Hirogen
Hirogeni jsou rasa žijící v Delta Kvadrantu. Nemají žádnou domovskou planetu - nebo ji už opustili tak dávno, že si to ani nepamatují. Veškerý jejich život se točí kolem lovu. A k lovu mají opravdu dobré předpoklady.
Hirogeni jsou humanoidní rasa, ale jejich stavba je ještě robustnější, než Klingonů. Jsou vysocí skoro dva a půl metru, odolnost a sílu mají několikrát vetší než lidé. Přesvědčila se o tom i posádka Voyageru. Kromě biologických předpokladů mají Hirogeni i technické zázemí, které jim dává velké možnosti, co se lovu týče.
Jejich lodě jsou spartánsky zařízené, dobře ozbrojené a rychlé. Charakteristickým atributem každé lodě jsou trofeje z lovu - nejčastěji kostry obětí (podobně jako to dělali Predátoři). Kromě lodí však má každý Hirogen pěkně velkou zbraň a velmi schopný skafandr, který zároveň funguje jako ochranný oblek (ne jako ty Federální šatečky).
Může ovšem nastat situace, kdy jedna loď na lovený cíl nestačí. To ovšem Hirogeny neodradí od lovu - spojí se s jinými Hirogenskými loděmi v oblasti a metodou vlčích smeček zaútočí. Pak je většinou s obětí ámen. Možná bychom mohli říct, že to musí být nudný život pořád někoho lovit - Hirogeni to však vidí jinak. Jim totiž nestačí ulovit oběť a získat trofej - je důležité pochopit, jak oběť myslí a znát její slabé místo - pak teprve začne lov. Hirogeni však při lovu nepoužívají jiných pomůcek než jsou jejich skafandry a pušky - pak je lov zajímavější. Nicméně se znalostí chování oběti má dotyčný stejně málo šancí.
Epizody s hirogeny jsou: Message in a Bottle, Hunters, Prey a Killing Game.