Ensigns of Command
SD : neuvedeno
N : 149
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Enterprise zachytí vysílání, které přichází z domovského světa rasy známé jako Sheliak (Šeljakové). Ti se odvolávají na starou smlouvu s Federací, podle níž mají právo na planetu Tau Cigma 5. Vyzývají federaci, aby odstranila lidi, kteří se na této planetě vyskytují a to do tří dnů. V počítači není záznam o žádných lidech na této planetě, nicméně se kapitán přesto rozhodne zprávu prověřit. Tau Cigma 5 se nachází v pásu hyperonického záření, které je smrtelné, blokuje transportní systém, znemožňuje použití phaserů a také částečně senzorů. Z toho důvodu je na planetu poslán nadporučík Data. Na místě zjistí, že se zde nachází kolonie, která zde vznikla po ztroskotání hvězdné kolonizační lodi Artemis. Nachází se zde 15253 obyvatel!
Data se setká s místním vůdcem Goshevenem (Gouševen) a ten mu řekne, že kolonisté odmítají evakuaci. Tu by se stejně nepodařilo provést, protože při plném vytížení transportérů, by trvala přes čtyři týdny. Velitelství kapitánovi oznámí, že loď s potřebnými osobními transportéry bude k dispozici až za tři týdny. Enterprise se spojí se Sheliaky, ale ti odmítnou jednání. Data se mezitím setká s Ard'rian MacKenzie, která je v kolonii kybernetickým expertem. Ta mu pomůže hovořit s kolonisty, ale naprostá většina kolonistů přesto odmítá evakuaci. Enterprise se vydá vstříc lodi Sheliaků, zatímco Data zůstane na planetě s úkolem kolonisty přesvědčit. Promluví na schůzi svolané Goshevenem, ale kolonisté přesto v naprosté většině nevěří, že by byla hrozba reálná. Přesto se část kolonistů rozhodne, že si poslechne více a tak Data svolá další schůzi do domu Ard'rian MacKenzie.
Mezitím se Enterprise setká s lodí Sheliaků a kapitán požádá o konzultaci, na kterou má podle jednoho článku smlouvy nárok. Schůze svolaná Datem je úspěšná, ale náhle se objeví Gosheven a zasáhne Data elektrickým výbojem, který ho vyřadí z činnosti. Všichni místní lidé, poté změní svůj názor a odejdou. Kapitán se nechá přenést na loď Sheliaků a pokusí je přesvědčit, to se mu nepodaří a rozčílí se. Poté je přenesen zpět na Enterprise. Data se probere a dojde k závěru, že bylo chybou používat pouze slova. Nechá vzkázat Goshevenovi, že zničí místní akvadukt a začne rekonfigurovat phaser tak, aby byl použitelný i při hyperonické radiaci. To se mu povede a poté udělá místním obyvatelům ukázku toho co dokáže taková zbraň. Po této ukázce dojde k prudké změně názorů a to dokonce i u Goshevena.
Kapitán oznámí Sheliakům, že je k planetě nepustí. Poté začne prohledávat dotyčnou smlouvu a najde odstavec, který mu dává právo na rozsouzení sporu třetí stranou. A podle dalšího odstavce určí za rozhodčí rasu, která má periodické období zimního spánku a probudí se až za šest měsíců. Poté mu Sheliakové dají ony potřebné tři týdny. Data odchází z planety a setká se ještě s Ard'rian, která je smutná, že Data odchází. Data ji na rozloučenou dá polibek, neboť jak sám řekne: "Vypadalo to, že to potřebujete".
Copyright © 1998 Štepán Luňák

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]