Random Thoughts
SD : 51367.2
N : 178
Oficiální fotografie (1) z Star Trek Continuum
Oficiální fotografie (2) z Star Trek Continuum

Voyager je na orbitě domovské planety přátelské a telepatické rasy jménem Mari. Tom s balíkem v ruce se právě vrací z povrchu a v transportním boxu narazí na Neelixe. Neelix se ho zeptá, co to drží, ale Tom mu jenom odpoví, že je to dárek pro B'Elannu a vzápětí ucítí jakýsi zápach. Nakonec zjistí, že pochází s Neelixe a zeptá, proč tak "voní". Neelix mu sdělí, že má schůzku dole na planetě s děvčetem jménem Talli a dodá, že by rád dostal radu, protože nebyl s nikým od té doby, co byl naposledy s Kes. Paris mu tedy poradí, aby byl sám sebou a druhá rada - prostě, aby míň smrděl.
Na planetě. Torres a Janeway obchodují s panem Guillem, který jim nabízí resonanční cívku a chce za ní příslušnou cenu. Nakonec se dohodnou na ceně 250 Rennů, ale Torres poznamená, že je velmi těžké obchodovat s telepatem. Do B'Elanny pak narazí jeden muž. Muž se omluví a pokračuje dál v cestě. Zatímco si Torres procvičuje naražené rameno, Guill k ní rychle přiběhne, chytí ji za ruku a zeptá se, zda-li se jí nic nestalo. Torres odpoví že ne, jenom by chtěla, aby se lidé dívali, kam jdou a říká to dost naštvaně. Pak Torres odejde a Janeway dokončí obchod.
Mezitím Neelix "obchoduje" s Talli, která ho po chvíli překvapí otázkou :"Proč chceš, abych tě tahala za bradky?" Neelix je překvapen a Talli mu řekne, že to je přece to, na co myslí. Talli ho předběhne s odpovědí: "Budu ráda." A má ji / ho.
Mezitím Tuvok prochází po tržišti s místní velitelkou bezpečnosti. Žena se chlubí tím, že úplně odstranili násilnické sklony a kriminalitu a Tuvok s profesionálních důvodů vyjádří zájem dozvědět se, jak se jim to povedlo. "Pod jednou podmínkou," zažertuje Žena, "Já chci vidět vaše metody na Voyageru." Tuvok řekne, že rád a vede ji k místu transportu.
"Dáváte přednosti mluvení nahlas. Proč?", zeptá se žena telepaticky.
"Odvykl jsem si za ty roky," odpoví taktéž telepaticky Tuvok a dodá:"Ve Hvězdné Flotile je málo telepatů." (pozn.: poprvé, co vidím Tuvoka používat tyto schopnosti)
Torres přijde k Talli a Neelixovi a zeptá se Neelixe, zda-li už jde. Neelix ji řekne, aby šla bez něj...musí ještě prozkoumat produkty. Talli se zasměje. Pak je najednou odněkud slyšet hluk a nadávky.
Muž, který před chvíli narazil do Torres mlátí jednoho Marijského hrnčíře a jeho výrobky. Marijové nejsou schopni zasáhnout a až Janeway, Torres a Neelixovi se podaří je od sebe odtrhnout. Když jsou už od sebe, Janeway pevně chytí násilníka a zeptá se ho:"Proč jste bil toho muže?"
"Já nevím..." zní odpověď.
Tuvok a Marijská důstojnice vycházejí z vězení. Důstojnice je poněkud překvapená konceptem vězení, ale Tuvok ji odpoví, že je používáno asi pouze po 1 procento cesty. Důstojnici se to celé zdá poněkud barbarské. Tuvok telepaticky odpoví :"Pokud by všechny rasy byly tak vyvinuté jako moje a vaše, nebylo by nutné žádné vězení."
Jejich rozhovor je přerušen Harrym, který oba bezpečností důstojníky informuje o incidentu na povrchu.
Zatímco Neelix utěšuje Talli, která je zděšená z toho, co viděla, Důstojnice (Nimira) začne vyšetřování a tak poprosí Janeway, Neelixe a Torres, aby šli s ní a položí jim několik otázek. Janeway je plně kooperativní a Tuvok se pro jistotu zeptá, zda-li je z něčeho obviňuje. Nimira ale odpoví:"Ne, nadporučíku" a dodá, že prostě jenom vede vyšetřování.
Nimira uvede Janeway do vyšetřovací místnosti a řekne jí, aby se posadila na křeslo. Janeway se to křeslo moc nelíbí, ale Nimira ji odhalí, že ji budou scanovat engramatickou aktivitu, čistě pro zápis do protokolu. Janeway se ještě jednou zeptá, zda-li tomu rozumí správně, že ji budou číst myšlenky a Nimira jí odpoví. Janeway se neochotně posadí, Nimira ji opře hlavu o opěrku a začne ji klást otázky.
Později se také vyptává Neelixe a Torres, na kterou se zaměří daleko víc. Torres je nucena přiznat, že během té srážky s mužem, z kterého se stal posléze násilník (Frane), si o něm myslela, že je idiot a na zlomek sekundy mu chtěla ránu oplatit. Tohle doznání Nimiře stačí a obviní ji z "přechovávání násilných myšlenek, které způsobily těžké ublížení na těle." (pozn.: jiný kraj, jiný mrav...)

(Po reklamě.) Nimira Janeway a Torres vysvětlí, že jsou telepatická rasa, takže pokud má někdo násilnické myšlenky, kontaminuje jimi jiného, který ztratí sebekontrolu a může se dopustit násilného činu. Janeway se snaží namítnout, že ale přece násilný čin spáchal pan Frane, ale Nimra mu odpoví, že jeho myšlenky byly kontaminovány po srážce s B'Elannou. Torres kapituluje a již rozčileně řekne, že všude jsou lidé zodpovědní za to, co udělají. Nimira ale odpoví, že zde jsou lidé zodpovědní také za svoje myšlenky. Je to pro telepatickou rasu velmi důležité. Janeway to přijme, ale namítne, ža na tržišti byli i jiní lidé, ale Namira odpoví:" Marijové již nemají násilnické myšlenky." Janeway si teda vyžádá záznamy a pak Namira prozradí trest - engramatické vymazání myšlenek a dodá, že je to vlastně extrakce myšlenek (obrazů), pomocí kterých pak najdou stejné myšlenky u pana Frana a odstraní mu je, čímž ho vyléčí. Janeway ani Torres se to nelíbí a snaží se získat čas. Nimira jim ho moc nedá, pouze jeden - teda než nastaví vymazávač myšlenek. Janeway se otočí na Torres a řekne, že ji to bude stačit. Pak Torres odejde v doprovodu policejního zřízence.
Opět na lodi. Tom Paris již v transportním boxu začne naléhat na Janeway, aby jeho milovanou B'Elannu vysvobodili. Janeway mu však odpoví, že nemohou zasahovat do jiných společností (pozn.:kolikrát to již udělala, tak proč ne teď), ale přesto udělá vše co může. Neelix již formuluje diplomatický protest, ona a Tuvok budou zkoumat svědecké výpovědi a možná najdeme v Nimiřiných závěrech chybu. Tom se ještě zeptá, co když neuspějí. Janeway odpoví, že pak musí jenom doufat, že Doctor najde způsobi, jak obnovit myšlenky po engramatickém vymazání.
Tohle však Tomovi nestačí a zajde za Chakotayem na můstek, kde navrhne, že by měli připravit případnou akci, během které by B'Elannu zachránili a odůvodňuje to tím, že Marijové jsou pacifisti a nemohou se s nimi rovnat. Chakotay se zamyslí, řekne, že má možná pravdu, ale musí dát Janeway tolik času, kolik bude potřeba na legální řešení jejich problému a navrhne Tomovi, aby připravil případnou záchrannou akci. Tom ho obviní, že se ho snaží pouze zaměstnat a Chakotay to přizná, ale řekne, že pokud nebude jiná možnost, kapitán by ten plán mohla schválit. Tom to pochopí a odejde.
Mezitím spolu Tuvok a Janeway sedí v kapitánově pracovně a sedí nad PADDy a kafem. Tuvok poznamenává, že Marijové jsou daleko náchylnější k násilnickým myšlenkám, než Vulkanci, před tím, než se naučili ovládat svoje pocity. Janeway však nechce akceptovat, že se Torres budou hrabat v hlavě. Tuvok odpovídá, že by se měli připravit, že Torres je opravdu vinná. Janeway řekne, že možná a možná ne a úsměvem ukáže Tuvokovi její PADD.
V zasedačce Tuvok obeznámí Nimiru s novými důkazy, podle kterých Frane již několikrát vlastnil násilnické myšlenky a podle jejich evidence je obvyklým pachatelem. Nimira odpoví, že je to pravda, ale byl již vyléčen a odmítá jakékoliv Tuvokovy spekulace o opaku a navíc emgramatické scanování Franových myšlenek potvrdilo přítomnost B'Elanniných myšlenek. Nimira se snaží uzavřít vyšetřování, ale nakonec ji Tuvok přesvědčí, aby mu umožnila prokázat B'Elanninu nevinu.
Mezitím na planetě. Neelix a Seven opět na tržišti. Neelix běduje nad B'Elanninou situací a říká, že B'Elanna nebyla připravená žít mezi telepaty. Seven je naopak až neuvěřitelně krutá a prozrazuje, že si nedávala pozor na myšlenky a tak je vlastně vinna - ignorancí - obvyklou neřestí posádky Voyageru: "Děláte kontakty s jinými civilizacemi bez dostatečné znalosti jejich vlastností. A důsledek, nařízení Voyageru vyhledávat nové civilizace, často končí konfliktem." Neelix říká, že to, co ona nazývá ignorancí, oni průzkumem, občas to přináší risk, ale je to lepší než asimilace, se čímž ovšem nesouhlasí, nedaje dopustit na asimilaci.
Mezitím k Talli přijde jedna stará paní pro svoje obvyklé potraviny. Najednou paní uvidí B'Elanniny násilnické myšlenky a nazve Talli idiotem. Pak vezme ze stolu nůž.
Seven a Neelix zaslechnou křik. Přiběhnou ke zdroji a najdou starou paní, jak nechápavě stojí s nožem v rukou nad Tallininým tělem. Neelix konstatuje smrt.
Neelix a Tuvok jdou klidně po chodbě Voyageru a Neelix oznamuje Tuvokovi, co se stalo a ptá se, zda-li to má souvislost s předcházejícím případem. Tuvok se domnívá, že asi ano. Přeruší je volání z můstku. Nimira žádá o povolení vstupu na Voyager. Tuvok to schvaluje a požádá, aby ji doprovodili do zasedačky. Pak odejde od Neelixe směrem k nejbližšímu turbovýtahu a ujistí Neelixe, že udělá vše pro to, aby vypátral viníka.
Tuvok čeká na Nimiru v zasedačce. Když přijde, oznámí mu, že čin byl způsoben stejným paměťovým obrazem jako předtím - tedy B'Elanniným - a žádá o pomoc, protože ještě nikdy neměla co do činění s vraždou. Když jí Tuvok přislíbí pomoc, Nimra řekne, že začne kontrolovat místo pobytu té staré paní. Tuvok to okomentuje jako rozumné a odhalí, že mezitím udělá poněkud intenzivnější interview s Torres. Oba odejdou z místnosti.
Na planetě. Torres není nadšená tím, že chce Tuvok použít splynutí myslí, podle ní to není o moc lepší než engramatické vymazávání. Tuvok ji ujistí, že to bude pouze omezené splynutí - pouze na moment když do ní Frane narazil. Během splynutí však narazili na to, že když Guill B'Elannu držel oběma rukama, přenášel na ni negativní pocity...něco chtěl..něco hrozného. Tuvok se tedy rozhodne si s panem Guillem popovídat.
Večer. Guill jde domů za svými dětmi. Tuvok na něj už čeká a požádá ho o rozhovor ohledně B'Elanny. Guill řekne, že si na ni pamatuje, ale záhy začne rozhovor na úplně jiné téma. Uvědomí si, že Tuvok je také telepat a řekne:"Vy...také bojujete s násilnickými myšlenkami. Hrozné obrazy, ale jsou ukryté hluboko ve vaší mysli." Tuvok mu prozradí, že Vulkanci, tedy i on, mají kontrolu nad těmito myšlenkami. Na druhou stranu si Tuvok uvědomí, že Guill je fascinován násilnickými myšlenkami a nabídne se, jestli je Guill nechce. Guill odmítne, i když ho to láká a nabídne se, že Tuvokovi pomůže je ovládat a zapne svoje telepatické schopnosti. Za malý moment je vypne a zjistí, že Tuvok je má opravdu pod kontrolou. Pak se omluví a odejde za dětmi.
Jenže Guill nejde domů. Zastaví se v nějakém skladišti, kde mu jiný Mari odevzdá krabičku (cena 3000 Rennů).
Guill z toho má radost a řekne: "Mám pro tebe něco vzrušující ho." Pak oba odejdou. Tuvok to celé sleduje a rozhodne se jít za nimi. Oba Marijové si ho pak všimnou a Guill se zeptá, proč ho sleduje. Tuvok mu řekne, že kvůli násilným myšlenkám a nabídne mu, že mu poskytne svoje. Guill mu nejdřív nevěří, ale když Tuvok odhodí komunikátor, Guill změní názor.
Guill a Tuvok si vymění myšlenky. Oba vypadají unaveně. Tuvok pak strhne hovor na to, co se stalo mezi B'Elannou a Franem a snaží se získat od Guilla přiznání, že extrahoval B'Elanniny myšlenky po srážce s Franenem. Guill se mu po chvíli vlastně přizná a tak se Tuvok pokusí Guilla odvést na policejní stanici. To se však Guillovi a dvou dalším zákazníkům nelíbí a napadnou Tuvoka. Tuvok zápasí zdatně, ale nakonec podlehne přesile.
Mezitím se Voyager i Nimra snaží najít Tuvoka. Janeway požádá, zda-li by nemohli vyslat na povrch pátrací team, ale Nimira to nedovolí s odůvodněním, že během toho by svými násilnými myšlenkami dále narušovali situaci na povrchu a dále oznámí, že čas vypršel a bude proveden zákrok na B'Elanně.
Za malý moment již Torres připoutají ke křeslu i přes její snahu utéct a začnou extrahovat její myšlenky.
O malou chvíli později. Tři Marijové vlečou Tuvoka, který již nyní plně obviňuje Guilla z vraždy a Guill to vůbec nevyvrací. Opřou ho u stěnu a opět si Guill načerpá od Tuvoka další děsivé myšlenky. Guillovi se to líbí a chce ještě. Tuvok mu slíbí další, ale požaduje, že ho pak pustí. Guill do přislíbí a Tuvok zahájí s Guillem splynutí myslí.
Tuvok mu během splynutí posílá vizi jak Tuvok útočí na Guilla, který před ním utíká. Guillovi se to líbí. Ve splynutí se Tuvok již dotkl Guillova krku a začal ho stláčet. V realitě se Guill načíná dusit a snaží se odstranit Tuvokovi ruky. Tuvok řve na Guilla:"Jsme uzamčeni ve Vulkanském splynutí myslí. Nechápete pravdu o podstatě násilí. Jeho temnotu...jeho sílu." Guill je v troskách a ani ostatní Marijové nedokážou Guillovi pomoct.
Později. B'Elannin mozek je stále pod vlivem přístroje, když Janeway zavolá Nimiře a oznámí, že Tuvok objevil nové důkazy potvrzující B'Elanninu nevinu.
Později když Nimira se dostaví do zasedačky na Voyageru, Tuvok ji odhalí svoje nové důkazy - tedy pravdu - že vinen je Guill. Tuvok vysvětlí, že Guill věděl o násilných myšlenkách Torres a tak ji nechal vyprovokovat Franem a pak si její myšlenky extrahoval. Guill nedokázal potlačit intenzitu těchto myšlenek a tak samovolně unikaly. Pronikly na Franea, který pak ztratil sebekontrolu a napadl oběť. Nimira tomu nejdřív nevěří, nechápe proč. A tak ji musí Tuvok odhalit, tvrdou pravdu o Marijské společnosti - o tom, že existuje rozsáhlý černý trh z násilnými myšlenkami a Guill byl prominentní osobou. Nimira tomu stále nevěří a tak ji Tuvok řekne, že mohou oscanovat pana Guilla, který je momentálně v jejich vězení.
Později Doctor ošetřuje Torres a Tuvoka. Naštěstí Marijové nedošli v proceduře moc daleko a tak je Torres úplně zdravá. Tuvok i Torres odejdou z ošetřovny a Torres poděkuje za jeho vyšetřování a Tuvok zase nabídne Torres Vulkanské cvičení, které by dalo po kontrolu její primitivní Klingonské myšlenky. Torres zdvořile poděkuje.
Janeway sedí ve své pracovně, popíjí něco z šálku a čte PADD. Zazvoní zvonek a vejde Seven, která má na srdci něco velmi důležitého:"Vy se chcete vrátit s touto lodí do Alfa Kvadrantu a navíc dodržujete pravidla ohledně Prvního Kontaktu. Tyto cíle jsou nekompatibilní." Když se Janeway zeptá proč, Seven objasní:"Fylozofie objevování vystavuje Voyager neustálému riziku. Pokud budete držet stálý kurz k Zemi a vyhnete se každému kontaktu s cizími rasami, pak se zvýší vaše šance na přežití." Janeway ji odpoví, že vyhledávají nové rasy, protože chtějí, ne protože dodržují protokol Hvězdné Flotily a navíc mají neuvěřitelnou zvědavost.
Seven namítne, že dnes kvůli tomu ztratili dva členy posádky a to je neakceptovatelné. Janeway řekne:"Pro Vás možná, ale pro mě nebo mojí posádku ne," a dodá, že jejich zkušenost s Mariji jim poskytla pohled na kulturu, se kterou jsme se nikdy nestřetli. Seven řekne, že je to irelevantní, ale Janeway ji opdoví, že ne - tak získávají znalosti. Seven vyjádří nesouhlas. Janeway ji odpoví, že ne všichni na lodi se musí ve všem shodnout, děkuje za její názor, ale jejich mise se nezmění.
Seven se otočí odejde, zatímco Janeway si usrkne ze šálku. Když dopije, nahodí úsměv a řekne "Odchod!" i když už je Seven dávno pryč.

Copyright © 1999 Martin Vaněk

[Předcházející epizoda] [Voyager] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]