The Abandoned
SD : neuvedeno
N : 452
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Jake sedí u Quarka v baru (pozn.: už je větší tak má od táty asi povoleno chodit do hospody). Chodí tam za svou přítelkyní, dvacetiletou dívkou Martou, která dělá u Quarka krupiérku u hry Dabo (něco jako ruleta). Marta si přisedne k Jakeovi a oznamuje mu, že starý Sisko jí pozval k nim na večeři. Za Quarkem přišla taky návštěva, dostal nabídku od jedné obchodní společnice na koupi vraku lodi nalezené v gama kvadrantu. Nejprve se mu cena tři pruty latinia zdá veliká, ale po "přesvědčovací ušní masáži" souhlasí. Jde se podívat do skladiště, co vůbec koupil. Po prohlídce krámů je spokojen, ale mezi dveřmi zaslechne na odchodu nějaký zvuk. Vrátí se, otevře jakýsi barel, ze kterého vychází zvuk a uvnitř ke svému překvapení nalezne neznámé malé dítě.

Na ošetřovně dítě prohlédne Bashir. Nepodaří se mu zatím zjistit, ke kterému druhu patří, ale jinak vypadá téměř zdravě a normálně. Až na to, že na humanoida má velmi rychlý metabolismus. Sisko se také přijde podívat na dítě, vezme ho do náručí a vybaví se mu vzpomínka, když byl Jake ještě malý.

Doma má Sisko menší rozhovor s Jakem o blížící se večeří s Martou. Jake z toho začíná být trochu nervózní.

O několik hodin později volá Bashir Siska na ošetřovnu. Během těchto hodin z nemluvněte vyrostl malý, již mluvící chlapec ve věku asi osm let. Bashir odhadne podle kinetického profilu buněk jeho skutečný věk asi na dva týdny. Další vyšetření ukáže, že schopnost rychlého růstu je uměle geneticky vytvořena.

O'Brien se Siskem ve skladišti prozkoumávají zbytky Quarkova vraku. Barel, kde byl chlapec nalezen, je druh nějaké proti-růstové komory. Posádka lodi asi nechtěla, aby dospíval dokud byl na palubě. Na odchodu Sisko poprosí O'Briena o opravu replikátoru. O'Brien také ví o blížící se návštěvě Marty a dá se s ním o tom do hovoru. Vyplyne z něj, že Sisko moc Jakeově vztahu s Dabo-dívkou nepřeje. Jednak je starší než Jake a ani její zaměstnání Dabo-dívky v baru není zrovna nejslušnější. Večeře má být tedy jakási Martina prověrka.

Major Kira zvoní u dveří Odova bytu. Odo vyjde ven, zavře hned za sebou dveře a vezme si od Kiry květiny které mu přinesla do jeho nově udělaného bytu. Když vidí jak Kira nahlížela přes jeho rameno a je zvědavá, pozve jí dál. Kira je nadšena. Odo už nepoužívá k regeneraci svoji starou nádobu (ta skončí nakonec jako květináč na přinesené kytky), ale vytvořil si v bytě různé tvary nábytku, aby mohl rozvíjet svoje proměňovaní schopnosti. Začíná tak velmi blízké přátelství mezi Odem a Kirou (nebo láska?).

Bashir s Dax se baví v baru o dítěti. Je nesporné, že jeho DNA je schválně geneticky upravena. Bashir však objevil ještě jednu věc. Jeho krev postrádá důležitý isogenický enzym, bez kterého se oběhová soustava ucpe. Našel za něj zatím podobnou náhradu, ale je mu divné, proč by někdo chtěl někoho geneticky upravit s tak zjevnou vadou. Během hovoru dostane naléhavou zprávu, aby se dostavil na ošetřovnu.

Na promenádě nastal zmatek. Dítě dorostlo do mladého muže a uteklo z ošetřovny. Bashir, který běží na ošetřovnu, mu zastoupí cestu, dostane však od něj ránu až upadne. Odo vyběhne ze své kanceláře a pokusí se muže zadržet. Ten ho chce porazit, Odo využije schopnosti Měňavce a tak skrz něj pouze proletí. Muž se sbírá ze země a chce znovu zaútočit na Oda. Když ale vidí jak se Odo mění zpět do své podoby, zůstane před ním pokorně klečet. Onen muž je voják Dominionu Jem'Hadar.

V zasedací místnosti: Jem'Hadar má být převezen na velitelství Hvězdné Flotily, kde bude zkoumán týmem specialistů. To se ovšem nelíbí Odovi, kterému to připomnělo jeho pobyt ve vědeckém institutu na Bajoru a také se cítí být zodpovědný za to, co Jem'Hadarům udělala jeho rasa. Nabídne se, že se s ním sblíží a pokusí se dokázat, že není pouze stroj na zabíjení. Sisko nakonec souhlasí a dá Odovi šanci.

Ve vězení: rozrušený Jem'Hadar neustále nabíhá do silového pole a pokouší se dostat ven. Když vidí přicházejícího Oda trochu se uklidní. Bashir Odovi vysvětlí, že Jem'Hadar prochází abstinenčním obdobím, protože je závislý na chybějícím enzymu, který působí jako droga. Chce udělat nové testy, původní náhražka je slabá a je třeba hledat novou. Jem'Hadar se nechce nechat prohlédnout, Odo ho však okřikne, aby toho už nechal. (je vidět, že má respekt vůči svým pánům měňavcům (Zakladatelům) a tedy i k Odovi). Odo začne se sbližováním a vyptává se na Jem'Hadarova přání. Jeho jediné přání je bojovat. Odo pro něj bude muset nalézt tedy jiné vyžití.

U Sisků: Marta přišla na domluvenou večeři. Starý Sisko se vyptává na Martin život. Marta (Bajoranka) o sobě vypráví, že její rodiče byly zabiti za okupace a zbyli jí dva sourozenci, se kterými se moc nestýká. Nelíbilo se jim totiž, že pracuje jako Dabo-dívka. Martu moc mrzí, že lidé posuzují člověka pouze podle toho, co dělají. Sisko se trochu zastydí, protože to je přesně jeho případ. A nakonec Marta Siska překvapí tím, když se od ní dozvídá, že Jake píše poezii. Jak to vypadá, Jakeova přítelkyně je od táty schválena - prozatím.

O'Brienovi se podařilo najít v troskách vraku lodi látku, která by mohla být droga, kterou potřebují Jem'Hadaři a dává ji Odovi. O'Brien se pozastaví nad tím, proč by Zakladatelé chtěli vytvořit někoho, kdo je závislý na droze. Odo si myslí, že je to pouze další způsob, jak si zajistit loajalitu Jem'Hadarů. Když jsou vojáci závislý na droze, která nemůže být nahrazena, a kterou jim mohou dát jenom Zakladatelé, získávají tak nad nimi neomezenou kontrolu.

Po aplikaci drogy doktorem Bashirem je Jem'Hadar v pořádku. Vynutí si, aby mohl být stále s Odem a je propuštěn do domácího léčení. Odo se ho ve svém bytě pokouší přes jeho zabudované instinkty, které mu přikazují poslouchat Zakladatele a zabíjet, přesvědčit, aby myslel sám za sebe. Zeptá se ho, co chce dělat právě teď. Jem'Hadar chce vědět víc o svých lidech, kdo je a odkud je. Odo se mu svěří, že byl ve stejné situaci a pravda nemusí být vždy příjemná. Ukáže mu záznam z Defiantu když byli tehdy v Gama kvadrantu přepadeni Jem'Hadary.
Jem'Hadar: "To jsou mí lidé?"
Odo: "Ano, je to rasa brutálních válečníků, ale ty nemusíš být stejný jako oni. Ty si můžeš svůj pocit agresivity vybít jinde." a vezme ho do simulátoru.

V simulátoru mu navolí počítačového protivníka. Od Oda dostane kázání, že zde si může vybít svou agresivitu jak chce, ale venku mimo simulátor se musí naučit ovládat. Začne bojovat a ihned protivníka vyřídí. Chce dalšího a silnějšího a i toho hned vyřídí. Jeho zuřivost stoupá a stává se doslova nezvladatelná. Jem'Hadar si stále zvyšuje úroveň počítačového protivníka. Ve chvíli, kdy doslova masakruje svého protivníka přijde se za Odem podívat Kira a když vidí, co se děje, vezme si ven na promenádu Oda. Vyjádří pochybnost o tom jestli Jem'Hadar má vůbec šanci přizpůsobit se normálnímu životu zvláště potom, co viděla v simulátoru. Odo se ho stále zastává a chce, aby mu dali ještě šanci se změnit.

Sisko si zavolá Oda k sobě do kanceláře. Hvězdná Flotila už totiž posílá pro Jem'Hadara loď. Než stačí Odo protestovat, vrazí (zviditelní se) do kanceláře Jem'Hadar a namíří na Siska phaser. Požaduje volnou cestu do Gama kvadrantu ke svým lidem a Oda chce vzít sebou. Odo sám souhlasí, že s ním dobrovolně půjde a míří spolu do přístaviště k runaboutu. Cestou se ho stále snaží přesvědčovat, že je i jiná možnost než se vrátit ke svým lidem. Jem'Hadar si je ale jistý, chce ke svým, je Jem'Hadar a tím chce být. Sisko s ochrankou se transportují do chodby před přístavištěm a zastoupí jim cestu. Odo prosí Siska, aby je nechal odletět. Pokud se Flotila bude snažit násilím Jem'Hadara zadržet, ten zabije spoustu lidí nebo zemře sám. Odo řekne, že ho vrátí k Jem'Hadarům a pak se vrátí zpět. Sisko s tím souhlasí a nechá je odletět.

Po návratu si na promenádě zklamaný Odo přisedne ke Kiře a říká jí, že s Jem'Hadarem měla pravdu ...

Copyright © 1999 Mipix

[Předcházející epizoda] [Deep Space Nine] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]