Symbiosis
SD : neuvedeno
N : 123
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Enterprise se nachází v systému Delos, kde zkoumá slunce s velmi silnými proměnami magnetického pole. Vtom jsou vyrušeni nouzovým signálem z nákladní lodi Sanction. Zdá se, že kapitán lodi T´Jon má nějaké potíže, ale je trochu nejistý v tom, kde je ve skutečnosti problém, kromě toho, že zřejmě shoří v atmosféře blízké planety Brekky.
Silné sluneční erupce znemožňují jistý transport jak paprskem tak raketoplánem. Yar se podaří, díky energii z obou transportérů, přenést na palubu pouze lodní náklad, který poslali místo sebe. Poté se jí podaří zachránit čtyři ze šesti lidí na palubě. Navíc je podivné, že zbylí čtyři neprojevují žádný smutek po ztrátě svých druhů, ale pouze chtějí vidět svůj náklad.
Když si ho zkontrolují, je jasné, že patří ke dvou různým skupinám a každá trvá na tom, že náklad patří jí. Začnou spolu bojovat, kdy používají svůj přirozený elektrický náboj ("zbraň obtížně zabavitelná", jak poznamenala Yar) dokud nejsou vyrušeni členy bezpečnosti Enterprise. Picard se setkává se všemi čtyřmi, kdy dva Ornaranové, T´Jon a Romas tvrdí, že náklad je zásilka Felisia, léku na epidemii na Ornaře. Druzí dva, Brekkiané, Sobi a Langor, s tím souhlasí, ale trvají na tom, že jim ho nemohou jen tak přenechat bez placení.
Beverly prohlédne všechny čtyři a objeví že ačkoliv T´Jon a Romas projevují mnoho příznaků nemoci, nemůže zjistit jakoukoli příčinu. Picardovi se nakonec podaří přesvědčit Sobi a Langor aby alespoň T´Jonovi a Romasovi poskytli dostatek Felesia pro jejich vlastní potřebu. Poté Beverly najde odpověď, kterou hledala: kdysi to byl lék, který vyléčil epidemii už před dvěmi stoletími, krátce poté, co byl poprvé použit. Dnes už je to jenom vysoce návykové narkotikum.
Během dalšího vyšetřování, Picard zjistí, že Brekkiané vědí o tom, že Felisium už není nic víc než droga, ale Ornařané to nevědí. Navíc tento obchod s Felisiem, jehož výroba je jediným průmyslem Brekky, už trvá velmi dlouho, a Picard to nemůže změnit bez toho, aby porušil Primární direktívu. Nechá Brekkiany, aby sami rozhodli. Ti rozhodnou jednoduše Ornaranům zásilku darovat. Ale poté se Picard dovolává Primární direktívy, a odmítá tak opravit dvě zbývající Ornaranské lodě, a tedy odsuzuje obě planety k dočasné izolaci. Všichni čtyři odcházejí s nenávistí k Picardovi (ačkoliv každý z jiného důvodu), a Enterprise zamíří do systému Opraline.


[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]