The Child
SD : 42073.1
N : 127
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Enteprise je cestě, aby vyzvedla nějaké vzorky různých virů, které budou studovat, aby našli lék na "plasmovou epidemii". Při cestě na palubu nepovšimnutě pronikne jakási zvláštní žhnoucí světelná koule. Proletí nepozorovaně několik palub a zdá se, že vše pečlivě zkoumá. Nakonec vletí do kajuty poradkyně Troi, vcucne se do jejího těla a Deanna se s výkřikem probudí.
Mezitím, přichází na palubu nová hlavní doktorka Katherine Pulaski. Dr. Crusher odchází, aby se na rok stala hlavou lékařů Flotily a Wesley se chce k ní za krátký čas připojit. Když Picard zjistí, že nová doktorka je v Přední desítce a ještě se mu nehlásila, okamžitě k ní zamíří. Když k ní dorazí a chystá se jí seřvat, Pulaski ho usadí, tím že mu sdělí to co ostatním členům posádky: Deanna je těhotná, ale těhotenství postupuje velmi velkou rychlostí. Po krátké diskuzi, se Deanna rozhodne, že si dítě nechá, ať bude jakékoliv.
Loď konečně dosahuje Oddetu 9 a vyzvedne si vzorky virů. Místní člen lékařské správní rady, Hester Dealt, přichází zkontrolovat zabezpečovací pole, které zapojil nový šéf strojovny, Geordi La Forge, a přináší sebou také úplný seznam všech vzorků. O několik hodin později porodí Deanna dítě -- bezbolestně! Svému synu dá jméno Ianandra, po svém otci. Příští den Picard přichází Deanně poblahopřát, ale zjistí, že Ian je teď asi 4 roky starý a dokonce že umí mluvit.
Zatím je seznam vzorků překontrolován (Pulaski informuje Picarda, že pokud by se vzorky dostali ven, byly by velmi nebezpečné), všechny jsou přeneseny na palubu a Enterprise zamíří na Rachelis. Ian je teď fyzicky i duševně vyspělý osmiletý chlapec a zdá se, že uchvácen svými pocity a emocemi. Když se ho ptají jestli jim umí odpovědět proč vlastně přišel, odpoví pouze: "Ne, ještě ne."
Náhle Geordi a Dealt zaregistrují kritický nárůst jedoho z organismů. Na zabezpečovacím poli, ale nenaleznou žádnou závadu, a tak si nárůst nemohou nijak vysvětlit. Navíc, pokud by nárůst pokračoval, nemohou zabránit, aby virus nezamořil celou loď. Nakonec se jim ale podaří určit, že růst je stimulován Eichenerovým zářením, ale nemohou ještě pořád zjistit, kdo nebo co toto záření produkuje. Ian, který se o úniku dozví, si uvědomuje, že on je tou příčinou a sdělí Deanně, že musí odejít a "umírá" - vrátí se zpět do tvaru v jakém se na loď dostal.
Telepaticky se ještě spojí s Troi, a konečně ji sdělí, že přišel proto, aby se naučil chápat lidi, a proto musel vzít na sebe jejich podobu a odletí z lodi. Když je zdroj záření pryč, vzorky se opět stabilizují a Enterprise je dopraví bezpečně na Rachelis. Wes se nakonec rozhodne, že chce na Enterprise zůtstat, a po krátké konzultaci s posádkou mu to Picard dovolí.

Copyright © 1998 Martin Andrýzek

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]