The Wounded
SD : 44429.6
N : 186
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Enterprise právě provádí mapovací průzkum prostoru poblíž Cardassianské hranice. Federace uzavřela s Cardassiany mírovou smlouvu, již před rokem, a to po dlouhé válce. Proto jsou všichni na palubě udiveni, když na ně znenadání zaútočí právě Cardassianská loď. Nepřátelská loď se ale nemůže rovnat s Enterprise a je brzy odzbrojena. Když se Picard dožaduje odpovědi, proč zaútočili, velitel Cardassianů, Gul Macet, mu sdělí, že jedna loď Federace zaútočila na neozbrojenou Cardassianskou vědeckou stanici a zničila ji. Kapitán se ho snaží uklidnit a navrhuje, aby celou věc nejprve prozkoumali. Přece nechtějí zničit celou mírovou smlouvu kvůli jednomu nedorozumění.
Picard okamžitě kontaktuje subprostorem admirála Hadena, který přiznává, že Macet má pravdu. Loď, o kterou jde je Phoenix, pod velením Bena Maxwella, který byl až dosud pokládán za schopného a loajálního důstojníka Flotily. Haden pokračuje, že právě jedině Enterprise je dostatečně blízko a proto má po Phoenixu pátrat a za každou cenu uchránit mír. Picard pak sdělí Cardassianům, že se vydávají za Phoenixem a že je mohou následovat. Gul Macet nesouhlasí, protože jejich loď je pomalejší a vymůže si, že on a další jeho dva pobočníci se jako pozorovatelé přenesou na palubu Enterprise. To se, ale příliš nezamlouvá posádce ... zvláště O'Brienovi, který kdysi sloužil právě pod Maxwelllem na palubě lodi Rutledge, a viděl ten masakr za války s Cardassiany, při kterém byla zabita celá Maxwellova rodina.
Enterprise se vydává na cestu a brzy se jí podaří Phoenixe lokalizovat. Je ještě příliš daleko, ale senzory dlouhého dosahu detekují, že Phoenix se právě připravuje zaútočit na Cardassianskou zásobovací loď. Picard okamžitě volá Maxwella, aby zastavil útok, ale kapitán Phoenixe neodpovídá. Picard nemá jinou možnost a přistupuje na Macetův návrh - předává přístupové kódy Phoenixe Cardassianské válečné lodi, která je k Phoenixovi blíž než Enterprise.
I když je Phoenix ve velké nevýhodě, podaří se mu zničit jak zásobovací tak válečnou loď. Enterprise může vše jen sledovat na taktickém monitoru. A zatímco zrychlí na maximální rychlost, Picard si jde promluvit s O'Brienem. O'Brien je samozřejmě přesvědčen, že Maxwell má jistě, pro to co udělal dobrý důvod a že jen Cardassiané jsou ti zlí. Picard z O'Brienova vyprávění pochopí, že Maxwell v sobě již velmi dlouho nosí ke Cardassianům velkou nenávist. Ačkoliv zřejmě vědomě nejedná pomstychtivě, jeho vztek se pro něj stal tak "pohodlným, že mohl přestat rozumě chápat svět kolem sebe. O'Brien si uvědomí, že on sám má vlastně ten samý problém, protože kvůli Cardassianům, byl přinucen chladnokrevně zabíjet, a proto je nenávidí.
Později Worf zjistí, že jeden z pobočníků Gula Maceta se snaží získat přístup k informacím o zbraních Enterprise. Přitáhne Cardassiana na můstek, aby ukázal, co jsou zač, ale zdá se, že Macet o ničem nevěděl a pobočník jednal na vlastní pěst. Macet ho vykáže až do konce cesty do kajuty. Když pak Picard a Macet spolu mluví v soukromí, shodnou se, že trvalý mír je možný. Enterprise mezitím doletí k Phoenixu. Maxwell se v klidu přenese na palubu a zdá se být velmi přátelský, zejména k O'Brienovi, který stojí u přenosové konzoly. Když pak ale hovoří s Picardem, jeho výraz se okamžitě mění.
Tvrdí, že Cardassiané se opět vyzbrojují na další válku a ty lodě a stanici zničil, protože obě měli vojenské poslání. Picard namítá, že Hvězdná flotila to tak chápat nebude, když nemá přesvědčivé důkazy, ale Maxwell si jen odfrkne, že Flotila je příliš byrokratická na to, aby pochopila co se to tu děje. Když Picard, ale stále nesouhlasí, Maxwell ho nazve bláznem. Kapitán, ani nemrkne, a rozhodně Maxwellovi sdělí, že se připojí se svou lodí k Enterprise, a společně poletí na Hvězdnou základnu 211. Dá Maxwellovi dvě možnosti volby. Buď velet své lodi při cestě na základnu a nebo bude jeho loď připoutána tažným paprskem k Enterprise a vlečena až na základnu. Maxwell po něm hodí ďábelský pohled a samozřejmě si vybere první možnost.
Obě lodě se vrací k prostoru Federace, ale těsně před hranicí, se Maxwell se svou lodí odkloní z kurzu a zamíří zpět do srdce Cardassie. Picard ještě za Maxwellem vyšle přímý rozkaz, aby zastavil, a pak i oni nejvyšší rychlostí zamíří zpět. Obě lodi jsou téměř stejně rychlé a tak Enterprise dostihne Phoenixe až u další Cardassianské lodi. Maxwell tvrdí, že na této lodi jsou přesvědčivé důkazy jeho tvrzení. Naléhá na Picarda, aby se s ním přenesl na tu loď a pak vše uvidí na vlastní oči. Picard samozřejmě odmítá, protože by to mohlo vyvolat nějaký incident. Enterprise drží obě lodi v šachu, ale vše uvízne na mrtvém bodě, protože Phoenix zdvihne štíty. O'Brien pak navrhne, že by se mohl nějak transportovat přes štíty Phoenixu, protože loď zná jako své boty a přemluvit Maxwella, aby to vzdal. Picard souhlasí a O'Brien začne pracovat na přenosové frekvenci.
Maxwell sedí ve své pracovně, přemýšlí a pozoruje hvězdy. V tom k němu přistoupí O'Brien. Maxwell si nejprve myslí, že ho O'Brien zradil, ale pak mu O'Brien řekne to co mu naznačil Picard. Říká stejné příznaky někdy pozoruje i na sobě. Maxwell si konečně uvědomí, že chyba je zřejmě v něm a vzdá se. Vše je vyřešeno, ale ještě než Gul Macet odejde z Enterprise, Picard mu ne nejistými slovy řekne, že Maxwell měl pravdu (podle určitých stop se zdá, že se Cardassiané opravdu připravují na válku.) Řekne Macetovi, že se nepřenesl na palubu té Cardassianské lodi jenom proto, aby "uchránil mír", a ať vyřídí Cardassianskému velení, že "Budeme vás pozorně sledovat."

Copyright © 1999 Martin Andrýzek

[Předcházející epizoda] [The Next Generation] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]