Destiny
SD : 48543.2
N : 461
Oficiální fotografie z Star Trek Continuum

Po podepsání Bajoransko-Cardassianské mírové smlouvy, jsou dvě Cardassianské vědkyně přiděleny k společnému projektu, kterého cílem je postavit podprostorové relé v Gama kvadrantu, které by konečně umožnilo komunikovat skrz červí díru. Avšak Vedek Yarka varuje Siska, že podle 3. proroctví Trekora 3000 let starého, to způsobí zničení červí díry!
Proroctví : "Když se břehy řeky znovu obrátí k Janiru, tří zmije se vrátí do hnízda na obloze. A když se zmije pokusí projít skrz chrám, hvězdný meč se objeví na nebi. Chrám shoří a brány chrámu zůstanou otevřené."
Podle Vedeka ty "zmije" jsou Cardassianské vědkyně a "hnízdo" na obloze je stanice. Ovšem Sisko argumentuje, že vědkyně budou jenom 2 a projekt je příliš důležitý na to, aby ho zastavil. Později Cardassianské vědkyně, Ulani a Gilora, přijedou na stanici a okamžitě se s posádkou DS9 spřátelí. Avšak po první vědecké konzultaci poznamenají, že brzy se k nim přidá třetí vědkyně. Kira se zhrozí a začne věřit, že ty zmije jsou opravdu Cardassianky.
Na promenádě : Yarka naléhavě žádá Kiru, aby Sisko poslal Cardassianky pryč, ale ona mu sdělí, že nenechá zasahovat její víru do pracovních povinností. Poté co přiletí Dejar, třetí vědkyně, Gilora a O'Brien začnou připravovat zařízení na příjímání signálu z Gama kvadrantu, zatímco Dejar a Ulani letí se Siskem, Kirou a Dax v Defiantě na druhou stranu červí díry připravit vysílač (relé). Hněď poté co tam přiletí, Dax objeví velikou kometu, která podle propočtů proletí těsně kolem ústí červí díry a Kira poznamená, že to je ten "hvězdný meč". Později v soukromí Kira řekne Siskovi, že věří v pravdivost proroctví a taky, že Sisko je Emisar (Vyslanec) a proto musí učinit rozhodnutí jak bylo předpovězeno. Sisko však velmi nelibě akceptuje úlohu Emisara. Později na můstku provedou první pokus, ale neúspěšně. Druhý modifikovaný signál, však násilně otevře červí díru a následně se drasticky zvýší gravitace, která vychýlí kometu z dráhy a nyní míří přímo do červí díry. Kdyby kometa vstoupila do červí díry, tak by látka, z kterého je složené její jádro, zničila červí díru, a proroctví by se naplnilo.
Zpět na stanici : O'Brien a Gilora modifikují phasery Defiantu, aby mohli nimi vypařit kometu. Ale když se vrátí do Gama kvadrantu, aby se o to pokusili vykonat svůj plán, tak chybou nějakého zařízení dojde k tomu, že Defiant nezačne střílet modifikovanými phasery, ale standardními, což způsobí, že se kometa rozdělí na 3 kusy mířící přímo do červí díry. Gilora usvědčuje z sabotáže phaserů Dejar, protože je členkou Řádu Obsidiánů, který nikdy neměl zájem na mírové smlouvě s Bajorem. Dejar je zadržená.
Sisko s Kirou nasednou do raketoplánu a vmanévrují ho mezi úlomky komety. Zapnout podprostorové pole kolem nich a letí s nimi přímo do červí díry. Plán vyjde a úlomky se podaří bezpečně dopravit do Alfa kvadrantu s minimálním únikem nebezpečných látek z komety do červí díry. Ale jako zázrakem, uniklá hmota vytvoří podprostorové vlákno v červí díře, které umožní, aby nosná vlna vyslaná z Gama kvadrantu pronikla skrz červí díru. Kira si uvědomí, že proroctví mělo pravdu, ale symboly v něm si špatně vysvětlili. "Zmijemi" myslel Trekor úlomky komety, které "zapálili chrám" nebezpečnou látkou, aby "chrám shořel a brány chrámu zůstali otevřené". Sisko se vrátí na stanici s respektem před bajoranskými proroctvími a pro svoji předpověděnou roli v bajoranské víře.
Copyright © 1998 Martin Vaněk

[Předcházející epizoda] [Deep Space Nine] [Hlavní stránka] [Následující epizoda]