Meridian
SD : 48423.2
N : 454
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Kira s Odem sedí při jídle, když jsou vyrušeni Tironem, mužem který předešlý den hučel neúspěšně do Kiry u Quarka v baru. Kira dá jasně najevo, že o další rozhovor nestojí. Odo chce odejít aby nerušil, ale je zadržen Kirou. Kira představí Tirona jako Quarkova obchodního společníka Odovi a Oda představí jako svého milence. Odo je překvapen, ale snaží se vžít do své nové role. Tiron učiní ještě poslední neúspěšný konverzační pokus a odejde. Kira celou dobu drží Oda za ruku a říká mu miláčku. Po odchodu Tirona pochvíli odchází i ona. Odo zůstává ještě zmateně sedět sám u stolku a dívá se na svojí ruku, za kterou ho Kira držela. Je to pro něj nová zkušenost - asi láska?

Sisko je zatím i přes hrozící nebezpečí od Dominionu na výzkumné výpravě v Gama kvadrantu. Dax zaznamená zvláštní gravimetrické distorze ze systému Trialus. Sisko vydá rozkaz letět blíž. Na místě je pouze hvězda, ze které distorze nevycházejí. Ve chvíli, kdy se O'Brien ptá odkud tedy jsou, objeví se před nimi náhle neznámá planeta.

Ještě více jsou překvapeni, když zjistí, že jsou z planety scanováni. Senzory Defiantu prozradí, že na planetě je asi 30 humanoidů. Z planety je vyslán pozdrav a na obrazovce se objeví žena, která se představí jako Seltin z Meridianu. Zběžně vysvětlí, že jsou z dimenze, která je s jejich planetou propojena a nabídne pozvání k prvnímu jídlu (něco jako slavnost), kde vše vysvětlí podrobně. Sisko pozdrav opětuje a nabídku přijímá.

Při velké hostině si Sisko povídá se Seltine. Vysvětlí mu, že jejich planeta má duální existenci a přesouvá se z jedné dimenze do druhé i když sami moc nevědí proč se to děje. V jejich dimenzi je Meridian bez formy, něco jako čisté vědomí (nějaké odborné kecy) a tady se vrací do humanoidní formy. Ze své dimenze se vrátí vždy po šedesáti letech a je zajímavé, že když se vrátí sem do Gama kvadrantu, doba kterou byli pryč se zde neprojeví a vrátí se do doby kdy naposled odešli. To má výhodu, že stárnou jen v astrální formě. Při jídle se o Dax velmi začne zajímat muž jménem Deral.

U Quarka v baru: Tiron vyjde z simulátoru, objednává si pivo u baru a Quark má na něj perfektní řeči, že je nějak rychle hotov. Asi nemusím popisovat jaký druh programu se u Quarka provozuje, to si každý starší patnácti let domyslí (no dneska i mladší).
Quark: "Už hotov? Nebyl jsi tam ani deset minut."
Tiron: "Neměl jsem důvod zůstat tam celou hodinu."
Quark: "Rozumím, je to velice efektivní program." (efektivní je zdůrazněno).
Tiron: "Ba naopak, zjistil jsem, že to je šíleně nudné! nudné!! nudné!!!"
Na to Quark reaguje tím, že peníze nevrací, ale navrhne mu jako váženému zákazníkovi jiný program a dokonce zdarma. Tiron má zájem o jiný program, program který neexistuje, což bude drahé. Chtěl by totiž majora Kiru. Quark motivován penězi slíbí, že holoprogram s Kirou vyrobí.

Na Meridianu: Dax si povídá s Deralem. Deral jí prozradí, že jsou potomky expedice, která zde kdysi ztroskotala. Rozmnožovat se mohou pouze v humanoidní podobě a doba po kterou jsou v Gama kvadrantu se neustále zkracuje a teď zde budou jen dvanáct dní. To má za následek, že jich neustále ubývá a pokud se doba v Gama kvadrantu zkrátí úplně, bude Meridian nestálý na to aby se vrátil do druhé dimenze a planeta přestane i se svými obyvateli existovat v obou dimenzích

U Quarka: Quark vymyslí způsob jak dostat Kiru do simulátoru a získat tak její podobu. Pozve Kiru do baru a prohlásí jí za miliontého zákazníka. Jednou z cen kterou vyhraje je právě návštěva simulátoru. Kira cenu přijme, ale s tím že jí daruje nějakému důstojníkovi k narozeninám.

Posádka s Deralem se přenese na Defiant a začne na výzkumu hvězdy, u které se Meridian objevil (pozn.:je to doprovázeno hromadou odborných termínů a zuřivého bušení do klávesnice).

Na Meridianu: Dax s Deralem se prochází lesem. Deral vypráví, že jeho žena zemřela a Seltin by chtěla aby si vybral jinou společnici. Ale on čeká na tu správnou ženu až spadne z hvězd. Romantická procházka končí v malebném zátiší polibky. (pozn.: je zajímavé že uprostřed lesa je park s jezírkem a perfektním anglickým trávníkem).

Později Dax s Deralem pracují na výzkumu a zjišťují, že přesuny Meridianu způsobuje nějaká nestabilita nukleárních reaktantů, což vede k řetězové reakci na kvantové úrovni (pozn.:zase ty kecy).

Na stanici: Odo s Kirou probírají na promenádě nějaké pracovní záležitosti. Odo si všimne Quarka, jak se snaží udělat jejich holosnímek. Chytnou Quarka za límec a ten si vymyslí historku o tom, že by chtěl udělat holosimulaci Ops a posádky jak odolává útoku Jem'Hadarů. Odo k tomu dodá, že všichni budou určitě nazí. Kira pohrozí Quarkovi, že pokud ho ještě nachytá jak na ní míří holozobrazovačem, donutí ho sníst.

O pár dní později na Meridianu: Deral vyzná Dax lásku a rozhodne se opustit Meridian a zůstat s ní v Alfa kvadrantu. Vrátí se spolu k ostatním. Nukleární reaktanty už jsou stabilizovány a po dalších šedesáti letech v jejich dimenzi bude moc Meridian zůstat v Gama kvadrantu třicet let. Seltine má radost, že se jejich kolonie bude znova rozrůstat a konečně si budou moci založit opět rodiny. Seltine, která ještě neví o Deralově vztahu s Dax mu plánuje jinou partnerku. Deral zůstává na shromáždění aby všem oznámil, že od nich odchází zatímco Dax se vrací na Defiant.

Po shromáždění přijde na Defiant i Deral. Seltin nebyla moc nadšena že chce odejít a přesvědčovala ho aby zůstal, ale Deral se už rozhodl.

U Quarka: Tiron se ptá jak to vypadá s jeho holoprogramem. Quark slibuje, že na tom pracuje a ukáže mu klíč, který si za drahý peníz pořídil ke vstupu do chráněných souborů.

Odo si pozve Kiru do své kanceláře. Zaznamenal neoprávněný přístup do databáze pracovníků stanice, konkrétně záznamů Kiry: "Někdo si stáhl záznam vašeho hlasu, obraz vaší sítnice a dokonce i psychiatrický posudek, ale podařilo se mi data vysledovat zpátky až ke zloději."
Kira: "Nechte mě hádat. Quark?"
Odo: "Byla jiná možnost?"
S informacemi, které získal pro něj nebude problém vytvořit holoobraz Kiry. Odo se ptá jestli ho má jít zatknout sám nebo ona. Kira má však jiný nápad.

Večer si Dax povídá s Deralem. Dax na něm sama pozná, že má starosti. Chce být s Jadzii a zároveň i se svými přáteli na Meridianu. Jadzie navrhne, že jediné řešení je, že s ním zůstane ona, což by mělo být možné za pomoci překopírování matrice (pozn.:zase nějaké odborné kecy).

Dax se na Defiantu loučí se Siskem. Pro Siska to není jen loučení s Jadzii ale i s Cursonem.

U Quarka: Tiron si přišel ke Quarkovi prohlédnout jeho program s Kirou. Tiron vchází dovnitř do simulátoru, za ve větru lehce se pohupujícími průhlednými závěsy vidí na posteli ležet smyslné tělo majora Kiry. Napětí vrcholí, Tiron odhrnuje závěs a přistupuje k posteli. Kamera najíždí na lehce oděné tělo od nohou a postupuje až k hlavě. Hlava je zakryta za polštářem, Kira se lehce pozvedne a místo hlavy Kiry se na Tirona smyslně usměje Quarkova hlava se slovy: "už po tobě toužím Tirone." O Tirona se v tu chvíli pokouší infarkt (jestli je to u jeho rasy možné) a s řevem vyběhne ven. Nic nechápajícímu Quarkovi pohrozí, že ho zničí a rozzlobeně odejde. Mezi dveřmi do baru se usmívá major Kira s Odem.

Dax se ještě naposledy rozloučí s posádkou a transportuje se na Meridian. Meridian se začne přesunovat do druhé dimenze, ale něco není v pořádku. Planeta s obyvateli začne mizet, ale bez Dax. V poslední chvíli, kdy je planeta téměř pryč jí zaměří senzory na Defiantu a je zachráněna.

Sisko se snaží utěšit posmutnělou Dax. Ta odpovídá, že s tím již nic nenadělá, k tomu potřebuje čas, asi tak šedesát let ...

Copyright © 1999 Mipix

[Předcházející epizoda] [Deep Space Nine] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]