Civil Defense
SD : neuvedeno
N : 453
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

O'Brien pracuje v jedné nepoužívané části DS9 na přestavbě bývalé úpravny uridiové rudy, kde za okupace pracovali Bajorané. Ještě spolu s Jakem, který mu pomáhá, vymazávají všechny původní Cardassianské soubory z počítače. Přichází se za nimi podívat komandér Sisko a připomene jim, že je čas na jídlo. Jake už jde, ale nedaří se mu ještě smazat jeden bezejmenný soubor. O'Brien se tím nechce zatím zdržovat a chce ho přenést k pozdějšímu prozkoumání do centrální databáze v Ops. Jenže při kopírování se stane něco překvapivého. Počítač oznámí neoprávněný přístup a požaduje kód. Ten pochopitelně O'Brien nezná a úpravna, kde se nyní nacházejí, se neprodyšně uzavře a počítač oznámí: "Varování! Spiknutí pracovníků v páté sekci zpracování rud. Bezpečnostní protiopatření zahájena." a na monitorech po celé stanici se spustí nahrávka Gula Dukata, který byl za okupace velitelem stanice: "Bajoranští pracovníci, prosím o pozornost. Váš pokus zmocnit se kontroly nad touto sekcí neuspěje. Jste cenní pracovníci a my vám nechceme ublížit. Jestli však nevrátíte kontrolu v této sekci do rukou Cardassianských dozorců, budeme muset přijmout opatření. Máte osm minut abyste se rozhodli".

Na centrále stanice se snaží major Kira deaktivovat poplach, ale počítač se chová jako za okupace a tudíž požaduje i Cardassianské kódy, které se naneštěstí při svém odchodu neobtěžovali Cardassiané Federaci předat. Odo volá Ops ze své kanceláře: "Odo volá Ops, mé Cardassianské přístupové kódy jsou stále platné, pokouším se ovládnout ten program, ale chvilku to potrvá a nevím zda mám dostatečné oprávnění."
Kira odpovídá: "Dobře, pracujte dál a my se pokusíme o to samé."
K Odovi se přijde zeptat Quark, co se to děje. Jeho zákazníci v baru jsou totiž Dukatovou nahrávkou znervózněni a to má vliv i na obchody. Odo ho odbude, že má práci. Quark se nabídne: "Nemohu s něčím pomoct?"
"Ne. Jestli nemáš devátý stupeň Cardassianského oprávnění, tak ne."
"Myslím že mám všechno od stupně jedna až do stupně sedm."
Tím dost překvapí Oda: "Já mám jenom stupeň jedna až šest."
Quark se okamžitě snaží vytěžit ze situace zisk: "Dobrá, kdybyste chtěl stupeň sedm tak jsem si jist, že se dohodneme."
Odo otráveně odsekne: "Nech mě o samotě Quarku."
"Ale ne, děje se něco velmi divného a tohle je nejbezpečnější místo na stanici. Myslím, že zůstanu právě tady." a uvelebí se do křesla naproti.

Sisko s O'Brienem se snaží najít způsob jak překonat dveře a dostat se z úpravny, ale nejde to, dveře jsou magneticky uzavřeny. Na monitoru se objeví další Dukatova nahrávka vyzývající k ukončení vzpoury. Sisko dostane nápad, jak by se to dalo vyřešit: "Počítači, tohle je vůdce pracovníků Bajoru. Vzdáváme se."
Spustí se nová Dukatova nahrávka: "Jsem rád, že jste konečně dostali rozum. Zůstaňte kde jste, až dorazí Cardassianská bezpečnost. Budete umístěni ve vazbě, ale nic se vám nestane, máte mé slovo."
Tímto trikem se podařilo získal trochu času a počítač jakoby čeká na příchod Cardassianů. Když se nemůžou dostat pryč dveřmi, musí hledat jinou cestu. Tou je úzké potrubí, kde za chodu úpravny normálně protékala roztavená uridiová ruda, ale teď je prázdná. Jake jako nejmenší se rozhodne prolézt skrz potrubí, dostat se do sběrače rudy a tam zevnitř otevřít průlez do vedlejší místnosti. Jelikož samozřejmě Cardassianští strážci nemohou přijít a odvolat poplach, počítač to považuje za pokračování vzpoury. Spustí se další nahrávka: "Bajoranští pracovníci, vy jste se nevzdali Cardassianské bezpečnosti. Jestliže tak neučiníte do pěti minut, budu nucen vypustit neurosinový plyn do sekce zpracování rudy číslo pět."
Teď jde o holý život. Jakeovy se podaří rychle proplazit potrubím a otevřít zevnitř dveře od průlezu. Všem se podaří uniknout v poslední chvíli, kdy je smrtonosný plyn vypuštěn do místnosti úpravny. Jenže útěk do druhé místnosti má za následek spuštění celostaničního stávkového programu. Po celé stanici je zablokována komunikace, dveře jsou uzavřeny a chráněny silovým polem a spustí se další Dukatova nahrávka: "Bajoranští pracovníci pozor! Nedovolím, aby tato vzpoura pokračovala. Jestliže se okamžitě nevzdáte, budu nucen zabít každého Bajorana na této stanici."

Sisko a spol. se dostane do další části úpravny, ale ani tady se nedají dveře otevřít. Zkusí zavolat do Ops Kiru, ale zjišťuje, že komunikace nefunguje. Rovněž Ops je uzavřena, dveře se nedají otevřít, a tak na to jde Kira násilím. Střelí phaserem do elektronického ovládání dveří, ty jdou už otevřít, ale mezi dveřmi je vztyčeno silové pole. Dax na to poznamená: "Je ironií osudu, že to pole mělo asi chránit stanici před hordami vzbouřených Bajoranů."
Pokud se jim nepodaří vypnout poplach, ztráty na životech budou strašlivé. Dax se proto pokusí překlenout program a ovládnout centrální počítač.

Nejhůře je na tom asi Odo, který zůstal uvězněn v jedné místnosti s Quarkem. Ten mu říká, aby využil své schopnosti měňavce a někudy vylezl ven, jenže silové pole obklopuje místnost ze všech stran. Quark se zhrozí: "Já jsem tady uvězněn ... s vámi?"
Odo ho však vyvede z omylu: "Ne, já jsem tady uvězněn s tebou. Věř mi, nemám z toho velkou radost."

Zatím Sisko a spol. použijí vozík na rudu jako beranidlo a pokouší se prorazit neúspěšně dveře. Když to nejde, vzpomene si Sisko, že uridiová ruda jejíž zbytky se tu všude povalují je velmi výbušná za pomoci silného elektrického zdroje. O'Brien se ihned vrhne do demolice osvětlení, aby se dostal k onomu silnému zdroji.

Jak se Dax hrabala v hardware počítače, je zasažena silovým polem, které je jak se zdá všudypřítomné. Cardassiané skutečně neponechali nic náhodě a Dax to vynese popáleniny druhého stupně na rukou. Ještě štěstí, že je tu taky uvězněn doktor Bashir. A aby toho nebylo málo, je pokus Dax náležitě počítačem odměněn: "Varování. Bezpečnost v operačním centru byla narušena, spouštím protivzbouřenecký program, úroveň dvě." a spustí další Dukatovu nahrávku: "Pracovníci z Bajoru pozor! Skutečnost, že jste se nevzdali mě nutí přijmout striktnější opatření. Za pět minut budeme vhánět neurosinový plyn do obytného prstence. Myslete na své rodiny při pokračování své vzpoury. Všechny Cardassianské osoby nechť opustí obytný prstenec. Urychleně!"
Kira, přestože je to nahrávka řekne: "Gule Dukate, teď musí být v bytech uvězněny stovky lidí." a za Kirou se ozve: "A o to mu jde majore." Ve dveřích centrály stojí Garak, použije svůj starý Cardassianský autorizační kód a projde silovým polem. On se sice může pohybovat po celé stanici, ale silová pole se za ním okamžitě reaktivují takže nikdo jiný se s ním nedostane pryč a jeho pokusy odvolat poplach jsou také neúspěšné, protože Gul Dukat mu tehdy asi nějak nedůvěřoval. Na Bashirovu otázku: "Garaku, víte jak zastavit ten neurosinový plyn?"
Odpoví:"Jediný způsob je zničit systém pro podporu životních funkcí."
Tento systém je naštěstí ovládán z centrály, jeho zničením sice přijdou o vzduch, který jim vydrží asi na 12 hodin, ale zabrání tak blízké smrti v obytném prstenci. Kira dnes již podruhé bere do ruky phaser a zničí výstřelem ovládací panel systému. Ten je sice vyřazen, lidé jsou zatím zachráněni, jenže skutečně dokonalý poplachový program zaznamená i tohle narušení: "Varování! Počítačový protivzbouřenecký program úroveň dvě byl narušen. Spouštím protivzbouřenecký program, úroveň tři." a následuje již neodmyslitelná Dukatova nahrávka: "Drazí Cardassiané. S lítostí vám oznamuji že Bajoranští pracovníci získali kontrolu nad stanicí. Pravděpodobně jsem mrtev nebo možná jinak zneschopněn, ale ujišťuji vás, že nedovolím, aby tato stanice zůstala v rukou Bajoranů. Je však mou povinností vám oznámit, že jestli neobnovíme kontrolu do dvou hodin, stanice bude zničena." a dále pokračuje zase počítač: "Autodestrukční program spuštěn."

Quark začne zuřivě střílet phaserem do silového pole v Odově kanceláři. Odo mu ho nakonec vypáčí z ruky, aby si něco neudělal a Quark v době blížící se smrti začne nadávat na svůj život: "Měl jsem poslechnout otce, říkal, že se to stane."
Odo se zeptá: "Co? Že své poslední hodiny strávíš ve vězení? To bych ti řekl i já."
"Tak to ne. Chtěl abych zůstal doma, říkal, že hned za dveřmi jsou spousty obchodních příležitostí, ale né, já jsem se řídil podle 75. Pravidla Zisku : 'Domov je kde srdce je, ale hvězdy jsou z latinia'." a dál naštvaně pokračuje: "Podělaný život, podvody, intriky, nákup a prodej a co teď mám, jeden mizerný prut."
Odo se ho snaží utěšit: "Quarku, ve svém životě jsem viděl hodně Ferengů a je pravda, že i když někteří byli bohatší než ty, ale dosud jsem ještě nepotkal nikoho, kdo byl takový lišák jako ty."
"Vážně?"
"Copak lžu."
"Myslím, že ne."

Garak se snaží deaktivovat program přímo z centrály. Pomocí svých kódů se sice dostane do počítače, ale nemůže do něj zadávat příkazy. Dax přijde s nápadem, aby se vydával za Gul Dukata a zadal jeho kódy. Aby oklamali počítač, snaží se Kira odpojit scanovací zařízení DNA, které má ověřovat identitu osoby. Garak se dá do přepisování kódu a Bashir za ním sledující jeho práci se usmívá. Garak se ho zeptá: "Řekněte mi doktore, co konkrétně v téhle situaci vás nutí se smát?"
"Vy Garaku. Jenom přemýšlím kolik dalších krejčích asi umí přepsat Cardassianský bezpečnostní kód."
"Ani se neodvažuji pomyslet, což mi připomíná, že ty kalhoty, co jste chtěl přešít, jsou už dávno hotové."
Jenže Garakův pokus o přepsání kódu je neúspěšný a počítač to již standardně ohodnotí: "Varování! Neoprávněné použití kódu. Spouštím protivzbouřeneckým program úroveň čtyři." a v replikátoru se vytvoří malé laserové dělo a začne střílet po posádce.

Sisko spolu s O'Brienem dají uridium ke dveřím, napojí na vypáčené elektrické osvětlení a vše připraví k výbuchu.

Bezmocná posádka na centrále se kryje před střílejícím dělem (Poznámka: Jeden z bezvýznamných komparsistů to už odnesl a připsal se do kolonky ztráty). Za této beznadějné situace se k překvapení všech transportuje přímo na centrálu sám Gul Dukat: "Budu hádat, někdo chtěl falšovat můj přístupový kód."
Schovaná Kira se ho ptá: "Dukate, co tady sakra děláte?"
"Stala se mi podivná věc, hlídkoval jsem v Demilitarizované Zóně když jsem zachytil nouzové volání. Svoje! Přesněji svou nahrávku. Vypadalo to, jako by se Bajoranští pracovníci bouřili na Terok Noru. Musím se přiznat, že mě to upoutalo." Takto se vysmívá posádce a pak si povšimne, že odpočítání autodestrukce již začalo. Ale nejvíce ho pobaví, jak se Garak krčí pod jedním z pultů: "Cha, cha, cha cha, Garak se plazí v rohu. Už kvůli tomu ten výlet stál zato."
Garak najednou vstane z pod pultu. Bashir se ho snaží varovat aby to nedělal, ale Garak ho uklidní: "V pořádku, uvědomil jsem si totiž, že počítač míří pouze na Necardassiany." (na Dukata totiž celou dobu nestřílelo).
"Kdybys byl na stanici když jsem sestavoval program, jistě bych udělal v tvém případě výnimku."
Dojde k malé slovní potyčce, ve které je náznak, že Garak měl něco společného s otcem Dukata: "Ano ano, vždycky jste byl krátkozraký a to vás zbrzdilo o roky a nejen to. Váš otec měl tu samou vadu," řekne Garak.
"Můj otec ti hlavně věřil a to nechápu."
Garak pokračuje: "Směšné, u soudu váš otec řekl, že chyboval, když jeho ambice převážili nad patriotismem."
Vloží se do toho Kira: "Nemohli byste si to vyřešit až později?"
S tím Dukat souhlasí, zruší v replikátoru dělo a pozve Kiru vyjednávat jako momentálně nejvyšší šarži do své bývalé kanceláře (nyní Siskova) o podmínkách vypnutí protivzbouřeneckého programu a autodestrukce stanice. Rozvalí se do křesla a ze stolu shodí Siskův oblíbený baseballový míček: "Tak si říkám, že je čas znovu obnovit permanentní Cardassianskou přítomnost na této stanici. Nic rozsáhlého, víte. Jednotka bude stačit. Mohl bych hned poskytnout muže ze své lodi a v takovém případě bychom se spolu mohli domluvit."
"Copak si myslíte, že s tím budu souhlasit?"
"Jsem si jist, že nemáte příliš na výběr."
"Dukate, oba dva víme, že Bajor ani Federace nebudou nikdy ctít smlouvu uzavřenou pod hrozbou smrti."
"Já nečekám, že z toho budou mít radost, ale jak mé jednotky zaujmou místo, bude to pro vás těžké přimět je, aby odešli."
"Dobře, řeknu to jinak. Raději stanici zničím než abych jí předala zpět Cardassianům."
"Ano, já vím, že vy ano. Majore, vy dovolíte, aby dva tisíce lidí na této stanici zemřelo jen proto, že vy nás nemáte ráda? Co?"
Kira sice neodpoví, ale podle výrazu tváře by je asi obětovala. Dukat jí dá čas, aby si to ještě promyslela (do výbuchu zbývá 30 minut) a chce se zatím transportovat zpět na svou loď. Jenže ke svému překvapení se transport nekoná. Spustí se místo toho nahrávka s jeho bývalým nadřízeným: "Dukate, jestli se spustila tato nahrávka, znamená to, že chcete opustit své místo. Autodestrukční program stanice pokračuje, transport není povolen. Ztratil jste vládu nad Terok Nor a ponížil tím sebe i Cardassii. Váš pokus o únik je konečným důkazem vaší zbabělosti, váš autorizační kód byl zrušen. Autodestrukční program už nemůže být zastaven. Jediné co můžete udělat je, myslet na svou hrdost a zkusit zemřít jako Cardassian."

Teď je Dukat ve stejné situaci jako všichni ostatní na stanici a nezbývá mu než spolupracovat s posádkou. Při poradě co dál prozradí, jak funguje autodestrukce: "Až skončí odpočítávání, počítač přikáže nukleárnímu reaktoru odpojit stabilizátory reakce, to způsobí přetížení a roztrhá to stanici."
"A co reaktor? Copak by ho nešlo nějak vypnout?" ptá se Dax.
"Snad by bylo možné ručně odstavit laserový iniciátor reakce, ale to bychom museli být v místnosti reaktoru."
Dax navrhne: "To není nutné, iniciátor můžeme odstranit i z kontrolního centra na úrovni 34."
Jenže času je málo, všude jsou silová pole a odblokovávat je postupně až do Ops bude trvat hrozně dlouho. Musí tak najít způsob jak odpojit pole po celé stanici najednou.

Zatím Siskovi a spol. se podaří odstřelit pomocí uridia dveře a dostat se ven z úpravny.

Dukat se zrovna chvástá před Kirou, že pro mysl disciplinovaného Cardassiana neexistuje žádný problém, který by nedokázala zvládnout a on jako tvůrce programu ho i deaktivuje. Jenže proti němu úplně žárlivě vyjede Garak "To se vám nepodaří."
"O čem to zase žvaníš?"
"Já mluvím o majoru Kiře. Je příliš zaměstnaná pokusy zachránit stanici než ,aby jí imponovalo vaše ustavičné chvástání."
"Garaku!"
"A i kdyby nebyla, má mnohem lepší vkus než abyste jí přitahoval vy. Vy! Ženatý muž!"
"Měl jsem tě už dávno popravit."
"Zkoušel jste to, vzpomínáte?"
Bashir uklidní Garaka, aby se dál mohli věnovat práci. Dax přijde s dalším návrhem: "A co elektrická síť? Kdybychom přetížili síť, vytvořilo by se přepětí a vyřadili bychom všechna silová pole na stanici."
"To by snad stačilo i na eliminaci tlumícího pole. které nám brání použít komunikátory," připojuje se Kira.
A Dukat dostane taky nápad: "Řekněte mi majore, Cardassianské neutralizační emitory, které byli tady na centrále, museli jste je deaktivovat, když jste přebírali stanici."
"Ano, jsme radši když naše ochranná pole nezabíjí."
"Ale ty emitory jsou stále na místě?"
"Asi ano."
"Výborně, to znamená že nemohli být ovlivněny protivzbouřeneckým programem a v tom případě je stále ovládáme my."
Dukat napojí emitory na kontrolní panely a skutečně se podaří přetížit síť. Silové pole na stanici jsou vypnuta a komunikace znovu funguje.

Silová pole jsou vypnuta, ale až na jedno místo. Tím je Odova kancelář, která byla asi schválně napojena na samostatný zdroj energie. Quark to nechápe: "Ale kdo by chtěl udržet lidi mimo bezpečnostní kancelář?"
"Ani ne tak lidi venku jako mě uvnitř. Předpokládám, že za okupace Cardassiané považovali svého bezpečnostního konstábla za velký risk."
"A já vím proč."
"Vážně?"
"Protože věděli, že jste čestný muž. Ten který udělá vždycky tu správnou věc nehledě na okolnosti. A teď nás vaše morálka oba dva může zabít."

Kira se po obnovení komunikace okamžitě spojí se Siskem. Ten se ptá: "Co se děje v Ops?"
"Zbývá asi deset minut než se hlavní reaktor přetíží a zničí stanici. Jediná možnost záchrany je odpojit laserový nukleární iniciátor v kontrolním centru na úrovni 34, ale turbovýtahy a transportéry jsou vypojeny."
"To nemůžou stihnout," podotkne O'Brien.
Sisko: "Ale my ano. Majore, O'Brien a já jdeme k reaktoru, vy začněte evakuovat stanici. Dostaňte co nejvíc lidí do Defiantu a runaboutů."
"Rozumím, hodně štěstí."

Do výbuchu zbývá už jen pouhých pět minut. Sisko se proto zeptá O'Briena: "Byli zesíleny štíty deflektoru?"
"Ano."
"Možná nebudeme mít čas odstavit nukleární iniciátor. Co když tu explozi nasměrujeme do těchto štítů?"
"Dobrý nápad. Štíty jako jediné mohou absorbovat tolik energie."
Pomalu se blíží ke kontrolnímu centru, ale jejich cesta je náhle zablokována. Chodba je totiž zasypána zborceným stropem. Naštěstí podél chodby vede spojovací tunel, ale je tu také problém, v tunelu totiž hoří. Sisko se rozhodne že to s O'Brienem risknout a prolezou tunelem. Jake dostane zákaz, aby s nimi lezl do tunelu a musí čekat venku. Sisko vyráží: "Půjdu první, běžte pět metrů za mnou. Jestli se tady někomu něco stane ..."
"Já vím, ten druhý jde dál."
O'Brien je cestou zraněn elektrickým výbojem a zůstane ležet v hořící chodbě. Sisko by mu rád pomohl, ale to by to nestihnul a tak pokračuje dál. Naštěstí pro O'Briena Jake i přes zákaz vleze do tunelu a vytáhne ho ven. Do výbuchu zbývá poslední minuta, Siskovi se podaří prolézt tunelem až nakonec do ovládací místnosti. Na odpojení iniciátorů nezbývá čas a tak v posledních vteřinách před výbuchem přesměruje energii z reaktoru do štítů stanice. Všichni jsou v pořádku a stanice je zachráněna.

Konečně se podaří odblokovat Odovu kancelář. Quark si zrovna čte svoje bezpečnostní hodnocení od Oda z jeho počítače. Píše se v něm: "Sebejistý rádoby umělec, který není vůbec tak chytrý jak si myslí."
"To je vaše bezpečností hodnocení Quarka."
"Quarku, říkal jsem abys nechal ten počítač."
"Před dvěma hodinami jste mě řekl že jsem ten nejproradnější Ferengi, kterého znáte."
"Myslel jsem si, že zemřeme, chtěl jsem být milý," a odcházejí promenádou pryč.
"Jmenujte jednoho Ferenga, který je lepší než já."
"Velký Nagus."
"No, dobře. A další?"
"Tvůj bratr Rom, tvůj strýc Flin, tvůj bratranec Keyla, ..."

Copyright © 1999 Mipix

[Předcházející epizoda] [Deep Space Nine] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]