavit katapult."

"Už jste ho testoval?" zajímala se Torres.

"Před dvěma týdny jsem vyslal sondu 600 světelných let daleko, ale destabilizovalo to jádro. Od té doby se to pokouším opravit," odvětil Tash a všichni si vyměnili významné pohledy.
"Můžeme vám poslat na pomoc tým inženýrů," nabídl Chakotay.

"Ne, ne, to je příliš nebezpečné. Ani svou vlastní posádku bych tam neposlal."


"Pak bychom mohli najít způsob jak řídit reakci jádra odsud," uvažoval Harry.
"Myslim, že by pomohlo několik dobře načasovaných pulsů z našeho deflektoru," chytla se toho i B'Elanna.

"To je od vás velkorysé, ale já vám to nemám čím oplatit."

"Nic za to od vás nežádáme," odvětila velkoryse Janeway.
Tash se zamyslel. "Mohli byste použít můj katapult, jakmile dokončím svůj skok. Mělo by to stále fungovat. Tisíc světelných let vás sice nedostane domů..."
"...ale zkrátí to naši cestu o několik let,"
dokončil Kim.
"Pokud uspějete a já shledám, že bude skok bezpečný i pro Voyager, potom přijmeme vaši nabídku," řekla Janeway. "Děkuji. Začněme."Večer si Seven nastavila svou kortikální jednotku na obsorbování všech dat o Tashově katapultu.

Druhý den ráno už zvonila u kapitánovy kajuty. Janeway právě četla hlášení a popíjela ranní kávu. "Dále. Dobré ráno," pozdravila přicházející Seven.
"Možná ne," spustila hned ode dveří, "ten cizinec, pan Tash se nás pokouší podvést. Jeho katapult je stejným typem technologie, která byla použita při přenosu Voyageru do Delta kvadrantu před pěti lety."

Janeway na ní nevěřícně pohlédla a řekla: "Proskenovala jsem katapult osobně. Senzory nezjistily nic neobvyklého. Strávila jste noc ve svém novém výklenku?"

"Zpracováváním těch samých informací a porovnáváním s databází Voyageru. Když se včera katapult destabilizoval, senzory v astrometrice zaznamenaly krátkodobý vzrůst epsilon záření."

"Neobvyklé, ale ne neznámé."

"Záření epsilon je jedním s vedlejších produktů tetrionového reaktoru. Podle našich vlastních záznamů, jste se s tímto druhem technologie setkali pouze jednou a to před pěti lety v Alfa kvadrantu. Koherentní tetrionový paprsek zaměřený na Voyager, a loď byla zasažena masivní vlnou, která vás přemístila přes 70 000 světelných let daleko během několika minut..

Zdrojem tohoto tetrionového paprsku byl Ochráncův komplex. Pan Tash tvrdí, že jeho katapult je schopen provést něco podobného."

Janeway se zamyslela a přešla po místnosti: "Nechtěl, abychom mu poslali opravářský tým."
"Rozhodně mu nejde o naši bezpečnost. Je zřejmé, že se před námi pokouší skrýt tetrionový reaktor."

Janeway v rozrušení položila kávu: "Když jsme se poprvé setkali s Ochráncem, byli jsme odvlečeni přes půl galaxie. Podruhé jsme byli téměř zničeni. Nemám zájem o třetí kolo," řekla temně.


Později ve strojovně Doctor vyšetřoval pana Tashe, kterému se to zrovna nelíbilo. "Takto jednáte se svými kolegy?"

"Ani molekula DNA Ochránce," konstatoval Doctor, když skončil.
"Děkuji vám, Doctore," řekla chladně Janeway. "Váš katapult je napájen tetrionovým reaktorem. Nechtěl jste, abychom to zjistili."

Tash sklopil zrak, ale neodpovídal. "Pokud mi neodpovíte na mé otázky, obnovím kurs a vy můžete požádat o pomoc někoho jiného."

Tash byl viditelně nesvůj. "Získal jsem ten tetrionový reaktor za velkou cenu. Tato oblast je plná cizinců, kteří by udělali cokoliv, aby získali tak pokročilou technologii ... včetně krádeže. Omlouvám se za ten klam. Ale určitě mi rozumíte," omlouval se.

Janeway pohlédla na Torres a zamyslela se: "Souhlasili jsme se spoluprácí. Nevidím, žádný důvod, proč nepokračovat."

"Děkuji, kapitáne," zaradoval se Tash.
"Informujte mě o postupu," a pokynem Tashe propustila.

Na odchodu se k ní připojila Seven. "Ten reaktor musel odněkud přijít," šeptala jí kapitán. "Nemohu jen tak ignorovat možnost, že je Ochránce někde poblíž. Pokračujte ve skenování. Uvidíme jestli něco objevíte."
"Je tu ještě další možnost," odvětila Seven. "Reaktor může být ze stejného komplexu, který přitáhl Voyager do Delta kvadrantu."
"To už je moc, Seven," nesouhlasila kapitán.

"Možná ne. Opět, podle vašich vlastních hlášení, jste věřila, že jediný způsob, jak zabránit, aby stanice padla do špatných rukou, bylo ji zničit. Je možné, že zničení bylo neúplné."

"A jeden z těch reaktorů byl zachráněn? Proskenovali jsme trosky. Nebylo tam nic, kromě několika kusů kovových slitin."
"Chtěla bych přezkoumat záznamy senzorů z té události."
"Pro případ, že bychom se zmýlili,"
doplnila Janeway.
"Ano."
"Dobře, začněte."


Seven okamžitě zamířila do Astrometriky, kde vyvolala záznamy o zničení Ochráncova komplexu.

"Počítači, identifikuj trosky, které zůstali po zničení stanice," velela, zatímco sledovala výbuch komplexu na obrazovce.
"Zejména prach, kovové fragmenty složené z neznámých slitin a páry složené z vodíku, helia, rtuti a argonu," řekl počítač.
"Zůstalo něco z tetrionového reaktoru?"

"Negativní."
"Specifikuj explozivní učinek tricobaltového zařízení."
"20 000 teracochranů."
"Kdo to zařízení naprogramoval?"
"Nadporučík Tuvok."
"Zobraz detonaci."

Na obrazovce se objevil Ochráncův komplex.
"Posuň obraz o 0.1 sekundy."
Obraz se změnil, bylo vidět začátek exploze.
"Znovu."

"Izoluj čtverec 3-7 a zvětši."
Na zvětšeném obrazu bylo vidět jakousi modtou čáru.
"Je to vlečný paprsek?"
(která je na tak malém obrázku sotvaviditelná:))

"Nedostačující data ze senzorů."
"Identifikuj jeho zdroj."
"Nedostačující data ze senzorů."
"Identifikuj izolovanou sekci stanice."
"Sekundární jádro."
"...které obsahuje tetrionový reaktor."
"Potvrzuji,"
řekl počítač.
Seven polkla.


O několik minut později vpochodovala na můstek. "Nadporučíku," obrátila se na Tuvoka, který stál u Parisovy konzoly, "prostudovala jsem data ze zničení Ochráncova komplexu. Bohužel, záznamy senzorů jsou neúplné."

"O tom nepochybuji. Útočili na nás Kazoni. Polovina lodních systému byla mimo provoz," odpověděl místo Tuvoka Paris.
"Pouze jedna kazonská loď," opravila ho Seven.
"Ozbrojena až po zuby," nedal se Paris.
"Nadporučíku, vy jste odpálil trikobaltovou nálož, která stanici zničila," více konstatovala než se ptala.
"Správně," odvětil Tuvok.
"Z rozkazu kapitána?"
Tuvok kývl.

"Programoval jste také nálož?"
"Ano."
"Také z rozkazu kapitána?"
"Nepřímo. Já jsem určil explozivní účinek."
"20,000 teracochranů."
"Správně."
"Podle senzorického odhadu integrity trupu komplexu, by stačila nálož o polovičním exlozivním účinku."

Zdálo se, že to probudilo Parisovu zvědavost a pohlédl na Tuvoka jak odpoví.

"Kapitán nechtěla, aby zbylo cokoliv co by mohli Kazoni využít. Odhadl jsem explozivní účinek tak, aby to bylo jisté."

"Něco nemuselo být při výbuchu zničeno ... jeden z tetrionových reaktorů," pokračovala Seven.
"Ale my jsme proskenovali trosky," řekl Paris.
"Nálož, kterou jste odpálil, otevřela průchod do subprostoru," vyslovila konečně svou hypotézu Seven.
"A tam ten reaktor zmizel?" divil se Tom.
"Ano."
"Jak?"
"Byl přitažen vlečným paprskem."

Tuvok zbystřil: "Máte na to nějaký důkaz?"
"Možná."
"Spekulace není důkaz. Nemohl tam být žádný vlečný paprsek, protože v okolí nebyla žádná loď, která by ho generovala ... pokud mi nedokážete opak."

"Děkuji, nadporučíku," řekla pouze Seven a zase odpochodovala.

Tuvok pohlédl na Parise a Paris na Tuvoka.


Neelix sklízel nadobí v jídelně, když vešla Seven.
"Honí vás půlnoční mlsná?" zeptal se familierně Neelix.

"Vyžaduji informaci," nenechaůa se vyvést z rovnováhy Seven. "Pokouším se zjistit zda technologie katapultu pochází z Ochráncova komplexu."

"Už jsem slyšel. Fascinující teorie. Hodně jsem o tom už přemýšlel."
"Jak dlouho jste pobýval v blízkosti komplexu než se tam dostal Voyager?"
"Asi rok. Kes byla na sousední planetě a, uh, byli jsme si velice blízcí,"
řekl a odnášel mísu s ovocem.
"Střetl jste se někdy s Ochráncem osobně?"
"Oh, Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Podle mého názoru, je lepší se vyhnout bytosti, která dokáže přemístit loď na druhou stranu galaxie."
"Podle databáze Voageru, tvrdil, že pátrá po geneticky kompatibilním partnerovi. Věřil jste jeho vysvětlení?"
"Neměl jsem důvod o tom pochybovat, ačkoliv mi to připadalo trochu nepřiměřené. Myslím, všechny ty lodě."
"Co se s nimi stalo?"

"No, když odebral vzorky DNA z posádky, předpokládm, že je vrátil zpátky. Víte, Kes si vždycky myslela, že se tam děje něco víc, ale ona měla velkou představivost."

"Byly v oblasti nějaké další lodě, když přiletěl Voyager?"

"Pouze kazonské."
"Ale Ochránce přitáhl další loď ... možná maskovanou."
"Seven, co tím chcete říct?"
"Třetí loď skrytá před Voyagerem i Kazony."
"Co by tam dělala?"
"Ochránila tetrionový reaktor před zničením."

Neelix přešel na šepot: "Kes měla pravdu. Něco se tam dělo."
"Záznamy ze senzorů Voyageru byly během útoku Kazonů poškozeny. Nemohu si být jistá."
"Možná vám mohu pomoc. Záznamy senzorů na mé lodi poškozeny nebyly. Mohu vám je poskytnout."


Později Seven přetáhla informace z Neelixovy lodi do svého výklenku a započala regenerační cyklus.


Mezitím Tash pokračoval se svým experimentem.
"Tetrionový reaktor je stabilní. Gravitonové pole je nastaveno na skok dlouhý 100 světelných let," hlásil Kim.
"Katapult se na něj zaměřuje," dodal Chakotay.
"Jsme voláni," ozval se Tuvok.
"Na obrazovku."

"Budu vás kontaktovat, jakmile vstoupím do normálního prostoru," řekl Tash. "Děkuji vám, kapitáne."

"Bylo mi potěšením," odvětila.
"Katapult je připraven," řekl Kim.
"Sbohem vám všem," zamával Tash a spojení bylo ukončeno.
"Závěrečná odpalovací sekvence byla zahájena," řekl Tuvok.

Celá posádka hleděla v očekávání na obrazovku.

Z katapultu se aktivovali zaměřovací paprsky a obklopily Tashovu loď, která v zápětí zmizela."Je pryč," komentoval Harry.
"Jak dlouho můžeme očekávat, že to potrvá?" zeptala se Janeway Tuvoka.
"Pokud to loď nezničí, tak během jedné dvou hodin."
V tom se osval Sevenin hlas z interkomu: "Seven Of Nine komandéru Chakotayovi."
"Mluvte."

"Potřebuji vaši pomoc v astrometrice."
"Hned jsem tam."

Pokračování...


Copyright © 2000 Anry The One

[Předcházející epizoda] [Voyager] [Hlavni stranka] [Následujici epizoda]